BHS Slovakia, o.c.p., a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31720889 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt BHS Slovakia, o.c.p., a.s., ktorý sídli na adrese Miletičova 1, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31720889.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom BHS Slovakia, o.c.p., a.s. so sídlom na adrese Miletičova 1, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1996.


Základné informácie o BHS Slovakia, o.c.p., a.s., IČO 31720889

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov BHS Slovakia, o.c.p., a.s.
IČO 31720889
Adresa Prievozská 2/A Bratislava 821 09
Deň zápisu 5.2.1996
Deň výmazu 30.6.2008
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis. 5.2.1996 29.6.2008
Ďalšie právne skutočnosti:
Notárska zápisnica N 110/2008, Nz 25991/2008 o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 18.06.2008 o zrušení spoločnosti BHS Slovakia, o.c.p., a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 720 889, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3013/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Prvá slovenská investičná skupina a.s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 00 699 977, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 97/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 112/2008, Nz 26000/2008 zo dňa 18.06.2008 notárkou JUDr. Tatjanou Šurkovou, sa stáva právnym nástupcom spoločnosti BHS Slovakia, o.c.p., a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. 30.6.2008
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 13. 11. 1995 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. a zák. 600/92 Zb. o cenných papieroch. Stary spis: Sa 732 5.2.1996 29.6.2008
Zmena stanov schválená valným zhromaždením konaným dňa 9.5.1997. 6.2.1998 29.6.2008
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 20.9.1999. 25.1.2001 29.6.2008
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 8.4.2002. 24.6.2002 29.6.2008
Jediný akcionár: Prvá slovenská investičná skupina a.s., Miletičova 1, Bratislava Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 247/02, Nz 247/02 zo dňa 27.6.2002. 4.10.2002 29.6.2008
Ing. Gabriela Kuderjavá deň zániku funkcie: 15.11.2002 Ing. Ľuboš Bača deň zániku funkcie 15.11.2002. Ing. Ladislav Ročiak deň zániku funkcie 15.11.2002. Notárska zápisnica č. N 459/02, Nz 459/02 zo dňa 15.11.2002. 24.2.2003 29.6.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.2.2003. Funkcia členov dozornej rady M.Harrerovej, Ing. I. Vankovej sa končí dňom 3.2.2003. 11.4.2003 29.6.2008
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh o povolení na poskytovanie investičných služieb zo dňa 25.2. 2004. 27.3.2004 29.6.2008
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 073/2005/OCP zo dňa 08.04.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.04.2005. 13.5.2005 29.6.2008
Notárska zápisnica č.N 153/2005, Nz 29986/2005, NCRls 29554/2005 zo dňa 29.06.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov. 5.8.2005 29.6.2008
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 33/2007, Nz 6452/2007, NCRls 6489/2007 spísanej dňa 19.2.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného V BROKERS, o.c.p., a.s. 2.3.2007 29.6.2008
Základné imanie:
35 000 000 Sk Rozsah splatenia: 35 000 000 Sk 4.10.2002 29.6.2008
5 000 000 Sk 5.2.1996 3.10.2002

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno BHS Slovakia, o.c.p., a.s.
IČO 31720889
Adresa Miletičova 1 Bratislava 821 08

Kontakty na BHS Slovakia, o.c.p., a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31720889

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Prievozská 2/A Bratislava 821 09 od  5.8.2005  do  29.6.2008
Miletičova 1 Bratislava 821 08 od  24.6.2002  do  4.8.2005
Mnoheľova 839/10 Poprad 058 01 od  5.2.1996  do  23.6.2002

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82109 Bratislava-Ružinov, Prievozská 2/A
05801 Poprad, Mnoheľova 839/10 do  26.10.2009
82108 Bratislava - Ružinov, Miletičova 1 do  26.10.2009

Predmet činností BHS Slovakia, o.c.p., a.s., IČO 31720889

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
obstarávanie pre emitenta, vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb 5.2.1996 24.1.2001
činnosť na základe zmlúv o úschove a správe cenných papierov a o uložení cenných papierov 5.2.1996 24.1.2001
obstarávanie pre emitenta, splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich 5.2.1996 24.1.2001
obchodovanie s cennými papiermi 24.6.1996 24.1.2001
obchodovať s cennými papiermi 25.1.2001 26.3.2004
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby 25.1.2001 26.3.2004
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 25.1.2001 26.3.2004
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich 25.1.2001 26.3.2004
poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu: I. Hlavné investičné služby: 25.1.2001 26.3.2004
poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu: 27.3.2004 12.5.2005
I. Hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch 27.3.2004 12.5.2005
4. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch 27.3.2004 26.4.2004
3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch 27.3.2004 26.4.2004
3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch 27.4.2004 12.5.2005
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch 27.4.2004 12.5.2005
4. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 7.12.2004 12.5.2005
Poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu: 13.5.2005 29.6.2008
I. Hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch 13.5.2005 29.6.2008
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch 13.5.2005 29.6.2008
3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch 13.5.2005 29.6.2008
4. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 13.5.2005 29.6.2008
5.zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm.e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch 13.5.2005 29.6.2008
II. Vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch 27.3.2004 29.6.2008
2. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c/ zákona o cenných papieroch 27.3.2004 29.6.2008
3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiesťňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/ a b/ zákona o cenných papieroch 27.3.2004 29.6.2008
4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch. 27.3.2004 29.6.2008

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby
Deň vzniku oprávnenia: 21.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 21.9.2007
2. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 21.3.2001
Deň zániku oprávnenia: 21.9.2007

Hodnotenie BHS Slovakia, o.c.p., a.s., IČO 31720889


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte BHS Slovakia, o.c.p., a.s., IČO 31720889

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image