Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, IČO 00174505 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Bytové družstvo Spišská Nová Ves, ktorý sídli na adrese Kamenárska 5, Spišská Nová Ves a má pridelené IČO 00174505.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Bytové družstvo Spišská Nová Ves so sídlom na adrese Kamenárska 5, Spišská Nová Ves bol založený v roku 1963.


Základné informácie o Bytové družstvo Spišská Nová Ves, IČO 00174505

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Bytové družstvo Spišská Nová Ves
IČO 00174505
Adresa Kamenárska 5 Spišská Nová Ves 052 01
Deň zápisu 13.5.1963
Právna forma Družstvo
Konanie:
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ Ing. Vladimír Filinský, Spišská Nová Ves, Levočská 22/14. 6.12.2006
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ Ing. Vladimír Filinský, Markušovce, Školská 7. 19.4.2005 5.12.2006
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ Ing. Vladimír Filinský, Spišská Nová Ves, Fraňa Kráľa 8/8. 26.5.2000 18.4.2005
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ Ing. Vladimír Filinský, Spišská Nová Ves, Strojnícka 3. 20.7.1994 25.5.2000
V mene predstavenstva koná predseda a v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia poverený podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ. Ing. Vladimír Filinský, Spišská Nová Ves, Zbrojnícka 3 - riaditeľ OSBD 13.5.1963 19.7.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Zmeny v zápise vykonané v súlade s ust. § 22 zák.č. 42/72 Zb. na základe aktualizovaných stanov družstva schválených zhromaždením delegátov BD dňa 23.4.1993 v zmysle ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. 20.7.1994
Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov BD zo dňa 25.6.1998. 5.10.1998
Stanovy schválené a prijaté na zasadnutí zhromaždenia delegátov OSBD v Spišskej Novej Vsi dňa 21.12.1988, upravených doplnkom č. 1 schváleným na zhromaždení delegátov OSBD dňa 29.6.1990 podľa zákona číslo 176/90 Zb. Zmeny a doplnky stanov OSBD schválené na členskej schôdzi dňa 4.4.1991. 13.5.1963 19.7.1994
Základné imanie:
1 660 EUR 29.9.2009
50 000 Sk 20.7.1994 28.9.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
6,64 EUR 29.9.2009
200 Sk 20.7.1994 28.9.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Bytové družstvo Spišská Nová Ves
IČO 00174505
Adresa Kamenárska 5 Spišská Nová Ves 052 01

Kontakty na Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, IČO 00174505

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Kamenárska 5 Spišská Nová Ves 052 01 od  20.7.1994 
Spišská Nová Ves od  13.5.1963  do  19.7.1994

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
05201 Spišská Nová Ves, Kamenárska 5

