CALEX Zlaté Moravce, a.s., Zlaté Moravce, IČO 00152331 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt CALEX Zlaté Moravce, a.s., ktorý sídli na adrese Továrenská 49, Zlaté Moravce a má pridelené IČO 00152331.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom CALEX Zlaté Moravce, a.s. so sídlom na adrese Továrenská 49, Zlaté Moravce bol založený v roku 1991.


Základné informácie o CALEX Zlaté Moravce, a.s., IČO 00152331

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov CALEX Zlaté Moravce, a.s.
IČO 00152331
Adresa Továrenská 49 Zlaté Moravce 953 36
Deň zápisu 1.1.1991
Deň výmazu 12.2.2005
Dôvod výmazu ex offo výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
- predseda predstavenstva, - dvaja členovia predstavenstva, - generálny riaditeľ v rozsahu udelenejplnej moci predstavenstva, alebo ním splnomocnený zástupcovia vo vymedzenej oblasti, Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti pripoja podpisujúci svoj podpis s uve- dením funkcie. 12.8.1997 11.2.2005
- predseda predstavenstva, - dvaja členovia predstavenstva, - generálny riaditeľ v rozsahu udelenejplnej moci predstavenstva, alebo ním splnomocnený zástupcovia vo vymedzenej oblasti, Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoloč- nosti pripoja podpisujúci svoj podpis s uve- dením funkcie. 29.4.1994 11.8.1997
- predseda predstavenstva, - dvaja členovia predstavenstva, - generálny riaditeľ v rozsahu udelenejplnej moci predstavenstva, alebo ním splnomocnený zástupcovia vo vymedzenej oblasti, 22.12.1993 28.4.1994
Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnostipripoja svoj podpis členovia predstavenstva, prípadne jednotlivý člen podľa svojho písomného splnomocnenia alebo generálny riaditeľ 28.2.1992 21.12.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 3K 156/00-698 zo dňa 22.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.01.2005, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sa 119/N v y m a z u j e s a dňom 12.02.2005 obchodná spoločnosť CALEX Zlaté Moravce, a.s. so sídlom Zlaté Moravce, Továrenská 49, IČO: 00 152 331. 12.2.2005
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 41/1990 zo dňa 30.11.1990 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.542/1990 zo dňa 16.11.1990 Č.m. 6163/1990 podľa §§ 25, 27, 62, zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 347 28.2.1992 11.2.2005
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 198 č. 100/6063/210/93 bol schválený s účasťou od 1. 10. 1993 dodatok č. 5 k stanovám. Stary spis: Sa 347 22.12.1993 11.2.2005
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 24.5.1995. Stary spis: Sa 347 17.7.1995 11.2.2005
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 214 č. 110/7739/160/1995, ktorým bol schválený s účinnosťou od 1.1.1996 dodatok č. 6 k stanovám. Stary spis: Sa 347 4.3.1996 11.2.2005
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.07.1997. 12.8.1997 11.2.2005
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.06.2000 č.k. 3K 156/00 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Peter Priatka, P.O.BOX 277, 810 00 Bratislava 1. Za osobitného správcu konkurznej podstaty bol ustanovený advokát JUDr.Anna Kubovičová, nám. A.Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica. 11.6.2001 11.2.2005
Základné imanie:
579 529 000 Sk 2.11.1992 11.2.2005
491 300 000 Sk 28.2.1992 1.11.1992

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno CALEX Zlaté Moravce, akciová spoločnosť
IČO 00152331
Adresa Továrenská 49 Zlaté Moravce 953 36

Kontakty na CALEX Zlaté Moravce, a.s., Zlaté Moravce, IČO 00152331

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Továrenská 49 Zlaté Moravce 953 36 od  22.12.1993  do  11.2.2005
Zlaté Moravce od  28.2.1992  do  21.12.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
95301 Zlaté Moravce, Továrenská 49

