Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, IČO 00688177 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, ktorý sídli na adrese Bánovce nad Bebravou 957 01 a má pridelené IČO 00688177.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou so sídlom na adrese Bánovce nad Bebravou 957 01 bol založený v roku 1990.


Základné informácie o Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, IČO 00688177

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
IČO 00688177
Adresa Svätoplukova 1601 Bánovce nad Bebravou 957 04
Deň zápisu 4.10.1990
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. 27.6.2015
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. 2.7.2005 26.6.2015
Za družstvo podpisuje predseda v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, pri ktorých sa vyžaduje písamná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. 20.12.1993 1.7.2005
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda 4.10.1990 19.12.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Základné imanie : Člen je povinný ručiť za prípadnú stratu družstvu takto : a/ úhradu schodku z hospodárenia družstva v lehote a výške určenej rozhodnutím predstavenstva b/ za vykázaný schodok z inej hospodárskej činnosti družstvu ručí člen do výšky 500.Kčs , v jednom kalendárnom roku. c/za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3.000.- Kčs. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20.9.1990 podľa zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. 4.10.1990
Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/1991 Zb. na zhromaždení delegátov konanom dňa 25.11.1992. Stary spis: Dr 108 20.12.1993
Na zasadnutí dňa 2.6.1994 schválilo zhromaždenie delegátov dodatok č. 3 k stanovám SBD zo dňa 26.11.1992. Stary spis: Dr 108 9.9.1994
Na zhromaždení delegátov boli dňa 12.04.1996 zmenené stanovy družstva. Stary spis: Dr 108 11.6.1996
Združenie delegátov dňa 03.04.1997 schválilo doplnok č. l k stanovám družstva. 1.12.1997
Zmena orgánov družstva - výpis z uznesenia delegátov zo dňa 3.4.1997, výpis z uznesenia predstavenstva zo dňa 7.1.1999. 5.8.1999
Zhromaždenie delegátov dňa 29.4.2000 prejednalo odstúpenie člena predstavenstva a schválilo zmenu stanov. 2.5.2000
Zhromaždenie delegátov dňa 13.4.2000 rozhodlo o zmenách v predstavenstve a schválilo zmenu stanov družstva. 30.11.2000
Zhromaždenie delegátov dňa 5.4.2001 schválilo zmenu stanov, odvolalo a zvolilo členov predstavenstva. Na mimoriadnom zasadnutí predstavenstva dňa 8.3.2001 bol zvolený predseda a podpredseda. 30.10.2001
Zhromaždenie delegátov dňa 02.05.2002 schválilo zmenu stanov družstva. 21.3.2003
Zhromaždenie delegátov dňa 15.4.2004 schválilo uznesením č. 3/04/2004/ZD bod 3.1 zmenu stanov družstva. 15.6.2004
Základné imanie:
1 659,695944 EUR 4.6.2010
50 000 Sk 20.12.1993 3.6.2010
Výška vkladu každého spoločníka:
16,59696 EUR členovia vlastníci 4.6.2010
99,581757 EUR nebývajúci členovia 4.6.2010
3 000 Sk 20.12.1993 10.6.1996
500 Sk členovia vlastníci 11.6.1996 3.6.2010
3 000 Sk nebývajúci členovia 11.6.1996 3.6.2010

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
IČO 00688177
Adresa Bánovce nad Bebravou 957 01

Kontakty na Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, IČO 00688177

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Svätoplukova 1601 Bánovce nad Bebravou 957 04 od  21.3.2003 
Svätoplukova 1601 Bánovce nad Bebravou 957 01 od  2.5.2000  do  20.3.2003
Bánovce nad Bebravou 957 01 od  4.10.1990  do  1.5.2000

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
95704 Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1601/9

Predmet činností Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, IČO 00688177

