COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, IČO 00168963 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ktorý sídli na adrese ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš 031 25 a má pridelené IČO 00168963.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo so sídlom na adrese ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš 031 25 bol založený v roku 1953.


Základné informácie o COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, IČO 00168963

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
IČO 00168963
Adresa ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš 031 25
Deň zápisu 13.9.1953
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za družstvo podpisuje predseda. V neprítomnosti predsedu podpisuje za družstvo podpredseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu, alebo predsedu a člena predstaventva alebo podpredsedu a člena predstavenstva. 21.5.2003
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva. V neprítomnosti predsedu podpisuje za družstvo podpredseda a ďalší člen predstavenstva družstva. 11.6.1996 20.5.2003
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu, alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva. 30.8.1993 10.6.1996
Za družstvo podpisuje predseda, podpredseda s ďaľším členom predstavenstva. 30.6.1992 29.8.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Družstvo bolo založené ustanovujúcim Valným zhromaždením konaným dňa 13.9.1953. Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 26.9.1992.. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 42/1992. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Dr 457 Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.4.1996 bola schválená zmena stanov. Nedeliteľný fond: 116.234.823,- Sk Družstvo zriadilo Stedisko praktického vyučovania v Liptovskom Mikuláši, ul. 1. mája 14. Toto stredisko je samostatnou hospodárskou jednotkou v rámci Jednoty spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš a v zmysle Vyhl. 262/1991 Zb. je poverené zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou mládeže na povolanie. Stredisko bolo zriadené Zriaďovacou listinou Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave v zmysle Zák. 29/84 Zb. § 10 ods. 3 v znení Zák. 171/91 Zb. v zmysle príslušných úprav Zák. č. 522/1990 Zb. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 11.4.1997 bola schvál 20.3.2000
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov dňa 23.2.2001 bola schválená zmena stanov. Na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 23.2. 2001 družstva Jednoty, Liptovsko-Spišské spotrebné družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. 1.mája 54, a na základe rozhodnutia členskej schôdze zo dňa 19.2. 2001 družstva Spotrebné družstvo NOVOGEMER, so sídlom Čerenčianska 24, Rimavská Sobota, došlo k zlúčeniu uvedených družstiev dňom 1.3. 2001, pričom práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky zrušeného družstva Spotrebné družstvo NOVOGEMER, so sídlom Čerenčianska 24, Rimavská Sobota, IČO: 31 646 701, preberá družstvo Jednota, Liptovsko-Spišské spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, Liptovský Mikuláš, IČO: 00 168 963. 22.3.2001
Na zhromaždení delegátov dňa 14.4.2003 bola schválená zmena Stanov družstva. 21.5.2003
Na zasadnutí predstavenstva dňa 25.9.2003 bola schválená zmena stanov. 12.11.2003
