COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, Topoľčany, IČO 00168904 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, ktorý sídli na adrese Stummerova 5, Topoľčany a má pridelené IČO 00168904.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo so sídlom na adrese Stummerova 5, Topoľčany bol založený v roku 1953.


Základné informácie o COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, IČO 00168904

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
IČO 00168904
Adresa Stummerova 5 Topoľčany 955 21
Deň zápisu 16.8.1953
Právna forma Družstvo
Konanie:
Družstvo zastupuje, jeho menom koná a zaň podpisuje predseda /podpredseda/ s ďalším členom predstavenstva. Tretie osoby môžu konať menom družstva len ak ich nato splnomocní predstavenstvo a len v rozsahu splnomocnenia. 10.2.1992
Ďalšie právne skutočnosti:
Družstvo vzniklo na ustavujúcom valnom zhromaždení dňa 16. augusta 1953 a je družstvom ľudovým podľa § 157 Ústavy z 9. mája. Ostatné: Na Zhromaždení delegátov družstvo dňa 13.4.1991 boli schválené nové stanovy družst- va v zmysle Zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 199 Každý člen ručí za záväzky družstva okrem svojho podielu ešte ďalšou čiastkou rovnajú- cou sa najvyššiemu členskému podielu. 10.2.1992
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/1991 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na zhromaždení delegátov dňa 10. 10. 1992. V súlade s ust. § 18 zák. č. 42/1991 Zb. družstvo odpočítalo od čistého imania určeného na transformáciu sumu vo výške 75% čistého imania - 124 664 000 Sk, ktorú previedlo do nedeliteľného fondu družstva. Stary spis: Dr 199 18.4.1994
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 26.4.2002. Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 25.4.2003 (zmena obchodného mena z: Jednota, spotrebné družstvo, Topoľčany, na: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo). 13.1.2004
Základné imanie:
1 469 844 EUR 29.10.2009
44 280 500 Sk 18.4.1994 28.10.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
17 EUR 29.10.2009
500 Sk 18.4.1994 28.10.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
IČO 00168904
Adresa Stummerova 5 Topoľčany 955 21

Kontakty na COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, Topoľčany, IČO 00168904

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Stummerova 5 Topoľčany 955 21 od  10.2.1992 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
95521 Topoľčany, Stummerova 5

Predmet činností COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, IČO 00168904

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prenájom nehnuteľností spojených s upratovaním 18.4.1994
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 18.4.1994
reklamné činnosti a aranžérske služby 18.4.1994
maloobchod s potravinami, priemyselným a spotrebným tovarom 18.4.1994
veľkoobchod /potraviny, priemyselný a spotrebný tovar/ 18.4.1994
výroba mäsových výrobkov 18.4.1994
výroba pekárenských výrobkov, cukrárenských a lahodkárskych 18.4.1994
pohostinská činnosť, verejné stravovanie, reštauračné služby 18.4.1994
