AURIS a.s., IČO 31562621 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt AURIS a.s., ktorý sídli na adrese 97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 a má pridelené IČO 31562621.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom AURIS a.s. so sídlom na adrese 97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53 bol založený v roku 1992.


Základné informácie o AURIS a.s., IČO 31562621

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov AURIS a.s.
IČO 31562621
Adresa Rudlovská 53 Banská Bystrica 974 01
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy súčasne predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy. 8.3.1999
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 29.4.1992 7.3.1999
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 21.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súl. §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb. rozh. o schválení privat. proj. č.j. 373/92 z 11.4.1992 a zák. 92/91 Zb. 29.4.1992
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 2.7.1993 bola schválená zmena stanov. 12.10.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.6.1995 bola schválená zmena stanov 3.11.1995
Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.1.1996 bola schválená zmena stanov. 22.3.1996
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 24.06.1996 bola schválená zmena stanov. 30.8.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1997 bola schválená zmena stanov 28.1.1998
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 30.5.1997 v Dodatku č. 6 . 17.9.1998
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 12.6.1998 v NZ 77/98 napísanej v NÚ JUDr. Vladimíra Gondu, Skuteckého 16. 8.3.1999
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.11.2002, bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. 30.1.2003
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 8.4.2003 v N 74/2003, NZ 25792/2003 napísanej na NÚ Vladimíra Gondu, Skuteckého č. 16, Banská Bystrica. 6.5.2003
Základné imanie:
2 579 493,61 EUR Rozsah splatenia: 2 579 493,61 EUR 11.3.2009
77 719 000 Sk Rozsah splatenia: 77 719 000 Sk 30.1.2003 10.3.2009
77 719 000 Sk 29.4.1992 29.1.2003

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno AURIS a.s.
IČO 31562621
Adresa 97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53

Kontakty na AURIS a.s., IČO 31562621

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Rudlovská 53 Banská Bystrica 974 01 od  29.4.1992 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
97401 Banská Bystrica, Rudlovská 53

Predmet činností AURIS a.s., IČO 31562621

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 22.3.1996
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 22.3.1996
vedenie účtovníctva 22.3.1996
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 22.3.1996
navrhovanie interiérových prvkov 17.9.1998
prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá 8.3.1999
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou službou: upratovacie práce, prenájom hnuteľných vecí 16.1.2008
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 16.1.2008
administratívne práce 16.1.2008
upratovacie práce 16.1.2008
prenájom hnuteľných vecí 16.1.2008
služby požičovní 12.6.2013
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku 28.1.1998 15.1.2008
poskytovanie leasingových služieb 28.1.1998 15.1.2008
kompletovanie interiérových prvkov 17.9.1998 15.1.2008
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v oblasti veľkokuchynských zariadení 17.9.1998 15.1.2008
spracovanie územnoplánovacích podkladov, menovite urbanistických štúdií a územných generelov na základe schválenej územnoplánovacej dokumentácie sídelných útvarov a zón 29.4.1992 11.10.1993
spracovávanie územnoplánovacej dokumentácie veľkých územných celkov, územných plánov, územných projektov sídelných útvarov a zón pre nestrediskové sídla vyšššieho významu, sídla miestneho významu a sídla obvodného významu bez obmedzenia veľkosti, sídiel, ďalej rekreačných zón a komplexného hodnotenia územia 29.4.1992 11.10.1993
spracovávanie podkladov pre zoznam pozemkov na výstavbu rodinných domčekov, pre územné hospodárske zásady a pre programy výstavby 29.4.1992 11.10.1993
vykonávanie odborných expertíz na uvedenú urbanisticko-projektovú činnosť 29.4.1992 11.10.1993
vyhotovovať projektovú dokumentáciu komplexnej bytovej výstavby, vrátane základného technického vybavenia a základnej občianskej vybavenosti 29.4.1992 11.10.1993
projektovanie vyšších typov technickej a občianskej vybavenosti miest 29.4.1992 11.10.1993
projektovanie všetkých druhov občianskych stavieb a menších priemyselných prevádzok 29.4.1992 11.10.1993
vyhotovovanie expertíznych posudkov a poskytovanie technických pomocí v rozsahu odbornej projektovej činnosti 29.4.1992 11.10.1993
projektovanie výstav, interiérov, parkových úprav a drobnej architektúry 29.4.1992 11.10.1993
vykonávanie a projektovanie typizačných prác v rozsahu plánu typizácie ústredných orgánov SSR a typizácie ústredných orgánov SSR a typizačnej činnosti s KNV 29.4.1992 11.10.1993
vypracovávanie odborných posudkov a stanovísk vzťahujúcich sa na prípravu a realizáciu stavieb 29.4.1992 11.10.1993
vyhotovovanie štúdií súboru stavieb, zastavacích a objemových štúdií 29.4.1992 11.10.1993
vyhotovovanie objektových úloh stavieb bez ich prerokovávania 29.4.1992 11.10.1993
príprava podkladov na posúdenie, prípadne vykonanie štátnej expertízy, alebo odborného posúdenia prípravnej dokumentácie 29.4.1992 11.10.1993
prevádzanie výpočtov z oblasti stavebného projektovania, ako aj z oblasti riadenia projektovej organizácie v oblastnom výpočtovom stredisku pre potreby projektovej organizácie a pre poskytovanie servisu vybraných projektovým organizáciám v Stredoslovenskom kraji 29.4.1992 11.10.1993
prevádzanie prieskumných, geodetických a inžiniersko-geologických prác pre vyhotovovanie projektovej dokumentácie v KBV a samostatných stavieb projektovaných projektovou organizáciou 29.4.1992 11.10.1993
výkony pri strojnom spracovávaní informácií 29.4.1992 11.10.1993
architektonické a iné technické služby 29.4.1992 11.10.1993
výkony vedy a technického rozvoja 29.4.1992 11.10.1993
inžiniersko-investorská činnosť 29.4.1992 11.10.1993
obchodná činnosť v oblasti televíznych kábelových rozvodov 29.4.1992 11.10.1993
stavebné práce 29.4.1992 11.10.1993
montážne a servisné práce v oblasti televíznych kábelových rozvodov 29.4.1992 11.10.1993
projektová činnosť v stavebníctve, technicko-poradenská, inžinierska činnosť v stavebníctve 12.10.1993 27.1.1998
projektová činnosť v ubanizme, územnom plánovaní, ekológii a zhodnocovanie nemovitostí 12.10.1993 27.1.1998
projektové činnosti v architektúre a interieroch 12.10.1993 27.1.1998
projekčné montáže a servisné práce v oblasti MaR, UK, mimo zásahu do elek. častí plynu a ZT 12.10.1993 27.1.1998
obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie 12.10.1993 15.1.2008
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb, realitná kancelária 12.10.1993 15.1.2008
geodetické práce 12.10.1993 27.1.1998
projektovanie, sledovanie, riadenia a vyhodnocovanie úloh inžiniersko-geologického prieskumu 12.10.1993 16.9.1998
projekčné, montážne a servisné práce v oblasti telekomunikácií a TKR, prevádzkovanie a mediálne šírenie v TKR a terestriálnom prostredí 12.10.1993 15.1.2008
sprostredkovanie výstav, školení a seminárov 22.3.1996 15.1.2008