Družstvo bolo založené ustanovujúcim Valným zhromaždením konaným dňa 13.9.1953. Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 26.9.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zákona v súlade so zákonom č. 42/1992. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Dr 457 Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.4.1996 bola schválená zmena stanov. Nedeliteľný fond: 116.229.823,- Sk Družstvo zriadilo Stredisko praktického vyučovania v Liptovskom Mikuláši, ul. 1. mája 14. Toto stredisko je samostatnou hospodárskou jednotkou v rámci Jednoty spotrebné družstvo Liptovský Mikuláš a v zmysle Vyhl. 262/1991 Zb. je poverené zabezpečovať úlohy súvisiace s prípravou mládeže na povolanie. Stredisko bolo zriadené Zriaďovacou listinou Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Bratislave v zmysle Zák. 29/84 Zb. § 10 ods.3 v znení Zák. 171/90 Zb. v zmysle príslušných úprav Zák.č. 522/1990 Zb. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 11. 4. 1997 bola schválen 1.7.1997 19.3.2000
Družstvo bolo založená ustanovujúcim Valným zhromaždením konaným dňa 13.9.1953. Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 26.9.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zákona v súlade so zákonom č. 42/1992. Nedeliteľný fond vo výške 136.228.000,- Sk. Stary spis: Dr 457 30.8.1993 30.6.1997
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 15.4.1994 bola schválená zmena stanov. 18.8.1994 30.6.1997
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 19.4.1996 bola schválená zmena stanov. 11.6.1996 30.6.1997
Družstvo bolo založené ustanovujúcim Valným zhromaž- dením, konaným dňa 13.9.1953. Člen ručí za prípadnú stratu družsta a to najviac do výšky základného členského podielu 100,- Kčs. O tejto povinnosti rozhodne konferencia. 30.6.1992 29.8.1993
Základné imanie:
200 000 EUR 23.5.2009
3 134 000 Sk 22.3.2001 22.5.2009
3 084 000 Sk 20.3.2000 21.3.2001
3 034 000 Sk 1.7.1997 19.3.2000
48 387 500 Sk 30.8.1993 30.6.1997
Výška vkladu každého spoločníka:
30 EUR 23.5.2009
100 Sk 30.6.1992 29.8.1993
500 Sk 30.8.1993 22.5.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
IČO 00168963
Adresa ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš 031 25

Kontakty na COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, IČO 00168963

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
ul. 1.mája 54 Liptovský Mikuláš 031 25 od  30.6.1992 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
03125 Liptovský Mikuláš, ul. 1.mája 54
Spišská Nová Ves, Zimná 34 do  17.3.2000
Spišská Nová Ves, Zimná 34 do  23.3.2000
03101 Liptovský Mikuláš, 1.mája 54 do  20.4.2007

Predmet činností COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, IČO 00168963

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
obchod so zmiešaným tovarom 30.8.1993
obchod s mäsom a mäsovými výrobkami 30.8.1993
obchod s potravinami 30.8.1993
aranžérske služby 30.8.1993
obchod so stavebninami, železiarskym a priemyselným tovarom 30.8.1993
výkup lesných a záhradných plodov pre spracovateľské závody 30.8.1993
prenájom zariadení predajní, požičovňa strojov stavebníkom 30.8.1993
opravy motorových vozidiel 30.8.1993
mäsiarstvo - údenárstvo 30.8.1993
cestná nákladná doprava 30.8.1993
pohostinská činnosť 30.8.1993
výroba a predaj chleba a pekárenských výrobkov 20.3.2000
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov 20.3.2000
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 20.3.2000
sprostredkovanie obchodu 22.3.2001
prevádzkovanie závodnej kuchyne 22.3.2001
reklamné činnosti 5.2.2002
