ACHP Levice a.s., Levice, IČO 00005819 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ACHP Levice a.s., ktorý sídli na adrese Podhradie 31, Levice a má pridelené IČO 00005819.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ACHP Levice a.s. so sídlom na adrese Podhradie 31, Levice bol založený v roku 1993.


Základné informácie o ACHP Levice a.s., IČO 00005819

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ACHP Levice a.s.
IČO 00005819
Adresa Podhradie 31 Levice 934 01
Deň zápisu 15.2.1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účasti spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnej moci, ktorá mu je v tejto veci udelená všetkými ostatnými členmi predstavenstva. 1.1.2010
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. 12.10.2006 31.12.2009
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva alebo výkonný riaditeľ v rozsahu generálnej plnej moci. 8.12.2004 11.10.2006
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, riaditeľ spoločnosti, ktorý zastupuje spoločnosť na základe generálnej plnej moci. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti samostatne v rozsahu plnej moci. Prokurista podpisuje v rozsahu určenom v § 14 Obchodného zákonníka. 25.10.1993 7.12.2004
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, riaditeľ spoločnosti, ktorý zastupuje spoločnosť na základe generálnej plnej moci. Podpisujú za spoločnosť najmenej dvaja členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti samostatne v rozsahu plnej moci. Prokurista podpisuje v rozsahu určenom v § 14 Obchodného zákonníka. Riaditeľ: Ing. Daniel Križan, bytom Levice, Pivničná 5 15.2.1993 24.10.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.9.1992 v zmysle § 510/91 Zb. V súlade s § 766 a § 69 Zák 510/91 Zb. prešli na akciovú spoločnosť všetky práva, záväzky a majetok zrušeného agrochemického podniku- spoločného podniku pre špecializované služby v rastlinnej výrobe Levice. Stary spis: Sa 128 15.2.1993
Zmena stanov schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 30.5.1996. Stary spis: Sa 128 23.9.1996
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 30.4.1999 (not. záp. č. N 107/99, Nz 97/99), zmena sídla z: Dopravnej 14, Levice na: Kalnická cesta 12, Levice. 8.9.1999
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 10.12.2001 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 397/01, Nz 382/01). Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 30.5.2002 schválilo zmenu stanov (not. záp. č. N 222/02, Nz 214/02). 25.4.2003
Ing. Jozefovi Benčíkovi, Ing. Vladimírovi Tamaškovičovi, Ing. Jánovi Grnáčovi a Ing. Mariánovi Krištofovi zanikla funkcia členov predstavenstva dňom 22.09.2003. 8.12.2004
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2009 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N, notárska zápisnica N 439/2009, Nz 44079/2009, NCRIs 44902/2009. Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 26.11.2009 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s., so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., so sídlom Čab 267, 951 24 Nové Sady, IČO: 00 222 429, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 29/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGROPODNIK Nitra, a.s., dňom 01.01.2010, notárska zápisnica N 441/2009, Nz 44118/2009, NCRIs 44953/2009. 1.1.2010
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.11.2010 o zlúčení spoločnosti ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N so spoločnosťou AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 19.11.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 652/2010, Nz 45015/2010, NCRls 45736/2010 sa obchodná spoločnosť ACHP Levice a.s. so sídlom Podhradie 31, 934 01 Levice, IČO: 00 005 819, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 44/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s.. so sídlom P.Pázmánya 3, 927 01 Šaľa , IČO: 31 425 054 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10339/T a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti AGRARIA a.s. dňom zápisu zlúč 1.1.2011
Základné imanie:
4 700 850 EUR Rozsah splatenia: 4 700 850 EUR 1.1.2011
4 590 408,99 EUR Rozsah splatenia: 4 590 408,99 EUR 1.1.2010 31.12.2010
3 291 624,99 EUR Rozsah splatenia: 3 291 624,99 EUR 26.3.2009 31.12.2009
99 164 000 Sk 15.2.1993 25.3.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ACHP Levice a.s.
IČO 00005819
Adresa Podhradie 31 Levice 934 01

Kontakty na ACHP Levice a.s., Levice, IČO 00005819

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Podhradie 31 Levice 934 01 od  12.10.2006 
Kalnická cesta 12 Levice 934 03 od  8.9.1999  do  11.10.2006
Dopravná 14 Levice 934 01 od  15.2.1993  do  7.9.1999

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
93401 Levice, Podhradie 31
93401 Levice, Kalnická cesta 12 do  19.10.2006