ubytovacie služby v hoteloch s možnosťou stravovania 18.4.1994
zmenáreň 18.4.1994 20.5.2005
zabezpečuje služby reštauračného stravovania, cestovného ruchu, ubytovanie služby a spoločensko-zábavné služby 10.2.1992 17.4.1994
zabezpečuje obchodnú činnosť, a to na úseku maloobchodu a poskytuje obchodné služby 10.2.1992 17.4.1994
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpné suroviny 10.2.1992 17.4.1994
nakupuje a predáva poľnohospodárske výrobky suroviny, domáce výrobky, lesné a veľne rastúce plody, resp. iné výrobky 10.2.1992 17.4.1994
za účelom rozvoja svojej vlastnej materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávavateľským spôsobom, vlastnou údržbárskou činnosťou, príp. vlastnou stavebnou činnosťou 10.2.1992 17.4.1994
vykonáva vlastnú závodnú dopravu a poskytuje prepravné služby spotrebiteľom a iným subjektom 10.2.1992 17.4.1994
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky a aranžérsku činnosť 10.2.1992 17.4.1994
je oprávnené vykonávať zahranično-hospodársku činnosť, toto oprávnenie môže byť obmedzené len zákonom 10.2.1992 17.4.1994
opravárenské a servisné služby motorových vozidiel 10.2.1992 17.4.1994
v záujme rozvoja osobnosti a kultúrnej úrovne svojich členov organizuje kultúrno-spoločenské akcie 10.2.1992 17.4.1994
v rámci platného práva rozvíja hospodársku súťaživosť a podnikavosť 10.2.1992 17.4.1994
prípravu mládeže na budúce povolanie 10.2.1992 17.4.1994
propaguje a rozvíja myšliensku družstevného hnutia 10.2.1992 17.4.1994
odovzdávanie PJ do dočasného užívania 10.2.1992 17.4.1994

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba mäsových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.1953
Zodpovedný zástupca: Milan Bujna
Prevádzkarne:
   Chynorany, Výrobňa 96-910
2. Výroba pekáren.výrobkov,cukrárenskych a lahôdkárkych
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.1953
Zodpovedný zástupca: Beáta Sedmáková
Prevádzkarne:
   Jacovce, Cukrár.výr. 96-913
   Chynorany, Lahôd.výr. 96-910 (Zrušená dňom 23.2.2011)
   Krušovce, Lahôd.výr. 96-914 (Zrušená)
   Solčany, Pekáreň 96-911 (Zrušená)
   Kovarce, Pekáreň 96-915 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Pekáreň 96-916 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou 96-916 (Zrušená)
3. Veľkoobchod (potraviny,priemyselný a spotrebný tovar)
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.1953
Prevádzkarne:
   Žabokreky nad Nitrou, Veľkoobchod - JEDNOTA (Zrušená dňom 23.8.2006)
4. Maloobchod s potravinami, priemyselným a spotrebným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.1953
Prevádzkarne:
   95501 Tovarníky, 01-185 116/59
   95633 Chynorany, 01 -116 Námestie hrdinov č.5
   95501 Práznovce, Rezutova ( 01-120 ) 315
   95703 Prusy, 01-126 178
   95701 Brezolupy, 01-086 64
   95611 Ludanice, SNP (supermarket) 09 - 606 572
   95601 Bojná , POTRAVINY 01 - 217 284
   95501 Topoľčany, 01-029 Pavlovova 2811/4
   95801 Partizánske, 01 - 022 Veľká Okružná 1072
   Vozokany 01-101
   Livinské Opatovce 01-106
   Pravotice 01-107
   Malá Hradná 01-108
   95801 Partizánske, Námestie SNP,01-530 Potraviny 143/3