Predmet činností CALEX Zlaté Moravce, a.s., IČO 00152331

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
1. Výskum, vývoj, výroba, odbyt a servis 28.2.1992 6.7.1993
elektrických spotrebičov, chladničiek, mrazničiek pre domácnosť a ich dielov 28.2.1992 6.7.1993
chladiacich a mraziacich zariadení, klimatizátorov, kondenzačných jednotiek a ich dielov 28.2.1992 6.7.1993
tvarovacích strojov a zvláštnych zariadení pre strojárenskú výrobu 28.2.1992 6.7.1993
strojáreskych súčiastok tvarovaných z plastických hmôt 28.2.1992 6.7.1993
elektromotorov a ich dielov 28.2.1992 6.7.1993
2. Projektová a inžinierska činnosť 28.2.1992 6.7.1993
3. Zahranično-obchodná činnosť v súlade s povolením FMZO registračné číslo 108005409 28.2.1992 6.7.1993
4. Poskytovanie stravovacích ubytovacích, rekreačných činností. 28.2.1992 6.7.1993
projektová a inžinierska činnosť 7.7.1993 11.2.2005
výroba chladničiek, mrazničiek, chladiacich a mraziacich zariadení 7.7.1993 11.2.2005
výroba klimatizátorov, kondenzačných jednotiek, elektromotorov 7.7.1993 11.2.2005
výroba elektrických spotrebičov 7.7.1993 11.2.2005
sprostredkovanie obchodu-chladničky, mrazničky, klimatizátory 7.7.1993 11.2.2005
sprostredkovanie obchodu-kondenzačné jednotky a ostatné chladiace zariadenia 7.7.1993 11.2.2005
sprostredkovanie obchodu-kompresory a elektronické výrobky 7.7.1993 11.2.2005
veľkoobchod-chladničky, mrazničky a ostatné chladiace zariadenia 7.7.1993 11.2.2005
veľkoobchod-kompresory a elektronické výrobky 7.7.1993 11.2.2005
maloobchod-chladničky, mrazničky, elektronické výrobky 7.7.1993 11.2.2005
maloobchod-kompresory a ostatné spotrebiče pre domácnosť 7.7.1993 11.2.2005
závodná kuchyňa 7.7.1993 11.2.2005
poskytovanie ubytovacích a rekreačných činností 7.7.1993 11.2.2005
stravovanie v predškolskom zariadení 7.7.1993 11.2.2005
vývoj chladničiek, mrazničiek, chladiacich a mraziacich zariadení 4.3.1996 11.2.2005
vývoj klimatizátorov, kondenzačných jednotiek, elektromotorov 4.3.1996 11.2.2005
vývoj elektrických spotrebičov 4.3.1996 11.2.2005
oprava a údržba chladničiek, mrazničiek, chladiacich a mraziacich zariadení 4.3.1996 11.2.2005
oprava a údržba klimatizátorov, kondenzačných jednotiek a elektromotorov 4.3.1996 11.2.2005
oprava a údržba elektrických spotrebičov 4.3.1996 11.2.2005
fotografické služby 4.3.1996 11.2.2005
snímanie videokamerou, spracovanie videozáznamov a hudobných nahrávok 4.3.1996 11.2.2005
zámočníctvo 4.3.1996 11.2.2005
montáž a opravy strojných a energetických strojov a zariadení 4.3.1996 11.2.2005
výroba pitnej a užitkovej vody 4.3.1996 11.2.2005
údržba vodárenských zariadení a rozvodov 4.3.1996 11.2.2005
výroba, konštrukcia strojov, nástrojov a zariadení 4.3.1996 11.2.2005
klampiarstvo 4.3.1996 11.2.2005
vodárenské, kúrenárske a inštalačné práce 4.3.1996 11.2.2005
izolatérske a podlahárske práce 4.3.1996 11.2.2005
výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov 4.3.1996 11.2.2005
elektroinštalácia a montáž káblových rozvodov 4.3.1996 11.2.2005
inštalácia a opravy slaboprúdových zariadení 4.3.1996 11.2.2005
inštalácia a opravy elektronických zariadení 4.3.1996 11.2.2005
údržba teplárenských zariadení a rozvodov 4.3.1996 11.2.2005
revízie a skúšky plynárenských zariadení 4.3.1996 11.2.2005
pozemné a inžinierske stavby 4.3.1996 11.2.2005
vykonávanie priemyselných a občianskych stavieb 4.3.1996 11.2.2005
zhotovenie stavebných inštalácií 4.3.1996 11.2.2005
výroba betónu, malty a výrobkov z betónu 4.3.1996 11.2.2005
služby stavebnými a zdvíhacími mechanizmami 4.3.1996 11.2.2005
maliarske, natieračské a lakírnické práce 4.3.1996 11.2.2005
výroba drevených výrobkov, stavebných prvkov a obalov 4.3.1996 11.2.2005
sklenárske práce 4.3.1996 11.2.2005
veľkoobchod-chladiace médiá 4.3.1996 11.2.2005
plnenie tlakových nádob na plyny-chladiace médium 4.3.1996 11.2.2005
revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 4.3.1996 11.2.2005
revízie vyhradených elektrických zariadení 4.3.1996 11.2.2005
tlač novín a iná tlač, ofsetová tlač 4.3.1996 11.2.2005
viazanie kníh a konečné spracovanie 4.3.1996 11.2.2005
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh 4.3.1996 11.2.2005
prevádzkovanie práčovne 4.3.1996 11.2.2005
poskytovanie stravovacích, ubytovacích a rekreačných činností 4.3.1996 11.2.2005
verejná cestná nákladná doprava 4.3.1996 11.2.2005
predškolská výchova 4.3.1996 11.2.2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 4.3.1996 11.2.2005
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava 4.3.1996 11.2.2005

