Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou, IČO 00198595 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou, ktorý sídli na adrese Nová Ves nad Žitavou a má pridelené IČO 00198595.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou so sídlom na adrese Nová Ves nad Žitavou bol založený v roku 1991.


Základné informácie o Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou, IČO 00198595

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou
IČO 00198595
Adresa Nová Ves nad Žitavou 951 51
Deň zápisu 20.3.1991
Deň výmazu 4.7.2006
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za družstvo koná navonok a podpisuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, predstavenstva kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva. 22.6.1993 3.7.2006
Za družstvo podpisuje predseda. 20.3.1991 21.6.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. Z - 2 - 3K 174/96-361 zo dňa 17.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2005, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok družstva Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou, po splnení rozvrhového uznesenia. Po splnení rozvrhového uznesenia družstvu nezostal žiaden majetok. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr 55/N v y m a z u j e sa dňom 04.07.2006 družstvo Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou, IČO: 00 198 595, v súlade s § 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka. 4.7.2006
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 13.3.1991 podľa § 3 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 120 V súlade s ust. § 765 Zák.č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v zmysle Zák. č. 42/1992 Zb. Stanovy prispôsobené Zák.č. 513/1991 Zb. boli schválené na členskej schôdzi dňa 15.12.1992. Stary spis: Dr 120 22.6.1993 3.7.2006
Uznesením členskej schôdze dňa 06.05.1994 bola schválená zmena stanov. Dňa 18.10.1995 sa začalo voči družstvu do- hodovacie konanie podľa §§ 4a až 4g zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v znení zákona č. NR SR č. 122/1993 Z.z. Stary spis: Dr 120 12.10.1994 3.7.2006
Uznesením č. K. 3K 268/95 Krajského súdu v Bratislave ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.02.1996, súd zastavil konanie o výhlásenie konkurzu. Stary spis: Dr 120 4.10.1996 3.7.2006
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 17.04.1996. Stary spis: Dr 120 22.10.1996 3.7.2006
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.9.1997 pod č.k. Z-2-3K 174/96 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Štefan Halaši, bytom Jasná 30, 931 01 Šamorín. 6.11.1997 3.7.2006
Základné imanie : Členovia ručia za stratu družstva svojim členským podielom a členským vkladom, a to až do jeho výšky. Pokiaľ je strata nižšia, než suma členských podielov a členských vkladov, ručia jednotliví členovia podielom /percentom/ svojho členského podielu a členského vkladu. /čl.41 ods.2/ Stanov/ Ďalšie skutočnosti : Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 13.3.1991 podľa § 3 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 120 20.3.1991 21.6.1993
Základné imanie:
780 000 Sk 12.10.1994 3.7.2006
4 500 000 Sk 17.3.1994 11.10.1994
5 510 000 Sk 22.6.1993 16.3.1994
Výška vkladu každého spoločníka:
10 000 Sk 22.6.1993 16.3.1994
30 000 Sk 17.3.1994 3.7.2006

Kontakty na Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou, IČO 00198595

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Nová Ves nad Žitavou 951 51 od  22.6.1993  do  3.7.2006
Nová Ves nad Žitavou od  20.3.1991  do  21.6.1993

Predmet činností Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou, IČO 00198595

