Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31338976 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ktorý sídli na adrese Miletičova 3, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31338976.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. so sídlom na adrese Miletičova 3, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1992.


Základné informácie o Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO 31338976

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
IČO 31338976
Adresa ul. 29. augusta 1/A Bratislava 814 80
Deň zápisu 22.12.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 11.5.2013
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 29.3.2013 10.5.2013
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 7.11.2012 28.3.2013
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 28.1.2011 6.11.2012
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 4.1.2011 27.1.2011
V mene spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 15.8.2006 3.1.2011
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis. 1.7.2006 14.8.2006
V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis. 16.4.2003 30.6.2006
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis. 26.4.2000 15.4.2003
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členo- via predstavenstva. 22.12.1992 25.4.2000
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.1992 a notárskou zápisnicou napísanou dňa 18.11.92 na Štátnom notárstve 1 pod č. N 619/92, NZ 591/92 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 972 22.12.1992
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1993, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 334/93 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stary spis: Sa 972 9.11.1993
Uznesenie mimoriadneho zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.2.1995. Stary spis: Sa 972 3.3.1995
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení konanom dňa 26.5.1995, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 135/95 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené ma valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici Nz 144/96 napísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou. Uznesenie dozornej rady spoločnosti zo dňa 23.5.1996. Stary spis: Sa 972 3.3.1997
Notárska zápisnica č. N 258/97, Nz 252/97 zo dňa 23.5.1997. Stary spis: Sa 972 28.11.1997
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 16.12.1998, zápisnica z predstavenstva zo dňa 16.12.1998, zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 17.11.1998, zápisnica zo spoločného rokovania dozornej rady a predstavenstva zo dňa 4.11.1998. 15.1.1999
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.11.1998, protokol z voľby člena DR zo zamestnancov zo dňa 25.1.1999. 8.2.1999
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.1.1999 a zo dňa 19.5.1999. 30.7.1999
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia o znížení základného imania na sumu 266000000.- Sk spoločnosti zo dňa 3.12.1999 osvedčené v Notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou. Nové znenie stanov spoločnosti bolo schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 3.12.1999, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici N 151/99 Nz 150/99 napísanej notárkou JUDr Evou Imrišovou. 10.1.2000
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhomaždenia Strediska cenných papierov SR, a.s. zo dňa 3.5.2000, na ktorom došlo k rozhodnutiu o odvolaní člena dozornej rady a voľbe nového člena dozornej rady Strediska cenných papierov SR, a.s. 20.9.2000
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.11.2000. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.11.2000. 18.12.2000
Jediný akcionár: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na riadnom valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 28.6.2002, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 184/2002, Nz 191/2002 napísanej notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou dňa 28.6.2002. Záznam z rokovania volebnej komisie zo dňa 18.7.2002. 9.9.2002
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s. konanom dňa 13.8.2003, ktorého priebeh je osvedčený v Notárskej zápisnici - N 604/2003, Nz 69865/2003 napísanej notárskym kandidátom JUDr. Zuzanou Čechovou, povereným notárom JUDr. Tatianou Schweighoferovou dňa 13.8.2003. 5.9.2003
Stanovy akciovej spoločnosti boli zmenené na valnom zhromaždení Strediska cenných papierov SR, a.s., konanom dňa 19.11.2003, ktorého priebeh bol osvedčený v Notárskej zápisnici - N 952/2003, NZ 107442/2003, napísanej notárkou JUDr. Tatianou Schweihoferovou dňa 19.11.2003. - zmena obchodného mena z pôvodného: Stredisko cenných papierov SR, a.s. na : Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 7.1.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.7.2004. 6.10.2004
Rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti zo dňa 11.04.2005. 20.7.2005
Notárska zápisnica N 292/2006, Nz 25549/2006, NCRls 25525/2006 zo dňa 27.6.2006. 1.7.2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 300/2006, Nz 26432/2006. 15.8.2006
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 11.09.2007 - voľba členov dozornej rady. 27.9.2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2007. 27.11.2007
Notárska zápisnica N 31/2008, Nz 30583/2008 zo dňa 17.7.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 9.7.2008. 12.8.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.8.2008. 6.9.2008
Zápisnica z voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.12.2008. 27.1.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.7.2010. 14.9.2010
Notárska zápisnica N 545/2010, Nz 58903/2010 zo dňa 30.12.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 28.1.2011
Zápisnica z mimorianeho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2011. 24.8.2011
Zápisnica o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 08.03.2012. 5.4.2012
Zápisnica o výsledku 2. kola voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 22.03.2012. 5.4.2012
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 422/2012, Nz 30764/2012, NCRls 31448/2012 dňa 30.08.2012. 19.9.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10. 7.11.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10. 2012 10.11.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2013. 29.1.2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2013. 11.5.2013
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26.09.2013. 15.10.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2013 8.11.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014. 14.3.2014
Notárska zápisnica N 719/2014, Nz 48515/2014, NCRls 49364/2014 zo dňa 27.11.2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 10.1.2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.02.2015. 6.3.2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2015. 22.9.2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2015. 7.11.2015
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.02.2016. 12.3.2016
Základné imanie:
10 489 304 EUR Rozsah splatenia: 10 489 304 EUR 23.1.2009
316 000 000 Sk Rozsah splatenia: 316 000 000 Sk 7.1.2004 22.1.2009
316 000 000 Sk Rozsah splatenia: 281 000 000 Sk 5.9.2003 6.1.2004
266 000 000 Sk Rozsah splatenia: 266 000 000 Sk 26.4.2000 4.9.2003
301 000 000 Sk 28.11.1997 25.4.2000
101 000 000 Sk 9.11.1993 27.11.1997
1 000 000 Sk 22.12.1992 8.11.1993

