COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, Trenčín, IČO 00168912 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, ktorý sídli na adrese Hasičská 2, Trenčín a má pridelené IČO 00168912.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom na adrese Hasičská 2, Trenčín bol založený v roku 1953.


Základné informácie o COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, IČO 00168912

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
IČO 00168912
Adresa Mierové námestie 19 Trenčín 912 50
Deň zápisu 6.11.1953
Právna forma Družstvo
Konanie:
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva. V jeho neprítomnosti podpisuje podpredseda a ďalší člen predstavenstva. V neprítomnosti predsedu a podpredsedu podpisujú ďalší dvaja členovia predstavenstva. 10.6.1998
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžadujepodpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva. V neprítomnosti predsedu pod- pisujú za družstvodvaja členovia predsta- venstva. 21.8.1995 9.6.1998
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpispredsedu, alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva. 7.4.1993 20.8.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18. októbra 1953. Stanovy družstva prijaté Zhromaždením delegátov, ktoré sa konalo dňa 25.3.1991 v zmysle Zákona č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 34 6.11.1953
Stanovy družstva boli schválené zhromaždením delegátov Jednoty spotrebného družstva v Trenčíne, konaného dňa 19. októbra 1992 v zmysle Zák. 513/91 Zb. Výška nedeliteľného fondu je vo výške 176 182 000,--Sk. Stary spis: Dr 34 7.4.1993
Zhromaždenie delegátov družstva prijalo dňa 16.4.1994 nové stanovy družstva /stanovy nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.1995/. Stary spis: Dr 34 2.6.1994
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 2.04.1995 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Dr 34 21.8.1995
Mimoriadne zhromaždenie delegátov družstva, konané dňa 23.02.1998 schválilo zmenu stanov. 10.6.1998
Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 16.4.1999 schválilo zmenu stanov družstva. 27.1.2000
Zhromaždenie delegátov konané dňa 28.4.2000 schválilo zmenu Stanov družstva. 1.12.2000
Zhromaždenie delegátov konané dňa 20.4.2001 schválilo zmenu stanov družstva. 28.5.2001
Zhromaždenie delegátov družstva dňa 11.4.2003 schválilo zmeny stanov družstva (zmena obchodného mena a predmetu činnosti) a uvolnili z funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie. 21.5.2003
Základné imanie:
60 000 EUR 4.5.2010
99 582 EUR 1.12.2009 3.5.2010
3 000 000 Sk 7.4.1993 30.11.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
17 EUR pre fyzickú osobu 1.12.2009
1 660 EUR pre právnickú osobu 1.12.2009
500 Sk 7.4.1993 9.6.1998
500 Sk pre fyzickú osobu 10.6.1998 30.11.2009
50 000 Sk pre právnickú osobu 10.6.1998 30.11.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
IČO 00168912
Adresa Hasičská 2 Trenčín 912 50

Kontakty na COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, Trenčín, IČO 00168912

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Mierové námestie 19 Trenčín 912 50 od  19.5.2007 
Hasičská 2 Trenčín 912 50 od  1.12.2000  do  18.5.2007
Hasičská 2 Trenčín 911 49 od  7.4.1993  do  30.11.2000
Palackého 29 Trenčín od  6.11.1953  do  6.4.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
91250 Trenčín, Mierové námestie 19
91250 Trenčín, Hasičská 2 do  18.6.2007

Predmet činností COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, IČO 00168912

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
maloobchod s potravinami a pochutinami 7.4.1993
maloobchod so zmiešaným tovarom 7.4.1993
maloobchod s ovocím a zeleninou 7.4.1993
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami 7.4.1993
maloobchod s textilom a odevmi 7.4.1993
