CETELEM SLOVENSKO a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35787783 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt CETELEM SLOVENSKO a.s., ktorý sídli na adrese Niťová 3, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35787783.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom CETELEM SLOVENSKO a.s. so sídlom na adrese Niťová 3, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 2000.


Základné informácie o CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO 35787783

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov CETELEM SLOVENSKO a.s.
IČO 35787783
Adresa Panenská 7 Bratislava 812 36
Deň zápisu 10.5.2000
Deň výmazu 30.6.2016
Dôvod výmazu ex offo výmaz Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 16.8.2016, sp. zn. 34 Exre/311/2016 – 9 v zmysle ust. § 69aa, ods. 8 Obchodného zákonníka vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s., Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783, na základe oznámenie Súdnej kancelárii Obchodného súdu v Paríži zo dňa 22.7.2016, z ktorého vyplýva, že v súlade s článkom R.123-74-1 Obchodného zákonníka v spojení s článkom 13 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES zo dňa 26. októb
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva alebo podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti. Pri podpisovaní v mene spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko, podpis a označenie svojej funkcie. 21.1.2015 22.8.2016
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti. Pri podpisovaní v mene spoločnosti pripojí predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svoje meno a priezvisko, podpis a označenie svojej funkcie. 14.5.2011 20.1.2015
V mene Spoločnosti koná vo všetkých veciach predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Pri podpisovaní v mene Spoločnosti pripojí predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému menu Spoločnosti svoje meno, podpis a označenie svojej funkcie. 7.9.2005 13.5.2011
V mene Spoločnosti koná vo všetkých veciach predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Pri podpisovaní v mene Spoločnosti pripojí predseda predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému menu Spoločnosti svoje meno, podpis a označenie svojej funkcie. 13.8.2005 6.9.2005
V mene spoločnosti koná vo všetkých veciach samostatne predseda predstavenstva. Pri podpisovaní v mene spoločnosti pripojí predseda predstavenstva k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti svoje meno, podpis a označenie svojej funkcie. 10.5.2000 12.8.2005
Ďalšie právne skutočnosti:
Notárska zápisnica N 149/2005, NZ 29794/2005, NCRls 29394/205 napísaná dňa 28.06.2005 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. JUDr. Alena Ludrovská - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 09.06.2003 do 28.06.2005. Ing. Václav Horák - funkcia člena predstavenstva od 09.06.2003 do 28.06.2005. Henri-Paul Fruchaud - funkcia člena dozornej rady od 09.06.2003 do 28.06.2005. Ing. Petr Tač - funkcia člena predstavenstva od 27.08.2002 do 27.08.2005. Ing. Petr Tač - predseda predstavenstva od 28.06.2005. Thomas Kudela - podpredseda predstavenstva od 28.06.2005. 7.9.2005 22.8.2016
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 162/2006, NZ 24766/2006, NCRls 24731/2006 zo dňa 21.06.2006. 14.7.2006 22.8.2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.06.2007. 18.7.2007 22.8.2016
Notárska zápisnica N 164/2008, Nz 26807/2008 zo dňa 23.6.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 31.7.2008 22.8.2016
Francois Wurtz deň zániku funkcie: 16.1.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 19/2002, Nz 19/2002 zo dňa 16.1.2002. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií: predkupné právo ostatných akcionárov v zmysle stanov spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s. 3.10.2008 22.8.2016
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2009. 1.4.2009 22.8.2016
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 114/2009, NZ 21105/2009, NCRls 21334/2009 zo dňa 23.06.2009. Protokol o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 27.05.2009. 23.7.2009 22.8.2016
Notárska zápisnica z riadného valného zhromaždenia 2002, N 356/2002, Nz 338/2002, zo dňa 27.8.2002. 3.10.2002 22.8.2016
Osvedčenie o priebehu mimoriadného valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N 483/2002, Nz 457/2002 zo dňa 26.11.2002. 18.12.2002 22.8.2016
Notárska zápisnica č. N 206/03, Nz 45378/03 zo dňa 9. 6. 2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. 12.2.2004 22.8.2016
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 287/2004, Nz 60988/2004 spísané notárom JUDr. Ivanom Lošonským dňa 28.7.2004. Zánik funkcie člena predstavenstva Marca Feltesseho dňa 28.7.2004. 19.8.2004 22.8.2016
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 121/2011 Nz 14790/2011 zo dňa 26.04.2011. 7.6.2011 22.8.2016
Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 27.06.2011. 7.7.2011 22.8.2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.06.2011. 23.9.2011 22.8.2016
Rozhodnutie jediného akcionára notársky overené zo dňa 31.05.2012. 4.7.2012 22.8.2016
Funkcia člena predstavenstva Ing. Aleša Kosa zanikla 23.6.2012. 24.7.2012 22.8.2016
Funkcia predsedu predstavenstva Ing. Aleša Kosa vznikla dňa 30.5.2014. 5.8.2014 22.8.2016
Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 09.09.2014. 1.10.2014 22.8.2016
Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 10.03.2015. 9.4.2015 22.8.2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015. 13.6.2015 22.8.2016
Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s., so sídlom Panenská 7, 812 36 Bratislava, IČO: 35 787 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2435/B, sa ako slovenská zúčastnená (zanikajúca) spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení so zahraničnou nástupníckou spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísanou v parížskom Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902. Nástupnícka spoločnosť BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA so sídlom 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností pod číslom 542 097 902, bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo vo Francúzku. 29.7.2015 22.8.2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.10.2015. 27.10.2015 22.8.2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2016. 23.4.2016 22.8.2016
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 24.3.2000 a rozhodnutím zakladateľov spísaným vo forme notárskej zápisnice Nz 61/00 zo dňa 24.3.2000 v zmysle § 57 ods. 3 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 10.5.2000 22.8.2016
Funkcia predsedu predstavenstva Ing. Aleša Kosa vznikla dňa 30.4.2014. 11.6.2014 4.8.2014
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 121/2011 Nz 14790/2011 zo dňa 12.04.2011. 14.5.2011 6.6.2011
Francois Wurtz deň zániku funkcie: 16.1.2002. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 19/2002, Nz 19/2002 zo dňa 16.1.2002. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií: predkupné právo ostatných akcionárov v zmysle stanov spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s. Akcionár: CETELEM, S.A. 5, avenue Kléber, 750 16 Paríž Francúzka republika 12.4.2002 2.10.2008
Notárska zápisnica N 149/2005, NZ 29794/2005, NCRls 29394/205 napísaná dňa 28.06.2005 notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. JUDr. Andrea Ludrovská - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 09.06.2003 do 28.06.2005. Ing. Václav Horák - funkcia člena predstavenstva od 09.06.2003 do 28.06.2005. Henri-Paul Fruchaud - funkcia člena dozornej rady od 09.06.2003 do 28.06.2005. Ing. Petr Tač - funkcia člena predstavenstva od 27.08.2002 do 27.08.2005. Ing. Petr Tač - predseda predstavenstva od 28.06.2005. Thomas Kudela - podpredseda predstavenstva od 28.06.2005. 13.8.2005 6.9.2005
Základné imanie:
5 100 000 EUR Rozsah splatenia: 5 100 000 EUR 22.1.2009 22.8.2016
150 000 000 Sk Rozsah splatenia: 150 000 000 Sk 18.12.2002 21.1.2009
100 000 000 Sk Rozsah splatenia: 100 000 000 Sk 12.4.2002 17.12.2002
50 000 000 Sk 10.5.2000 11.4.2002