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba a predaj potravinárskych výrobkov a výrobkov biotechnológie 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj lesných výrobkov a rýb 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj stavebných materiálov a stavebných prvkov 20.3.1991 21.6.1993
stavebno-montážna činnosť, externé montáže, servis zariadení, dodávky stavebných a technologických celkov 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj poľnohospodárskych potrieb, chemických prostriedkov, strojov, strojných súčastí a ďalších poľnohospodárskych potrieb 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj elektronických a elektrotechnických výrobkov 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj strojárskych výrobkov a strojových súčiastok 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj plastových profilov, okien a plastových profilov a izolačných dvojskiel 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj výrobkov z plastických hmôt 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj tepelno a hydroizolačných materiálov 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj chemických výrobkov 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj plemenného materiálu 20.3.1991 21.6.1993
výroba, množenie a predaj osív 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj drevárskych výrobkov a nábytku 20.3.1991 21.6.1993
výroba, montáž a predaj stolárskych a tesárskych výrobkov 20.3.1991 21.6.1993
konzultačná a poradenská činnosť, projekčná činnosť v oblasti elektroniky, stavebnomontážnych prác, tepelno a hydroizolačných prác, v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, biotechnológie, strojárstva, chémie a stavebníctva 20.3.1991 21.6.1993
konzultačno-poradenská činnosť a školenie v oblasti riadenia poľnohospodárskej výroby, psychológie, jazykovej prípravy, výpočtovej techniky a ďalších činností 20.3.1991 21.6.1993
sprostredkovateľská činnosť vo všetkých oblastiach hospodárenia a obchodu 20.3.1991 21.6.1993
vývoj, konštrukčná a technologická príprava výroby v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, elektroniky, strojárstva, chémie a stavebníctva 20.3.1991 21.6.1993
prenájom výrobných priestorov a pôdy 20.3.1991 21.6.1993
poskytovanie služieb pre podniky a občanov 20.3.1991 21.6.1993
prevádzkovanie závodného stravovania, reštauračných, hotelových, ubytovacích a kultúrno-spoločenských a športových zariadení 20.3.1991 21.6.1993
obchodná činnosť do ktorej patrí hlavne: 20.3.1991 21.6.1993
nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 20.3.1991 21.6.1993
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky, náhradných súčiastok, chemických ochranných prostriedkov a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby 20.3.1991 21.6.1993
nákup a predaj nepoľnohospodárskych výrobkov, strojov a technologických zariadení, náhradných súčiastok, spotrebného a ostatného tovaru 20.3.1991 21.6.1993
prevádzkovanie vlastných obchodných zariadení 20.3.1991 21.6.1993
vykonávanie cestnej nákladnej dopravy, do zahraničia pre všetky štáty Európy 20.3.1991 21.6.1993
zahraničnoobchodná činnosť, do ktorej patrí hlavne: 20.3.1991 21.6.1993
dovoz a vývoz strojárskych, elektronických a elektrotechnických výrobkov, chemických výrobkov, výrobkov z plastov 20.3.1991 21.6.1993
zastupovanie zahraničných firiem 20.3.1991 21.6.1993
sprostredkovateľská činnosť 20.3.1991 21.6.1993
dovoz a vývoz spotrebného tovaru 20.3.1991 21.6.1993
služby, prevádzkovanie zariadení 20.3.1991 21.6.1993
servis pre zahraničné firmy 20.3.1991 21.6.1993
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov 20.3.1991 21.6.1993
výroba výrobkov z lesných plodov 22.6.1993 16.3.1994
výroba plemenného materiálu, množenie osív 22.6.1993 16.3.1994
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry 22.6.1993 16.3.1994
výroba cementového tovaru a umelého kameňa 22.6.1993 16.3.1994
výroba stavebných prvkov z betónu 22.6.1993 16.3.1994
výroba tovaru z plastov 22.6.1993 16.3.1994
výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov 22.6.1993 16.3.1994
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo 22.6.1993 16.3.1994
výroba iného tovaru z plastov 22.6.1993 16.3.1994
výroba tepelno a hydroizolačných materiálov 22.6.1993 16.3.1994
výroba zariadení spotrebnej elektroniky 22.6.1993 16.3.1994
výroba elektroniek a iných elektronických súčiastok 22.6.1993 16.3.1994
výroba stavebno-stolárska a tesárska, stolárstvo 22.6.1993 16.3.1994
výroba nábytku 22.6.1993 16.3.1994
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami 22.6.1993 16.3.1994
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi 22.6.1993 16.3.1994
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom 22.6.1993 16.3.1994
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 22.6.1993 16.3.1994
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi 22.6.1993 16.3.1994
veľkoobchod s mliekárenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi 22.6.1993 16.3.1994
veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami 22.6.1993 16.3.1994
maloobchod s poľnohospodárskymi výrobkami 22.6.1993 16.3.1994
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 22.6.1993 16.3.1994
pozemné a inžinierske stavby 22.6.1993 16.3.1994
vodné stavby (riečné, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií a podobne) 22.6.1993 16.3.1994
vykonávanie priemyselných stavieb 22.6.1993 16.3.1994
podniakteľské poradenstvo v oblasti elektroniky 22.6.1993 16.3.1994
projektovanie elektronických zariadení 22.6.1993 16.3.1994
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie) 22.6.1993 16.3.1994
pohostinská činnosť 22.6.1993 16.3.1994
zahranično-obchodná činnosť v oblasti dovozu a vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, dovozu a vývozu strojárskych, elektronických a elektrotechnických výrobkov, chemických výrobkov a výrobkov a výrobkov z plastov, dovozu a vývozu spotrebného tovaru 22.6.1993 16.3.1994
zastupovanie zahraničných firiem a sprostredkovateľská činnosť a servis pre zahraničné firmy 22.6.1993 16.3.1994
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve vrátane predaja poľnohospodárskych a lesných výrobkov 22.6.1993 3.7.2006
živnostenské podnikanie v odbore: 22.6.1993 3.7.2006
sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živočíšnych výrobkov, zvierat, textilných surovín a polotovarov 22.6.1993 3.7.2006
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom a tabakovými výrobkami 22.6.1993 3.7.2006
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom 22.6.1993 3.7.2006
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami 22.6.1993 3.7.2006
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami 22.6.1993 3.7.2006
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinamik nápojmi, tabakom 22.6.1993 3.7.2006
maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi 22.6.1993 3.7.2006
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami 22.6.1993 3.7.2006
maloobchod s chlebom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami 22.6.1993 3.7.2006
maloobchod s kozmetickými výrobkami a drogériou 22.6.1993 3.7.2006
chov rýb 22.6.1993 3.7.2006
výroba mliečnych výrobkov a výrobkov z mlieka 22.6.1993 3.7.2006
prevádzka mlikární, výroba masla a syrov 22.6.1993 3.7.2006
výroba chemických výrobkov 22.6.1993 3.7.2006
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 22.6.1993 3.7.2006
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení 22.6.1993 3.7.2006
koncesné činnosti v odbore: 22.6.1993 3.7.2006
závodné stravovanie 22.6.1993 3.7.2006
cestná nákladná doprava 22.6.1993 3.7.2006
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov a pracovníkov podľa zásad schválených predstavenstvom 22.6.1993 3.7.2006

Hodnotenie Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou, IČO 00198595


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Agrokombinát, poľnohospodárske družstvo Nová Ves nad Žitavou, IČO 00198595

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image