Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, Bratislava-Staré Mesto, IČO 31724582 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, ktorý sídli na adrese Moskovská 13, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 31724582.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Chemko, a. s. Strážske v likvidácii so sídlom na adrese Moskovská 13, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1996.


Základné informácie o Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Chemko, a. s. Strážske v likvidácii
IČO 31724582
Adresa Moskovská 13 Bratislava 811 08
Deň zápisu 1.4.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis. 29.3.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notársskej zápiscnice zo dňa 21. 3. 1996 v súlade s § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prešli práva a záväzky štátneho podniku Chemko Strážske v rozsahu privatizačného projektu podľa zák. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v zmení neskorších predpisov. 29.3.1996
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1996. 15.7.1996
Zmena stanov schválená MVZ dňa 16.12.1996. 10.3.1997
Zápisnica z VZ zo dňa 25.4.1997. 30.6.1997
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 8.9.1997. 8.1.1998
Zmena stanov schválená VZ dňa 24.4.1998. 6.7.1998
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 1.6.1999 a dňa 30.8.1999. 7.12.1999
Zmena stanov a.s zo dňa 10.12.1999. 10.5.2000
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.12.1999. 13.6.2000
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 30. 6. 2000. 3.10.2000
Zápisnica č. 10/2000 z rokovania DR a.s. dňa 8.12.2000. 1.3.2001
Zmena stanov schválená VZ dňa 26.9.2001. 3.9.2001
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. Po17/2003-330 zo dňa 26.2.2003. 9.10.2003
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, ktorého priebeh je osvedčený v notárskej zápisnici JUDr. Viktora Dubasa, č. N 591/2002, Nz 600/2002 konanom dňa 23.10.2002. 22.3.2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 238/2006, Nz 34654/2006 - zmena sídla spoločnosti. 10.6.2006
Zníženie základného imania z 580 577 000,- Sk na 483 814 000,- Sk a zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.6.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 233/2003, Nz 53147/2003. 23.8.2006
Notárska zápisnica N 39/2009, Nz 10877/2009, NCRls 10993/2009 zo dňa 3.4.2009. 10.4.2009
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.8.2011, sp. zn. 34 Exre/1291/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.10.2011. 18.10.2011
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.12.2014, č.k. 33Exre/466/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.1.2015 10.2.2015
Základné imanie:
16 449 676 EUR Rozsah splatenia: 16 449 676 EUR 10.4.2009
483 814 000 Sk 23.8.2006 9.4.2009
580 577 000 Sk 10.5.2000 22.8.2006
504 318 000 Sk 8.1.1998 9.5.2000
483 814 000 Sk 29.3.1996 7.1.1998

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Chemko, a. s. Strážske v likvidácii
IČO 31724582
Adresa Moskovská 13 Bratislava 811 08

Kontakty na Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, Bratislava-Staré Mesto, IČO 31724582

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Moskovská 13 Bratislava 811 08 od  3.9.2008 
Priemyselná 720 Strážske 072 22 od  10.6.2006  do  2.9.2008
Martinčekova 17 Bratislava 821 01 od  22.3.2006  do  9.6.2006
Priemyselná 720 Strážske 072 22 od  29.3.1996  do  21.3.2006

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
81108 Bratislava-Staré Mesto, Moskovská 13
07222 Strážske, Priemyselná 720 do  9.10.2008

Predmet činností Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba výbušnín a trhavín 10.3.1997
výroba a rozvod elektrickej energie 10.3.1997