   95618 Bošany, Hviezdoslavova 278
   95605 Nitrianska Blatnica 282
   95501 Topoľčany , Tribečská 4194
   95618 Bošany, Komenského 09-607 SUPERMARKET 674
   95613 Hrušovany, 01 - 124 Topoľčianska 378
   95501 Topoľčany, 09 - 603 Gogoľova 2018
   95608 Horné Obdokovce, Horné Obdokovce 23
   Dvorec 01-100
   Nemčice 01-164
   Topoľčany, V.Bedzany 01-111
   Partizánske 01-112
   Haláčovce 01-114
   Ruskovce 01-117
   Šišov 01-119
   Kovarce 01-002
   Borčany 01-038
   Veľké Ripňany 01-072
   Súlovce 01-073
   Čermany 01-076
   Hajná Nová Ves 01-078
   Blesovce 01-084
   Dolné Naštice 01-085
   Horné Štitáre 01-088
   Klátova Nová Ves, Janova Ves 01-095
   Veľké Chlievany 01-125
   Kolačno 01-128
   Ješkova Ves 01-129
   Veľké Držkovce, D.Držkovce 01-130
   Žitná-Radiša 01-132
   Krásno 01-134
   Timoradza 01-135
   Bánovce nad Bebravou, D.Ozorovce 01-136
   Nedašovce 01-137
   Brodzany 01-139
   Nadlice 01-141
   Veľké Kršteňany 01-142
   Veľký Klíž 01-147
   Malé Hoste 01-149
   Slatinka nad Bebravou 01-158
   Nedanovce 01-160
   Dežerice 01-161
   Krásna Ves 01-168
   Žabokreky nad Nitrou 01-198
   95501 Topoľčany, OD - potraviny
   Rybany, Potraviny 01-594
   Skačany, Potr. 01-188
   Hradište, Potr. 01-189
   Klátova Nová Ves, Potr. 01-191
   Zlatníky, Potr. 01-192
   Podlužany, Potr. 01-200
   Veľké Uherce, Potr. 01-207
   Klátova Nová Ves, Potr. 01-208
   Ostratice, Potr. 01-213
   Veľké Uherce, Potr. 01-282
   Oponice 01-165
   95501 Závada 01-159
   Preseľany 01-190
   95605 Radošina 09 - 602
   Prašice 01-171
   Šalgovce 01-138
   Preseľany 01-179
   Urmince 01-551
   Chrabrany 01-113
   Radošina 01-215
   Rajčany 01-143
   Kamanová 01-157
   Koniarovce 01-127
   Velušovce 01-145
   Tesáre 01-133
   95607 Veľké Ripňany, Mlynská, SUPERMARKET II. 09-604
   Solčany 01-596
   Krnča 01-593
   95621 Jacovce, Májová 111 09 - 605
   Veľké Ripňany, Behynce 01-092
   Nitrianska Blatnica 01-014
   Dvorany nad Nitrou 01-080
   Ludanice 01-206
   Topoľčany, Puškinova 1, 01-151
   Pochabany, 01-079 Potraviny
   95701 Bánovce nad Bebravou, Hviezdoslavova 21
   Bánovce nad Bebravou, K nemo 41, 01-083 Potr .
   Veľké Hoste, 01-148 Potr .
   Ostratice, Č.54, 01-162 Potr .
   95641 Uhrovec, 01-561 Potr .
   Nemečky, 184, 01-041
   Lipovník, 134, 01-071
   95501 Topoľčany, 01-010 Dr.P.Adámiho 2885/22
   95501 Topoľčany, 09-600 Šafárikova 4642/2
   95622 Prašice, 09-599 1.mája 155
   95804 Partizánske, 01-097 Potraviny Veľké Bielice 371
   95607 Lužany, (01-027) 20 (Zrušená dňom 18.12.2013)
   95618 Bošany, 01 - 216 Potraviny, ul. SNP 135/15 (Zrušená dňom 16.7.2013)
   95655 Otrhánky, 01-156 4 (Zrušená dňom 29.1.2016)
   95801 Partizánske, Februárová 945/20 (Zrušená dňom 21.4.2015)
   95501 Topoľčany, Moyzesova 01-155 583/6 (Zrušená dňom 23.7.2014)
   95633 Chynorany, 12 - 270 Pri stanici 11 (Zrušená dňom 23.7.2014)
   Topoľčany, OD - darčeky (Zrušená)
   Partizánske, Malé Uherce 01-109 (Zrušená)
   Kovarce, Mäso 12-224 (Zrušená)
   Koniarovce, Mäso 12-225 (Zrušená)
   Preseľany, Mäso 12-226 (Zrušená)
   Ludanice, Mäso 12-227 (Zrušená)
   Horné Obdokovce, Mäso 12-228 (Zrušená)