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače 12.11.2003
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 12.11.2003
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 29.10.2004
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 29.10.2004
výroba tepla 23.5.2009
výroba tepla, rozvod tepla 6.2.2014
výroba tepla, rozvod tepla 6.2.2015
činnosť cestovnej kancelárie 12.11.2003 1.8.2014
činnosť cestovnej agentúry 12.11.2003 1.8.2014
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia 30.8.1993 21.3.2001
Pre splnenie svojich úloh a celospoločenských cieľov družstvo s úlohami štátneho plánu a princípmi socialistickej zákonnosti plní najmä tieto úlohy: 30.6.1992 29.8.1993
zabezpečuje obchodnú činnosť, a to na úseku maloobchodu i veľkoobchodu 30.6.1992 29.8.1993
zabezpečuje služby verejného stravovania, cestovného ruchu a ubytovacie služby 30.6.1992 29.8.1993
poskytuje obchodné a iné platené a neplatené služby obyvateľstvu i organizáciám podľa zákona o vnútornom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 30.6.1992 29.8.1993
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpené suroviny, zabezpečuje predaj vlastných výrobkov 30.6.1992 29.8.1993
nakupuje, spracováva a predáva poľnohospodárske produkty, suroviny, domáce výrobky, lesné, záhradné a voľne rastúce plody, slimákov, divinu, resp. iné výrobky na obohatenie a skvalitnenie trhu 30.6.1992 29.8.1993
za účelom rozvoja materiálno-technickej základne a rozvoja služieb a cestovného ruchu zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukcie, modernizácie a údržbu a to dodávateľským spôsobom, vlastnou stavebnou, údržbárskou a dielenskou činnosťou 30.6.1992 29.8.1993
vykonáva závodnú dopravu včetne opravárenskej činnosti 30.6.1992 29.8.1993
vykonáva práce a služby výpočtovej techni- ky, v rámci voľnej kapacity vykonáva tieto práce a služby pre ďaľšie spotrebné družstvá a iné organizácie 30.6.1992 29.8.1993
získava svojich členov na plnenie programu Národného frontu ako aj k účasti na riadení a kontrole družstva 30.6.1992 29.8.1993
v záujme rozvoja politickej a kultúrnej úrovne občanov organizuje politicko-výchovné a kultúrno-spoločenské akcie, propaguje a rozvíja myšlienku družstevného hnutia 30.6.1992 29.8.1993
v rámci socialistického právneho poriadku rozvíja hospodársku súťaživosť a socialistickú podnikavosť 30.6.1992 29.8.1993

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Mäsiarstvo - údenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
Zodpovedný zástupca: Elena Križková
Ján Paučo (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Štúrova 1968 (Zrušená dňom 1.2.2011)
   05801 Poprad, Námestie sv.Egídia 124 (Zrušená dňom 6.8.2008)
   Vavrišovo 205 (Zrušená)
2. Opravy motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
3. Obchod so stavebninami,železiarskym a priemyselným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
Prevádzkarne:
   Ružomberok, Bystrická cesta 1193 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Revolučná 55 (Zrušená)
   Liptovský Hrádok, Palenica 45 (Zrušená)
4. Výkup lesných a záhradných plodov pre spracovateľské závody,
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
5. Maloobchod so zmiešaným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
Prevádzkarne:
   03450 Ružomberok, Baničné 17/1845
   03481 Lisková, Lisková 224
   03401 Liptovská Štiavnica, Liptovská Štiavnica 282
   03483 Liptovská Teplá, Liptovská Teplá 571
   05201 Spišská Nová Ves, Lipová 20
   03483 Bešeňová, Bešeňová 93