výroba formalínu, formalínových kondenzátov, výrobkov formalínovej chémie, gumárenských chemikálií, novokolu, výrobkov na báze zeolitov, základných výrobkov organickej a anorganickej chémie na báze zemného plynu, technických plynov, priemyselných hnojív jednozložkových a kombinovaných, základných anorganických kyselín, látok organickej chémie na báze acetónu, čpavku, organických kyselín a alkoholov, čistiacich, leštiacich prípravkov a kozmetických prípravkov, ekoolejov 10.3.1997
ťažba dreva 10.3.1997
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva 10.3.1997
záhradnícke služby 10.3.1997
úprava priestorov 10.3.1997
sprostredkovanie dopravy 10.3.1997
údržba ciest 10.3.1997
sprostredkovanie obchodu 10.3.1997
sprostredkovateľská činnosť 10.3.1997
obchodný servis 10.3.1997
colný deklarant 10.3.1997
marketingová činnosť 10.3.1997
propagácia 10.3.1997
prenájom nebytových priestorov 10.3.1997
spracovanie dát a súvisiace činnosti 10.3.1997
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 10.3.1997
služby v oblasti výpočtovej techniky 10.3.1997
servis a oprava výpočtovej techniky 10.3.1997
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a ich zavádzanie do praxe 10.3.1997
poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálnej politiky 10.3.1997
poskytovanie technických informácii a poradenstva bezpečnosti práce v chemickom priemysle 10.3.1997
upratovacie práce 10.3.1997
čistenie budov 10.3.1997
výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnín do obehu 8.1.1998
leasingová činnosť 6.7.1998
prenájom vozidiel, cisterien a ich čistenie 7.12.1999
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení vrátane organizačného, odborného zabezpečovania vzdelávania dospelých vrátane bezpečnosti práce 7.12.1999
výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce pre získanie odbornej spôsobilosti pre práce s výbušninami 7.12.1999
poskytovanie colno-deklaračných služieb 7.12.1999
vystavovanie dokladov v režime tranzitu 7.12.1999
archívnicka činnosť /s výnimkou archívovania spisov trvalej dokumentárnej hodnoty/ 7.12.1999
vykonávanie trhacích prác 10.5.2000
výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce 3.9.2001
poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce 3.9.2001
poradenstvo v oblasti ochrany práce 3.9.2001
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR 9.10.2003
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 3.9.2008
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 3.9.2008
sprostredkovanie dopravy 3.9.2008
údržba ciest 3.9.2008
defektoskopia 6.7.1998 2.9.2008
prevádzkovanie dráhy na železničnej dráhe 6.7.1998 2.9.2008
prevádzkovanie dopravy na dráhe na železničnej dráhe 6.7.1998 2.9.2008
archívnická činnosť 6.7.1998 6.12.1999
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu Povolenia Ministerstva hospodárstva SR č. 450/1998L-430 zo dňa 7.12.1998 7.12.1999 8.10.2003
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba: telefónnych prístrojov, zoznamových zariadení, sekretárskych zariadení, RSZ 88, systém PCM pripojovaných k jednotnej telekomunikačnej sieti /JTS/ a na ich pripopjenie k JTS, pokládka, montáž, rekonštrukcie, servis, meranie podzemných a nadzemných telekomunikačných vedení JTS /optických a metalických/ vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov 7.12.1999 2.9.2008
nákladná cestná doprava 7.12.1999 9.5.2000
nepravidelná autobusová doprava 7.12.1999 9.5.2000
telefónnych prístrojov, záznamových zariadení, sekretárskych zariadení, RSZ 88 8.1.1998 6.12.1999
systém PCM 8.1.1998 6.12.1999
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba: 8.1.1998 6.12.1999
pozemné a inžinierske stavby 8.1.1998 6.12.1999
pohostinská činnosť v zariadeniach II skupiny a vo vyšších skupinách 8.1.1998 6.12.1999
výroba a predaj drôteného pletiva 6.7.1998 2.9.2008
výroba a predaj zámkovej dlažby 6.7.1998 2.9.2008
montáž a oprava elektrickej požiarnej signalizácie 10.3.1997 2.9.2008
projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 10.3.1997 2.9.2008
revízie, opravy a plnenie hasiacich prístrojov 10.3.1997 2.9.2008
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiaciah zariadení 10.3.1997 2.9.2008
technik požiarnej ochrany 10.3.1997 2.9.2008