   Šalgovce, Mäso 12-230 (Zrušená)
   Tvrdomestice 01-102 (Zrušená)
   Veľké Držkovce, Čuklasovce 01-103 (Zrušená)
   Šípkov 01-104 (Zrušená dňom 10.8.2006)
   Čierna Lehota 01-105 (Zrušená)
   Topoľčany, OD - odevy, metr.textil (Zrušená)
   95501 Topoľčany, D.Jurkoviča - SUPERMARKET II 09-601 2830 (Zrušená dňom 20.1.2009)
   95501 Topoľčany, Podjavorinska 2120 (Zrušená dňom 20.3.2012)
   95803 Pažiť, Potraviny 01-093 76 (Zrušená dňom 14.9.2016)
   95703 Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce 01 - 070 35 (Zrušená dňom 31.3.2014)
   95608 Horné Obdokovce, 01-001 POTRAVINY 37 (Zrušená dňom 5.9.2016)
   Krtovce 01-099 (Zrušená)
   Bojná, Malé Dvorany 01-202 (Zrušená)
   Norovce 01-116 (Zrušená)
   Malé Kršteňany 02-094 (Zrušená)
   Chrabrany 02-113 (Zrušená)
   Belince 02-115 (Zrušená)
   Norovce 02-116 (Zrušená)
   Orešany 02-118 (Zrušená)
   Topoľčany, Práznovce 02-120 (Zrušená)
   Veľké Ripňany, Mäso 12-231 (Zrušená)
   Radošina, Mäso 12-232 (Zrušená)
   Nitrianska Blatnica, Mäso 12-233 (Zrušená)
   Bojná, Mäso 12-234 (Zrušená)
   Tovarníky, Mäso 12-235 (Zrušená)
   Jacovce, Mäso 12-236 (Zrušená)
   Prašice, Mäso 12-237 (Zrušená)
   Žabokreky nad Nitrou, Areál SVO (Zrušená dňom 28.11.2006)
   Libichava 01-005 (Zrušená)
   Veľké Držkovce 01-006 (Zrušená)
   Cimenná 01-007 (Zrušená)
   Dežerice, Vlčkovo 01-008 (Zrušená)
   Uhrovec, Látkovce 01-009 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou 01-010 (Zrušená)
   Závada, Záhrady 01-011 (Zrušená)
   Veľké Uherce, Sezónny bufet 01-012 (Zrušená)
   Nitrianska Blatnica 01-014 (Zrušená)
   Malá Hradná, Kochnáč 01-016 (Zrušená)
   Preseľany 01-018 (Zrušená)
   Biskupová 01-020 (Zrušená dňom 19.8.2013)
   Horné Obdokovce, Bodok 01-021 (Zrušená)
   Turčianky 01-022 (Zrušená)
   Topoľčany, Malé Bedzany 01-024 (Zrušená dňom 5.9.2016)
   Horné Obdokovce 01-025 (Zrušená)
   Radošina, Bzince 01-026 (Zrušená)
   Lužany 01-027 (Zrušená)
   Horné Obdokovce, Obsolovce 01-028 (Zrušená dňom 14.9.2016)
   Krušovce, Chlebany 01-029 (Zrušená)
   Topoľčany, Ústredie Jednoty (Zrušená)
   Solčany 01-031 (Zrušená)
   Svrbice 01-034 (Zrušená)
   Ardanovce 01-035 (Zrušená dňom 16.5.2016)
   Livina 01-036 (Zrušená)
   Nemečky 01-041 (Zrušená)
   Solčianky 01-043 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Biskupice 01-044 (Zrušená dňom 31.1.2014)
   Trebichava 01-046 (Zrušená)
   Miezgovce 01-049 (Zrušená)
   Dubnička 01-050 (Zrušená)
   Omastiná 01-052 (Zrušená)
   Žitná-Radiša, Radiša 01-053 (Zrušená dňom 10.8.2006)
   Bánovce nad Bebravou, Závada 01-054 (Zrušená)
   Vysočany 01-055 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Horné Ozorovce 01-070 (Zrušená)
   Lipovník 01-071 (Zrušená)
   Čeľadince 01-074 (Zrušená)
   Ludanice, Mýtna Nová Ves 01-075 (Zrušená dňom 11.11.2013)
   Chudá Lehota 01-077 (Zrušená)
   Pochabany 01-079 (Zrušená)
   Dvorany nad Nitrou 01-080 (Zrušená)
   Horné Chlebany 01-081 (Zrušená)
   Ľutov 01-082 (Zrušená)
   Brezolupy 01-086 (Zrušená)
   95501 Podhradie 01-087 (Zrušená dňom 31.7.2015)
   Tvrdomestice 01-090 (Zrušená)
