BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii, Trebišov, IČO 00154989 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii, ktorý sídli na adrese Cukrovarská 2, Trebišov a má pridelené IČO 00154989.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii so sídlom na adrese Cukrovarská 2, Trebišov bol založený v roku 1992.


Základné informácie o BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii, IČO 00154989

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii
IČO 00154989
Adresa Cukrovarská 2 Trebišov 075 01
Deň zápisu 1.5.1992
Deň výmazu 19.11.2003
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Menom spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja likvidátori spoločne. 19.8.2002 18.11.2003
Menom spoločnosti môžu konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať môžu: a/ predseda predstavenstva samostatne alebo b/ dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z podpisujúcich je vždy podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu funkcie podpisujúceho pripojí svoj podpis v bode č. 1 alebo-splnomocnené osoby v rozsahu udelenej písomnej plnej moci, pričom kópiu plnomocenstva priloží k danému dokumentu. 1.10.1999 18.8.2002
Menom spoločnosti môžu konať, spoločnosť zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z podpisujúcich je vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k uvedeniu funkcie podpisujúceho, pripoja svoj podpis osoby uvedené v prvej vete. 16.9.1997 30.9.1999
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie podpisujúceho. 25.4.1992 15.9.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke číslo 191/V pri: Obchodné meno: BELAR-TRENÁKUP, a.s. v likvidácii Sídlo: Cukrovarská 2, Trebišov IČO: 00 154 989 ako aj všetkých ďalších právnych skutočnosti zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 7K 18/03-25 zo dňa 7.5.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.5.2003, v súlade s § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka. Deň výmazu: 19.11.2003 19.11.2003
Akciová spoločnosť založená zakladacou listinou Fondu národného majetku SR dňa 21.4. 1992 podľa § 28 ods.1 zák.č. 92/9l Zb. a § 154 a nasl.zák.č. 513/91 Zb. 25.4.1992 18.11.2003
Zmeny vykonané na základe rozhodnutia valného zhromaždenia AGROCAS a.s. zo dňa 2.4.1993. 27.4.1993 18.11.2003
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 7.12.1992 a dňa 15.6.1993. 20.12.1993 18.11.2003
Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia a.s. zo dňa 2.8.1994. 7.10.1994 18.11.2003
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.4.1995. 19.5.1995 18.11.2003
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 8.3.1996. 29.5.1996 18.11.2003
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 26.6.1996. 8.8.1996 18.11.2003
Zmena stanov schválená VZ dňa 17.6.1997. 16.9.1997 18.11.2003
Zmena stanov schválená VZ dňa 17.6.1997. 17.12.1997 18.11.2003
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 28.11.1997. Na AGROCASS, a.s. Košice po zmene obchodného mena na TRENÁKUP, akciová spoločnosť, Košice prechádzajú všetky práva a záväzky spoločnosti TRENAKUP, a.s. Trebišov, zrušenej bez likvidácie ku dňu 1. januára 1998. 19.12.1997 18.11.2003
Zmena stanov schválená VZ dňa 3. 7. 1998, 24. 7. 1998. 7.10.1998 18.11.2003
Zápisnica z VZ zo dňa 18.12.1998. 17.2.1999 18.11.2003
Zmena stanov schválená MVZ dňa 30.6.1999. Na BELAR-TRENÁKUP, akciová spoločnosť Košice prechádzajú všetky práva a záväzky AGRO-SERVIS plus, spol. s r.o., Cukrovarská 2, Trebišov, zrušenej bez likvidácie zlúčením ku dňu 1.8.1999. 1.10.1999 18.11.2003
Zmena stanov schválená VZ dňa 18.4.2000. 4.7.2000 18.11.2003
Zmena stanov zo dňa 24.6.2002. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2002 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Deň vstupu do likvidácie: 24.6.2002. Deň zápisu vstupu do likvidácie: 19.8.2002. 19.8.2002 18.11.2003
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 7K 18/03-25 zo dňa 7.5.2003, právoplatné dňa 29.5.2003 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu navrhovateľa - dľžnika BELAR-TRENÁKUP, a.s. v likvidácii, Cukrovarská 2, Trebišov, IČO: 00 154 989 pre nedostatok majetku. 2.5.2003 18.11.2003
Základné imanie:
514 290 000 Sk Rozsah splatenia: 514 290 000 Sk 2.5.2003 18.11.2003
514 290 000 Sk 1.10.1999 1.5.2003
514 090 000 Sk 19.12.1997 30.9.1999
250 366 000 Sk 6.4.1993 18.12.1997