Predmet činností ACHP Levice a.s., IČO 00005819

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy 15.2.1993
sprostredkovanie leteckej činnosti v oblasti poľnohgospodárstva 15.2.1993
vykonávanie laboratórnych rozborov pôdy, vody a prvkov rastlinného a živočíšneho pôvodu 15.2.1993
obchodná činnosť s priemyselným tovarom 15.2.1993
obchodná činnosť s priemyselnými hnojivami, pesticídmi a ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu 15.2.1993
vykonávanie aplikácie organických a anorganických hnojív, služby pre ochranu rastlín, dezinsekcia, deratizácia objektov 15.2.1993
výkup, úprava a predaj železného šrotu 15.2.1993
verejná cestná nákladná doprava 15.2.1993
výroba miešaných priemyselných hnojív 8.9.1999
veľkoobchodná činnosť so strojmi pre poľnohospodársku prvovýrobu 8.9.1999
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 8.9.1999
poľnohospodárska prvovýroba 8.9.1999
výkup a predaj (maloobchod a veľkoobchod) rastlinných a živočíšnych komodít 8.9.1999
výroba kŕmnych zmesí 25.4.2003
prevádzkovanie verejného skladu 25.4.2003
podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva 25.4.2003
živočíšna výroba vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja 25.4.2003
ochrana a výživa rastlín 1.1.2010
zváračské práce 1.1.2010
kovovýroba 1.1.2010
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov 1.1.2010
zemné práce 1.1.2010
maloobchodný predaj pohonných hmôt 1.1.2010
veľkoobchod - pohonné hmoty 1.1.2010
veľkoobchod - priemyselné a organické hnojivá 1.1.2010
veľkkobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane prísl., náradia, poľ. trakt. 1.1.2010
veľkoobchod - palivá, hutný a stavebný materiál 1.1.2010
veľkoobchod - ropné produkty 1.1.2010
maloobchod - hnojivá, agrochemikálie, záhradkárske potreby 1.1.2010
maloobchod - palivá, hutný a stavebný materiál 1.1.2010
maloobchod - ropné produkty 1.1.2010
prenájom nebytových priestorov 1.1.2010
podnikateľské poradenstvo v oblasti ochrany a výživy rastlín 1.1.2010
výroba bionafty 1.1.2010
prenájom nebytových priestorov 1.1.2010
služby poľnohospodárskou technikou 1.1.2010
sprostredkovateľská činnosť 1.1.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod v rozsahu voľných živností ) 1.1.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod v rozsahu voľných živností ) 1.1.2010
výroba ovocného a hroznového vína a muštov 1.1.2010
prevádzka obilných síl a skladov 1.1.2010
maloobchod - poľnohospodárske produkty, kŕmne zmesi, potraviny 1.1.2010
veľkoobchod s poľnohospodárskymi komoditami 1.1.2010
spracovanie olejnín a výroba oleja za studena 1.1.2010
vnútroštátna nákladná cestná doprava 1.1.2010
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 1.1.2010
nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebného tovaru, priemyselného, drobného, rozličného a drogériového tovaru, balených potravín, alko a nealko nápojov v originálnom balení, tabakových výrobkov, umelých hnojív, záhradkárskych potrieb 1.1.2011
nákup, predaj a sprostredkovanie predaja potravín, osív a poľnohospodárskych produktov 1.1.2011
kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností - realitná kancelária 1.1.2011
prenájom priemyselného tovaru, strojov, zariadení a nehnuteľností - leasing 1.1.2011
vedenie účtovnej evidencie 1.1.2011
reklamná činnosť 1.1.2011
požičiavanie motorových vozidiel 1.1.2011
predaj jedov a žieravín v maloobchode 1.1.2011
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov 1.1.2011
baliace činnosti 1.1.2011

