CESTY NITRA, a.s., Nitra, IČO 34128344 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt CESTY NITRA, a.s., ktorý sídli na adrese Murgašova 6, Nitra a má pridelené IČO 34128344.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom CESTY NITRA, a.s. so sídlom na adrese Murgašova 6, Nitra bol založený v roku 1995.


Základné informácie o CESTY NITRA, a.s., IČO 34128344

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov CESTY NITRA, a.s.
IČO 34128344
Adresa Murgašova 6 Nitra 949 78
Deň zápisu 1.10.1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. 25.5.2013
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. 28.5.2010 24.5.2013
V mene spoločnosti koná: a/predseda predstavenstva samostatne, alebo b/spoločne dvaja členovia predstavenstva. 26.2.2001 27.5.2010
V mene spoločnosti koná: - predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva. Vo veciach týkajúcich sa súťažných, cenových návrhov a podpisovania obchodných zmlúv do výšky 2 000 000 Sk sú oprávnení zaväzovať spoločnosť členovia predstavenstva samostatne. 7.9.1999 25.2.2001
V mene spoločnosti koná: - predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - podpredseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, alebo - predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva 6.11.1997 6.9.1999
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom jeden z podpisujúcich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. 18.4.1997 5.11.1997
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 29.9.1995 17.4.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.08.1995 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a § 12 ods. 2 písm. a/ zák.č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím č. 39 o privatizácii podniku CESTNÉ STAVBY NITRA, štátny podnik, ktoré vydalo Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod spis.č. KM-245/94 z 27.06.1994, doplneného rozhodnutím č 94/Z, vydaným pod spis.č. KM-242/1995 zo dňa 07.06.1995 na realizáciu privatizačného projektu vedeného v evidencii MSPNM SR pod číslom 937. Stary spis: Sa 411 29.9.1995
Valné zhromaždenie konané dňa 25.01.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 16/96, Nz 16/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 411 2.4.1996
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.6.1996 (čl. I). Stary spis: Sa 411 9.7.1996
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 08.11.1996. Stary spis: Sa 411 26.11.1996
Valné zhromaždenie konané dňa 18.12.1996, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou pod. č. N 120/96, NZ 103/96 schválilo zmenu stanov. 18.4.1997
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 25.4.1997 a 30.9.1997. 6.11.1997
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 29.04.1999. 7.9.1999
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 14.12.2000. 26.2.2001
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 6.12.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Klaudii Barickej, dňom 28.3.2003. 31.10.2003
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 14.11.2003 v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z. (§ 158 Obch. zák. - zrušenie zamestnaneckých akcií). 28.1.2004
Základné imanie:
10 513 200 EUR 28.10.2009
10 513 211,219599 EUR 26.8.2009 27.10.2009
316 721 000 Sk 6.11.1997 25.8.2009
315 932 000 Sk 29.9.1995 5.11.1997

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno CESTY NITRA, a.s.
IČO 34128344
Adresa Murgašova 6 Nitra 949 78

Kontakty na CESTY NITRA, a.s., Nitra, IČO 34128344

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Murgašova 6 Nitra 949 78 od  6.11.1997 
Murgašova 6 Nitra od  9.7.1996  do  5.11.1997
Damborského 5 Nitra 949 47 od  29.9.1995  do  8.7.1996

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
94978 Nitra, Murgašova 6
94905 Nitra, Murgašova 6 do  11.5.2012