222 307 000 Sk 25.4.1992 5.4.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno BELAR-TRENÁKUP, a.s. v likvidácii, akciová spoločnosť
IČO 00154989
Adresa Cukrovarská 2 Trebišov 075 01

Kontakty na BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii, Trebišov, IČO 00154989

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Cukrovarská 2 Trebišov 075 01 od  4.7.2000  do  18.11.2003
Južná trieda č. 8 Košice od  17.11.1992  do  3.7.2000
Tr. SA č. 8 Košice 042 68 od  25.4.1992  do  16.11.1992

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
07501 Trebišov, Cukrovarská 2
Košice 4, Južná trieda 8 do  17.7.2000

Predmet činností BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii, IČO 00154989

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
komplexné hospodárenie s obilným fondom, počnúc nákupom, ošetrovaním, skladovaním až po predaj pre spracovateľský priemysel, krmivárske účely a ostatných obchodných partnerov 25.4.1992 18.5.1995
priemyselná výroba krmnych zmesí pre poľnohospodárske podniky, individuálne hospodáriacich roľníkov a drobnochovateľov, ich zošľachťovanie včítane rozvozu spotrebiteľom 25.4.1992 18.5.1995
predaj poľnohospodárskych potrieb /stroje, mechanizačné zariadenia, náhradné diely/, stavebného, hutného a inštalačného materiálu pre prevádzku a údržbu, agrochemických prípravkov a hnojív pre výživu a ochranu rastlín 25.4.1992 18.5.1995
predaj priemyselných krmív,medikamentov a aditív 25.4.1992 18.5.1995
poskytovanie služieb v sušení a čistení rastlinných výrobkov a služieb na úseku asanačnej činnosti /deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia/ 25.4.1992 18.5.1995
montáž a opravy strojov, strojných zariadení a elektroinštalácie ako i cestných dopravných prostriedkov 25.4.1992 18.5.1995
nákup a odbyt ovčej vlny 25.4.1992 18.5.1995
nákup a odbyt skorých a neskorých zemiakov 25.4.1992 18.5.1995
predaj poľnohospodárskych výrobkov a iných výrobkov spotrebného charakteru a potravín 25.4.1992 18.5.1995
nákup, výroba a predaj stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov 25.4.1992 18.5.1995
poskytovanie služieb v oblasti analytickej činnosti určovania akosti poľnohospodárskych výrobkov, KZ, DB a poradenstva na úseku výživy hospodárskych zvierat 25.4.1992 18.5.1995
nepravidelná cestná nákladná doprava 20.12.1993 18.5.1995
nepravidelná cestná osobná doprava /autobus/ 20.12.1993 18.5.1995
priemyselná výroba kŕmnych zmesí 19.5.1995 3.7.2000
veľkoobchod-poľnohospodárske potreby, stroje, mechanizačné zariadenia, náhradné diely, stavebný, hutný a inštalačný materiál, hnojivá pre výživu a ochranu rastlín, agrochemické prípravky v rozsahu voľnej živnosti, priemyselné krmivá, medikamenty a prísady na zošľachťovanie, ovčia vlna, skoré a neskoré zemiaky, stolárske, zámočnícke a klampiarske výrobky 19.5.1995 3.7.2000
poskytovanie služieb v sušení a čistení rastlinných výrobkov 19.5.1995 3.7.2000
maloobchod-nealko nápoje a pivo 19.5.1995 3.7.2000
kopírovacie práce 19.5.1995 3.7.2000
maloobchod-balené potraviny, cukrovinky, trvanlivé pečivo, rastlinný jedlý olej, tuky, poľnohospodárske výrobky, spotrebný tovar, potraviny, drogistický tovar v rozsahu voľnej živnosti, čistiace a pracie prostriedky, pracovné odevy, ochranné pracovné pomôcky a pracovné náradia, kŕmne zmesi a agrochemikálie v drobnom balení, semená, ovčia vlna 19.5.1995 3.7.2000
výroba nábytku /neremeselná/ 19.5.1995 3.7.2000
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel 19.5.1995 3.7.2000
elektroinštalácie 19.5.1995 3.7.2000
nepravidelná cestná nákladná doprava 19.5.1995 3.7.2000
nepravidelná cestná osobná doprava /autobus/ 19.5.1995 3.7.2000
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia 19.5.1995 3.7.2000
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 29.5.1996 3.7.2000
veľkoobchod s obilím a osivom, olejninami a strukovinami 29.5.1996 3.7.2000
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnymi produktami a živými zvieratami 29.5.1996 3.7.2000
veľkoobchod a maloobchod so zeleninou a ovocím 29.5.1996 3.7.2000
sprostredkovanie obchodu 29.5.1996 3.7.2000
maloobchod-poľnohospodárske a záhradkárske potreby, potreby pre domácnosť 29.5.1996 3.7.2000
maloobchod-stroje, mechanizačné zariadenia, náhradné diely 29.5.1996 3.7.2000
maloobchod-stavebný, železiarsky, inštalačný a hutný materiál 29.5.1996 3.7.2000
maloobchod s obuvou a koženým tovarom 29.5.1996 3.7.2000
maloobchod s tabakovými výrobkami a cigaretami 29.5.1996 3.7.2000
maloobchod s alkoholickými nápojmi 29.5.1996 3.7.2000