   03492 Stankovany, Stankovany 143
   03403 Ružomberok, Biely Potok 24/208
   03482 Kalameny, Kalameny 81
   03471 Ludrová, Ludrová 64
   03482 Lúčky, Lúčky 572
   03406 Ružomberok, Černová 471/7
   03473 Liptovská Osada, Liptovská Osada 322
   03472 Liptovská Lúžna, Liptovská Lúžna 499
   03496 Komjatná, Komjatná 100
   03401 Ružomberok, Papiernická 17/1845
   03401 Ružomberok, Podhora 51
   03401 Ružomberok, Štiavnička 51
   03482 Lúčky, Lúčky 151
   03101 Pavčina Lehota 38
   03472 Liptovská Lúžna, Liptovská Lúžna 77
   03472 Liptovská Lúžna, Liptovská Lúžna 963
   03493 Hubová, Hubová 75
   03493 Hubová, Hubová 369
   98052 Hrachovo, Mieru 123
   03401 Ružomberok, Liptovská B8
   03401 Ružomberok, Plavisko 1761
   03484 Liptovské Sliače, Na Majeri 544/3
   03406 Ružomberok, Černovských martýrov 8408/18
   03484 Liptovské Sliače, Nám.J.Kútnika-Šmálova 636/11
   03214 Ľubeľa 125
   03474 Liptovské Revúce, Stredná Revúca 353
   03474 Liptovské Revúce, Vyšná Revúca 721
   02601 Dolný Kubín, Mierová 1972
   03202 Závažná Poruba 44
   03232 Východná 56
   03213 Vlachy, Krmeš 172
   03301 Liptovský Hrádok, Za poštou 126/2
   03232 Východná 432
   03101 Liptovský Mikuláš, Hrušková 514/9
   03203 Liptovský Ján 311
   03101 Liptovský Mikuláš, Nábr.A.Stodolu 2060
   03204 Beňadiková 68
   03204 Jakubovany 145
   03101 Liptovský Mikuláš, Ploštín 94
   03223 Liptovská Sielnica 76
   03301 Liptovský Hrádok, SNP 226
   03491 Švošov, Švošov 190
   05306 Bijacovce 125
   05371 Nižné Repaše 40
   05302 Domaňovce 92
   05304 Spišské Podhradie, Mariánske nám. 2381/6
   03223 Liptovské Matiašovce, Nižné Matiašovce 81
   03473 Liptovská Osada, Liptovská Osada 357
   03471 Liptovská Štiavnica, Liptovská Štiavnička 51
   03101 Liptovský Mikuláš, Smrečianska 536
   02601 Dolný Kubín, Chočská 27
   05302 Spišský Hrhov, SNP 10
   05374 Vyšný Slavkov 27
   05372 Torysky 20
   05314 Spišský Štvrtok, Obrancov mieru 8
   03101 Liptovský Mikuláš, Roľnícka 572/III
   03101 Liptovský Mikuláš, Palúčanská 627
   02601 Dolný Kubín, M.Hattalu 2150
   97901 Rimavská Sobota, Rimava 1851
   03221 Bobrovec 520
   05201 Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1
   03234 Nižná Boca 56
   05342 Krompachy, Lorencova 21
   03495 Likavka, J. Kačku 3/28
   03401 Ružomberok, K. Salvu 13
   03484 Liptovské Sliače, Liptovské Sliače 1049
   Vavrišovo 125
   Partizánska Ľupča 432
   Rumince 103
   03231 Hybe 206
   03223 Prosiek 52
   03242 Pribylina 405
   03205 Smrečany 50
   03205 Žiar 102
   03204 Liptovský Ondrej 78
   03104 Veterná Poruba 124
   03222 Liptovský Trnovec 237
   03224 Kvačany 41
   03215 Partizánska Ľupča 538
   03214 Liptovské Kľačany 134
   03211 Svätý Kríž 57
   03301 Podtureň 139
   03301 Liptovský Peter, Liptovský Peter 174
   03301 Jamník 105
   03244 Liptovská Kokava 111
   03301 Liptovský Hrádok, Dovalovo 103
   03234 Vyšná Boca 25
   03234 Malužiná 92
   03233 Kráľova Lehota 8
   03261 Važec 53
   03101 Liptovský Mikuláš, Demänová 252
   03101 Liptovský Mikuláš, 1.mája 41
   03101 Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 33
   03261 Važec, Široka 1030
   03406 Ružomberok, Černová 501 (Zrušená dňom 11.3.2009)
   03474 Liptovské Revúce, Liptovské Revúce 623 (Zrušená dňom 3.8.2011)
   03484 Liptovské Sliače, Liptovské Sliače 683 (Zrušená dňom 11.3.2009)
   03483 Turík, Turík 223 (Zrušená dňom 29.4.2011)
   03474 Liptovské Revúce, Liptovské Revúce 238 (Zrušená dňom 19.8.2011)
   98050 Včelince 21 (Zrušená dňom 2.6.2010)
