Bučina, a.s., Zvolen, IČO 31562558 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Bučina, a.s., ktorý sídli na adrese Lučenecká cesta 21, Zvolen a má pridelené IČO 31562558.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Bučina, a.s. so sídlom na adrese Lučenecká cesta 21, Zvolen bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Bučina, a.s., IČO 31562558

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov B U Č I N A a.s.
IČO 31562558
Adresa Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 96
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí predseda predstavenstva svoj podpis. 26.7.2006
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle minimálne dvaja členovia predstavenstva. 8.3.2002 25.7.2006
Konať menom spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredsedovia preds- tavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva a ktoréhokoľvek podpredsedu predstavenstva alebo súhlasným prejavom vôle oboch podpredsedov predstavenstva. 30.7.1997 7.3.2002
Spôsob konania štatutárneho orgánu : Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 28.4.1992 29.7.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 15.4.1992 a rozhod. zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb. v súlade s ust. zák.č.92/91 Zb. a priv. projek. č. 256/92 zo dňa 7.4.1992 28.4.1992
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992, bola schválená zmena stanov. Starý spis: Sa 397 30.3.1993
. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 12.5.1993 bola schválená zmena stanov. 10.8.1993
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.4.1994 bola schválená zmena stanov. 14.7.1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 8.6.1995 bola schválená zmena stanov. 3.10.1995
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.6.1996 bola schválená zmena stanov. 14.8.1996
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.8.1996 bola schválená zmena stanov. 16.1.1997
. Zapisuje sa zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.8.1996. 14.5.1997
. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo da 17.7.1997 30.7.1997
. Na základe zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti BUČINA ZVOLEN a.s., zo dňa 30.01.1998 a v súlade s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 30.01.1998, vložila spoločnosť B U Č I N A a.s. časť svojho podniku do spoločnosti BUČINA ZVOLEN, a.s. so sídlom Zvolen, Lučenecká cesta č. 1335/21, PSČ 960 96, IČO 36 029 815. . Na základe zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti BUČINA EKOSTAVBY, a.s. zo dňa 30.01.1998 a v súlade s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 30.01.1998, vložila spoločnosť B U Č I N A a.s. časť svojho podniku do spoločnosti BUČINA EKOSTAVBY, a.s. so sídlom Zvolen, Lučenecká cesta č. 1335/21, IČO 36 029 807. 15.7.1998
. V rozsahu a obsahu vkladu prechádzajú práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky na novovzniknutú spoločnosť Bučina Zvolen, a.s. ako právneho nástupcu obchodnej spoločnosti Bučina, a.s. ako sú uvedené v znaleckom posudku znalca LEHNERT AUDIT, s.r.o. ktorý je súčasťou not. zápisnice č. NZ 47/98, zo dňa 30.1.1998 spísanej v NÚ JUDr. Stanislava Bauera, notára, Bratislava, Dunajská ul. 29. V rozsahu a obsahu vkladu prechádzajú práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky na novovzniknutú spoločnosť Bučina Ekostavby, a.s. ako právneho nástupcu obchodnej spoločnosti Bučina, a.s. ako sú uvedené v znaleckom posudku znalca LEHNERT AUDIT, s.r.o., ktorý je súčasťou not. zápisnice č. NZ 49/98 zo dňa 30.1.1998, spísanej v NÚ JUDr. Stanislava Bauera, notára, Bratislava, Dunajská ul. 29. 6.6.2001
. Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 8. 6. 2001 prijalo zmenu stanov. 8.3.2002
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie. . Forma akcií: na doručiteľa 3.10.2002
Základné imanie:
58 089 358,25 EUR Rozsah splatenia: 58 089 358,25 EUR 18.7.2009
1 750 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 750 000 000 Sk 3.10.2002 17.7.2009
1 750 000 000 Sk 14.5.1997 2.10.2002
1 343 697 000 Sk 30.3.1993 13.5.1997
1 037 851 000 Sk 28.4.1992 29.3.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Bučina, a.s.
IČO 31562558
Adresa 96001 Zvolen, Lučenecká cesta 1335/21

Kontakty na Bučina, a.s., Zvolen, IČO 31562558

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 96 od  15.7.1998 
Lučenecká cesta 1335/21 Zvolen 960 01 od  30.7.1997  do  14.7.1998
Bučina areál 1335/21 Zvolen 960 01 od  14.7.1994  do  29.7.1997
Areál Bučiny 1793/19 Zvolen 960 01 od  28.4.1992  do  13.7.1994

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
96001 Zvolen, Lučenecká cesta 1335/21