Predmet činností Bytové družstvo Spišská Nová Ves, IČO 00174505

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečenie plnení poskytovaných užívaním bytu a nebytového priestoru 20.7.1994
Družstvo najmä: 20.7.1994
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domov, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojím členom 20.7.1994
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov 20.7.1994
prideľuje družstevné byty vrátene bytov v rodinných domoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom 20.7.1994
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov 20.7.1994
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov na úplatu 20.7.1994
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenie pokytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov 20.7.1994
družstvo vykonáva investorsko-inžiniersku činnosť, obchodnú činnosť, nákup a predaj materiálu pre údržbu, opravy a modernizáciu bytového fondu, autodopravu pre občanov a iné organizácie, služby verejného stravovania a ostatnú činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva družstva 20.7.1994
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky 20.7.1994
vodoinštalačná činnosť 20.7.1994
elektroinštalácie 20.7.1994
maliarske a natieračské práce 20.7.1994
montáž, opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revízií vyhradených zdvíhacích zariadení, výťahov 20.7.1994
revízia elektrických zariadení 20.7.1994
nákup a predaj potravín, lahôdok, zeleniny, tabaku, materiálu-náterové hmoty, lepidla podlahoviny, trubky z plastov a kovu, inštalačný materiál, elektromateriál, sklo, zdravotná keramika 20.7.1994
správa nehnuteľností na základe kontraktu 2.8.2004
výroba kľúčov 2.8.2004
montáž plastových výrobkov 27.5.2006
kopírovacie práce 27.5.2006
sklenárske práce 27.5.2006
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby 27.5.2006
podlahárstvo 27.5.2006
kúrenárstvo 27.5.2006
zámočníctvo 27.5.2006
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 1.10.2007
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 11.4.2008
O oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 11.4.2008
v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov 11.4.2008
triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu 11.4.2008
správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu upratovacie služby 29.9.2009
administratívne služby 29.9.2009
vedenie účtovníctva 29.9.2009
čistiace a upratovacie služby 29.9.2009
reklamné a marketingové služby 29.9.2009
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 29.9.2009
oprava a kontrola požiarnych vodovodov 29.9.2009
oprava a kontrola požiarnych hydrantov 29.9.2009
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania 29.9.2009
skladovanie 29.9.2009
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 29.9.2009
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 29.9.2009
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 29.9.2009
prípravné práce k realizácii stavby 29.9.2009
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 29.9.2009
diagnostika kanalizačných potrubí 29.9.2009
čistenie kanalizačných systémov 29.9.2009
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) 27.6.2013
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava 14.10.2014
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach v rozsahu: - odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom - odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch budov s použitím podtlakového systému vrátane zabezpečenia opláštenia fasády budov slúžiacich na pobyt ľudí 14.10.2014
klampiarska činnosť 20.7.1994 26.6.2013
v celom rozsahu 13.5.1963 19.7.1994
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie 29.9.2009 13.10.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. služby verejného stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 19.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Iveta Fedorčáková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 (Zrušená)
2. cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 19.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2004
Zodpovedný zástupca: Rudolf Klein (Zrušený)
3. montáž,opravy a rekonštrukcie,vykonávanie revízií vyhradených zdvíhacích zariadení,výťahov
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1993
Zodpovedný zástupca: Juraj Kopecký (Zrušený dňom 30.1.2007)
4. Revízia elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1993
5. montáž,opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1993
Zodpovedný zástupca: Jozef Michalko
6. Vodoinštalatérska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1993
Zodpovedný zástupca: Milan Šindlovský
Pavol Venit (Zrušený dňom 30.1.2007)
Prevádzkarne:
   Gelnica, Tehelná 6 (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 (Zrušená dňom 11.4.2006)
7. Klampiarska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 4.5.1998
Prevádzkarne:
   Gelnica, Tehelná 6 (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 (Zrušená)
8. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 4.10.2005
Zodpovedný zástupca: Jozef Michalko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Gelnica, Tehelná 6 (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 (Zrušená)
9. Maliarske a natieračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1993
Prevádzkarne:
   Gelnica, Tehelná 6 (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 (Zrušená dňom 11.4.2006)
10. nákup a predaj potravín,lahödok,zeleniny,tabaku,materiálu- náterové hmoty,lepidlá,podlahoviny,trubky z plastov a kovu, inštalačný materiál,elektromateriál,sklo,zdravotná keramika
Deň vzniku oprávnenia: 15.1.1993
11. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 19.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 29.1.2007
Zodpovedný zástupca: Iveta Fedorčáková (Zrušený dňom 29.1.2007)
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 (Zrušená dňom 11.4.2006)
12. Správa nehnuteľností na základe kontraktu
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2002
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Hlavná 22
   Spišská Nová Ves, Kamenárska 5
13. Výroba kľúčov
Deň vzniku oprávnenia: 26.9.2002
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Kamenárska 5
14. Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 30.8.2004
15. Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.2005
16. Montáž plastových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2006
17. Kopírovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2006
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Hlavná 22
18. Sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2006
19. Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Holotňáková
Helena Adamjaková (Zrušený dňom 19.6.2013)
20. Podlahárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Holotňáková
Helena Adamjaková (Zrušený dňom 19.6.2013)
21. Kúrenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2006
Zodpovedný zástupca: Stanislav Barabas
22. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2006
Zodpovedný zástupca: Róbert Hovančík
Miroslav Habas (Zrušený dňom 11.1.2013)
23. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 25.7.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Holotňáková
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Kamenárska 5
24. Čistenie kanalizačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
25. Diagnostika kanalizačných potrubí
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
26. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
27. Prípravné práce k realizácii stavby
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
28. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
29. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
30. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
Deň zániku oprávnenia: 11.3.2016
31. Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
Deň zániku oprávnenia: 10.10.2014
32. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
33. Správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
34. Administratívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
Prevádzkarne:
   05342 Krompachy, Hlavná 22
35. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
36. Čistiace a upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
37. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
38. Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
39. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
40. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
41. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
Deň vzniku oprávnenia: 13.3.2009
42. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.2013
Zodpovedný zástupca: JUDr. Paulína Svobodová
43. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach v rozsahu:- odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi n
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.2014

Hodnotenie Bytové družstvo Spišská Nová Ves, IČO 00174505


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Bytové družstvo Spišská Nová Ves, IČO 00174505

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image