služby pre rastlinnú výrobu-šrotovanie, drtenie, granulovanie 29.5.1996 3.7.2000
poskytovanie služieb v nákladke vagónov 29.5.1996 3.7.2000
skladovanie 29.5.1996 3.7.2000
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení 29.5.1996 3.7.2000
prenájom motorových vozidiel /nákladných, špeciálnych/ 29.5.1996 3.7.2000
prevíjanie elektromotorov 29.5.1996 3.7.2000
veľkoobchod s potravinami, nealko nápojmi a pivom, alkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami a cigaretami 8.8.1996 3.7.2000
živočíšna výroba chov hospodárskych zvierat 8.8.1996 3.7.2000
prevádzkovanie dopravy na dráhe 17.12.1997 3.7.2000
prevádzkovanie dráhy-vlečky 17.12.1997 3.7.2000
prevádzkovanie dopravy na dráhe 19.12.1997 3.7.2000
prevádzkovanie dráhy-vlečky 19.12.1997 3.7.2000
služby chemického laboratória 19.12.1997 3.7.2000
ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia 19.12.1997 3.7.2000
pohostinská a reštauračná činnosť 19.12.1997 3.7.2000
preklad nákladov 19.12.1997 3.7.2000
poľnohospodárska prvovýroba 19.12.1997 3.7.2000
prevádzkovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadenia motel kategórie III. 19.12.1997 3.7.2000
výroba a predaj mlynárenských výrobkov 19.12.1997 3.7.2000
výroba, balenie cestovinárskych výrobkov 19.12.1997 3.7.2000
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia 19.12.1997 3.7.2000
výroba drôteného tovaru 19.12.1997 3.7.2000
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi 19.12.1997 3.7.2000
prenájom poľnohospodárskych strojov, zariadení, osobných a nákladných motorových vozidiel 19.12.1997 3.7.2000
ambulantný predaj 19.12.1997 3.7.2000
prevádzkovanie verejných skladov 7.10.1998 3.7.2000
maloobchod s použitým tovarom, náhradnými dielmi pre poľnohospodárske stroje 1.10.1999 3.7.2000
poradenská činnosť v oblasti výživy hospodárskych zvierat 19.5.1995 18.11.2003
sprostredkovateľská činnosť mimo sprostredkovania práce za úhradu 29.5.1996 18.11.2003
poradenská činnosť v oblasti výživy a ochrany rastlín 29.5.1996 18.11.2003
výroba a predaj kŕmnych zmesí a ich komponentov 19.12.1997 18.11.2003
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: potravinárske výrobky, tabakové výrobky, poľnohospodárske potreby, hutný a elektroinštalačný materiál, kozmetika, dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky, stavebniny, stroje a zariadenia, odevy, textil, pracovné a ochranné prostriedky, elektronika, obuv, poľnohospodárske produkty, priemyselné hnojivá, agrochemikálie, pekárenské výrobky, poľnohospodárske stroje, motorové vozidlá, náhradné diely, pohonné hmoty, mazadlá 19.12.1997 18.11.2003
nákup, ošetrovanie a skladovanie poľnohospodárskych výrobkov a produktov 19.12.1997 18.11.2003
údržba, opravy poľnohospodárskych strojov 1.10.1999 18.11.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Nepravidelná cestná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.1998
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
   Čečejovce (Zrušená)
2. Nepravidelná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.1998
3. Dezinfekcia, dezinsekcie, deratizácia
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2000
4. Dezinfekcia,dezinsekcia,deratizácia
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Spodník (Zrušený)
5. Nepravidelná cestná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Alojz Gučík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
   Čečejovce (Zrušená)
6. Nepravidelná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Alojz Gučík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
   Čečejovce (Zrušená)
7. Veľkoobchod s obilím a osivom, olejninami a strukovinami
Deň vzniku oprávnenia: 24.1.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5-nákupný sklad (Zrušená)
   Čaňa, Nákupný sklad (Zrušená)
   Turňa nad Bodvou, Turnianske Podhradie-skla (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5- výr.nák.str (Zrušená)
   Čaňa, Výrobno-nákupné stredisko (Zrušená)
   Čečejovce, Výrobno-nákupné stredisko (Zrušená)
   Košice-Juh, Južná trieda 8 (Zrušená)
8. Sprostredkovateľská činnosť mimo sprostredkovania práce za úhradu
Deň vzniku oprávnenia: 24.1.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 8 (Zrušená)
9. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Stolárik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Čaňa, Výrobno-nákupné stredisko (Zrušená)
   Čečejovce, Výrobno-nákupné stredisko (Zrušená)