maloobchod s obuvou a koženým tovarom 7.4.1993
maloobchod s priemyselným tovarom 7.4.1993
maloobchod so stavebným materiálom 7.4.1993
maloobchod s použitým tovarom v predajniach 7.4.1993
maloobchod písacími a kancelárskymi potrebami 7.4.1993
maloobchod s kovo - elektro materiálom 7.4.1993
maloobchod s gumárenským tovarom 7.4.1993
maloobchod s kozmetickými výrobkami 7.4.1993
sprostredkovanie obchodu 7.4.1993
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti 7.4.1993
veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi 7.4.1993
reklamné a propagačné služby a činnosti 7.4.1993
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát 7.4.1993
automatizované spracovanie dát 7.4.1993
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču 7.4.1993
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov 7.4.1993
bufety 7.4.1993
vlastná dopravná činnosť 7.4.1993
vlastná projektová činnosť 7.4.1993
predaj jedov a žieravín v maloobchode 28.5.2001
spracovanie rýb a rybacích výrobkov 7.4.1993 20.5.2003
výroba vaječných výrobkov 7.4.1993 20.5.2003
výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenskej výroby 7.4.1993 20.5.2003
stredné odborné učilište 7.4.1993 20.5.2003
verejné stravovanie 7.4.1993 20.5.2003
hotely a motely s možnosťou stravovania do II. triedy 7.4.1993 20.5.2003
zabezpečuje rôznu obchodnú činnosť a to maloobchodnú, tak i veľkoobchodnú 6.11.1953 6.4.1993
vykonáva činnosť pohostinstva, ktorá slúži k občerstveniu a stravovaniu obyvateľstva, potrebám cestovného ruchu, spoločenským a zábavným účelom 6.11.1953 6.4.1993
poskytu služby obyvateľstvu v súlade s požiadavkami členov a ostatných spotrebiteľov v rámci možností družstva 6.11.1953 6.4.1993
zabezpečuje výrobu a spracováva nakúpené 6.11.1953 6.4.1993
výrobky a suroviny, nakupuje poľnohospodárske výrobky, suroviny a výrobky domácej výroby z miestnych zdrojov, lesného a divoko rastúce plody a huby 6.11.1953 6.4.1993
vykonáva vlastnú stavebnú a údržbársku činnosť a činnosť dopravnú 6.11.1953 6.4.1993
získava členov pre finančnú účasť na hospodárení družstva pričom podľa rozhodnutia výboru poskytuje hmotné výhody 6.11.1953 6.4.1993
poriada akcie pre rozvoj kultúrneho žitia členov i ostatných občanov, rozširuje a propaguje družstevnú myšlienku a zásady družstevného hnutia. 6.11.1953 6.4.1993
výroba mäsových výrobkov 7.4.1993 20.5.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Spracovanie rýb a rybacích výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2003
2. Spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Prevádzkarne:
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Kmeťova 10 (Zrušená dňom 13.6.2016)
3. Výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenskej výroby
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Roman Rýpal (Zrušený)
4. Výroba vaječných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2003
Prevádzkarne:
   Trenčín, Považská 35 (Zrušená)
   Nové Mesto nad Váhom, Holubyho 6 (Zrušená)
5. Veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Prevádzkarne:
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Kmeťova 10 (Zrušená dňom 13.6.2016)
6. Veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Prevádzkarne:
   Trenčín, Hasičská 2
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Kmeťova 10 (Zrušená dňom 13.6.2016)
   Trenčín, Brnianska 6-cash and cary (Zrušená)
7. Maloobchod so zmiešaným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Prevádzkarne:
   91623 Pobedim 199
   01841 Dubnica nad Váhom, Námestie Matice Slovenskej 1298
   02071 Nimnica 176
   02064 Zubák 168
   01851 Nová Dubnica, SNP 58
   01855 Mikušovce, Mikušovce 25
   91621 Čachtice 456
   01864 Košeca, Školská 314
   01901 Ilava, Mierové námestie 720
   Trenčín, Opatovská 96
   Lednické Rovne, Námestie Slobody 2
   Vaďovce 119
   Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 22