špecialista požiarnej ochrany 10.3.1997 2.9.2008
prekladateľské služby 10.3.1997 2.9.2008
vzdelávanie, výchova zváračov, kurzy a školenia v oblasti elektro 10.3.1997 2.9.2008
projektovanie elektrických zariadení, riadenie projektovania a riadenie prevádzky 10.3.1997 2.9.2008
vykonávanie periodických skúšok tlakových nádob na dopravu plynov kyslíkových a vzduchových fliaš používaných v dýchacích a oživovacích prístrojoch, ručných a pojazdných hasiacich prístrojov v rozsahu oprávnenia IBP 10.3.1997 2.9.2008
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu oprávnenia IBP 10.3.1997 2.9.2008
vykonávanie revízií a skúšok tlakových nádob a kotlov v rozsahu oprávnenia IBP 10.3.1997 2.9.2008
plnenie tlakových nádob na dopravu plynov, plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov v rozsahu oprávnení IBP 10.3.1997 2.9.2008
plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov stlačenými plynmi v rozsahu oprávnenia IBP 10.3.1997 2.9.2008
montáž, opravy a revízie zariadení na výrobu, uskladňovanie a plnenie C2H2, CO2, NH3, N2, O2, rozvody technických plynov a priemyselné plynovody, opravy a revízie zariadení na znižovanie tlaku plynu v rozsahu oprávnenia IBP 10.3.1997 2.9.2008
opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa § 2 ods. 1, písm. e/ - výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m v rozsahu oprávnenia IBP 10.3.1997 2.9.2008
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov v objektoch tried A a B, výroba elektrických rozvodných zariadení nízkeho napätia vrátane pre meranie a reguláciu do objektov tried A a B v rozsahu oprávnenia IBP 10.3.1997 2.9.2008
výroba a montáž elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia IBP 10.3.1997 2.9.2008
konštrukcia, užívanie, údržba elektrických zariadení určených do prostredia s nebezpečím požiaru alebo výbuchu 10.3.1997 2.9.2008
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava) 10.3.1997 2.9.2008
emisná kontrola výfukových plynov 10.3.1997 9.5.2000
maľovanie, lakovanie 10.3.1997 6.12.1999
uvádzanie výbušnín a trhavín do obehu 10.3.1997 7.1.1998
vodoinštalatérstvo 10.3.1997 6.12.1999
prenájom motorových vozidiel, cisterien a ich čistenie 10.3.1997 6.12.1999
údržba, opravy, testovanie a umývanie motorových vozidiel 10.3.1997 9.5.2000
chatová osada po triedu *** 10.3.1997 7.1.1998
emisná stanica výfukových plynov 10.3.1997 9.5.2000
ubytovacie služby v zariadení Chemik Strážske 10.3.1997 7.1.1998
cestná nákladná doprava 10.3.1997 6.12.1999
neverejná cestná osobná doprava 10.3.1997 6.12.1999
verejné stravovanie - reštaurácia "Tri koruny" 10.3.1997 7.1.1998
hotel s možnosťami stravovania a komplexom služieb 10.3.1997 7.1.1998
hotel s možnosťou stravovania sa triedy ** - Dunajec 10.3.1997 7.1.1998
výroba drevených obalov 10.3.1997 6.12.1999
staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb) 10.3.1997 6.12.1999
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb 10.3.1997 6.12.1999
pokrývačské práce 10.3.1997 9.5.2000
obkladačské práce 10.3.1997 6.12.1999
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 10.3.1997 6.12.1999
murárstvo 10.3.1997 6.12.1999
tesárstvo 10.3.1997 6.12.1999
klampiarstvo 10.3.1997 6.12.1999
ubytovacie zariadenia po triedu *** 8.1.1998 2.9.2008
predaj na priamu konzumáciu 8.1.1998 2.9.2008
nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva, destilátov 8.1.1998 2.9.2008
zmrzlivy, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy 8.1.1998 2.9.2008
tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako ja bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest 8.1.1998 2.9.2008
zámočníctvo 8.1.1998 2.9.2008
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v triede *** a v chatovej osade triedy *** a vyššie 8.1.1998 2.9.2008
pohostinská činnosť 8.1.1998 2.9.2008
služby jedální 8.1.1998 2.9.2008
reštauračné služby s obsluhou 8.1.1998 2.9.2008
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 8.1.1998 2.9.2008
maloobchod s vlastnými a nakupovanými výrobkami - u chemických výrobkov s výnimkou jedov a žieravín 10.3.1997 2.9.2008