   Liptovský Mikuláš, Okoličné 49 (Zrušená)
   Partizánska Ľupča, Železnô, zotavovňa Rozvoj (Zrušená)
   Ružomberok, Biely Potok 24/208 (Zrušená)
   Liptovská Štiavnica 51 (Zrušená)
   Vlachy, Vlašky 10 (Zrušená)
   Likavka 38 (Zrušená)
   Valaská Dubová 122 (Zrušená)
   Ivachnová 101 (Zrušená)
   Sliače 1049 (Zrušená)
   Ružomberok, Hrboltová 288 (Zrušená)
   Likavka 466 (Zrušená)
   Ružomberok, Mladá generácia 2198 (Zrušená)
   05921 Svit, Jilemnického 303 (Zrušená dňom 14.5.2012)
   Svätý Kríž 88 (Zrušená)
   Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka 382 (Zrušená)
   Liptovský Peter 244 (Zrušená)
   Liptovský Hrádok, Dovalovo 23 (Zrušená)
   Gôtovany 122 (Zrušená)
   Važec 208 (Zrušená)
   Važec 119 (Zrušená)
   Hybe 190 (Zrušená)
   Hybe 249 (Zrušená)
   03214 Ľubeľa 125 (Zrušená dňom 18.11.2014)
   Vavrišovo 106 (Zrušená)
   03101 Liptovský Mikuláš, Lipt.Ondrašová 3/314 (Zrušená dňom 10.10.2007)
   Liptovský Mikuláš, Podbreziny 536 (Zrušená)
   03101 Liptovský Mikuláš, 1.mája 2044 (Zrušená dňom 10.11.2010)
   Liptovská Lúžna 597 (Zrušená)
   Švošov 190 (Zrušená)
   Liptovská Osada 239 (Zrušená)
   Potok 23 (Zrušená)
   Stankovany, Rojkov 464 (Zrušená)
   Likavka 293 (Zrušená)
   Liptovská Porúbka 82 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, 1.mája 1487 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Okoličné 4/422 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, 1.mája 54 (Zrušená)
   Likavka 38 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, M.M.Hodžu 33 (Zrušená dňom 3.4.2006)
   Liptovský Hrádok, SNP 201 (Zrušená)
   Malé Borové 34 (Zrušená)
   Lazisko 139 (Zrušená)
   Liptovská Kokava 189 (Zrušená)
   Bobrovček 222 (Zrušená)
   03214 Ľubeľa 125 (Zrušená dňom 19.11.2014)
   05315 Betlanovce 106 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05311 Iliašovce 218 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05362 Bystrany 131 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   03301 Jamník 100 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05322 Odorín 78 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05311 Smižany, Nábrežná 521 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05311 Smižany, Za kaštielom 1043/1 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05201 Spišská Nová Ves, Brezová 12 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05363 Spišský Hrušov 165 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05304 Studenec 2 (Zrušená dňom 31.7.2007)
   05361 Vojkovce 113 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05315 Hrabušice, Obchodná 80 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05311 Smižany, Rázusova 741/2 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   Arnutovce 21 (Zrušená)
   03401 Ružomberok, Podhora 1306 (Zrušená dňom 21.7.2014)
   05201 Spišská Nová Ves, Štefánikova 2381/6 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   Slatvina 7 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, 1.mája 1945 (Zrušená)
   Ružomberok, Bystrická cesta 62/2159 (Zrušená)
   05333 Závadka 196 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   05333 Nálepkovo 398 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   Hnúšťa, M.R.Štefánika 442 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   02601 Dolný Kubín, Mierová 1972 (Zrušená dňom 24.7.2012)
   03484 Liptovské Sliače, Liptovské Sliače 222 (Zrušená dňom 11.3.2009)
   05201 Spišská Nová Ves, Levočská 3 (Zrušená dňom 25.4.2006)