   Malé Ripňany 01-091 (Zrušená)
   Pažiť 01-093 (Zrušená)
   Partizánske, V.Bielice 01-097 (Zrušená dňom 19.7.2010)
   Partizánske, Návojovce 02-121 (Zrušená)
   Bošany 01-122 (Zrušená)
   Hrušovany 02-124 (Zrušená)
   Prusy 02-126 (Zrušená)
   Koniarovce 02-127 (Zrušená)
   Veľký Klíž, Klížske Hradište 01-131 (Zrušená dňom 16.1.2013)
   Tesáre 02-133 (Zrušená)
   Šalgovce 02-138 (Zrušená)
   Rajčany 02-143 (Zrušená)
   Topoľčany, Kuzmice 02-144 (Zrušená)
   Velušovce 02-145 (Zrušená)
   Krušovce 02-146 (Zrušená)
   Kšinná 01-150 (Zrušená dňom 13.1.2015)
   Tovarníky 02-151 (Zrušená)
   Horné Naštice 01-153 (Zrušená dňom 2.12.2013)
   Krušovce 02-155 (Zrušená)
   Kamanová 02-157 (Zrušená)
   Závada 02-159 (Zrušená)
   Nemčice 01-164 (Zrušená)
   Oponice 02-165 (Zrušená)
   Pečeňany 01-166 (Zrušená dňom 13.1.2014)
   Solčany 02-175 (Zrušená)
   Preseľany 02-179 (Zrušená)
   Veľké Ripňany 02-181 (Zrušená)
   Radošina 02-184 (Zrušená)
   Tovarníky 02-185 (Zrušená)
   Jacovce 02-195 (Zrušená)
   Jacovce 02-196 (Zrušená)
   Solčany 02-199 (Zrušená)
   Krnča 02-205 (Zrušená)
   Urmince, Nákupné stredisko (Zrušená)
   Uhrovec, Nákupné stredisko (Zrušená)
   Partizánske, Šípok, nákupné stredisko (Zrušená)
   Prašice, Potraviny 11-171 (Zrušená)
   Bojná, Potraviny 11-172 (Zrušená)
   Nitrianska Streda, Potraviny 11-173 (Zrušená)
   Prašice, Potraviny 11-174 (Zrušená)
   Prašice, Potraviny 11-176 (Zrušená)
   Topoľčany, Potraviny 11-178 (Zrušená)
   Bojná, Potraviny 11-183 (Zrušená)
   Žabokreky nad Nitrou, Potraviny 11-186 (Zrušená)
   Preseľany, Potr. 11-190 (Zrušená)
   Horné Obdokovce, Potr. 11-197 (Zrušená)
   Kovarce, Potr. 11-201 (Zrušená)
   Bojná, M.Dvorany, potr .11-202 (Zrušená)
   Ludanice, Potr. 11-206 (Zrušená)
   Podlužany, Potr. 11-211 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Potr. 11-214 (Zrušená)
   Radošina, Potr. 11-215 (Zrušená)
   Súlovce, Mäso 12-219 (Zrušená)
   Solčany, Mäso 12-220 (Zrušená)
   Krušovce, Mäso 12-238 (Zrušená)
   Oponice, Mäso 12-239 (Zrušená)
   Partizánske, Mäso 12-240 (Zrušená dňom 7.8.2006)
   Nadlice, Mäso 12-241 (Zrušená)
   Žabokreky nad Nitrou, Mäso 12-242 (Zrušená)
   Kolačno, Mäso 12-245 (Zrušená)
   Klátova Nová Ves, Mäso 12-250 (Zrušená)
   Veľký Klíž, Mäso 12-251 (Zrušená)
   Rybany, Mäso 12-252 (Zrušená)
   Topoľčany, Mäso 12-255 (Zrušená)
   Podlužany, Mäso 12-256 (Zrušená)
   Rajčany, Mäso 12-258 (Zrušená)
   Krnča, Mäso 12-260 (Zrušená)
   Šišov, Mäso 12-263 (Zrušená)
   Hrušovany, Mäso 12-265 (Zrušená)
   Topoľčany, Mäso 12-268 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, D.Ozorovce, mäso 12-269 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, D.Ozorovce, mlieko 13-271 (Zrušená)
   Závada, Mlieko 13-283 (Zrušená)
   Krnča, Mlieko 13-286 (Zrušená)
   Skačany, Mlieko 13-287 (Zrušená)
   Preseľany, Mlieko 13-288 (Zrušená)
   Nadlice, Mlieko 13-291 (Zrušená)
   Súlovce, Mlieko 13-292 (Zrušená)
   Timoradza, Mlieko 13-294 (Zrušená)
   Topoľčany, Nemčice, mlieko 13-296 (Zrušená)
   Malé Ripňany, Mlieko 13-299 (Zrušená)
   Slatina nad Bebravou, Mlieko 13-301 (Zrušená)