10. Veľkoobchod s potravinami, nealko nápojmi a pivom, alkoholickýminápojmi, tabakovými výrobkami a cigaretami
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5-výr.nák.str . (Zrušená)
   Košice-Juh, Fejova 1-nákupný sklad (Zrušená)
   Čečejovce, Staničná 8-výr.nák.str . (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-výr.nák.str . (Zrušená)
11. Výroba a predaj drôteného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Andrej Koščo (Zrušený)
12. Nákup a predaj osív
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
13. Strihanie plechov a železných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
14. Ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Zbojovský (Zrušený)
15. Pohostinská a reštauračná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Helena Sabová (Zrušený)
16. Preklad nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ján Šipoš (Zrušený)
17. Prevádzkovanie ubytovacích služieb v ubytovacom zariadení MOTEL v kategórii III. včítane prevádzkovania pohostinskej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Helena Sabová (Zrušený)
18. Vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Monika Valčová (Zrušený)
Ing. Ladislav Kmetz (Zrušený)
19. Služby chemického laboratória
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
20. Ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Michal Hoľan (Zrušený)
21. Pohostinská a reštauračná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Helena Sabová (Zrušený)
22. Preklad nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ján Šipoš (Zrušený)
23. Prevádzkovanie ubytovacích služieb v ubytovacom zariadení motel v kategórii III. včítane prevádzkovania pohostinskej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Helena Sabová (Zrušený)
24. Veľkoobchod a maloobchod - poľnohospodárske výrobky a produkty, ovocie, zelenina, poľnohospodárske plodiny, rastlinné oleje, organické a priemyselné hnojivá, chemické prostriedky na výživu a ochranu rastlín
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Sečovce, Obchodná - bl. ZETOR (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metoda 149 (Zrušená)
25. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
26. Služby chemického laboratória
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Klára Jakubová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
27. Výroba a predaj kŕmnych zmesí a ich komponentov
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: MVDr. Jozef Doboš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
   Veľké Kapušany, Staničná (Zrušená)
   Streda nad Bodrogom, Ružová 4 (Zrušená)
   Podolínec, Baštova 2 (Zrušená)
28. Maloobchod - potravinárske výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, tabakové výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Helena Sabová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
   Trebišov, M.R.Štefánika (Zrušená)
   Hrčeľ 5 (Zrušená)
   Streda nad Bodrogom, Ružová 4 (Zrušená)
29. Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu - hospodárske potreby, hutný a elektroinštalačný materiál, kozmetické, dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky, stavebniny, stroje a zariadenia, odevy, textilné výrobky, pracovné a ochranné prostrie
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Alexander Bacskai (Zrušený)
Vojtech Berta (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Pribeník 122 (Zrušená)
   Trebišov, M.R.Štefánika (Zrušená)
   Sečovce, Kollárova (Zrušená)
30. Maloobchod a sprostredkovanie obchodu - kozmetické, čistiace a pracie prostriedky, obuv, odevy, textilné výrobky, eletkronika, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, tabakové výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Alexander Bacskai (Zrušený)
Vojtech Berta (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, M.R.Štefánika (Zrušená)
   Pribeník 122 (Zrušená)
   Sečovce, Kollárova (Zrušená)
   Veľké Kapušany, Staničná (Zrušená)
31. Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu - poľnohospodárske výrobky a produkty
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Andrej Novák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
   Sečovce, Kollárova (Zrušená)
   Dobrá . (Zrušená)
   Pribeník . (Zrušená)
   Veľké Kapušany, Staničná 19 (Zrušená)
   Parchovany 114 (Zrušená)
32. Nákup, ošetrovanie a skladovanie poľnohospodárskych výrobkov a produktov
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Zbojovský (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