Kontakty na Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31338976

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
ul. 29. augusta 1/A Bratislava 814 80 od  3.3.1997 
Miletičova 3 Bratislava 824 81 od  22.12.1992  do  2.3.1997

Predmet činností Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO 31338976

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
evidencia majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientských účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch 7.1.2004
evidencia zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientských účtoch členov 7.1.2004
evidencia údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch 7.1.2004
prideľovanie, zmeny a rušenie ISIN 7.1.2004
poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa § 99 ods. 4 písm. a) a písm.f) zákona o cenných papieroch 7.1.2004
zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písm. a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch 7.1.2004
vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno 7.1.2004
evidencia ďalších údajov, ak to ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon 7.1.2004
zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta 7.1.2004
zabezpečovanie iných činností súvisiacich s činnosťou centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch 7.1.2004
zriaďovať a viesť držiteľské účty pre členov 14.10.2006
evidovať zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov 12.8.2008
zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodod s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému, zabezpečovaním zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi ( ďalej len "systém vyrovnania") pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania 12.8.2008
evidovať zmeny na držiteľských účtoch 12.8.2008
zriaďovať a viesť účet majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovať s tým súvisiace služby 12.8.2008
vykonávať správu finančných nástrojov na účet klienta vo vzťahu k zahraničným prevoditeľným cenným papierom 4.8.2010
zriaďovať účet u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovať s tým súvisiace služby; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky 4.8.2010
evidovať zaknihované zahraničné cenné papiere vydané alebo vydávané Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovať s tým súvisiace činnosti a služby centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje týmto zákonom, osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska 24.8.2011
evidencia zaknihovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa týkajú, a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov 7.1.2004 3.8.2010
evidencia imobilizovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa ich týkajú 7.1.2004 3.8.2010
evidencia rozhodnutí prijatých ministerstvom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov 7.1.2004 3.8.2010
prijímanie listinných cenných papierov do samostatnej aj hromadnej úschovy 7.1.2004 3.8.2010
poskytovanie služieb majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov 7.1.2004 3.8.2010
evidencia povolení MF 22.12.1992 9.1.2000
evidencia regulačných pravidiel MF 22.12.1992 9.1.2000
registrácia, zmeny v registrácii, zrušenie registrácie subjektov kapitálového trhu 22.12.1992 9.1.2000
registrácia nového majiteľa CP prepážkou SCP, resp. subjektom trhu 22.12.1992 9.1.2000