   Kolačno, Mlieko 13-303 (Zrušená)
   Prusy, Mlieko 13-281 (Zrušená)
   Prašice, Duchonka, zelen .14-317 (Zrušená)
   Partizánske, Cukráreň 15-530 (Zrušená dňom 7.8.2006)
   Nitrianska Blatnica, Textil 21-321 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Textil, Zornica 21-322 (Zrušená)
   Krnča, Odevy 24-355 (Zrušená)
   Horné Obdokovce, Odevy 24-360 (Zrušená)
   Skačany, Odevy 24-361 (Zrušená)
   Klátova Nová Ves, Odevy 24-362 (Zrušená)
   Zlatníky, Odevy 24-364 (Zrušená)
   Veľké Ripňany 52-09-336 (Zrušená)
   Klátova Nová Ves 52-09-375 (Zrušená)
   Radošina 52-09-376 (Zrušená)
   Krásna Ves 52-09-377 (Zrušená)
   Kovarce 52-09-378 (Zrušená)
   Prašice 52-09-379 (Zrušená)
   Podlužany 52-09-380 (Zrušená)
   Bojná 52-09-382 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou 52-09-384 (Zrušená)
   Veľké Ripňany, DT 33-386 (Zrušená)
   Zlatníky, DT 33-387 (Zrušená)
   Topoľčany, Univerzal 33-389 (OD) (Zrušená)
   Nitrianska Blatnica, DT 37-395 (Zrušená)
   Bojná, DT 37-396 (Zrušená)
   Preseľany, DT 37-397 (Zrušená)
   Radošina, DT 37-398 (Zrušená)
   Skačany, Dt 37-401 (Zrušená)
   Zlatníky, Dt 37-404 (Zrušená)
   Horné Obdokovce, Dt 37-407 (Zrušená)
   Podlužany, Dt 37-408 (Zrušená)
   Rybany, Dt 37-410 (Zrušená)
   Prašice 01-411 (Zrušená dňom 30.11.2010)
   Nitrianska Streda, Dt 37-419 (Zrušená)
   Chynorany 41-420 (Zrušená)
   Bošany 41-422 (Zrušená)
   Partizánske, V.Bielice 41-424 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou 52-09-426 (Zrušená)
   Topoľčany, Stavebniny 42-430 (Zrušená)
   Veľké Ripňany, Stavebniny 42-431 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Stavebniny 42-433 (Zrušená)
   Prusy, Pojazdná predajňa mäsa (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Nákupné centrum (Zrušená)
   Topoľčany, OD - PPD (Zrušená)
   Topoľčany, OD - drogéria (Zrušená)
   Topoľčany, OD - elektro (Zrušená dňom 22.11.2006)
   Topoľčany, OD - papier,hračky,šport (Zrušená)
   Orešany 01-118 (Zrušená)
   Práznovce 01-120 (Zrušená)
   Radošina 25-376 (Zrušená)
   Prašice 01-174 (Zrušená dňom 14.11.2014)
   Urmince 13-553 (Zrušená)
   Nitrianska Blatnica 01-180 (Zrušená dňom 12.10.2015)
   Horné Obdokovce 01-197 (Zrušená dňom 16.6.2016)
   Krušovce 01-146 (Zrušená dňom 10.7.2015)
   Krušovce 01-155 (Zrušená)
   Veľké Ripňany 25-336 (Zrušená)
   Tovarníky 01-151 (Zrušená)
   Tovarníky 01-185 (Zrušená)
   Topoľčany 37-389 (Zrušená)
   Bojná 10-382 (Zrušená)
   Ludanice 01-595 (Zrušená dňom 10.7.2012)
   Rajčany 12-240 (Zrušená)
   Topoľčany, M.R.Štefánika OD Jednota (Zrušená)
   Šalgovce 01-138 (Zrušená dňom 21.9.2006)
   Urmince 01-552 (Zrušená)
   Topoľčany, Krušovská 2 01-005 (Zrušená dňom 15.10.2010)
   Radošina, 12 - 232 (Zrušená)
   Prašice, 01-412 209 (Zrušená dňom 19.10.2012)
   Solčianky 01-043 (Zrušená dňom 9.10.2006)
   Nitrianska Streda 01-173 (Zrušená dňom 20.3.2014)
   Otrhánky, 01-156 Potraviny (Zrušená dňom 27.3.2007)
   Bánovce nad Bebravou 01-214 (Zrušená dňom 10.8.2006)
   Chynorany 12-270 (Zrušená dňom 5.10.2006)
   Bánovce nad Bebravou 70-750 (Zrušená dňom 18.7.2012)
