Alpha medical, s. r. o., Martin, IČO 31647758 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Alpha medical, s. r. o., ktorý sídli na adrese Záborského 2, Martin a má pridelené IČO 31647758.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Alpha medical, s. r. o. so sídlom na adrese Záborského 2, Martin bol založený v roku 1996.


Základné informácie o Alpha medical, s. r. o., IČO 31647758

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Alpha medical, s. r. o.
IČO 31647758
Adresa Záborského 2 Martin 036 01
Deň zápisu 25.3.1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia, pričom úkony v mene spoločnosti uskutočňujú súhlasným prejavom vôle vždy aspoň dvaja konatelia spoločnosti spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii podpisujúceho sa konateľa pripojí tento konateľ svoj vlastnoručný podpis. 19.12.2014
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.3.1996 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8935 19.12.2014
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 13.11.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. 19.12.2014
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.9. 1999 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Na valnom Zhromaždení konanom dňa 15.10. 1999 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. 19.12.2014
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.2000 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 4.8.2000 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve. 19.12.2014
Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.02.2001 bol schválený Dodatok č. 7 k SZ. 19.12.2014
Na valnom zhromaždení dňa 9.11. 2001 bol schválený dodatok č. 8 a dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve. 19.12.2014
Na valnom zhromaždení dňa 25.4.2003 bol schválený doplnok č. 10 a zmena spoločenskej zmluvy formou prijatia novej spoločenskej zmluvy. 19.12.2014
Na valnom zhromaždení 30.4.2003 bol schválený dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení 23.9.2003 bol schválený dodatok č.2 k spoločenskej zmluve. 19.12.2014
Rozhodnutím jediného akcionára obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. zo dňa 26.04.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou ADL Plus, spol. s r. o. so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník, IČO: 36 462 446 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti ADL Plus, spol. s r. o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ADL Plus, spol. s r. o.. 19.12.2014
Rozhodnutím jediného akcionára obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. zo dňa 27.09.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou CITYLAB a.s. so sídlom Tbiliská ul. č. 6, 831 06 Bratislava, IČO: 35 931 337 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti CITYLAB a.s. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti CITYLAB a.s.. 19.12.2014
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 23.09.2008 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Laboratória SVaLZ s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 672 980 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Laboratória SVaLZ s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Laboratória SVaLZ s.r.o. 19.12.2014
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 28.10.2009 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou GEN-IM s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 491 268 a s obchodnou spoločnosťou GENLAB, s.r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 35 852 534 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností GEN-IM s.r.o. a GENLAB, s.r.o. 19.12.2014
Rozsudkom Okresného súdu Banská Bystrica sp.zn. 60Cb 216/06 zo dňa 11.3.2008 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici sp.zn. 41Cob 173/2008 zo dňa 27.1.2009, ktorý nadobudol právoplatnosť 9.2.2009 bolo určené, že Viera Slobodníková, nar. 21.02.1946, bytom Banská Bystrica, Internátna 27 nebola konateľkou spoločnosti Laboratóriá SVaLZ s.r.o., so sídlom Podhora 47, Ružomberok, IČO: 36 672 980, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v odd. Sro, vložka č. 19655/L, a to od 24.10.2006 do 27.12.2006. 19.12.2014
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 29.09. 2010 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Centrum zdravia, spol. s r.o., so sídlom Podhora 47, 034 01 Ružomberok, IČO: 34 147 349 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Centrum zdravia, spol. s r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Centrum zdravia, spol. s r.o. 19.12.2014
Jediný akcionár spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 17.01.2012 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BIORTG Kežmarok, s.r.o., Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 480 045 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s.. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BIORTG Kežmarok, s.r.o. . 19.12.2014