zrušenie registrácie majiteľa účtu CP ako zákazníka niektorého subjektu kapitálového trhu 22.12.1992 9.1.2000
zrušenie prázdneho účtu CP v SCP na žiadosť majiteľa, resp. po uplynutí zákonnej lehoty, - registrácia nových emisií 22.12.1992 9.1.2000
vyňatie emisie z evidencie po ukončení jej platnosti 22.12.1992 9.1.2000
zmena podoby emisie cenných papierov 22.12.1992 9.1.2000
zriadenie záložného práva cenných papierov a jeho zrušenie 22.12.1992 9.1.2000
blokovanie nakladania s CP súdom, na základe dedičstva a pod. a jeho zrušenie 22.12.1992 9.1.2000
v rámci obchodovania iných subjektov s CP poskytovanie služieb súvisiacich: 22.12.1992 9.1.2000
s validovaním obsahu účtu CP s následnou blokáciou pre organizátorov trhu z dôvodu obchodu 22.12.1992 9.1.2000
so zrušením obchodnej blokácie organizá torov trhu 22.12.1992 9.1.2000
so zrušením obchodnej blokácie a príkazom k prevodu CP na iný účet organizátorom trhu 22.12.1992 9.1.2000
obsahom informačnej činnosti je poskytovanie týchto služieb: 22.12.1992 9.1.2000
výpis z účtu CP majiteľovi - na požiadanie, - po uskutočnenom prevode, - k 31.12. 22.12.1992 9.1.2000
výpis akcionárov eminenta - na požiadanie, - k 31.12. 22.12.1992 9.1.2000
výpis cenných papierov v správe obchodníka CP 22.12.1992 9.1.2000
výpis zmien osobných údajov majiteľov CP, zákazníkov organizátorov trhu 22.12.1992 9.1.2000
zoznamy: - obchodníkov, - organizátorov trhu, - eminentov 22.12.1992 9.1.2000
informácie: - o existujúcich emisiách, - o cenách služieb SCP, - o službách SCP 22.12.1992 9.1.2000
v rámci kontrolného režimu pre špecifických uživateľov ( MF, štátny dozor ) poskytovanie výpisov z: - uskutočnených transakcií, - cenníkov transakcií, - faktúr, - pristupujúcich subjektov 22.12.1992 9.1.2000
ďalšie nadväzujúce činnosti a služby 22.12.1992 9.1.2000
evidencia zaknihovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa týkajú, a to v rozsahu ustanovenom zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov 10.1.2000 6.1.2004
evidencia imobilizovaných cenných papierov, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, ktoré sa ich týkajú 10.1.2000 6.1.2004
evidencia rozhodnutí prijatých ministerstvom podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov 10.1.2000 6.1.2004
prijímanie listinných cenných papierov do samostatnej aj hromadnej úschovy 10.1.2000 6.1.2004
vedenie zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno 10.1.2000 6.1.2004
poskytovanie služieb majiteľom cenných papierov, emitentom, obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a organizátorom verejného trhu v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zmien a doplnkov 10.1.2000 6.1.2004
evidencia zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov, s výnimkou cenných papierov evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska (§ 10 ods. 4 zákona o cenných papieroch) 7.1.2004 11.8.2008
zabezpečovanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta; zabezpečovaním zúčtovania a vyrovnania obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania 7.1.2004 11.8.2008

Hodnotenie Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO 31338976


Priemerné hodnotenie: 5
Hodnotené: 1 krát

Zdroj údajov o subjekte Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO 31338976

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image