   Krompachy, Cintorínska 1077/16 (Zrušená)
   02601 Dolný Kubín, Na sihoti 1168 (Zrušená dňom 1.7.2014)
   03401 Ružomberok, K. Salvu 1 (Zrušená dňom 1.8.2016)
   Liptovský Mikuláš, Štúrova 1968 (Zrušená dňom 1.2.2011)
   05801 Poprad, Nám.sv.Egídia 124 (Zrušená dňom 6.8.2008)
   Ružomberok, Podhora 4/244 (Zrušená)
   Bobrovec 520 (Zrušená)
   01313 Konská 277 (Zrušená dňom 10.10.2011)
   Liptovský Mikuláš, Iľanovo 54 (Zrušená)
   Pavlova Ves 57 (Zrušená)
   Trstené 27 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Ondrašová 99 (Zrušená)
   Matiašovce 81 (Zrušená)
   Huty 99 (Zrušená)
   Veľké Borové 65 (Zrušená)
   Jamník 68 (Zrušená)
   Bukovina 18 (Zrušená)
   Bobrovník 48 (Zrušená)
   Malatíny 89 (Zrušená)
   Vlachy, Vlašky 57 (Zrušená)
   Gôtovany 131 (Zrušená)
   Galovany 22 (Zrušená)
   03101 Liptovský Mikuláš, Demänová 158 (Zrušená dňom 24.1.2011)
   Liptovský Mikuláš, Benice 7/24 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Nábr.A.Stodolu 153 (Zrušená)
   Vavrišovo 40 (Zrušená)
   Nižná Boca 125 (Zrušená)
   Kráľová Lehota, Svarín 112 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Nábr.A.Stodolu 137 (Zrušená)
   03221 Jalovec 139 (Zrušená dňom 10.1.2014)
   Liptovský Mikuláš, Bodice 6/160 (Zrušená)
   Stankovany 73 (Zrušená)
   Ľubochňa, Švošov 73 (Zrušená)
   Lisková 515 (Zrušená)
   Sliače 682 (Zrušená)
   Ludrová 201 (Zrušená)
   Liptovský Michal 71 (Zrušená)
   Bobrovček 222 (Zrušená)
   05201 Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 6 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   03104 Liptovský Mikuláš, Smrečianska 668 (Zrušená dňom 25.4.2012)
6. Obchod s potravinami,
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
Prevádzkarne:
   03472 Liptovská Lúžna, Liptovská Lúžna 295
   Valaská Dubová, Studničná 256 (Zrušená)
   Východná 616 (Zrušená)
   Lisková 85 (Zrušená)
   Važec 499 (Zrušená)
   05201 Spišská Nová Ves, Levočská 3 (Zrušená dňom 25.4.2006)
7. Obchod s mäsom a mäsovými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 6
   03482 Lúčky, Lúčky 151 (Zrušená dňom 16.12.2005)
   03101 Liptovský Mikuláš, 1.mája 2044 (Zrušená dňom 10.11.2010)
   Ružomberok, Biely Potok 24/208 (Zrušená)
   Ludrová 64 (Zrušená)
   03202 Závažná Poruba 44 (Zrušená)
   Liptovská Lúžna 963 (Zrušená)
   Liptovská Osada 322 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, 1.mája 1487 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Okoličné 4/422 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Demänová 39 (Zrušená)
   Východná 405 (Zrušená)
   Liptovská Kokava 114 (Zrušená)
   Liptovský Hrádok, Dovalovo 68 (Zrušená)
   Východná 169 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Nábr.A.Stodolu 079 (Zrušená)
   Liptovský Hrádok, SNP 291/1 (Zrušená)
   Liptovská Lúžna 77 (Zrušená)
   Ľubochňa, Švošov 73 (Zrušená)
   Hubová 309 (Zrušená)
   Ružomberok 227 (Zrušená)
   Sliače 846 (Zrušená)
   Liptovské Revúce, Stredná Revúca 289 (Zrušená)
   Komjatná 100 (Zrušená)
   Sliače 300 (Zrušená)
   Ružomberok, Podhora 51 (Zrušená)
   Ružomberok, Podhora 55 (Zrušená)
   Ružomberok, Podhora 2229/55 (Zrušená)
   05201 Spišská Nová Ves, Štefánikova 2381/6 (Zrušená dňom 16.10.2006)
   Spišské Vlachy, Hviezdoslavova 4 (Zrušená)
   05201 Spišská Nová Ves, Levočská 3 (Zrušená dňom 25.4.2006)
   03242 Pribylina 405 (Zrušená)
   Bobrovec 520 (Zrušená)
   Stankovany 73 (Zrušená)
   Ružomberok, Černová 501 (Zrušená)
   Liptovská Štiavnica 282 (Zrušená)