Predmet činností CESTY NITRA, a.s., IČO 34128344

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kovoobrábanie a kováčstvo 29.9.1995
zámočníctvo 29.9.1995
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel 29.9.1995
predaj pohonných hmôt 29.9.1995
výroba stavebných prvkov z betónu 29.9.1995
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob 29.9.1995
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení 29.9.1995
revízia elektrických zariadení 29.9.1995
vykonávanie dopravných stavieb 29.9.1995
pozemné a inžinierske stavby 29.9.1995
automatizované spracovanie dát 29.9.1995
výroba stavebno-stolárska a tesárska-stolárstvo 29.9.1995
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 29.9.1995
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení 2.4.1996
sprostredkovanie obchodu v oblasti stavebníctva 2.4.1996
veľkoobchod v oblasti stavebníctva 2.4.1996
maloobchod v oblast stavebníctva 2.4.1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 2.4.1996
montáž plynových zariadení na zemný plyn 6.11.1997
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom 6.11.1997
výroba transportného betónu 7.9.1999
ťažba, spracovanie a predaj kameniva 31.10.2003
výroba asfaltových obalovaných zmesí 11.7.2006
dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopieskov 28.10.2009
geodetické a kartografické práce 28.10.2009
výroba živičných obaľovaných zmesí 7.9.1999 10.7.2006
projektová činnosť v investičnej výstavbe 29.9.1995 3.8.2010
vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác 29.9.1995 3.8.2010
ubytovacie zariadenie 29.9.1995 10.7.2006
verejná cestná nákladná doprava 29.9.1995 3.8.2010
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava 29.9.1995 10.7.2006
pohostinská činnosť 2.4.1996 3.8.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/ 2.4.1996 3.8.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/ 2.4.1996 3.8.2010
sprostredkovateľská činnosť 2.4.1996 3.8.2010
prenájom tovaru osobnej potreby 2.4.1996 10.7.2006
reprografická činnosť 2.4.1996 10.7.2006
výskum a vývoj v oblasti stavebnej výroby 2.4.1996 3.8.2010
vykonávanie laboratórnych skúšok a rozborov zemín, betónových a asfaltových zmesí 29.9.1995 10.7.2006
projektová činnosť v investičnej výstavbe 29.9.1995 11.1.2011