   Beckov 229
   Nová Dubnica, SNP 8
   Piešťany, Kukučínova 27
   Streženice 199
   Horné Srnie 366
   Hrašné, Potraviny MIX 084-111
   Adamovské Kochanovce, Kochanovce 271
   Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 795
   Dolná Súča 291
   Trenčín, Palackého 19
   Trenčianska Teplá, Dobrá 1174
   Trenčianska Turná, Bánovská 29
   Drietoma 463
   Dolná Poruba, U Suchých 325
   Mníchova Lehota 243
   Soblahov 489
   Trenčianske Jastrabie 251
   Selec 221
   Horná Súča, Trnávka 9/17
   Chocholná-Velčice, Veľká 314
   Melčice-Lieskové, Melčice 269
   Dolná Súča 291
   Trenčín, J.Kráľa 2/1087
   Trenčín, Šoltésovej 4/1726
   91324 Veľká Hradná 63
   Trenčín, Opatovská 47
   Podolie 394
   Domaniža, Domaniža 11
   91601 Stará Turá, Námestie SNP 50
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Kmeťova 10 (Zrušená dňom 13.6.2016)
   01854 Slavnica (Zrušená dňom 3.3.2011)
   91642 Moravské Lieskové 206 (Zrušená dňom 27.3.2009)
   91623 Pobedim 434 (Zrušená dňom 21.9.2011)
   Stará Turá, SNP 111 (Zrušená dňom 8.4.2010)
   Podhorie 1405 (Zrušená)
   Púchov, Zábreh (Zrušená)
   Horné Srnie, Súhrada 386 (Zrušená)
   Košeca 490 (Zrušená dňom 3.4.2014)
   Bánovce nad Bebravou, Ul.J.Matušku 1043/21 (Zrušená)
   Piešťany, Staničná 39 (Zrušená dňom 21.1.2010)
   91101 Trenčín, Soblahovská 3161 (Zrušená dňom 30.9.2016)
   Dolná Poruba 200 (Zrušená)
   Trenčín, Kubrica 62 (Zrušená dňom 13.6.2007)
   Trenčianska Turná, Hámry 944 (Zrušená)
   Svinná 447 (Zrušená)
   Bobot, Lehota 127 (Zrušená)
   Motešice, Horné Motešice 84 (Zrušená)
   Trenčianske Stankovce, Rozvadze 560 (Zrušená)
   Horná Súča, Vlčí vrch 1045 (Zrušená)
   Chocholná-Velčice, Malá 21 (Zrušená)
   Chocholná-Velčice, Velčice 414 (Zrušená)
   Bošáca 634 (Zrušená)
   Trenčín, Kyjevská 2568 (Zrušená dňom 6.7.2016)
   Trenčianska Turná 704 (Zrušená dňom 4.7.2016)
   Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce 754 (Zrušená)
   Trenčianske Stankovce, Sedličná 201 (Zrušená dňom 22.1.2008)
   Krajné 99 (Zrušená)
   Svinná 140 (Zrušená)
   Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 2020/20 (Zrušená)
   Nová Dubnica, Mierové námestie 54 (Zrušená)
   Piešťany, Staničná 39 (Zrušená dňom 21.1.2010)
   Bobot, Lehota 127 (Zrušená)
   Považská Bystrica, Sídlisko Rozkvet bl. L -5 (Zrušená)
   Rajec, Nám. SNP 24 (Zrušená)
   Piešťany, A.Hlinku 46 (Zrušená)
8. Maloobchod s potravinami a pochutinami
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Prevádzkarne:
   91311 Veľké Bierovce, Veľké Bierovce 211
   Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 22
   Horné Srnie 366
   Trenčín, Bratislavská 47
   Trenčín, Školská 7
   Nové Mesto nad Váhom, Piesťanská 31
   Trenčín, K výstavisku
   Trenčín, Brnianska 30
   91324 Veľká Hradná 63
   Horňany 22
   Neporadza, Rožňová Neporadza 120
   Motešice, Petrova Lehota 4
   Zamarovce 103
   Kostolná-Záriečie 149
   Adamovské Kochanovce, Kochanovce 271
   Melčice-Lieskové, Zemianske Lieskové 291
   Trenčín, Opatovská 47
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Kmeťova 10 (Zrušená dňom 13.6.2016)
   91101 Trenčín, Legionárska 46 (Zrušená dňom 2.10.2006)
   Zubák 216 (Zrušená)
   Púchov, Zábeh 1445 (Zrušená)
   Púchov, Nové Nosice 1146 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Gagarinova 1236 (Zrušená)
   91101 Trenčín, Soblahovská 3161 (Zrušená dňom 30.9.2016)
   Mníchova Lehota 76 (Zrušená dňom 18.5.2007)
   Nová Lehota 23 (Zrušená)
9. Maloobchod s ovocím a zeleninou
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
10. Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 2020 (Zrušená)
   Drietoma 463 (Zrušená)
   Melčice-Lieskové, Melčice 269 (Zrušená)
   Trenčianska Turná 12 (Zrušená)
11. Maloobchod s kozmetickými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
