Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35850370 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorý sídli na adrese Prešovská 48, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35850370.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom na adrese Prešovská 48, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 2003.


Základné informácie o Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO 35850370
Adresa Prešovská 48 Bratislava 826 46
Deň zápisu 7.1.2003
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 26.11.2009
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 7.1.2003 25.11.2009
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 866/2002, Nz 860/2002 dňa 2.12.2002 v súlade s §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 2.10.2002, spis č. KM-1306/2002 a to vkladom celého majetku zrušeného štátného podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO : 00179302 a časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik so sídlom Trnavská 32, Bratislava - odštepný závod Bratislava - vidiek, odštepný závod Senica, výrobno-prevádzkové stredisko diaľkových vodovodov Šamorín, časť podnikového riaditeľstva podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2276. Akciová spoločnosť preberá po zrušených štátnych podnikoch aktíva a pasíva, práva a 7.1.2003
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.4.2003. Ing. Ján Odzgan, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 9.4.2003. 11.9.2003
Štaturárny orgán - Predstavenstvo Ing. Ján Hlinka - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Pavel Závadský - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Aleš Procházka - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Jaroslav Néma - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Jozef Tarič - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Michal Dušanič - zánik funkcie: 31.10.2003 Dozorná rada Ing. Igor Grošaft - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Peter Huňor - zánik funkcie: 07.01.2003 Ing. Štefan Pétery - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Ivan Mitošinka - zánik funkcie: 23.10.2003 JUDr. Mária Paučová - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Radoslav Paulovič - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Ladislav Dobos - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Vladimír Bajan - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Andrej Ďurkovský - zánik funkcie: 23.10.2003 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 23.10.2003. 27.8.2004
Zápisnica z dozornej rady 2.7.04. Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.6.04. 21.9.2004
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2004 spísané do notárskej zápisnice N 547/2004, Nz 87494/2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou. 24.2.2005
Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.10.2006. 28.10.2006
Notárska zápisnica N 142/2007, Nz 23878/2007, NCRls 23745/2007 napísaná dňa 18.6.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.2007. 15.8.2007
Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.4.2008. 28.5.2008
Notárska zápisnica N 173/2008, Nz 26248/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 1.7.2008
Notárska zápisnica N299/2009, Nz 37996/2009 osvedčujúca prieheh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2009 v znení opravnej doložky zo dňa 16.11.2009. 26.11.2009
Notárska zápisnica N 6/2010, Nz 1543/2010, NCRls 1582/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. 5.2.2010
Notárska zápisnica N 83/2011, Nz 26227/2011 osvedčujúca priebeh mioiradneho valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2011 3.8.2011
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2011. 15.12.2011
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 26.09.2014. 3.10.2014
Notárska zápisnica č. N 466/2015, Nz 24010/2015, NCRls 24543/2015 zo dňa 08.07.2015 osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2015. 19.8.2015
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 859/2015, Nz 51190/2015, NCRls 52145/2015 zo dňa 07.12.2015. 17.12.2015
Základné imanie:
281 365 934,89 EUR Rozsah splatenia: 281 365 934,89 EUR 28.1.2009
8 477 431 000 Sk Rozsah splatenia: 8 477 431 000 Sk 7.1.2003 27.1.2009

Kontakty na Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35850370

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Prešovská 48 Bratislava 826 46 od  7.1.2003 

Predmet činností Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie 24.2.2005
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie 24.2.2005
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti 24.2.2005
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 24.2.2005
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve 24.2.2005
výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov 15.8.2007
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien 15.8.2007
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 12.11.2010
prenájom hnuteľných vecí 12.11.2010
distribúcia a predaj úžitkovej vody 12.11.2010
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné a inžinierske stavby 19.8.2015
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 19.8.2015
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 19.8.2015
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 19.8.2015
reklamné a marketingové služby 19.8.2015
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti 19.8.2015
vnútroštátna nákladná cestná doprava 24.2.2005 25.11.2009
overovanie určených meradiel 24.2.2005 25.11.2009
opravy určených meradiel 24.2.2005 25.11.2009
zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou 7.1.2003 23.2.2005
hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie 7.1.2003 23.2.2005
správa a údržba verejných vodohospodárskych zariadení, vodných zdrojov, vodojemov, čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečerpávacích staníc kanalizácie 7.1.2003 23.2.2005
zabezpečenie vodohospodárskeho a technického rozvoja a investičnej výstavby 7.1.2003 23.2.2005
pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činnosti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh, ako i pomocné činnosti 7.1.2003 23.2.2005
Povinný predmet činností : 7.1.2003 23.2.2005
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou 7.1.2003 23.2.2005
hromadne odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich 7.1.2003 23.2.2005
spracovať a udržovať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatné verejné vodohospodárske zariadenia, vodné zdroje, vodojemy, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie a čerpacie stanice pitnej vody a prečerpávacie stanice kanalizácie 7.1.2003 23.2.2005
zabezpečiť vodohospodársky a techniký rozvoj a investičnú výstavbu 7.1.2003 23.2.2005
zahraničnoobchodná činnosť 7.1.2003 23.2.2005
vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby 7.1.2003 23.2.2005
vykonávanie medzinárodnej osobnej dopravy 7.1.2003 23.2.2005
výkon stavebných mechanizmov 7.1.2003 23.2.2005
verejná cestná nákladná doprava 7.1.2003 23.2.2005
overenie vodomerov na teplú a studenú vodu 7.1.2003 23.2.2005
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu potrebnom pre činnosť podniku, ako i pre ďalšie fyzické a právnické osoby 7.1.2003 23.2.2005
obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov 7.1.2003 23.2.2005
poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácii budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí 7.1.2003 23.2.2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV 7.1.2003 23.2.2005
poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu *** 7.1.2003 23.2.2005
realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti 7.1.2003 23.2.2005
zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov 7.1.2003 23.2.2005
zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu 7.1.2003 23.2.2005
zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií 7.1.2003 23.2.2005

Hodnotenie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 35850370

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image