   Sečovce, Kollárova (Zrušená)
   Dobrá . (Zrušená)
   Pribeník . (Zrušená)
   Veľké Kapušany, Staničná 19 (Zrušená)
   Parchovany 114 (Zrušená)
33. Výroba a predaj mlynárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Peter Baršovský (Zrušený)
Pavol Safko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
34. Výroba, balenie cestovinárskych, rôznych poľnohospodárskych, potravinárskych produktov a výrobkov, ich predaj v rámci maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Stanislav Pristaš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Sečovce, Kollárova (Zrušená)
35. Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s organickými, priemyselnými hnojivami, chemickými prostriedkami na výživu a ochranu rastlín, jedmi na hubenie škodlivých živočíchov
Deň vzniku oprávnenia: 21.10.1993
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Michal Hoľan (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Pribeník, Nákupný sklad (Zrušená)
36. Výroba a predaj pekárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Vaško (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
   Michaľany, Budova ŠM (Zrušená)
37. Výroba a predaj drôteného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Andrej Koščo
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
38. Poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi
Deň vzniku oprávnenia: 27.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
39. Prenájom poľnohospodárskych strojov, zariadení, osobných a nákladných motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 27.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
40. Maloobchod a veľkoobchod - náhradné diely a pneumatiky na poľnohospodárske stroje a motorové vozidlá, pohonné hmoty a mazadlá, potravinárske výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 27.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Hrčeľ 5 (Zrušená)
   Streda nad Bodrogom, Ružová 4 (Zrušená)
41. Ambulantný predaj
Deň vzniku oprávnenia: 27.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
42. Maloobchod mimo riadnej predajne
Deň vzniku oprávnenia: 27.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
43. Nákup a predaj osív
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
44. Strihanie plechov a železných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
45. Ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Zbojovský
Michal Hoľan (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
46. Pohostinská a reštauračná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Helena Sabová
Prevádzkarne:
   Trebišov, M.R.Štefánika (Zrušená)
47. Preklad nákladov
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ján Šipoš
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
   Sečovce, Kollárova (Zrušená)
   Dobrá . (Zrušená)
   Pribeník . (Zrušená)
   Veľké Kapušany, Staničná 19 (Zrušená)
   Parchovany . (Zrušená)
48. Prevádzkovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadení motel v kategórii III. včítane prevádzkovania pohostinskej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 24.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Helena Sabová
Prevádzkarne:
   Sečovce, Kollárova (Zrušená)
49. Vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ladislav Kmetz
Ing. Monika Valčová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Cukrovarská 2 (Zrušená)
50. Výroba krmných zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Július Bujdač
Prevádzkarne:
   Streda nad Bodrogom, Skladná 6 (Zrušená)
51. Zásobovanie hospodárskymi potrebami
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Július Bujdač
Prevádzkarne:
   Streda nad Bodrogom, Skladná 6 (Zrušená)
52. Veľkoobchod - krmné zmesi, rastlin. výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Július Bujdač
Prevádzkarne:
   Streda nad Bodrogom, Skladná 6 (Zrušená)
53. Sprostredkovanie obchodu s tovarmi vyššie uvedenými
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Július Bujdač
Prevádzkarne:
   Streda nad Bodrogom, Skladná 6 (Zrušená)
54. Komplexné hospodárenie s rastlinnými výrobkami, počnúc nákupom, ošetrovaním, skladovaním až po predaj pre spracovateľský priemysel, krmivárske účely a ostatných partnerov
Deň vzniku oprávnenia: 3.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
55. Priemyselná výroba kŕmnych zmesí pre poľnohospodárske podniky, individuálne hospodáriacich roľníkov a drobnochovateľov, ich zošľachťovanie včítane rozvodu spotrebiteľom