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom 10.3.1997 2.9.2008
predaj výkonov a služieb - strojárenská výroba 10.3.1997 2.9.2008
obchodná činnosť - veľkoobchod s chemickými výrobkami vrátane vlastnej výroby, vyhradenými technickými zariadeniami, meracou a regulačnou technikou, spotrebnou chémiou, priemyselným a spotrebným tovarom 10.3.1997 2.9.2008
nákup a predaj výrobkov aldehydovej, benzénovej, malotonážnej chémie, hnojív, strojárskych výrobkov, zeleniny, kvetov 10.3.1997 2.9.2008
služby špeciálnymi motorovými vozidlami 10.3.1997 2.9.2008
výroba cyklohexanónu, cyklohexánu 10.3.1997 2.9.2008
spracovanie benzénu 10.3.1997 2.9.2008
stravovanie závodné 10.3.1997 2.9.2008
bufety 10.3.1997 2.9.2008
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane čistenia a úpravy odpadových vôd 10.3.1997 2.9.2008
výroba pracovných odevov a krajčírstvo 10.3.1997 2.9.2008
pranie, chemické čistenie textilu 10.3.1997 2.9.2008
vydávanie novín 10.3.1997 2.9.2008
predaj a distribúcia vlastných novín 10.3.1997 2.9.2008
elektroinštalácie 10.3.1997 2.9.2008
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania 10.3.1997 2.9.2008
kovoobrábanie 10.3.1997 2.9.2008
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov 10.3.1997 2.9.2008
povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na základe zmluvy a na zákazku 10.3.1997 2.9.2008
brúsenie a leštenie kovov 10.3.1997 2.9.2008
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, oceľových konštrukcií 10.3.1997 2.9.2008
výroba a montáž zariadení, prístrojov a náhradných dielov, výroba, montáž a opravy železničných cisterien 10.3.1997 2.9.2008
výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 10.3.1997 2.9.2008
montáž a servis meračov a rozdeľovačov tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody 10.3.1997 2.9.2008
poradenská a informačná činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky 10.3.1997 2.9.2008
poskytovanie služieb pri spracovaní údajov meracej a regulačnej techniky 10.3.1997 2.9.2008
výroba a rozvod pary 10.3.1997 2.9.2008
výroba, rozvod a úprava úžitkovej a pitnej vody 10.3.1997 2.9.2008
výroba priemyselných hnojív, jednozložkových a kombinovaných 29.3.1996 9.3.1997
výroba gumárenských chemikálií 29.3.1996 9.3.1997
výroba základných anorganických kyselín 29.3.1996 9.3.1997
výroba základných výrobkov organickej a anorganickej chémie na báze zemného plynu 29.3.1996 9.3.1997
výroba formalínu, formalínových kondenzátov, výrobkov formalínovej chémie 29.3.1996 9.3.1997
výroba cyklohexanónu 29.3.1996 9.3.1997
výroba technických plynov 29.3.1996 9.3.1997
výroba tepelnej energie 29.3.1996 9.3.1997
výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky a vybraných technických zariadení 29.3.1996 9.3.1997
montáž a servis meračov a rozdeľovačov tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody 29.3.1996 9.3.1997
poradenská a informačná činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky 29.3.1996 9.3.1997
poskytovanie služieb pri spracovaní údajov meracej a regulačnej techniky 29.3.1996 9.3.1997
výroba a montáž zariadení, prístrojov a náhradných dielov pre chemickú výrobu 29.3.1996 9.3.1997
výroba oceľových konštrukcií a náhradných dielov pre chemickú výrobu 29.3.1996 9.3.1997
výroba, montáž a opravy vybraných technických zariadení hákových, oprava tlakových nádob, železničných cisterien 29.3.1996 9.3.1997
výroba, montáž a opravy vybraných technických zariadení elektro, zdvíhacích zariadení a plynových zariadení 29.3.1996 9.3.1997
montáž a opravy elektro-požiarnej signalizácie 29.3.1996 9.3.1997
revízna činnosť pre vybrané technické zariadenia, zdvíhacie, elektro, tlakové, plynové zariadenia 29.3.1996 9.3.1997
plnenie plynových nádob 29.3.1996 9.3.1997
diagnostické kontroly 29.3.1996 9.3.1997
výchova zváračov 29.3.1996 9.3.1997
emisná kontrola výfukových plynov 29.3.1996 9.3.1997
údržba, opravy, testovanie a umývanie motorových vozidiel 29.3.1996 9.3.1997