   Ostratice, 01-162 POTRAVINY (Zrušená dňom 11.8.2006)
   Prašice, Duchonka 216,01-017 Potr . (Zrušená dňom 10.8.2006)
   95501 Topoľčany, Krušovská 40, 01-178 (Zrušená dňom 3.8.2015)
   Jacovce, Májova 161 01-196 Potr . (Zrušená dňom 10.8.2006)
   95612 Belince, 50 prev. 01-115 (Zrušená dňom 21.4.2015)
   Topoľčany, 70-751 Pavlovova 17 (Zrušená dňom 11.10.2007)
   Bánovce nad Bebravou, H.Ozorovce 76,01-070 Potr (Zrušená dňom 4.3.2013)
   Veľké Dvorany, 54 - Potraviny 01-140 (Zrušená dňom 30.7.2007)
5. Prenájom nehnuteľností spojený s upratovaním
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.1953
Prevádzkarne:
   Topoľčany, OD JEDNOTA - suterén (Zrušená)
6. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu;
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.1953
7. Reklamné činnosti a aranžérske služby
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.1953
8. Ubytovacie služby v hoteloch s možnosťou stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 7.11.2001
Prevádzkarne:
   Partizánske, Spoločenský dom (Zrušená)
   Partizánske, Šípok, piváreň (Zrušená)
   Partizánske, Šípok, polotovary (Zrušená)
   Uhrovec, Jankov vŕšok, Partizán (Zrušená)
9. Pohostinská činnosť,verejné stravovanie,reštauračné služby
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 7.11.2001
Prevádzkarne:
   Krušovce 62-615 (Zrušená)
   Čermany 70-679 (Zrušená)
   Livina 70-703 (Zrušená)
   Radošina, Bzince 70-705 (Zrušená)
   Livinské Opatovce 70-711 (Zrušená)
   Dubnička 70-716 (Zrušená)
   Veľké Chlievany 70-730 (Zrušená)
   Slatinka nad Bebravou 70-738 (Zrušená)
   Čierna Lehota 70-740 (Zrušená)
   Vysočany 70-746 (Zrušená)
   Omastiná 70-749 (Zrušená)
   Partizánske 70-768 (Zrušená)
   Partizánske, Veľké Bielice 70-770 (Zrušená)
   Bánovce nad Bebravou, Pri Zornici 71-804 (Zrušená)
   Tovarníky, Espresso (Zrušená)
   Topoľčany, Autobusová zástavka (Zrušená)
   Topoľčany, Benátky - bufet (Zrušená)
   Bojná, Malé Dvorany - hostinec (Zrušená)
   Prašice, Duchonka - morské ryby (Zrušená)
   Prašice, Duchonka bufet Malina (Zrušená)
   Prašice, Duchonka bufet múčne jed . (Zrušená)
   Prašice, Duchonka bufet Lieska (Zrušená)
   Jacovce, Hostinec 70-608 (Zrušená)
10. Zmenáreň
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 10.1.2005
Prevádzkarne:
   Partizánske, Spoločenský dom (Zrušená)
11. Ubytovacie služby v hoteloch s možnosťou stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 17.6.2009
Prevádzkarne:
   Partizánske, Spoločenský dom (Zrušená dňom 17.6.2009)
12. Pohostinská činnosť,verejné stravovanie,reštauračné služby
Deň vzniku oprávnenia: 2.4.1993
Zodpovedný zástupca: Rozália Kopecká
Prevádzkarne:
   95701 Bánovce nad Bebravou, Hviezdoslavova 21
   Partizánske 70-768 (Zrušená dňom 23.8.2006)
   Partizánske, Veľké Bielice 70-770 (Zrušená dňom 23.8.2006)
   Jacovce, Hostinec 70-608 (Zrušená)
   Zlatníky, 70-616 Hostinec (Zrušená dňom 28.8.2006)

Hodnotenie COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, IČO 00168904


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, IČO 00168904

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image