Bytové družstvo Bratislava III, IČO 00169633 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Bytové družstvo Bratislava III, ktorý sídli na adrese Kominárska 6 Bratislava a má pridelené IČO 00169633.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Bytové družstvo Bratislava III so sídlom na adrese Kominárska 6 Bratislava bol založený v roku 1963.


Základné informácie o Bytové družstvo Bratislava III, IČO 00169633

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Bytové družstvo Bratislava III
IČO 00169633
Adresa Kominárska 6/142 Bratislava 831 04
Deň zápisu 1.2.1963
Právna forma Družstvo
Konanie:
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. 13.2.2015
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. 3.6.2014 12.2.2015
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. 1.2.1963 2.6.2014
Ďalšie právne skutočnosti:
Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného nár. výboru Bratislava-Nové Mesto zo dňa 30.6.1972 boli s týmto družstvom zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov spojov pri Krajskej správe spojov v Bratislave (Db 10) 2/ Stavebné bytové družstvo členov a zamestnancov výrobných družstiev v Bratislave (Db 21) 3/ Stevebné bytové družstvo občanov Vajnory (Db 332) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.6.1997, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytovýcz družstiev v Bratislave zo dňa 12.9.1997 s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Bratislavských elektrotechnických závodov, národný podnik v Bratislave (Db 20) 2/ Stavebné bytové družstvo občianske pri Obvodnom národnom výbore, Bratislava-Nové Mesto (Db 35) Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30,6,1972, dohody o zlúčení zo dňa 10.5.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 30.6.1973: 1/ Stavebné bytové družstvo pri MNV Bratislava-Rača, Plic 1.2.1963
Prispôsobenie vnútorných právnych pomerov Obchodnému zákonníku vykonalo družstvo v súlade so Zák.č. 42/1992 Zb. na zhromaždení delegátov SBD v obvode Bratislava 3 konanom dňa 3.12.1992. Stary spis: Dr 1740 23.3.1994
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 15.5. a 3.6.1996. Zápisnica z 1. schôdze predstavenstva konanej dňa 4.6.1996. 16.9.1996
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.11.1996. 3.2.1997
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 25.3.1998. Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov z 29.4.1998. 6.7.1998
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 26.10.1998, 10.11.1998 a 30.11.1998. Zápisnica z predstavenstva družstva 2.12.1998 a 15.12.1998. 12.1.1999
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.10.1999 a 9.11.1999. Zápisnica zo schôdze predstavenstva družstva konanej dňa 11.11.1999 a 15.11.1999. 14.12.1999
Zápisnica zo schôdze predstavenstva konaného dňa 21.12.1999. 27.3.2000
Zhromaždenie delegátov dňa 17.12.1992 schválilo nové "Stanovy" platné od 1.1.1993, kde sa v čl. 79 v bode 4 v druhej odrážke uvádza, že člen ručí iba do výšky 200,- Sk. Odstúpenie z funkcie prestavenstva prerokované na schôdzi predstavenstva konanej dňa 12.9.2000. 25.1.2001
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.9.2001. 27.9.2004
Zápisnica zo schôdze predstavenstva zo dňa 30.10.2001. Zápisnica zo schôdze predstavenstva zo dňa 25.6.2002. Zápisnica z mimoriadnej schôdze predstavenstva zo dňa 2.7.2002. 14.2.2005
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.9.2002. Zápisnica č. 19 z rokovania predstavenstva zo dňa 8.10.2002. Zápisnica č. 22 z rokovania predstavenstva zo dňa 3.12.2002. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Farkašovej sa končí dňom 28.9.2002. 4.4.2005
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.5.2004 a 29.6.2004. Funkcia predsedu predstavenstva Diany Polomskej skončila dňa 27.5.2004. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 3.7.2004. 29.4.2005
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 9. 12. 2005 1.6.2006
Zápis z volebnej komisie zhromaždenia delegátov konaného dňa 29. 9. 2006 13.2.2007
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 14.09.2007. 27.10.2007
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 3.7.2009. 30.9.2009
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov BD zo dňa 23.09.2011. 4.1.2012
ápisnica volebnej komisie zo zhromaždenia delegátov BD zo dňa 23.09.2011. 4.1.2012
Zápisnica č. 1/2011 zo zasadnutia predstavanstva BD zo dňa 30.09.2011. 4.1.2012
Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 19.01.2012 7.3.2012
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov dňa 22.05.2013. 30.7.2013
Zápisnica zo dňa 06.02.2014. 3.6.2014
Základné imanie:
2 656 EUR 30.7.2013
2 655,51 EUR 12.8.2009 29.7.2013
80 000 Sk 23.3.1994 11.8.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
16,6 EUR fyzická osoba 12.8.2009
165,97 EUR právnická osoba 12.8.2009
2 000 Sk fyzická osoba 23.3.1994 12.2.2007
500 Sk fyzická osoba 13.2.2007 11.8.2009
5 000 Sk právnická osoba 13.2.2007 11.8.2009
1 000 000 Sk právnická osoba 23.3.1994 12.2.2007

