AIR SERVICE a.s., IČO 31654711 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt AIR SERVICE a.s., ktorý sídli na adrese letisko Košice 041 75 a má pridelené IČO 31654711.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom AIR SERVICE a.s. so sídlom na adrese letisko Košice 041 75 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o AIR SERVICE a.s., IČO 31654711

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov AIR SERVICE a.s.
IČO 31654711
Adresa letisko Košice 041 75
Deň zápisu 1.7.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie podpisujúceho. 9.8.2001
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členoviak predstavenstva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie podpisujúceho. 1.7.1992 8.8.2001
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladacou listinou Fondu národného majetku SR dňa 11.6. 1992 podľa§ 28 ods. l zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb. 1.7.1992
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 7.6.1993. 10.10.1994
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 9.11.1994. 3.1.1995
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 9.5.1996. 30.5.1996
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 23.6.1997 a z VZ zo dňa 19.6.1997. 3.11.1997
Zmena stanov schválená MVZ dňa 10.12.1997. 4.3.1998
Zmena stanov zo dňa 28. 12. 1998. 20.1.1999
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 4.2.2000. Zápis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 8.3.2000. 23.5.2000
Zmena stanov schválená VZ dňa 7.7.2000 a 21.9.2000. 22.9.2000
Zápisnica z MVZ zo dňa 10.7.2001. 9.8.2001
Zápisnica č. 7 z rokovania dozornej rady zo dňa 1.7.2002. Zápisnica č. 8 z rokovania dozornej rady zo dňa 9.7.2002. 14.10.2002
Valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s ust. § 210 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení poveruje predstavenstvo zvýšiť základné imanie spoločnosti. Najvyššia suma o ktorú môže predstavenstvo zvýšiť základné imanie sa stanovuje na 25.000.000.- Sk (dvadsaťpäťmiliónov slovenských korún) upísaním verejne obchodovateľných kmeňových akcií na doručiteľa, v menovitej hodnote 1.000.-Sk s emisným kurzom 1.000.- Sk. Predstavenstvo môže v rámci poverenia zvýšiť základné imanie aj viackrát, avšak celkové zvýšenie nesmie presiahnuť výšku 25.000.000.- Sk. Rozhodnutie valného zhromaždenia a zmena stanov spoločnosti - notárska zápisnice č. N 210/02 Nz 208/02 zo dňa 9.8.2002. 23.1.2003
Rozhodnutie DR zo dňa 11.4.2003. 27.5.2003
Úplné znenie stanov zo dňa 2.9.2003. 30.1.2004
Základné imanie:
31 037 000 Sk 1.7.1992

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno AIR SERVICE a.s.
IČO 31654711
Adresa letisko Košice 041 75

Kontakty na AIR SERVICE a.s., IČO 31654711

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
letisko Košice 041 75 od  1.7.1992 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
04175 Košice-Barca, Letisko