Jediný akcionár obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s. dňa 24.06.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Gerlach Labs SK, a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 785 041 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločností Gerlach Labs SK, a.s. na nástupnícku obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločností Gerlach Labs SK, a.s. 19.12.2014
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s.dňa 28.11.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha Medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PATOLÓGIA s.r.o., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 36 503 606 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti PATOLÓGIA s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha Medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha Medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PATOLÓGIA s.r.o. 19.12.2014
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s.dňa 28.11.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha Medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou BIOIM Trebišov, s.r.o., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 36 482 587 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha Medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha Medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti BIOIM Trebišov, s.r.o. 19.12.2014
Jediný akcionár spoločnosti Alpha Medical a.s. dňa 18.12.2013 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical a.s, so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SZ Laboratories, a.s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 46 413 456 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti SZ Laboratories, a.s. na obchodnú spoločnosť Alpha medical a.s. Obchodná spoločnosť Alpha medical a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SZ Laboratories, a.s. 19.12.2014
Valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s. r. o. dňa 27.02.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou HIS – DG, s.r.o. so sídlom Komenského 37/A, 040 01 Košice, IČO: 31 647 758 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s. r. o. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti HIS – DG, s.r.o. 4.3.2015
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s.r.o. dňa 27.02.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou HistoCyt, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 36 023 761 ako zrušovanou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti HistoCyt, s.r.o. 24.3.2015
Valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s.r.o. dňa 28.04.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Gendiagnostica Košice s.r.o. so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 36 600 059 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s.r.o. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Gendiagnostica Košice s.r.o. 1.5.2015
Valné zhromaždenie spoločnosti Alpha medical, s.r.o. dňa 12.06.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Gendiagnostica Bratislava, s.r.o. a Gendiagnostica, s.r.o. ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovaných spoločností Gendiagnostica Bratislava, s.r.o. a Gendiagnostica, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s.r.o. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností Gendiagnostica Bratislava, s.r.o. a Gendiagnostica, s.r.o. 1.7.2015
Základné imanie:
3 495 195 EUR Rozsah splatenia: 3 495 195 EUR 19.12.2014
Výška vkladu každého spoločníka:
Gerlach Investments S. a r.l. Vklad: 3 494 445 EUR Splatené: 3 494 445 EUR Záložné právo: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Gerlach Investments S.a r.l v spoločnsoti Alpha medical, s.r.o. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank AG, so sídlom Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, Mníchov, Nemecko, konajúceho prostredníctvom UniCredit Bank AG, London Branch, so sídlom Moor House, 120 London Wall, Londýn EC2Y 5ET, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.01.2015. 27.1.2015
Rysy Investments S.a r.l. Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR Záložné právo: Záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Rysy Investments S. a r. l. v spoločnosti Alpha medical, s.r.o. v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank AG, so sídlom Kardinal-Faulhaber-Strasse 1, Mníchov, Nemecko, konajúceho prostredníctvom UniCredit Bank AG, London Branch, so sídlom Moor House, 120 London Wall, Londýn EC2Y 5ET, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.01.2015 28.1.2015
Gerlach Investments S. a r.l. Vklad: 3 494 445 EUR Splatené: 3 494 445 EUR 19.12.2014 26.1.2015
Rysy Investments S.a r.l. Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR 19.12.2014 27.1.2015