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Bytové družstvo Bratislava III
IČO 00169633
Adresa Kominárska 6 Bratislava

Kontakty na Bytové družstvo Bratislava III, IČO 00169633

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Kominárska 6/142 Bratislava 831 04 od  1.6.2006 
Kominárska 6 Bratislava od  1.2.1963  do  31.5.2006

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
83104 Bratislava-Nové Mesto, Kominárska 6/142

Predmet činností Bytové družstvo Bratislava III, IČO 00169633

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 1.6.2006
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.6.2006
správa bytového fondu 1.6.2006
výroba a predaj tepla 1.6.2006
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov 1.6.2006
nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením) 1.6.2006
inžinierska činnosť v stavebníctve 1.6.2006
sprostredkovanie výkonu služieb 1.6.2006
Údržba bytového fondu, polyfunkčných domov a garáží v rozsahu voľných živností 13.2.2015
Predmetom činnosti družstva je organizovanie prípravy a relizácia výstavby, prevádzky bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním. V rámci toho družstvo pripravuje a zabezpečuje: 1.2.1963 22.3.1994
výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie 1.2.1963 22.3.1994
pridelovanie družstevných bytov vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva 1.2.1963 22.3.1994
údržba, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov 1.2.1963 22.3.1994
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom 1.2.1963 22.3.1994
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám 1.2.1963 22.3.1994
materiálno-výrobnú základňu na údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a na poskytovanie služieb spojených s bývaním 1.2.1963 22.3.1994
opravárenské a stavebné práce pre iné socialistické organizácie po schválení zhromaždením delegátov 1.2.1963 22.3.1994
inžinierska činnosť v stavebníctve 23.3.1994 31.5.2006
sprostredkovanie výkonu služieb, súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov 23.3.1994 31.5.2006
nákup a predaj tovaru 23.3.1994 31.5.2006
sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru 23.3.1994 31.5.2006
zámočnícke práce 23.3.1994 31.5.2006
elektroinštalatérstvo 23.3.1994 31.5.2006
oprava a montáž elektrických strojov a prístrojov 23.3.1994 31.5.2006
montáž meracej a regulačnej techniky 23.3.1994 31.5.2006
revízia elektrických zariadení 23.3.1994 31.5.2006
revízie plynových zariadení, montáž prác na plynárenských a odberných plynových zariadeniach 23.3.1994 31.5.2006
revízne skúšky prevádzkovej spôsobnosti zdvíhacích zariadení 23.3.1994 31.5.2006
vodoinštalatérske práce 23.3.1994 31.5.2006
kúrenárske práce 23.3.1994 31.5.2006
poskytovanie služieb súvisiacich s užívaním bytov a nebytových priestorov 23.3.1994 31.5.2006
prenájímanie bytov a nebytových priestorov 23.3.1994 31.5.2006
prideľovanie bytov a nebytových priestorov 23.3.1994 31.5.2006
vykonávanie cestnej motorovej dopravy nákladnej 23.3.1994 31.5.2006

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Verejná cestná nákladná doprava.
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.1963
Deň zániku oprávnenia: 29.11.1995
Prevádzkarne:
   83106 Bratislava-Rača, Nový Záhon (Zrušená)
2. Zámočnícke práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2006
3. Revízne skúšky prevadz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2006
4. Revízie plynových zariadení, montážne práce na plynárenských a odberných plynových zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2006
5. Revízie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2006
6. Oprava a montáž elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2006
7. Kúrenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2006
8. Montáž meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2006
9. Vodoinštalatérske práce
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2006
10. Elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 27.2.2006
11. Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
12. Nákup a predaj tovarov /Tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/.
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
13. Inžinierska činnosť v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
14. Sprostredkovanie výkonu služieb
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.1993
15. Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2006
16. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2006
17. Správa bytového fondu
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2006
18. Výroba a predaj tepla
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2006
Deň zániku oprávnenia: 1.4.2007
19. Údržba bytového fondu, polyfunkčných domov a garáží v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.2013

Hodnotenie Bytové družstvo Bratislava III, IČO 00169633


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Bytové družstvo Bratislava III, IČO 00169633

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image