8. Prenájom zariadení predajní, požičovňa strojov stavebníkom
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
Prevádzkarne:
   Liptovský Hrádok, Pálenica 45 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, Revolučná 55 (Zrušená)
   Ružomberok, Bystrická cesta 1193 (Zrušená)
9. Aranžérske služby,
Deň vzniku oprávnenia: 8.10.1992
Zodpovedný zástupca: Mária Sprušanská (Zrušený)
Prevádzkarne:
   03101 Liptovský Mikuláš, 1.mája 14
10. vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
Deň vzniku oprávnenia: 23.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 27.3.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Klobušiak (Zrušený)
11. pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 23.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2005
Zodpovedný zástupca: Ing. Ema Hájková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, 1.mája 2044 (Zrušená)
   Liptovský Hrádok, SNP 226 (Zrušená)
12. cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 21.7.2005
Zodpovedný zástupca: Ján Klobušiak (Zrušený)
Michal Kovalčík (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Družstevná 7 (Zrušená)
13. obchod so zmiešaným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 11.12.1996
Prevádzkarne:
   05301 Harichovce, Levočská 66
   05304 Spišské Podhradie, Mariánske námestie 22
   05306 Bijacovce 125
   05315 Betlanovce 106
   03301 Jamník 100
   05302 Domaňovce 92
   05311 Iliašovce 218
   05371 Nižné Repaše 40
   05322 Odorín 78
   05361 Olcnava, Jarná 34
   05313 Letanovce, Hanulova 105
   05311 Smižany, Za kaštielom 1043/1
   05201 Spišská Nová Ves, Brezová 12
   05201 Spišské Tomášovce 30
   05302 Spišský Hrhov, SNP 10
   05363 Spišský Hrušov 165
   05361 Vojkovce 113
   05374 Vyšný Slavkov 27
   05333 Závadka 196
   05372 Torysky 20
   05315 Hrabušice, Obchodná 80
   05333 Nálepkovo 398
   05311 Smižany, Rázusova 741/2
   05314 Spišský Štvrtok, Obrancov mieru 8
   05361 Spišské Vlachy, Hviezdoslavova 4
   98002 Jesenské, Školská 208
   05342 Kolinovce 35 (Zrušená dňom 7.2.2012)
   05362 Bystrany 131 (Zrušená dňom 13.2.2012)
   Kolinovce 36 (Zrušená)
   05311 Smižany, Nábrežná 521 (Zrušená dňom 15.12.2014)
   05304 Studenec 2 (Zrušená dňom 10.8.2007)
   05201 Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 6 (Zrušená dňom 9.3.2012)
   05304 Spišské Podhradie, Mariánske nám. 2381/6 (Zrušená dňom 10.5.2013)
   Liptovský Mikuláš, Družstevná 1671,2347- (Zrušená dňom 9.1.2008)
   Ružomberok, Bystrická 2168 (Zrušená)
   05201 Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 6 (Zrušená dňom 9.3.2012)
   05304 Studenec 2 (Zrušená dňom 30.4.2010)
14. Výroba a predaj chleba a pekárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 20.2.1997
Zodpovedný zástupca: Eva Hamráčková
Prevádzkarne:
   Spišská Nová Ves, Zimná 34 (Zrušená)
   Spišská Nová Ves, Štefánikova 2381/6 (Zrušená)
15. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.1999
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 6 (Zrušená dňom 9.3.2012)
16. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Deň vzniku oprávnenia: 1.2.1999
Prevádzkarne:
   Liptovský Mikuláš, Štúrova 1968 (Zrušená dňom 1.2.2011)
   05801 Poprad, Nám.sv.Egídia 124 (Zrušená dňom 6.8.2008)
   05201 Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 6 (Zrušená dňom 9.3.2012)
17. Maloobchod s potravinárskym, spotrebným a priemyselným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 11.3.1996
Prevádzkarne:
   98001 Rimavské Janovce 83