prenájom motorových vozidiel, cisterien a ich čistenie 29.3.1996 9.3.1997
špeciálne služby s motorovými vozidlami 29.3.1996 9.3.1997
sprostredkovanie obchodu a dopravy 29.3.1996 9.3.1997
obchodná činnosť v odbore: chemické výrobky spotrebnej chémie, vybraných technických zariadení a investičných celkov 29.3.1996 9.3.1997
predaj a distribúcia novín 29.3.1996 9.3.1997
vydavateľská činnosť 29.3.1996 9.3.1997
výroba výrobkov spotrebnej chémie 29.3.1996 9.3.1997
projektovanie vybraných technických zariadení elektro 29.3.1996 9.3.1997
spracovanie dát, servis a vývoj software 29.3.1996 9.3.1997
služby v oblasti výpočtovej techniky 29.3.1996 9.3.1997
výroba výbušnín a trhavín 29.3.1996 9.3.1997
cestná nákladná doprava 29.3.1996 9.3.1997
neverejná cestná osobná doprava 29.3.1996 9.3.1997
závodné stravovanie a bufetový predaj 29.3.1996 9.3.1997
hotel s možnosťou stravovania triedy ** 29.3.1996 9.3.1997
verejné stravovanie 29.3.1996 9.3.1997
prevádzkovanie chatovej osady v triede *** 29.3.1996 9.3.1997
výroba, montáž a opravy vybraných technických zariadení plynových 10.3.1997 2.9.2008
revízna činnosť pre vybrané technické zariadenia zdvíhacie, elektro 10.3.1997 2.9.2008

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Vydávanie novín
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
2. Výroba tepelnej energie
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
3. Výroba technických plynov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
4. Výroba základných výr.org.a anorg.chémie na báze zem. plynu
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
5. Výroba primyselných hnojív jednozložkových a kombinovaných
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
6. Výroba výrobkov spotrebnej chémie
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
7. Výroba základných anorganických kyselín
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
8. Výroba formalínu, formal.kondenzátov,výr.formalinovej chémie
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
9. Výroba gumárenských chemikálií
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
10. Výroba cyklohexanonu
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
11. Výroba oceľových konštrukcií a náhr.dielov pre chem.a nechemickú výrobu železničných cisterien
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
12. Výroba, montáž a opravy VTZ - zdvíhacie zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
13. Revízna činnosť pre VTZ - zdvíhacie zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
14. Výroba, montáž a opravy VTZ plynových
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
15. Revízna činnosť pre VTZ plynové, plnenie plynových nádob
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
16. Emisná stanica výfricových plynov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
17. Revízna činnosť pre VTZ hákové
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
18. Výroba, montáž a opravy VTZ hákových, oprava hákových nádob
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
19. Výroba a montáž zariadení,prístrojov a náhr. dielov pre che-mickú a nechemickú výrobu
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
20. Výroba, montáž a opravy VTZ elektro, montáž a opravy EPS
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
21. Revízna činnosť pre VTZ elektro- montáž a servis meračov a rozdeľ. tepla, TÚV a stud. vody
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
22. Výroba,montáž a opravy meracej a regulačnej techniky a VTZ
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
23. Údržba, opravy, testovanie, umývanie motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
24. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
25. Obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrát.vlastnej výroby
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
26. VTZ,MaRT,spotrebnej chémie,rôzneho priemys.a spotrebn.tovaru, investičných celkov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