Deň vzniku oprávnenia: 3.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
56. Veľkoobchod - poľnohospodárske potreby, stroje, mechanizačné zariadenia, náhradné diely, stavebný, hutný a inštalačný materiál, čistiace a pracovné prostriedky, odevy, textilné výrobky, pracovné a ochranné prostriedky, farby, elektronika, <
Deň vzniku oprávnenia: 3.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Streda nad Bodrogom, Skladná 6 (Zrušená)
57. Maloobchod - kozmetika, čistiace a pracie prostriedky, obuv, odevy, textilné výrobky, agrochemické prípravky a hnojivá pre výživu a ochranu rastlín v malom balení, stavebniny, elektronika, inštalačný materiál, výrobky z PVC a plastov,
Deň vzniku oprávnenia: 3.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Streda nad Bodrogom, Skladná 6 (Zrušená)
   Streda nad Bodrogom, Ružová (Zrušená)
58. Poskytovanie služieb v sušení a čistení rastlinných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 3.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Streda nad Bodrogom, Skladná 6 (Zrušená)
59. Služby v nakládke vagónových zásielok
Deň vzniku oprávnenia: 3.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Streda nad Bodrogom, Skladná 6 (Zrušená)
60. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 3.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Streda nad Bodrogom, Skladná 6 (Zrušená)
61. Veľkoobchod a maloobchod - poľnohospodárske výrobky a produkty, ovocie, zelenina, poľnohospodárske plodiny, rastlinné oleje, organické a priemyselné hnojivá, chemické prostriedky na výživu a ochranu rastlín
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Sečovce, Obchodná 163 (Zrušená)
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Obchodná-byt.jed.bl.ZETOR (Zrušená)
62. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1995
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
63. Údržba, opravy poľnohospodárskych strojov
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Koščák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
64. Maloobchod - potraviny, pochutiny, nápoje, mäso, mäsové výrobky, chlieb, cukrárenské výrobky, cukrovinky, ryby, kozmetický tovar, použitý tovar, náhradné diely pre poľnohospodárske stroje
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
65. Predaj na trhoch
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
66. Maloobchod mimo riadnej predajne
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
67. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
68. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu;
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
69. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
70. Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
71. Prenájom stavebných strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
72. Prenájom ostatných strojov a nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
73. Podnikateľské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Trebišov, Čsl. armády 1245/20 (Zrušená)
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
74. Upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 25.3.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Sečovce, Cyrila a Metóda 149 (Zrušená)
75. Strihanie plechov
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
76. Nákup a predaj pohonných hmôt a mazadiel
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
77. Veľkoobchod a maloobchod s obilím, osivom, olejninami, strukovinami
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
78. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
79. Nepravidelná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Alojz Gučík
Prevádzkarne:
   Čečejovce . (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá (Zrušená)
80. Nepravidelná cestná osobná doprava (autobus)
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 11.11.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Alojz Gučík
Prevádzkarne:
   Čečejovce . (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá (Zrušená)
81. Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Spodník
Ing. Miloš Petro (Zrušený)
82. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.5.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Stolárik
Prevádzkarne:
   Čečejovce, Výrobno-nákupné stredisko (Zrušená)
   Čaňa, Výrobno-nákupné stredisko (Zrušená)