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výkup,úprava a predaj železného šrotu
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   93405 Levice, Mochovská 9 (Zrušená)
2. Obchodná činnosť s priemyselnými hnojivami,pesticídmi a s ostatnými výrobkami pre poľnohospodársku výrobu
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2002
Prevádzkarne:
   93401 Levice, Fr.Hečku 22 (Zrušená)
   93551 Tekovský Hrádok, Hronská 40 (Zrušená)
   93584 Tupá, Aplikačné stredisko (Zrušená)
   93405 Levice, Mochovská 9 (Zrušená)
3. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 22.12.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Tamaškovič (Zrušený)
Prevádzkarne:
   93551 Tekovský Hrádok, Hronská 40 (Zrušená)
   93405 Levice, Mochovská 9 (Zrušená)
4. Vykonávanie aplikácie organických a anorganických hnojív, služby pre ochranu rastlín,dezinsekcia,deratizácia objektov
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   93405 Levice, Mochovská 9 (Zrušená)
   93551 Tekovský Hrádok, Hronská 40 (Zrušená)
   93584 Tupá, Aplikačné stredisko (Zrušená)
5. Obchodná činnosť s priemyselným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
6. Sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
7. Sprostredkovanie leteckej činnosti v oblasti poľnohospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
8. Vykonávanie laboratórnych rozborov pôdy, vody, a prvkov rastlinného a živočíšneho pôvodu
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
Prevádzkarne:
   95141 Lužianky, Korytovská cesta 1
   93701 Želiezovce, Kpt. Nálepku 58
9. Výroba miešaných priemyselných hnojív
Deň vzniku oprávnenia: 5.11.1997
10. Veľkoobchodná činnosť so strojmi pre poľnohospodársku prvovýrobu
Deň vzniku oprávnenia: 5.11.1997
11. Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 14.5.1999
12. Výkup a predaj /maloobchod a veľkoobchod/ rastlinných a živočíšnych komodít
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1999
Prevádzkarne:
   95607 Veľké Ripňany, Nitrianska 445
   95141 Lužianky, Korytovská cesta 1
   96681 Žarnovica, Sandrická 1
   93701 Želiezovce, Kpt. Nálepku 58
13. Výroba kŕmnych zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2002
Prevádzkarne:
   95607 Veľké Ripňany, Nitrianska 445
   95141 Lužianky, Korytovská cesta 1
14. Podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.2002
15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom - výkup,úprava a predaj železného šrotu
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
Prevádzkarne:
   93551 Tekovský Hrádok, Hronská 40
   93584 Tupá, Aplikačné stredisko
   93405 Levice, Mochovská 9
16. Vykonávanie aplikácie organických a anorganických hnojív, služby pre ochranu rastlín,dezinsekcia,deratizácia objektov
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
17. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 15.2.1993
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Tamaškovič (Zrušený)
Dušan Vančo (Zrušený dňom 3.12.2013)
18. Prevádzkovanie verejného skladu
Deň vzniku oprávnenia: 28.4.2009
Prevádzkarne:
   95607 Veľké Ripňany, Nitrianska 445
   95141 Lužianky, Korytovská cesta 1
   93701 Želiezovce, Kpt. Nálepku 58
19. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Karol Lehoťák (Zrušený dňom 1.1.2010)
20. Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 10.6.1992
21. Ochrana a výživa rastlín
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
22. Zváračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
23. Kovovýroba
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
24. Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
25. Zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
26. Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
27. Veľkoobchod - pohonné hmoty
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
28. Veľkoobchod - priemyselné a organické hnojivá
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
29. Veľkoobch s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárkymi traktormi
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
30. Veľkoobchod-palivá,hutný a stavebný materiál
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
31. Veľkoobchod-ropné produkty
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
32. Maloobchod - hnojivá, agrochemikálie, záhradkárske potreby
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
33. Maloobchod - palivá, hutný a stavebný materiál
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
34. Maloobchod - ropné produkty
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
35. Prenájom nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
36. Podnikatelské poradenstvo v oblasti ochrany a výživy rastlín
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
37. Výroba bionafty
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
38. Prenájom nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.1995
39. Služby poľnohospodárskou technikou
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.1995
40. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.1995
41. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.1995
42. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 22.5.1995
43. Výroba ovocného a hroznového vína a muštov
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.2001
44. Prevádzka obilných síl a skladov
Deň vzniku oprávnenia: 17.8.2001
45. Výroba a predaj kŕmnych zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 17.8.2001
46. Maloobchod - poľnohospodárske produkty, kŕmne zmesi, potraviny
Deň vzniku oprávnenia: 17.8.2001
47. Veľkoobchod s poľnohospodárskymi komoditami
Deň vzniku oprávnenia: 17.8.2001
48. Spracovanie olejnín a výroba oleja za studena
Deň vzniku oprávnenia: 17.8.2001
49. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 25.10.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Karol Lehoťák (Zrušený)
Ing. Ľuboš Janoušek (Zrušený)
50. Prevádzkovanie železníc - preprava na železničnej vlečke
Deň vzniku oprávnenia: 17.5.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľuboš Janoušek (Zrušený)
Prevádzkarne:
   95124 Nové Sady, Stredisko Čab (Zrušená)
51. Nákup, predaj a sprostredkovanie predaja potravín, osív a poľnohospodárskych produktov
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.1992
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Odorínska cesta 1
   05901 Spišská Belá, SNP 10
52. Nákup, predaj a sprostredkovanie spotrebného tovaru, - priemyselného, drobného, rozličného a drogériového tovaru,- balených potravín,alko a nealko nápojov v originálnom balení,- tabakových výrobkov, umelých hnojív, záhradkárskych potrieb
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.1992
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 10
   05201 Spišská Nová Ves, Odorínska cesta 1
   92701 Šaľa, Hlavná 44/6
53. Kúpa, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností - realitná kancelária
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.1992
54. Požičiavanie motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.1992
55. Prenájom priemyselného tovaru, strojov, zariadení, nehnuteľností - leasing
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.1992
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 10
56. Vedenie účtovnej evidencie
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.1992
57. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.1992
58. Výroba kŕmnych zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.1992
59. Výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
Deň vzniku oprávnenia: 26.7.1996
Zodpovedný zástupca: Helena Melová - zruš. (Zrušený)
Prevádzkarne:
   92701 Šaľa, Hlavná 44/26
60. Baliace činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 5.8.1998
61. Predaj jedovatých látok a prípravkov v maloobchode
Deň vzniku oprávnenia: 30.11.1994
Zodpovedný zástupca: Alžbeta Kusyová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   92701 Šaľa, Hlavná 44/6
   05201 Spišská Nová Ves, Odorínska cesta 1
62. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.2008
63. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.2008
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ladislav Oravec (Zrušený dňom 3.12.2013)
64. Predaj jedov a žieravín v maloobchode.
Deň vzniku oprávnenia: 20.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 2.8.2002
Zodpovedný zástupca: Alžbeta Kusyová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   92701 Šaľa, Hlavná 44/6 (Zrušená)

Hodnotenie ACHP Levice a.s., IČO 00005819


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ACHP Levice a.s., IČO 00005819

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image