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Poskytovanie ubytovacích a rekreačných činností
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 19.10.2005
Prevádzkarne:
   Čaradice, Rekreačné stredisko (Zrušená)
   Čaradice, Hájenka (Zrušená)
   Zlaté Moravce, Kalinčiakova 12 (Zrušená)
   Zlaté Moravce, Slovenskej armády 6 (Zrušená)
   Nová Baňa, Drozdovo,ul.Chotár 495 (Zrušená)
2. Závodná kuchyňa
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 19.10.2005
Prevádzkarne:
   Zlaté Moravce, Továrenská 49 (Zrušená)
3. Stravovanie v predškolskom zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 19.10.2005
Prevádzkarne:
   Zlaté Moravce, Nitrianska ul . (Zrušená)
   Zlaté Moravce, Ul.Slovenskej armády (Zrušená)
4. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
5. Veľkoobchod - chladničky, mrazničky a ostatné chladiace zariad. Veľkoobchod - kompresory a elektronické výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 20.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
6. Plnenie tlakových nádob na plyny-chladiace médium
Deň vzniku oprávnenia: 20.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
7. Revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
8. Revízia vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.10.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
9. Tlač novín
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
10. Tlač iná
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
11. Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
12. Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
13. Prevádzkovanie práčovne
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
14. Viazanie kníh a konečné spracovanie
Deň vzniku oprávnenia: 9.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
15. Predškolská výchova
Deň vzniku oprávnenia: 20.1.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Zlaté Moravce, Kalinčiakova 12 (Zrušená)
   Zlaté Moravce, Slovenskej armády 6 (Zrušená)
16. Verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
Prevádzkarne:
   Šurany, Závod 08 Nitrianska 16 (Zrušená dňom 12.2.2005)
17. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.10.2005
Prevádzkarne:
   Zlaté Moravce, Továrenská 49 (Zrušená)
18. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 19.10.2005
Prevádzkarne:
   Čaradice, RS (Zrušená)
   Nová Baňa, Drozdovo RS,ul.Chotár 495 (Zrušená)
19. Poskytovanie ubytovacích a rekreačných činností
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
20. Závodná kuchyňa
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
21. Stravovanie v školskom zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 4.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005
23. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 12.2.2005

Hodnotenie CALEX Zlaté Moravce, a.s., IČO 00152331


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte CALEX Zlaté Moravce, a.s., IČO 00152331

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image