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
2. Výroba stavebných prvkov z betónu
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Alojz Čelko (Zrušený)
3. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
4. Kovoobrábanie a kováčstvo
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
5. Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlak. nádob
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
6. Revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
7. Revízie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
8. Pozemné a inžinierské stavby
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Šiška (Zrušený dňom 3.7.2006)
Ing. Pavol Jurák (Zrušený dňom 21.9.2012)
Prevádzkarne:
   91101 Trenčín, Zlatovská 31
   91701 Trnava, Orešanská 7
9. Vykonávanie dopravných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Igor Baďura (Zrušený dňom 26.6.2006)
Ing. Pavol Jurák (Zrušený dňom 21.9.2012)
Prevádzkarne:
   91101 Trenčín, Zlatovská 31
   91701 Trnava, Orešanská 7
10. Predaj, údržba a oprava motor.vozidel;predaj pohonných hmôt
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
Zodpovedný zástupca: Dušan Ptačin
Štefan Bielik (Zrušený dňom 10.4.2013)
11. Sprostredkovanie obchodu v oblasti stavebníctva
Deň vzniku oprávnenia: 11.4.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Cocher (Zrušený)
Prevádzkarne:
   91101 Trenčín, Zlatovská 31
   91701 Trnava, Orešanská 7
12. Veľkoobchod v oblasti stavebníctva
Deň vzniku oprávnenia: 11.4.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Cocher (Zrušený)
Prevádzkarne:
   91101 Trenčín, Zlatovská 31
   91701 Trnava, Orešanská 7
13. Maloobchod v oblasti stavebníctva
Deň vzniku oprávnenia: 11.4.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Cocher (Zrušený)
Prevádzkarne:
   91101 Trenčín, Zlatovská 31
   91701 Trnava, Orešanská 7
14. Prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Mikuláš Varga (Zrušený)
15. Prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 11.4.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Cocher (Zrušený)
16. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Hochel (Zrušený)
17. Vykonávanie labor.skúšok a rozborov zemín,bet.a asfalt.zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.6.2006
Zodpovedný zástupca: Juraj Druga (Zrušený)
18. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 1.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdenka Libantová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Murgašova ul . (Zrušená)
19. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 8.6.1994
Deň zániku oprávnenia: 13.3.2003
Zodpovedný zástupca: Juraj Druga (Zrušený)
20. Ubytovacie zariadenie
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.3.2003
Zodpovedný zástupca: Ján Bartoň (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Lesná, Ubyt.zar.Cestných stavieb (Zrušená)
21. Verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Lyžičiar (Zrušený)
22. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.12.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Lyžičiar (Zrušený)
23. Vykonávanie,projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.7.1994
Zodpovedný zástupca: Juraj Druga (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Murgašova ul . (Zrušená)
24. Montáž plynových zariadení na zemný plyn
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1995
Zodpovedný zástupca: Ivo Filip
Pavol Vaňo (Zrušený dňom 31.3.2016)
Ing. Peter Vajdík (Zrušený dňom 31.10.2012)
Prevádzkarne:
   Nitra, Murgašova 4 - závod 1
25. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1995
Zodpovedný zástupca: Milan Kičin
Prevádzkarne:
   Nitra, Murgašova 4 - závod 1
26. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľomživnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2006
27. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2006
Prevádzkarne:
   Trnava, Orešanská 3 (Zrušená dňom 19.4.2006)
28. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2006
29. Prenájom tovaru osobnej potreby
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2006
30. Reprografická činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2006
31. Výskum a vývoj v oblasti stavebnej výroby
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2006
32. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 13.3.2003
Zodpovedný zástupca: Ján Bartoň (Zrušený)
Prevádzkarne:
   05952 Stará Lesná, Ubytov.zar.Cest.stavieb (Zrušená)
33. Výroba transportného betónu
Deň vzniku oprávnenia: 26.1.1998
Prevádzkarne:
   Trenčín, Ľ. Stráka (Zrušená dňom 21.4.2006)
   Nitra, Štúrova 140 (Zrušená dňom 21.4.2006)
   95501 Topoľčany, Pivovarnícka 9513 (Zrušená dňom 21.4.2006)
34. Výroba živičných obaľovaných zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 26.1.1998
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2006
Prevádzkarne:
   Nitra, Murgašova 4 (Zrušená)
   Trenčín, Zlatovská 31 (Zrušená dňom 19.4.2006)
   Trnava, Orešanská 3 (Zrušená dňom 19.4.2006)
   Nitra, Cabajská cesta (Zrušená dňom 19.4.2006)
   95501 Práznovce, Obalovacia súprava (Zrušená dňom 19.4.2006)
35. Ubytovacie zariadenie
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ján Bartoň (Zrušený dňom 19.4.2006)
Prevádzkarne:
   Stará Lesná, Ubyt.zar.Cestných stavieb (Zrušená dňom 19.4.2006)
36. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1995
Zodpovedný zástupca: Juraj Druga (Zrušený)
37. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 19.4.2006
Zodpovedný zástupca: Ján Bartoň (Zrušený dňom 19.4.2006)
Prevádzkarne:
   05952 Stará Lesná, Ubytov.zar.Cest.stavieb (Zrušená dňom 19.4.2006)
38. Ťažba, spracovanie a predaj kameniva
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2003
Prevádzkarne:
   Čierne Kľačany, Lom
39. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Lyžičiar (Zrušený dňom 3.12.2013)
40. Výroba asfaltových obalovaných zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 3.5.2006
Prevádzkarne:
   92523 Hrubá Borša
   93523 Rybník
   91904 Smolenice
   91321 Mníchova Lehota 426
   94001 Nové Zámky, Nesvadská cesta
   95501 Práznovce
   94901 Nitra, Cabajská cesta
41. Geodetické a kartografické práce
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Palša

Hodnotenie CESTY NITRA, a.s., IČO 34128344


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte CESTY NITRA, a.s., IČO 34128344

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image