   98542 Husiná 156
   98002 Hodejovec 58
   98012 Hrnčiarske Zalužany 190
   Abovce 340
   Blhovce 74
   Gortva 137
   Hostice 33
   Kociha 56
   Klenovec, 9.mája 661
   Kráľ 37
   Konrádovce 106
   Klenovec, Sládkovičova 229
   Rimavská Baňa 89
   Rimavské Brezovo 68
   Rimavské Zalužany 106
   Tornaľa, B.Nemcovej 841
   Veľký Blh 320
   Veľké Teriakovce 18
   Hnúšťa, M.R.Štefánika 442
   Lenartovce 125
   Tisovec, Rimavská Píla 79
   Chanava 123
   98033 Hajnáčka 97
   Rimavská Sobota, Čerenčianska 24 (Zrušená)
   Figa 71 (Zrušená dňom 25.4.2012)
   Hodejovec 53 (Zrušená dňom 22.6.2011)
   Žíp 50 (Zrušená)
   Rimavská Sobota, Bakta 16 (Zrušená)
   Rimavské Brezovo 11 (Zrušená)
   Skerešovo 87 (Zrušená)
   Rimavská Sobota, Bartóka - tržnica (Zrušená)
   Rimavská Seč, Hlavná 79 (Zrušená)
   Gemerská Panica 256 (Zrušená)
   Hnúšťa, Likier (Zrušená)
   Hnúšťa 151 (Zrušená)
   Hodejov 136 (Zrušená)
18. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 11.3.1996
Prevádzkarne:
   Rimavská Sobota, Čerenčianska 24 (Zrušená)
19. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2005
Zodpovedný zástupca: Elemér Juhász (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Večelkov 120 (Zrušená)
20. Prevádzkovanie závodnej kuchyne
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.3.2005
Zodpovedný zástupca: Elemér Juhász (Zrušený)
21. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1996
Zodpovedný zástupca: Elemér Juhász
Prevádzkarne:
   Rimavská Sobota, Čerenčianska 24 (Zrušená)
22. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1996
Zodpovedný zástupca: Elemér Juhász
23. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1996
Zodpovedný zástupca: Elemér Juhász
Prevádzkarne:
   Rimavská Sobota, Čerenčianska 24 (Zrušená)
24. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 26.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 21.7.2005
Zodpovedný zástupca: Elemér Juhász (Zrušený)
25. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2002
26. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
Deň vzniku oprávnenia: 22.10.2003
27. Činnosť cestovnej kancelárie
Deň vzniku oprávnenia: 22.10.2003
Deň zániku oprávnenia: 5.7.2014
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Šlauka (Zrušený dňom 5.7.2014)
28. Činnosť cestovnej agentúry
Deň vzniku oprávnenia: 22.10.2003
Deň zániku oprávnenia: 5.7.2014
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Šlauka (Zrušený dňom 5.7.2014)
29. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 22.10.2003
30. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 15.4.2004
31. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 15.4.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Ján Šlauka
32. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 23.11.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Tužák
Ing. Ema Hájková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   05201 Spišská Nová Ves, Elektrárenska 1
   Liptovský Hrádok, SNP 226 (Zrušená)
   Liptovský Mikuláš, 1.mája 2044 (Zrušená dňom 10.11.2010)
33. Prevádzkovanie závodnej kuchyne
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.1996
Zodpovedný zástupca: Elemér Juhász
34. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Michal Kovalčík (Zrušený dňom 3.12.2013)

Hodnotenie COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, IČO 00168963


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, IČO 00168963

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image