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno CETELEM SLOVENSKO a.s.
IČO 35787783
Adresa Niťová 3 Bratislava 821 08

Kontakty na CETELEM SLOVENSKO a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35787783

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Panenská 7 Bratislava 812 36 od  12.4.2002  do  22.8.2016
Niťová 3 Bratislava 821 08 od  10.5.2000  do  11.4.2002

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
81236 Bratislava-Staré Mesto, Panenská 7
Bratislava II, Niťová 3 do  9.5.2002
82108 Bratislava - Ružinov, Niťová 3 do  1.8.2008

Predmet činností CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO 35787783

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov 10.5.2000 22.8.2016
automatizované spracovanie dát 10.5.2000 22.8.2016
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 10.5.2000 22.8.2016
prenájom hnuteľných vecí - leasing 10.5.2000 22.8.2016
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 10.5.2000 22.8.2016
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 10.5.2000 22.8.2016
sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 18.4.2008, číslo rohodnutia: OPK- 4883/2008-PLP 31.7.2008 22.8.2016
poskytovanie platobných služieb - 1. vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku 2. vydávanie platobnej karty alebo iného platobného prostriedku 14.5.2011 22.8.2016
poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov 27.10.2015 22.8.2016

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2016
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Kuzmányho 20 (Zrušená dňom 30.6.2016)
   96001 Zvolen, J. Kozáčeka 9260 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   81236 Bratislava-Staré Mesto, Panenská 7 (Zrušená dňom 1.3.2011)
   08001 Prešov, Metodova 3 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   94901 Nitra, Svätoplukovo nám. 126 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   91338 Trenčín, Soblahovská 7262 (Zrušená dňom 13.8.2009)
2. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2016
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Kuzmányho 20 (Zrušená dňom 30.6.2016)
   96001 Zvolen, J. Kozáčeka 9260 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   94901 Nitra, Svätoplukovo nám. 126 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   08001 Prešov, Metodova 3 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   91338 Trenčín, Soblahovská 7262 (Zrušená dňom 13.8.2009)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2016
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Kuzmányho 20 (Zrušená dňom 30.6.2016)
   96001 Zvolen, J. Kozáčeka 9260 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   08001 Prešov, Metodova 3 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   94901 Nitra, Svätoplukovo nám. 126 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   91338 Trenčín, Soblahovská 7262 (Zrušená dňom 13.8.2009)
4. Prenájom hnuteľných vecí - leasing
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2016
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, J. Kozáčeka 9260 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   01001 Žilina, Kuzmányho 20 (Zrušená dňom 30.6.2016)
   94901 Nitra, Svätoplukovo nám. 126 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   08001 Prešov, Metodova 3 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   91338 Trenčín, Soblahovská 7262 (Zrušená dňom 13.8.2009)
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2016
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Kuzmányho 20 (Zrušená dňom 30.6.2016)
   96001 Zvolen, J. Kozáčeka 9260 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   94901 Nitra, Svätoplukovo nám. 126 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   08001 Prešov, Metodova 3 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   91338 Trenčín, Soblahovská 7262 (Zrušená dňom 13.8.2009)
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2016
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Kuzmányho 20 (Zrušená dňom 29.7.2015)
   96001 Zvolen, J. Kozáčeka 9260 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   94901 Nitra, Svätoplukovo nám. 126 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   08001 Prešov, Metodova 3 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   91338 Trenčín, Soblahovská 7262 (Zrušená dňom 13.8.2009)
   01001 Žilina, Kuzmányho 20 (Zrušená dňom 30.6.2016)

Hodnotenie CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO 35787783


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte CETELEM SLOVENSKO a.s., IČO 35787783

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image