Predmet činností Bučina, a.s., IČO 31562558

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
drevárska prvovýroba a druhovýroba, výroba drevostavieb a interiérov vrátane ich montáže, výroba impregnovaných výrobkov, výroba lepidiel a zušľachtených papierov 30.3.1993
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 30.3.1993
veľkoobchod s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností 30.3.1993
maloobchod s drevárskymi výrobkami a nábytkom 30.3.1993
výroba strojových súčiastok 14.7.1994
výroba dopravníkov a dopravných trás v rozsahu remeselnej živnosti 14.7.1994
výroba kovových konštrukciíí 14.7.1994
zámočnícke práce 14.7.1994
opravy drevoobrábacích a drevospracujúcich strojov 14.7.1994
projektová činnosť v odbore technologické a energetické vybavenie stavieb strojnotechnologické zariadenia priemyselnej výroby tovaru, technické zariadenia budov : vzduchotechnika 14.7.1994
projektová činnosť v odbore pozemné stavby - statika, nosné konštrukcie, stavebná fyzika /tepelná technika/ 14.7.1994
projektová činnosť v odbore priemyselná elektroinštalácia do 1000 V, meranie a regulácia 14.7.1994
konštrukčná činnosť strojná - výkresová časť 14.7.1994
konštrukčná činnosť elektrozariadení výkresová časť 14.7.1994
konštrukčná činnosť drevostavieb - dielenská a montážna dokumentácia - výkresová časť 14.7.1994
výroba nábytku a nábytkových dielcov 14.7.1994
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napatia dodávateľským spôsobom do 1000 V v objektoch trieby "A" 14.7.1994
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 14.7.1994
poskytovanie software 14.7.1994
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 14.7.1994
automatizované spracovanie dát 14.7.1994
databanky 14.7.1994
fotografické služby 14.7.1994
organizácia a zabezpečenie vzdelávacích aktivít - školení, seminárov, kurzov 14.7.1994
opravy motorových vozidiel a karosérií 14.7.1994
závodné stravovanie 14.7.1994
bufety 14.7.1994
ubytovacie a stravovacie služby 14.7.1994
cestná nákladná doprava verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava 14.7.1994
vnútroštátne zasielateľstvo 14.7.1994
prevádzkovanie železničnej vlečky 14.7.1994
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 14.3.1995
usporadúvanie verejno-kultúrnych podujatí 14.3.1995
vedenie účtovníctva 16.1.1997
organizačné a ekonomické poradenstvo 16.1.1997
poradenstvo v oblasti drevárskej prvovýroby druhovýroby a drevárskych technológií, zavádzania systému kvality 16.1.1997
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: 17 101 - kôr,a haluziny 17 102 - odrezky, triesky 17 103 - piliny, hobliny neznečistené škodlivinami 17 108 - odpad z drevotrieskových dosák bez povrchovej úpravy 17 201 - odpadové obaly z dreva 20.1.1997
vydavateľská činnosť 30.7.1997
rozvod a dodávka tepla 30.7.1997
faktoring a forfaiting 8.3.2002
činnosť účtovných poradcov 8.3.2002
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 8.3.2002
leasingová činnosť 8.3.2002
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 8.3.2002
reklamná činnosť 3.10.2002
strojárska výroba 30.3.1993 13.7.1994
drevárska prvovýroba a druhovýroba 28.4.1992 29.3.1993
výroba drevostavieb a interiérov, vrátane ich montáže 28.4.1992 29.3.1993
výroba impregnovaných výrobkov 28.4.1992 29.3.1993
výroba lepidiel a zušľachtených papierov 28.4.1992 29.3.1993
strojárska a stavebná výroba 28.4.1992 29.3.1993
výroba tepelnej energie 28.4.1992 29.3.1993
montáž hasiacich zariadení z dovozu a ich záručný a mimozáručný servis 28.4.1992 29.3.1993
servis náhradných súčiastok, strojov a strojných zariadení "Melecher" 28.4.1992 29.3.1993
projektová činnosť podľa udeleného oprávnenia, najmä: 28.4.1992 29.3.1993
* vyhotovovanie kompletnej projektovej dokumentácie na drevostavby v rozsahu HSV a PSV 28.4.1992 29.3.1993
* vyhotovovanie projektovej dokumentácie strojov a zariadení pre vlastnú potrebu 28.4.1992 29.3.1993
maloobchodná činnosť - predaj vlastných výrobkov 28.4.1992 29.3.1993
zabezpečovanie a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu brannej pohotovosti štátu 28.4.1992 29.3.1993
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší činnosť uvedená vyššie a plnenie záväzkov a úloh štátneho plánu 28.4.1992 29.3.1993
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti 28.4.1992 29.3.1993

