CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze, IČO 00152650 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze, ktorý sídli na adrese Stará Turá a má pridelené IČO 00152650.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze so sídlom na adrese Stará Turá bol založený v roku 1991.


Základné informácie o CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze, IČO 00152650

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze
IČO 00152650
Adresa nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 Stará Turá 916 01
Deň zápisu 1.1.1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. V právnych úkonoch súvisiacich s prevádzkou spoločnosti je oprávnený za spoločnosť podpisovať i prokurista. Predstavenstvo určí v podpisovom poriadku podpisovanie za spoločnosť, ak pôjde o bežné úkony. 16.11.1995
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, ak nejde o bežný úkon, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísamému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 28.11.1994 15.11.1995
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípaden jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, pokiaľ boli predstavenstvom písomne splnomocnení alebo generálny riaditeľ, alebo jeho námestníci alebo prokurista so samostatnou prokúrou, alebo spoločne dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou, ktorí podpisujú vždy s dodatkom označujúcim prokúru /per prokuram p.p./. 1.1.1991 27.11.1994
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR zo dňa 16.11.1990 číslo 542 rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 42/1990 zo dňa 30.11.1990 a zakladateľským plánom podľa § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3 a 4 Zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Sa 194 1.1.1991
Doplňujú sa stanovy dodatkom č. 1 o bod 6/a a hod 12/a Stary spis: Sa 194 21.6.1992
Ing. Juraj Borovský na funkciu generálneho riaditeľstva a.s., na základe poverenia ministra hospodárstva SR v súlade s ust. zákona FZ ČSFR 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 194 22.6.1992
Ing. Stanislav Maďar, Hurbanova 154, Stará Turá je finančno-ekonomický námestník generálneho riaditeľa Ing. Vladimír Kobetič, Hurbanova 139, Stará Turá je obchodný námestník generálneho riaditeľa Stary spis: Sa 194 20.4.1993
Ing. Peter Magvaši, CSc., bytom 036 01 Martin, Stavbárska 6/56 je finančno-ekonomický námestník generálneho riaditeľa. Valné zhromaždenie konané dňa 15.6.1993 zrušilo stanovy spoločnosti zo dňa 11.2.1993 a chválilo zmenené stanovy spoločnosti CHIRANA - PREMA a.s. Stary spis: Sa 194 20.12.1993
Zápisnica z valného zhromaženia konaného dňa 07.06.1994. Stary spis: Sa 194 28.11.1994
Valné zhromaždenie konané dňa 28.06.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 161/95, Nz 123/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 194 16.11.1995
Zmena stanov schválená VZ dňa 26. 06. 1996. Stary spis: Sa 194 6.9.1996
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 84/97, NZ 72/97 zo dňa 25.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov /úplné znenie/. 18.3.1998
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 1K 188/98 zo dňa 23.11.1998 bol na majetok CHIRANA-PREMA, a.s., Nám.Dr.Alberta Schweitzera 94, Stará Turá vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Ján Havlát. Gorkého 6, 811 01 Bratislava. 9.2.1999
Základné imanie:
1 034 200 000 Sk 1.1.1991

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno CHIRANA-PREMA, a.s.
IČO 00152650
Adresa Stará Turá

Kontakty na CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze, IČO 00152650

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 Stará Turá 916 01 od  20.4.1993 
Stará Turá od  1.1.1991  do  19.4.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
91601 Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194

Predmet činností CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze, IČO 00152650

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Výskum, vývoj, výroba, nákup a predaj najmä: - zdravotníckej techniky - meracej techniky - vedeckých prístrojov a prostriedkov automatizácie pre vedecký biologicko-lekársky výskum a klinickú prax - výpočtovej techniky Servisná činnosť v oblasti tuzemských a dovážaných výrobkov a obchodnotechnické služby pre odberateľov zdravotníckej a meracej techniky. Výskum, vývoj, zavádzanie a realizácia progresívnych technológií. Zahranično-obchodná činnosť Výkon vyšších dodávateľských funkcií. Projektová činnosť na základe udeleného oprávnenia. Maloobchodný predaj výrobkov. 1.1.1991
výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov 20.4.1993
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 16.11.1995
vedenie účtovníctva 6.9.1996
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 6.9.1996
technik požiarnej ochrany 6.9.1996
ochrana majetku osôb 6.9.1996
cestná nákladná doprava 6.9.1996
neverejná cestná osobná doprava 6.9.1996
zámočníctvo 18.3.1998
výroba nástrojov 18.3.1998
brúsenie a leštenie kovov 18.3.1998
kovoobrábanie 18.3.1998
galvanizácia kovov 18.3.1998

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba,opravy lekár. prístrojov a nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1991
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Valenčík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
2. Generálne opravy strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1991
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Anton Gaduš (Zrušený)
3. Výroba, opravy a montáž meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1991
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Valenčík (Zrušený)
4. Výskum,vývoj,zavádzanie a realizácia progresívnych technlog.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1991
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Milan Šedovič (Zrušený)
5. Veľkoobchod a sprostredk.obchodu /okrem motorových vozidel/
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1991
Deň zániku oprávnenia: 13.12.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Borovský (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
6. Maloobchod
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1991
Deň zániku oprávnenia: 13.12.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Borovský (Zrušený)
7. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1991
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Zelko (Zrušený)
Ing. Pavol Kováčik (Zrušený)
8. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 7.12.1994
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Valenčík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, 8.apríla 199 (Zrušená)
9. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 23.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 13.12.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloslava Zelmanová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
10. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 23.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 13.12.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloslava Zelmanová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
11. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 23.5.1996
Deň zániku oprávnenia: 13.12.1999
Zodpovedný zástupca: Jozef Smolinský (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Mýtna 554 (Zrušená)
12. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Jaromír Zorn (Zrušený)
13. Neverejná cestná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Jaromír Zorn (Zrušený)
14. Ochrana majetku a osôb
Deň vzniku oprávnenia: 23.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Milan Mihálik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
15. Nakladanie s odpadmi / Zber, výkup, zhromažďovanie, skladovanie, preprava, vývoz a predaj k ďalšiemu spracovaniu /
Deň vzniku oprávnenia: 14.8.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Milan Valenčík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
16. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Roman Remiaš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
17. Výroba nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Roman Remiaš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
18. Brúsenie a leštenie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Roman Remiaš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
19. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Roman Remiaš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)
20. Galvanizácia kovov
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1997
Deň zániku oprávnenia: 30.10.1998
Zodpovedný zástupca: Jozef Valaštín (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194 (Zrušená)

Hodnotenie CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze, IČO 00152650


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte CHIRANA-PREMA a.s. v konkurze, IČO 00152650

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image