Predmet činností AIR SERVICE a.s., IČO 31654711

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
vykonávanie leteckých prác a nepravidelnej leteckej dopravy osôb a tovaru 10.10.1994
údržba, opravy, modifikácie a konštrukčné zmeny leteckej techniky 10.10.1994
veľkoobchodná činnosť - letecké pohonné hmoty a mazivá 10.10.1994
vykonávanie technických služieb súvisiacich s leteckou dopravou - handlingová činnosť 10.10.1994
obchodná činnosť v predmete podnikania 10.10.1994
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania 10.10.1994
faktoring a forfaiting 11.6.2004
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností 11.6.2004
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností 11.6.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností 11.6.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností 11.6.2004
sprostredkovanie dodávok montovaných stavieb a ich súčastí 11.6.2004
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 11.6.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 11.6.2004
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien 11.6.2004
prenájom stavebných strojov a zariadení 11.6.2004
nepravidelná cestná osobná doprava 10.10.1994 16.11.2004
nepravidelná cestná nákladná doprava 10.10.1994 16.11.2004
prevádzanie leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a v ďalších odvetviach národného hospodárstva 1.7.1992 9.10.1994
prevádzanie nepravidelnej leteckej dopravy v tuzemsku a v zahraničí 1.7.1992 9.10.1994
zabezpečenie leteckých prác a nepravidelnej leteckej dopravy i prostredníctvom iných leteckých prevádzkovateľov 1.7.1992 9.10.1994
prevádzanie leteckého opravárenstva pre vlastnú potrebu i pre potreby iných organizácií 1.7.1992 9.10.1994
prevádzanie výcviku leteckého personálu pre vlastnú potrebu i pre potreby iných organizácií 1.7.1992 9.10.1994
správa a údržba letísk a ďalších objektov zverených akciovej spoločnosti pre výkon jeho činnosti 1.7.1992 9.10.1994
zahranično-obchodná činnosť: povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 13.10.1989 č.j. 660/6 /89 por.č. 531 v tomto rozsahu: 1.7.1992 9.10.1994
l. Poskytovanie služieb v zahraničí formou 1.7.1992 9.10.1994
výkonu leteckých prác výrobnej povahy predovšetkým poľnohospodárskej rastlinnej výrobe, ošetrovania a ochrany lesných porastov 1.7.1992 9.10.1994
výcviku pilotov za účasti inštruktorov orgaizácie v rozsahu: 1.7.1992 9.10.1994
základný výcvik 1.7.1992 9.10.1994
výcvik na úroveň obchodného pilota 1.7.1992 9.10.1994
výcvik pilotov pre letecké práce 1.7.1992 9.10.1994
IFR výcvik 1.7.1992 9.10.1994
prenajímanie vlastných pilotov organizácie pre výkon leteckých prác 1.7.1992 9.10.1994
2. Poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR formou výcviku zahraničných pilotov v rozsahu: 1.7.1992 9.10.1994
základný výcvik 1.7.1992 9.10.1994
výcvik do úrovne obchodného pilota 1.7.1992 9.10.1994
výcvik pilotov pre letecké práce 1.7.1992 9.10.1994
IFR výcvik 1.7.1992 9.10.1994
vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy v tuzemsku a v zahraničí 1.7.1992 9.10.1994
vykonávanie služieb súvisiacich s leteckou dopravou pre tuzemských a zahraničných prevádzkovateľov 1.7.1992 9.10.1994
na základe a v rozsahu príslušného oprávnenia: 1.7.1992 9.10.1994
vykonávanie služieb cestovnej kancelárie vrátane zmenárstva 1.7.1992 9.10.1994
verejná cestná doprava 1.7.1992 9.10.1994

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vykonávanie technických služieb súvisiacich s leteckou dopravou- handlingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.11.2004
2. Veľkoobchodná činnosť- letecké pohonné hmoty a mazivá
Deň vzniku oprávnenia: 13.8.1993
3. Obchodná činnosť v predmete podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 13.8.1993
4. Konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 13.8.1993
5. Nepravidelná cestná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 16.12.1998
Zodpovedný zástupca: Albert Novotný (Zrušený)
6. Nepravidelná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 16.12.1998
Zodpovedný zástupca: Albert Novotný (Zrušený)
7. Údržba, opravy, modifikácie a konštrukčné zmeny leteckej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.2.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Sanislo (Zrušený)
8. Vykonávanie leteckých prác
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.11.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Sanislo (Zrušený)
9. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1998
Deň zániku oprávnenia: 15.11.2004
Zodpovedný zástupca: Albert Novotný (Zrušený)
10. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 29.12.1998
Deň zániku oprávnenia: 15.11.2004
Zodpovedný zástupca: Albert Novotný (Zrušený)
11. Nepravidelná letecká doprava osôb a tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.12.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Sanislo (Zrušený)
12. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
13. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
14. Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Zvolenský
15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
16. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
17. Sprostredkovanie dodávok montovaných stavieb a ich súčastí
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
18. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Bessenyei
19. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
20. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Bessenyei
21. Prenájom stavebných strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004

Hodnotenie AIR SERVICE a.s., IČO 31654711


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte AIR SERVICE a.s., IČO 31654711

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image