27. Predaj a distribúcia novín
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
28. Sprostredkovanie dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
29. Prenájom motorových vozidiel, cisterien a ich čistenie
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
30. Spracovanie dát a súvisiace činnosti,servis a vývoj software
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
31. Služby v oblasti výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
32. Poskytovanie služieb pri spracovaní údajov mer.a reg. techn.
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
33. Poradenská a informačná činnosť v oblasti mer.a reg.techniky
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
34. Projektovanie VTZ elektro
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
35. Služby pre spoločnosť - špeciálnymi motorovými vozidlami
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
36. Zabezpečovanie diagnostickej kontroly. Výchova zváračov
Deň vzniku oprávnenia: 29.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
37. Výroba výbušnín a trhavín
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
38. Hotel s možnosťami stravovania a komplexom služieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1997
Prevádzkarne:
   07231 Vinné, výcv.-rekr.zar.V.jazero (Zrušená)
39. Hotel s možnosťou stravovania do triedy * * - "DUNAJEC"
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1997
Prevádzkarne:
   05906 Červený Kláštor, "DUNAJEC" (Zrušená)
40. Chatová osada v triede * * *
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 10.10.1997
Prevádzkarne:
   05906 Červený Kláštor, chatová osada (Zrušená)
41. Verejné stravovanie - reštaurácia " Tri koruny "
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1997
Prevádzkarne:
   05906 Červený Kláštor, "Tri koruny" (Zrušená)
42. Stravovanie závodné
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Chemko, ul. Priemyselná (Zrušená)
43. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Chemko-závod stroj.výroby (Zrušená)
   07222 Strážske, Chemko hlavná brána (Zrušená)
   07222 Strážske, Chemko na váhe (Zrušená)
44. Neverejná cestná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 23.3.1999
45. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1996
Deň zániku oprávnenia: 23.3.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
46. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane čistenia a úpravy odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1994
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
   07222 Strážske, Hôrky - Pláne (Zrušená)
47. Uvádzanie výbušnín a trhavín do obehu
Deň vzniku oprávnenia: 15.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
48. Výroba základných výrobkov organickej a anorganickej chémie na báze zemného plynu
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
49. Spracovanie benzénu
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
50. Výroba technických plynov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
51. Výroba priemyselných hnojív jednozložkových a kombinovaných
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
52. Výroba základných anorganických kyselín
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
53. Výroba látok organickej chémie na báze acetónu, čpavku, organických kyselín a alkoholov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
54. Výroba čistiacich, leštiacich prípravkov a kozmetických prípravkov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
55. Výroba ekoolejov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
56. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
57. Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
58. Povrchové zušľachťovanie kovov, mechanické úpravy na základe zmluvy a na zákazku
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
59. Brúsenie a leštenie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
60. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
61. Výroba oceľových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
62. Výroba a montáž zariadení, prístrojov a náhradných dielov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
63. Výroba, montáž a opravy železničných cisterien
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
64. Výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
65. Poradenská a informačná činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
66. Výroba a rozvod pary
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
67. Výroba, rozvod a úprava užitkovej a pitnej vody
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
68. Ťažba dreva
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
69. Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
70. Záhradnícke služby
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
71. Výroba pracovných odevov a krajčírstvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
72. Emisná stanica výfukových plynov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2000
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
73. Pranie, chemické čistenie textilu
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
   07222 Strážske, ubytovňa Chemik (Zrušená dňom 18.8.2008)
74. Výroba drevených obalov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
75. Vydávanie novín
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
76. Predaj a distribúcia vlastných novín
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
77. Staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb/
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
78. Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
79. Sprostredkovanie dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2000
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
80. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
81. Tesárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
82. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
83. Pokrývačské práce
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2000
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
84. Obkladačské práce
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
85. Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
86. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.2005
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 7.12.2005)
87. Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
88. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
89. Maľovanie, lakovanie
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
90. Emisná kontrola výfukových plynov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2000
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
91. Údržba, opravy, testovanie a umývanie motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2000
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
92. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
93. Obchodná činnosť - veľkoobchod s chemickými výrobkami vrátane vlastnej výroby, vyhradenými technickými ariadeniami, meracou a regulačnou technikou, spotrebnou chémiou, priemyselným a spotrebným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
94. Maloobchod s vlastnými a nakupovanými výrobkami - u chemických výrobkov s výnimkou jedov a žieravín
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
95. Maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
96. Predaj výkonov a služieb - strojárenská výroba
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
97. Colný deklarant
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
98. Marketingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
99. Propagácia
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
100. Prenájom motorových vozidiel, cisterien a ich čistenie
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
101. Prenájom nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
102. Spracovanie dát a súvisiace činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
103. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
104. Služby v oblasti výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
105. Servis a oprava výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
106. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a ich zavádzanie do praxe
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
107. Prekladateľské služby
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
108. Poradenstvo v oblasti životného prostredia, environmentálnej politiky
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
109. Montáž a opravy elektrickej požiarnej signalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
110. Projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
111. Revízie, opravy a plnenie hasiacich prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
112. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
113. Špecialista požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
114. Upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
115. Čistenie budov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
116. Vzdelávanie, výchova zváračov, kurzy a školenia v oblasti elektro
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
117. Projektovanie elektrických zariadení, riadenie projektovania a riadenie prevádzky
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
118. Vykonávanie periodických skúšok tlakových nádob na dopravu plynov kyslíkových a vzduchových fliaš používaných v dýchacích a oživovacích prístrojoch, ručných a pojazdných hasiacich prístrojov v rozsahu oprávnenia IBP
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
119. Vykonávanie revízií a skúšok tlakových nádob a kotlov v rozsahu oprávnenia IBP
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
120. Plnenie tlakových nádob na dopravu plynov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
121. Montáž, opravy a revízie zariadení na výrobu, uskladňovanie a plnenie C2H2, CO2, NH3, N2, O2, rozvody technických plynov a priemyselné plynovody, opravy a revízie zariadení na znižovanie tlaku plynu v rozsahu oprávnenia IBP
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
122. Opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa § 2 ods. 1, písm. e/ - výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb o nosnosti nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m v rozsahu oprávnenia IBP
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
123. Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov v objektoch tried A a B, výroba elektrických rozvodných zariadení nízkeho napätia vrátane pre meranie a reguláciu do objektov tried A a B v rozsahu oprávnenia IBP
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
124. Chatová osada po triedu * * *
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 8.1.1998
Prevádzkarne:
   05906 Lechnica, zar. Č. Kláštor (Zrušená)
   07231 Vinné, Vinné jazero (Zrušená)
125. Ubytovacie služby v zariadení Chemik Strážske
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, ubytovňa Chemik (Zrušená)
126. Konštrukcia, užívanie, údržba elektrických zariadení určených do prostredia s nebezpečím požiaru alebo výbuchu
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
127. Prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (vlečková doprava)
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 3.3.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
128. Predaj na priamu konzumáciua/ nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov, vína, piva, destilátov,b/ zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábanékoncentráty a mrazené krémy,c/ tepelne rýchl
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Obchodná 252-Chemik (Zrušená dňom 18.8.2008)
129. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
130. Pozemné a inžinierske stavby
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
131. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v triede * * *a v chatovej osade triedy * * * a vyššie
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   05906 Červený Kláštor, - penzión (Zrušená)
   07222 Strážske, Obchodná 252-Chemik (Zrušená)
   07231 Vinné, Vinné jazero (Zrušená)
132. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   07231 Vinné, Vinné jazero (Zrušená)
   07231 Vinné, Vinné jazero bufet (Zrušená)
   07231 Vinné, Vinné jazero biliard klub (Zrušená)
   07101 Michalovce, Masarykova 13-Slov.rešt . (Zrušená)
133. Pohostinská činnosť v zariadeniach II skupiny a vo vyššíchskupinách
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 7.12.1999
Prevádzkarne:
   07101 Michalovce, Masarykova 13 (Zrušená)
134. Služby jedální
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   07231 Vinné, Vinné jazero (Zrušená)
   07101 Michalovce, Masarykova 13-Slov.rešt . (Zrušená)
135. Reštauračné služby s obsluhou
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   05906 Červený Kláštor, -Tri koruny (Zrušená)
   07101 Michalovce, Masarykova 13-Slov.rešt . (Zrušená)
136. Zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba:- telefónnych prístrojov, záznamových zariadení, sekretárskychzariadení, RSZ 88- systém PCMpripojovaných k jednotnej telekomunikačnej sieti /JTS/ a na ichpripojenie k JTS Pokládka, montáž, rekon
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
137. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
138. Výskum, vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie výbušnín do obehu
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
139. Výroba a predaj drôteného pletiva
Deň vzniku oprávnenia: 15.5.1998
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
140. Výroba a predaj zámkovej dlažby
Deň vzniku oprávnenia: 15.5.1998