83. Priemyselná výroba kŕmnych zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Čečejovce, Výrobňa kŕmnych zmesí (Zrušená)
   Čaňa, Výrobňa kŕmnych zmesí (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
84. Veľkoobchod - poľnohospodárske potreby
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Čaňa, Predajňa hospod. potrieb (Zrušená)
85. Veľkoobchod - stroje, mechanizačné zariadenia, náhradné diely
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Čaňa, Predajňa hospod. potrieb (Zrušená)
86. Veľkoobchod - stavebný, hutný a inštalačný materiál
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Čaňa, Predajňa hospod. potrieb (Zrušená)
87. Veľkoobchod - hnojivá pre výživu a ochranu rastlín, agrochemické prípravky v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Turnianska Nová Ves, Turn.Podhradie-nákup.skla (Zrušená)
88. Veľkoobchod - priemyselné krmivá, medikamenty a prísady na zošľachťovanie
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Čečejovce, Výrobňa kŕmnych zmesí (Zrušená)
   Čaňa, Výrobňa kŕmnych zmesí (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
89. Veľkoobchod - ovčia vlna
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
90. Veľkoobchod - skoré a neskoré zemiaky
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
91. Veľkoobchod - stolárske, zámočnícke a klampiarske výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Čaňa, Predajňa hospod. potrieb (Zrušená)
92. Poskytovanie služieb v sušení a čistení rastlinných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
   Bidovce, Nákupný sklad (Zrušená)
   Čaňa, Nákupný sklad (Zrušená)
   Ruskov, Nákupný sklad (Zrušená)
   Čečejovce, Nákupný sklad (Zrušená)
   Budimír, Nákupný sklad (Zrušená)
93. Poradenská činnosť v oblasti výživy hospodárskych zvierat
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Čečejovce, Výrobňa kŕmnych zmesí (Zrušená)
   Čaňa, Výrobňa kŕmnych zmesí (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
94. Maloobchod - nealko nápoje a pivo
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnicka 1 (Zrušená)
95. Kopírovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 8 (Zrušená)
96. Maloobchod - balené potraviny, cukrovinky, trvanlivé pečivo, rastlinný jedlý olej, tuky
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Fejova 1 (Zrušená)
   Košice-Juh, Požiarnicka 1 (Zrušená)
97. Maloobchod - poľnohospodárske výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Turnianska Nová Ves, Turnianske Podhradie-n.sk (Zrušená)
   Čaňa, Nákupný sklad (Zrušená)
   Košice-Juh, Požiarnicka 1 (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 4 (Zrušená)
   Ruskov, Nákupný sklad (Zrušená)
   Čečejovce, Nákupný sklad (Zrušená)
   Košice-Juh, D.Feju (Zrušená)
   Budimír, Nákupný sklad (Zrušená)
   Bidovce, Nákupný sklad (Zrušená)
98. Maloobchod - spotrebný tovar
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnicka 1 (Zrušená)
   Čaňa, Predajňa hospod. potrieb (Zrušená)
99. Maloobchod - potraviny
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnicka 1 (Zrušená)
100. Maloobchod - drogistický tovar v rozsahu voľnej živnosti, čistiace a pracie prostriedky
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnicka 1 (Zrušená)
   Košice-Juh, D.Feju (Zrušená)
   Čaňa, Predajňa hospod. potrieb (Zrušená)
101. Maloobchod - pracovné odevy, ochranné pracovné pomôcky a pracovné náradia
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnicka 1 (Zrušená)
   Košice-Juh, D.Feju (Zrušená)
   Čaňa, Predajňa hospod. potrieb (Zrušená)
102. Maloobchod - kŕmne zmesi a agrochemikácie v drobnom balení, semená
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Turnianska Nová Ves, Turnianske Podhradie-n.sk (Zrušená)
   Čečejovce, Výrobňa kŕmnych zmesí (Zrušená)
   Čaňa, Výrobňa kŕmnych zmesí (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
   Čaňa, Nákupný sklad (Zrušená)
   Ruskov, Nákupný sklad (Zrušená)
   Čečejovce, Nákupný sklad (Zrušená)
   Košice-Juh, Požiarnicka 1 (Zrušená)
   Košice-Juh, D.Feju (Zrušená)
   Bidovce, Nákupný sklad (Zrušená)
   Budimír, Nákupný sklad (Zrušená)
   Svidník, Ul. 8.mája (Zrušená)
   Svidník, Ul. 8.mája(areál Jednoty) (Zrušená)
103. Maloobchod - ovčia vlna
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnicka 1 (Zrušená)
   Košice-Juh, D.Feju (Zrušená)
104. Výroba nábytku (neremeselná)
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
105. Údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Losenský (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
106. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Juraj Dzubay (Zrušený)
Július Nehoda (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
107. Veľkoobchod s obilím a osivom, olejninami a strukovinami
Deň vzniku oprávnenia: 24.1.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 8 (Zrušená)
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
108. Sprostredkovateľská činnosť mimo sprostredkovania práce za úhradu
Deň vzniku oprávnenia: 24.1.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 8 (Zrušená)
109. Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5-výr.nák.stred (Zrušená)
   Čečejovce, Staničná 8-výr.-nák.stred (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-výr.nák.str . (Zrušená)
110. Veľkoobchod a maloobchod so zeleninou a ovocím
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Fejova-nákupný sklad (Zrušená)
   Košice-Juh, Požiarnická 1 (Zrušená)
111. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 8 (Zrušená)
112. Maloobchod - poľnohospodárske a záhradkárske potreby, potreby pre domácnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnická 1 (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-pred.hos.pot (Zrušená)
113. Maloobchod - stroje, mechanizačné zariadenia, náhradné diely
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnická 1 (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-pred.hos.pot (Zrušená)
114. Maloobchod - stavebný, železiarsky, inštalačný a hutný materiál
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnická 1 (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-pred.hos.pot (Zrušená)
115. Maloobchod s obuvou a koženým tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnická 1 (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-pred.hos.pot (Zrušená)
116. Maloobchod s tabakovými výrobkami a cigaretami
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnická 1 (Zrušená)
117. Maloobchod s alkoholickými nápojmi
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Požiarnická 1 (Zrušená)
118. Služby pre rastlinnú výrobu - šrotovanie, drtenie, granulovanie
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5-výr.nák.stred (Zrušená)
   Čečejovce, Staničná 8-výr.-nák.stred (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-výr.nák.str . (Zrušená)
119. Poskytovanie služieb v nakládke vagónov
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5-výr.nák.stred (Zrušená)
   Čečejovce, Staničná 8-výr.-nák.stred (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-výr.nák.str . (Zrušená)
   Turnianska Nová Ves, Tur.Pohradie 178-nák.skl . (Zrušená)
120. Poradenská činnosť v oblasti výživy a ochrany rastlín
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 8 (Zrušená)
121. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5 (Zrušená)
   Košice-Juh, Fejova-nákupný sklad (Zrušená)
   Turnianska Nová Ves, Tur.Pohradie 178-nák.skl . (Zrušená)
   Budimír, Nákupný sklad - 7 (Zrušená)
   Bidovce, Nákupný sklad (Zrušená)
   Ruskov, Pri žel.stanici-nákup.skl (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1,nákupný skla (Zrušená)
   Čečejovce, Staničná 8-nákupný sklad (Zrušená)
122. Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5-výr.nák.stred (Zrušená)
   Čečejovce, Staničná 8-výr.-nák.stred (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-výr.nák.str . (Zrušená)
123. Prenájom motorových vozidiel (nákladných, špeciálnych)
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5-dopr.stred . (Zrušená)
   Čečejovce, Staničná 8-dopr.stredisko (Zrušená)
124. Prevíjanie elektromotorov
Deň vzniku oprávnenia: 13.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 19.11.2003
Zodpovedný zástupca: Július Nehoda (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Čečejovce, Staničná 8-údržbár.dielňa (Zrušená)
125. Veľkoobchod s potravinami, nealko nápojmi a pivom, alkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami a cigaretami
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 26.5.2000
Prevádzkarne:
   Košice-Nad jazerom, Napájadlá 5-výr.nák.stred (Zrušená)
   Čečejovce, Staničná 8-výr.-nák.stred (Zrušená)
   Čaňa, Železničná 1-výr.nák.str . (Zrušená)

Hodnotenie BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii, IČO 00154989


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii, IČO 00154989

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image