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Alpha medical, s. r. o.
IČO 31647758
Adresa 03601 Martin, Záborského 2

Kontakty na Alpha medical, s. r. o., Martin, IČO 31647758

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Záborského 2 Martin 036 01 od  19.12.2014 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
03601 Martin, Záborského 2
Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 22 do  23.11.1998
03401 Ružomberok, Podhora 47 do  17.5.2011
03601 Martin, Červenej armády 25 do  2.7.2014

Predmet činností Alpha medical, s. r. o., IČO 31647758

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností 19.12.2014
obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností 19.12.2014
prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb 19.12.2014
prenájom strojov, zariadení a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 19.12.2014
prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení 19.12.2014
vedenie účtovníctva 19.12.2014
publikačná činnosť 19.12.2014
vzdelávacia činnosť a organizácia školení 19.12.2014
spracovanie údajov a služby s tým spojené 19.12.2014
vedľajšia a pomocná činnosť v doprave 19.12.2014
skladovanie s výnimkou verejného skladu 19.12.2014
výskum trhu a verejnej mienky 19.12.2014
reklama a propagácia 19.12.2014
podnikateľské poradenstvo 19.12.2014
faktoring a forfaiting 19.12.2014
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 19.12.2014
neperiodická a periodická vydavateľská činnosť 19.12.2014
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla 19.12.2014
správa registratúry 19.12.2014
sekretárske práce 19.12.2014
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 19.12.2014
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia 19.12.2014
prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancií v odboroch lekárska genetika, laboratórna medicína, hematológia a transfúziológia a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika, laboratórna medicína, klinická imunológia a alergológia 19.12.2014
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 19.12.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
2. Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 22 (Zrušená)
3. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.1999
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 22 (Zrušená)
4. Zmenárenská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 18.11.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Anton Godál (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Námestie Osloboditeľov 22 (Zrušená)
5. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1999
6. Prenájom strojov, zariadení a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1999
7. Prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1999
8. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu stanoviska Okresného úradu v Ružomberku, odboru životného prostredia.
Deň vzniku oprávnenia: 3.11.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Pavol Darila (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Podhora 47 (Zrušená)
9. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.2000
Deň zániku oprávnenia: 1.5.2004
Zodpovedný zástupca: Tibor Majer (Zrušený)
10. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 28.6.2000
Zodpovedný zástupca: RNDr. Viera Zboňáková
Prevádzkarne:
   Martin, ČA 25
11. Dopravná zdravotná služba nespĺňajúca podmienky taxislužby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.5.2001
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2002
12. Publikačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 21.3.2002
13. Vzdelávacia činnosť a organizácia školení
Deň vzniku oprávnenia: 21.3.2002
14. Spracovanie údajov a služby s tým spojené
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2003
15. Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2003
16. Skladovanie s výnimkou verejného skladu
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2003
17. Výskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2003
18. Reklama a propagácia
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2003
19. Podnikateľské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2003
20. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 26.3.2003
21. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 3.11.1999
Deň zániku oprávnenia: 26.6.2007
22. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 3.11.1999
Zodpovedný zástupca: Pavol Darila
23. Neperiodická a periodická vydavateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 27.8.2003
24. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.2000
25. Správa registratúry
Deň vzniku oprávnenia: 17.6.2005
Zodpovedný zástupca: Eva Duchoňová
Zdena Skuhrová (Zrušený dňom 30.9.2011)
Prevádzkarne:
   Martin, ČA 25
26. Sekretárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.2006
27. Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 22.3.2006
28. Bezpečnostnotechnické služby
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2006
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2014
Zodpovedný zástupca: Miroslav Oravec (Zrušený dňom 10.5.2014)
29. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2006
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2014
Zodpovedný zástupca: Miroslav Oravec (Zrušený dňom 10.5.2014)
30. Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 29.1.2007
31. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Deň vzniku oprávnenia: 23.10.2007
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2014
32. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2006
Deň zániku oprávnenia: 18.11.2008
33. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2006
Deň zániku oprávnenia: 18.11.2008
34. Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných činností
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2006
Deň zániku oprávnenia: 18.11.2008
35. Sprostredkovanie služieb v oblasti zabezpečovania správy, opráv, služieb a údržby, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2006
Deň zániku oprávnenia: 18.11.2008
36. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2006
Deň zániku oprávnenia: 18.11.2008
37. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2006
Deň zániku oprávnenia: 18.11.2008
38. Prenájom garáží a parkovacích plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2006
Deň zániku oprávnenia: 18.11.2008
39. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2006
Deň zániku oprávnenia: 18.11.2008
40. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 8.9.2006
Deň zániku oprávnenia: 18.11.2008
41. Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností (maloobchod a veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 24.11.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Rača, Tbiliská 6 (Zrušená dňom 24.11.2008)
42. Prenájom strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 24.11.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Rača, Tbiliská 6 (Zrušená dňom 24.11.2008)
43. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 24.11.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Rača, Tbiliská 6 (Zrušená dňom 24.11.2008)
44. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 24.11.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Rača, Tbiliská 6 (Zrušená dňom 24.11.2008)
45. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 24.11.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Rača, Tbiliská 6 (Zrušená dňom 24.11.2008)
46. Leasing spojený s financovaním v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 24.11.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Rača, Tbiliská 6 (Zrušená dňom 24.11.2008)
47. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2005
Deň zániku oprávnenia: 24.11.2008
Prevádzkarne:
   Bratislava-Rača, Tbiliská 6 (Zrušená dňom 24.11.2008)
48. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
49. Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
50. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
51. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
52. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
53. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
54. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
55. Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
56. Zemné, výkopové a búracie práce bez použitia výbušniny
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
57. Pomocné stavebné práce
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
58. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
59. Kancelárske a administratívne práce
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
60. Organizovanie seminárov a školení
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
61. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
62. Organizovanie športových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.2.2003
Deň zániku oprávnenia: 23.11.2009
63. Prenájom nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 17.11.2010
64. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 8.3.2010
Deň zániku oprávnenia: 17.11.2010
65. Maloobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2002
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2012
66. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2002
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2012
67. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 28.5.2002
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2012
68. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 8.3.2010
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2012
69. Maloobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2013
70. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2013
71. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.10.2002
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2013
72. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 27.10.2011
Deň zániku oprávnenia: 9.1.2014
73. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 27.10.2011
Deň zániku oprávnenia: 9.1.2014
74. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 27.10.2011
Deň zániku oprávnenia: 9.1.2014
75. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 27.10.2011
Deň zániku oprávnenia: 9.1.2014
76. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 27.10.2011
Deň zániku oprávnenia: 9.1.2014
77. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
Deň vzniku oprávnenia: 9.5.2014
78. Obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod s tovarom : knihy, časopisy, zdravotnícke potreby
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
79. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
80. Reklamná činnosť a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
81. Vydavateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
82. Poradenská činnosť v predmete podnikania / mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva /
Deň vzniku oprávnenia: 30.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
83. Prípravné práce k realizácii stavby
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
84. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
85. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
86. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
87. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
88. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
89. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
90. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
91. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
92. Údržba bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu upratovacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
93. Administratívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
94. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
95. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
96. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
97. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
98. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
99. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
100. Prevádzkovanie športových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
101. Čistiace a upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
102. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
103. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
104. Marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
105. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
106. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
107. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
108. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
109. Fotografické služby
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
110. Spracovávanie rodokmeňov
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2010
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2015
111. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
112. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
113. Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
114. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
115. Podnikateľské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
116. Prekladateľské a tlmočnícke služby-anglický jazyk
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
117. Administratívne práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
118. Fotografické služby
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
119. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
120. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
121. Upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.2006
Deň zániku oprávnenia: 23.3.2015
122. Spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
123. Technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
124. Výskum a vývoj v oblasti humanitných, spoločenských, prírodných a technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
125. Správa bytového a nebytového fondu
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
126. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
127. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
128. Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
129. Sekretárske služby
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
130. Prekladateľské a tlmočnícke služby
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
131. Výskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
132. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
133. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
134. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
135. Finančný leasing
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
136. Maloobchod so starožitnosťami
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
137. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
138. Skladovanie - neverejné
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
139. Manipulácia s nákladom
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
140. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
141. Distribúcia filmov a videozáznamov na zmluvnom základe
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
142. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
143. Organizovanie výstav, kurzov, školení a seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 24.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.4.2015
144. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2006
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
145. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2006
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
146. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2006
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
147. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2006
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
148. Technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2006
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
149. Prenájom strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2006
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
150. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.2006
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
151. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
152. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
153. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
154. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
155. Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
156. Prenájom strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015
157. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2005
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2015

Hodnotenie Alpha medical, s. r. o., IČO 31647758


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Alpha medical, s. r. o., IČO 31647758

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image