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Predmetom činnosti družstva je organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru. Družstvo najmä: 20.12.1993
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom 20.12.1993
stabia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov 20.12.1993
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov, vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch a s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu 20.12.1993
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytov a nebytových prietorov v nájme a vo vlastníctve občanov 20.12.1993
obstaráva, prípadne vyrába materiál, zariadenia a výrobky potrebné na modernizáciu staršieho bytového fondu a na rozvoj služieb spojených s bývaním 20.12.1993
prenajíma stroje a zariadenia svojim členom, občanom a organizáciám za odplaty 20.12.1993
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 23.6.2016
bytová výstavba 11.6.1996
stavba ostatných budov (garáže) 11.6.1996
oprava ústredného kúrenia bez elektroinštalácie 11.6.1996
vodoinštalatérstvo 11.6.1996
maľovanie, lakovania a sklenárske práce 11.6.1996
výroba zámočníckych výrobkov 11.6.1996
prenájom strojov a prístrojov 11.6.1996
obstarávanie a odpredaj materiálu občanom a organizáciam 11.6.1996
vykonávanie inžinierskej činnosti 1.12.1997
spravovanie nehnuteľností vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na základe honoráru 1.12.1997
prevádzkovanie a spravovanie televízneho káblového rozvodu za úplatu 1.12.1997
prenájom plôch na reklamné účely 2.7.2005
montáž a opravy telekomunikačných zariadení 2.10.2007
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 25.5.2012
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 27.6.2015
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprávnenia 23.6.2016
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu technických zariadení elektrických s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, triedy objektov: objekty bez nebezpečenstva výbuchu 23.6.2016 20.7.2016
prevádzkovanie špeciálnych služieb pre potreby obyvateľstva 11.6.1996 22.6.2016
stolárstvo 11.6.1996 1.7.2005
zriaďovanie a prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí - KDS a poskytovanie elektronických komunikačných služieb retransmisie televíznych a rozhlasových signálov 2.10.2007 22.6.2016
sprostredkovanie prístupu k sieti internet a prenos hlasu prostredníctvom siete internet (VoIP) v lokálnej sieti káblového distribučného systému 2.10.2007 22.6.2016
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb za podmienok ustanovených zákonom o elektronických komunikáciách a všeobecným povolením č. 1/2005 2.10.2007 22.6.2016
elektroinštalácie 11.6.1996 22.6.2016
prevádzanie špeciálnych služieb, ako i inej hospodárskej činnosti pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia orgánu družstva 20.12.1993 29.10.2001
verejná cestná nákladná doprava 11.6.1996 22.6.2016
vykonáva dopravnú činnosť svojim členom, občanom a organizáciam za odplaty 20.12.1993 22.6.2016
organizovanie prípravy a realizácie výstavby družstevných bytov 4.10.1990 19.12.1993
prevádzka bytových a nebytových objektov, ktoré sú majetkom družstva 4.10.1990 19.12.1993
zabezpečovanie služieb spojených s bývaním v oblastiach údržby a opravy bytov s nebytových objektov, ich rekonštrukciu a modernizáciu 4.10.1990 19.12.1993
prideľovanie bytov svojim členom 4.10.1990 19.12.1993
Prevádzanie služieb spojených s užívaním svojim členom, občanom a organizáciám za odplaty 4.10.1990 19.12.1993
Výroba materiálov, zariadení a výrobkov potrebných na modernizáciu staršieho bytového fondu a na rozvoj služieb spojených s bývaním. 4.10.1990 19.12.1993
Prevádzanie špeciálnych služieb , ako i inej hospodárskej činnosti pre uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva, prípadne predstavenstva družstva. 4.10.1990 19.12.1993

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 21.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.6.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Jaroslav Matejka (Zrušený)
2. Výroba zámočníckych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
Zodpovedný zástupca: Jozef Kasprzak
3. Oprava ústredného kúrenia bez elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
Zodpovedný zástupca: Jozef Maršala
4. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
Zodpovedný zástupca: Jozef Maršala
5. Bytová výstavba
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
Zodpovedný zástupca: Ing. Jaroslav Matejka
6. Stavba ostatných budov /garáže/
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
Zodpovedný zástupca: Ing. Jaroslav Matejka
7. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
Deň zániku oprávnenia: 20.12.2006
Zodpovedný zástupca: Rudolf Kyselica (Zrušený dňom 20.12.2006)
8. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
Deň zániku oprávnenia: 6.5.2005
Zodpovedný zástupca: Martin Pilch (Zrušený)
9. Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
10. Obstarávanie a odpredaj materiálu občanom a organizáciam
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
11. Prenájom strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
12. Prevádzkovanie špeciálnych služieb pre potreby obyvateľstva
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
Deň zániku oprávnenia: 8.10.2001
13. Vykonávanie inžinierskej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.1997
14. Spravovanie nehnuteľnosti vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na základe honoráru
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.1997
15. Prevádzkovanie a spravovanie televízneho káblového rozvodu za úplatu
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.1997
16. Prenájom plôch na reklamné účely
Deň vzniku oprávnenia: 28.6.2005
17. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 21.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Jaroslav Matejka (Zrušený dňom 3.12.2013)
18. Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprávnenia
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
19. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1990
20. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.2007
21. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu volných živností
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.2012
22. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2015

Hodnotenie Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, IČO 00688177


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, IČO 00688177

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image