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
141. Leasingová činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 15.5.1998
Prevádzkarne:
   Strážske, Priemyselná 720
142. Archívnická činnosť (s výnimkou archivovania spisov trvalej dokumentárnej hodnoty)
Deň vzniku oprávnenia: 15.5.1998
Prevádzkarne:
   Strážske, Priemyselná 720
143. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.6.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Tomaga (Zrušený dňom 9.6.2005)
144. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.6.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Tomaga (Zrušený dňom 9.6.2005)
145. Výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení včítane organizačného, odborného zabezpečovania vzdelávania dospelých vrátane bezpečnosti práce
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1999
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
146. Poskytovanie colno - deklaračných služieb
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1999
147. Prenájom vozidiel, cisterien a ich čistenie
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1999
148. Nakladanie s nebezpečným odpadom Preprava nebezpečných odpadov na území okresu Michalovce
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
149. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
150. Technicko - poradenský servis v oblasti trhavín
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 30.8.2002
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená)
151. Ubytovacie zariadenia po triedu * * *
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07231 Vinné, Vinné jazero (Zrušená dňom 18.8.2008)
   07222 Strážske, ubytovňa Chemik (Zrušená dňom 18.8.2008)
152. Stravovanie závodné
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Chemko, ul. Priemyselná (Zrušená)
153. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Chemko-závod stroj.výroby (Zrušená)
   07222 Strážske, Chemko hlavná brána (Zrušená)
   07222 Strážske, Chemko na váhe (Zrušená)
154. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane čistenia a úpravy odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.1994
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
   07222 Strážske, Hôrky - Pláne (Zrušená dňom 18.8.2008)
155. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v triede * * *a v chatovej osade triedy * * * a vyššie
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   Červený Kláštor, - penzión (Zrušená dňom 20.1.2006)
   Strážske, Obchodná 252-Chemik (Zrušená dňom 18.8.2008)
   Vinné, Vinné jazero (Zrušená dňom 18.8.2008)
156. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   Vinné, Vinné jazero bufet (Zrušená dňom 18.8.2008)
   Vinné, Vinné jazero biliard klub (Zrušená dňom 18.8.2008)
   Michalovce, Masarykova 13-Slov.rešt . (Zrušená dňom 18.8.2008)
   Vinné, Vinné jazero (Zrušená dňom 18.8.2008)
157. Služby jedální
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   Vinné, Vinné jazero (Zrušená dňom 18.8.2008)
   Michalovce, Masarykova 13-Slov.rešt . (Zrušená dňom 18.8.2008)
158. Reštauračné služby s obsluhou
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   Červený Kláštor, - Tri koruny (Zrušená dňom 20.1.2006)
   Michalovce, Masarykova 13-Slov.rešt . (Zrušená dňom 18.8.2008)
159. Zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba:- telefónnych prístrojov, záznamových zariadení, sekretárskychzariadení, RSZ 88- systém PCMpripojovaných k jednotnej telekomunikačnej sieti /JTS/ a na ichpripojenie k JTS Pokládka, montáž, rekon
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
160. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
161. Nakladanie s nebezpečným odpadom Preprava nebezpečných odpadov na území okresu Michalovce
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
162. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2000
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720
163. Technicko - poradenský servis v oblasti trhavín
Deň vzniku oprávnenia: 21.2.2000
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
Prevádzkarne:
   07222 Strážske, Priemyselná 720 (Zrušená dňom 18.8.2008)
164. Výroba cyklohexanónu, cyklohexánu
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
165. Obchodný servis
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
166. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.2008
167. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.2008
168. Sprostredkovanie dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.2008
169. Údržba ciest
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.2008
170. Výroba gumárenských chemikálií
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
171. Výroba novokolu
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
172. Výroba výrobkov na báze zeolitov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
173. Montáž a servis meračov a rozdeľovačov tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
174. Úprava priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
175. Sprostredkovanie dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2000
176. Služby špeciálnymi motorovými vozidlami
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2000
177. Údržba ciest
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 10.5.2000
178. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
179. Nákup a predaj výrobkov aldehydovej, benzénovej, malotonážnej chémie, hnojív, strojárskych výrobkov, zeleniny, kvetov
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
180. Poskytovanie technických informácií a poradenstva bezpečnosti práce v chemickom priemysle
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
181. Inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
182. Plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov stlačenými plynmi v rozsahu IBP
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2008
183. Výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce pre získanie odbornej spôsobilosti pre práce s výbušninami
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1999
184. Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
185. Spracovanie benzénu
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
Deň zániku oprávnenia: 18.8.2008
186. Poskytovanie služieb pri spracovaní údajov meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
187. Výroba a montáž elektrických zariadení v rozsahu oprávnenia IBP
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
188. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu oprávnenia IBP
Deň vzniku oprávnenia: 3.3.1997
189. Vystavovanie dokladov v režime tranzitu
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1999

Hodnotenie Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Chemko, a. s. Strážske v likvidácii, IČO 31724582

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image