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Ubytovacie a stravovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 20.8.2002
Zodpovedný zástupca: Pavel Beňa (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dudince, Rekr.-doškol.zar.BUČINÁR (Zrušená)
2. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 20.8.2002
Zodpovedný zástupca: Vladimír Hlivár (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21 (Zrušená)
   Zvolen, Lučenecká cesta 25 (Zrušená)
   Zvolen, Bazovského 1906/17 (Zrušená)
3. Závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 20.8.2002
Zodpovedný zástupca: Vladimír Hlivár (Zrušený)
Martin Rak (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21 (Zrušená)
4. Prevádzkovanie železničnej vlečky
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1996
Zodpovedný zástupca: Roman Neubauer (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21 (Zrušená)
5. Verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 26.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Tumpach (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21 (Zrušená)
6. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 26.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Tumpach (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21 (Zrušená)
7. Vnútroštátne zasielateľstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.3.1994
Deň zániku oprávnenia: 9.1.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Tumpach (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21 (Zrušená)
8. Drevárska prvovýroba a druhovýroba, výroba drevostavieb a interiérov, vrátane ich montáže, výroba impregnovaných výrobkov, výroba lepidiel a zušľachtených papierov
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Hamáry
Ing. Igor Chovan (Zrušený)
Ing. Juraj Valentýni (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
   Krupina, Priemyselná 2
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
9. Zámočnícke práce
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Fuchsleitner
Ing. Ondrej Bajnok (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
10. Výroba kovových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Fuchsleitner
Ing. Ondrej Bajnok (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
11. Opravy drevoobrábacích a drevospracujúcich strojov
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Fuchsleitner
Ing. Ondrej Bajnok (Zrušený)
12. Výroba strojových súčiastok
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Fuchsleitner
Ing. Ondrej Bajnok (Zrušený)
13. Výroba dopravníkov a dopravných trás v rozsahu remeselnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Fuchsleitner
Ing. Ondrej Bajnok (Zrušený)
14. Montáž,oprava,údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia dodávateľským spôsobom do 1000 V v objektoch triedy "A"
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2003
Zodpovedný zástupca: Štefan Chudý (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21 (Zrušená)
15. Výroba nábytku a nábytkových dielcov
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Hamáry
Ing. Jozef Stadher (Zrušený)
Ing. Roman Bielek (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
16. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2003
Zodpovedný zástupca: Pavel Malatinec (Zrušený)
17. Opravy motorových vozidiel a karosérií
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2003
Zodpovedný zástupca: Štefan Grašúr (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21 (Zrušená)
18. Veľkoobchod s tovarom každého druhu, okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavel Greguš (Zrušený)
19. Malobchod s drevárskymi výrobkami a nábytkom
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavel Greguš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
   99128 Vinica
20. Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: RNDr. Lubomír Hobza (Zrušený)
21. Poskytovanie software
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: RNDr. Lubomír Hobza (Zrušený)
Ing. Ľudovít Palaj (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
22. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: RNDr. Lubomír Hobza (Zrušený)
Ing. Ľudovít Palaj (Zrušený)
23. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: RNDr. Lubomír Hobza (Zrušený)
Ing. Ľudovít Palaj (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
24. Databanky
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľudovít Palaj (Zrušený)
25. Konštrukčná činnosť strojná - výkresová časť
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ján Spišiak (Zrušený)
26. Konštrukčná činnosť elektrozariadení - výkresová časť
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ľubica Bednáriková (Zrušený)
27. Konštrukčná činnosť drevostavieb - dielenská a montážna dokumentácia - výkresová časť
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Kamil Kružliak (Zrušený)
28. Projektová činnosť v odbore technologické a energetické vybavenie stavieb - strojnotechnologické zariadenia priemyselnej výroby tovaru, technické zariadenia budov: vzduchotechnika
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ondrej Petrík (Zrušený)
29. Projektová činnosť v odbore pozemné stavby - statika, nosné konštrukcie, stavebná fyzika /tepelná technika/
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ondrej Kalina (Zrušený)
30. Projektová činnosť v odbore priemyselná elektroinštaláciado 1000 V, meranie a regulácia
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Deň zániku oprávnenia: 11.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Výbošťok (Zrušený)
31. Fotografické služby
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Martina Bibová (Zrušený)
32. Organizácia a zabezpečenie vzdelávacích aktivít - školení,seminárov, kurzov
Deň vzniku oprávnenia: 11.8.1993
Zodpovedný zástupca: Marta Lizoňová (Zrušený)
33. Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1994
34. Usporadúvanie verejno - kultúrnych podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 21.12.1994
35. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Robert Varaca (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 6
36. Organizačné a ekonomické poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Robert Varaca (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areá 1335/21
   Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 6
37. Poradenstvo v oblasti drevárskej prvovýroby, druhovýroby a drevárskych technológií, zavádzania systému kvality
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1996
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21
38. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: 17 101 - kôra, haluziny 17 102 - odrezky, triesky17 103 - piliny, hobliny neznečistené škodlivinami17 108 - odpad z drevotrieskových dosák b
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.8.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Macko (Zrušený)
39. Vydavatelská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 28.7.1997
40. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2001
41. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Robert Varaca (Zrušený)
42. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2001
43. Leasingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2001
44. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2001
45. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
46. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1996
47. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2003
Zodpovedný zástupca: Vladimír Hlivár (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Bučina areál 1335/21 (Zrušená)
   Zvolen, Lučenecká cesta 25 (Zrušená)
   Zvolen, Bazovského 1906/17 (Zrušená)
   Zvolen, Bučina areál 1335/21-záv . (Zrušená)
48. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 6.12.1996
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2003
Zodpovedný zástupca: Pavel Beňa (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Dudince, Rekr.doškol.zar.Bučinár (Zrušená)

Hodnotenie Bučina, a.s., IČO 31562558


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Bučina, a.s., IČO 31562558

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image