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Projektovanie,sledovanie,riadenie a vyhodnocovanie úloh inžiniersko - geologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu.
Deň vzniku oprávnenia: 16.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 6.12.1995
Zodpovedný zástupca: RNDr. Jozef Kováčik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená)
2. Projektová činnosť v stavebníctve, technicko - poradenská, inžinierska činnosť v stavebníctve.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 18.12.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Erik Rýs (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená)
3. Projektová činnosť v urbanizme, územnom plánovaní, ekológiía zhodnocovania nemovitostí.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 18.12.1997
Zodpovedný zástupca: Ing.arch. Jozef Škrabák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená)
4. Obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 2.1.2008
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená dňom 2.1.2008)
5. Projekčné montáže a servisné práce v oblasti MAR, UK mimo zásahudo elektrických častí, plynu a ZT.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 18.12.1997
Zodpovedný zástupca: Ing.arch. Ladislav Smutný (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená)
6. Projektové činnosti v architektúre a interiéroch.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 18.12.1997
Zodpovedný zástupca: Ing.arch. Katarína Tomanová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená)
7. Vykonávanie inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb, realitná kancelária.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 2.1.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Babjak (Zrušený dňom 2.1.2008)
Ing. Dušan Kolesár (Zrušený)
Ing. Jozef Herko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená dňom 2.1.2008)
8. Geodetické práce.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 18.12.1997
Zodpovedný zástupca: Ing. Anton Fabian (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená)
9. Projekčné, montážne a servisné práce v oblasti telekomunikácií a TKR, prevádzkovanie a mediálne šírenie v TKR a terestriálnom prostredí.
Deň vzniku oprávnenia: 16.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 2.1.2008
Zodpovedný zástupca: Jozef Rybanský (Zrušený dňom 2.1.2008)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená dňom 2.1.2008)
10. Sprostredkovanie výstav, školení a seminárov.
Deň vzniku oprávnenia: 4.12.1995
Deň zániku oprávnenia: 2.1.2008
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená dňom 2.1.2008)
11. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 4.12.1995
Prevádzkarne:
   Donovaly 196 (Zrušená)
12. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 4.12.1995
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená dňom 22.1.2008)
13. Vedenie účtovníctva.
Deň vzniku oprávnenia: 4.12.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Gabriel Horváth (Zrušený)
Ing. Božena Nemčeková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená dňom 22.1.2008)
14. Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov.
Deň vzniku oprávnenia: 4.12.1995
Zodpovedný zástupca: Ing. Gabriel Horváth (Zrušený)
Ing. Božena Nemčeková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53 (Zrušená dňom 22.1.2008)
15. Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku.
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 2.1.2008
16. Poskytovanie leasingových služieb.
Deň vzniku oprávnenia: 8.12.1997
Deň zániku oprávnenia: 2.1.2008
17. Navrhovanie interiérových prvkov.
Deň vzniku oprávnenia: 11.5.1998
18. Kompletovanie interiérových prvkov.
Deň vzniku oprávnenia: 11.5.1998
Deň zániku oprávnenia: 2.1.2008
19. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v oblasti veľkokuchynských zariadení.
Deň vzniku oprávnenia: 11.5.1998
Deň zániku oprávnenia: 2.1.2008
20. Prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá.
Deň vzniku oprávnenia: 24.6.1998
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53
21. Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou službou : upratovacie práce, prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.2007
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53
22. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.2007
23. Upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.2007
24. Administratívne práce
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.2007
25. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.2007
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53
26. Služby požičovní
Deň vzniku oprávnenia: 31.5.2013

Hodnotenie AURIS a.s., IČO 31562621


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte AURIS a.s., IČO 31562621

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image