12. Maloobchod s priemyselným tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Prevádzkarne:
   Horné Srnie 366
   Trenčín, Šoltésovej 4 (Zrušená)
13. Maloobchod s textilom a odevmi
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 2020/20 (Zrušená)
14. Maloobchod s obuvou a koženým tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 2020/20 (Zrušená)
15. Maloobchod s kovo - elektro materiálom
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
16. Maloobchod písacími a kancelárskymi potrebami
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
17. Maloobchod so stavebným materiálom
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
18. Maloobchod s gumárenským tovarom
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
19. Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
20. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Poláček
21. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Poláček
22. Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Poláček
Prevádzkarne:
   Trenčín, Hasičská 2
23. Reklamné a propagačné služby a činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
24. Stredné odborné učilište
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2003
Prevádzkarne:
   Trenčín, Bratislavská 8 (Zrušená)
25. Hotely a motely s možnosťou stravovania do II. triedy
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Horná Streda, Hotel Považan (Zrušená)
26. Verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Hrachovište 99 (Zrušená)
   Vaďovce 170 (Zrušená)
   Trenčín, Záblatie 106 (Zrušená)
   Melčice-Lieskové, Melčice 120 (Zrušená)
   Soblahov 470 (Zrušená)
   Bošáca, Zabudišová 783 (Zrušená)
   Zemianske Podhradie 468 (Zrušená)
   Omšenie 340 (Zrušená)
   Moravské Lieskové 90 (Zrušená)
   Trenčín, Šoltésovej 4/1706 (Zrušená)
   Skalka nad Váhom, I /105 (Zrušená)
   Trenčín, Opatová nad Váhom 58 (Zrušená)
   Trenčianske Bohuslavice, Motorest Ranč 485 (Zrušená)
   Drietoma, Motorest Družba 462 (Zrušená)
   Horná Súča 231 (Zrušená)
   Selec 75 (Zrušená)
   Dubodiel 181 (Zrušená)
   Veľké Bierovce 211 (Zrušená)
   Trenčianske Jastrabie 255 (Zrušená)
   Trenčín, Opatová 96 (Zrušená)
   Trenčianske Mitice, Rožňové Mitice 118 (Zrušená)
   Dolná Súča 291 (Zrušená)
   Dolná Súča 18 (Zrušená)
   Nová Bošáca, Predpoloma 522 (Zrušená)
   Motešice, Horné Motešice 85 (Zrušená)
   Hrádok 121 (Zrušená)
   Nová Bošáca 63 (Zrušená)
27. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Trenčín, Zlatovská 22/1485 (Zrušená)
   Bzince pod Javorinou 392 (Zrušená)
   Trenčín, Bratislavská 8 (Zrušená)
28. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Valéria Baracková (Zrušený)
29. Predaj jedov a žieravín v maloobchode
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 1.7.2002
Zodpovedný zástupca: MUDr. Vojtech Maniš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Trenčianske Stankovce, Rozvadze 560 (Zrušená)
   Chocholná-Velčice, Chocholná 314 (Zrušená)
   Trenčín, Opatová 96 (Zrušená)
   Trenčín, Kubrica 62 (Zrušená)
   Soblahov 86 (Zrušená)
   Soblahov 469 (Zrušená)
   Trenčianske Jastrabie 251 (Zrušená)
   Trenčianske Mitice, Rožň. 118 (Zrušená)
   Bobot 65 (Zrušená)
   Bobot, Lehota 127 (Zrušená)
   Motešice, Horné Motešice 85 (Zrušená)
   Selec 221 (Zrušená)
   Kálnica 325 (Zrušená)
   Hôrka nad Váhom 166 (Zrušená)
   Horné Srnie 137 (Zrušená)
   Horná Súča, Trnávka 9/17 (Zrušená)
   Trenčín, Zlatovce 774 (Zrušená)
   Chocholná-Velčice, Velčice 417 (Zrušená)
   91623 Pobedim 434 (Zrušená)
   Melčice-Lieskové, Melčice 269 (Zrušená)
   Ivanovce 266 (Zrušená)
   Dolné Srnie 385 (Zrušená)
   Trenčín, Kyjevská 2 (Zrušená)
   Moravské Lieskové 206 (Zrušená)
   Dolná Súča 291 (Zrušená)
   Bzince pod Javorinou, Hrušové 561 (Zrušená)
   Lubina, Hrnčiarové 480 (Zrušená)
   Čachtice 876 (Zrušená)
   Moravské Lieskové 606 (Zrušená)
   Podolie 520 (Zrušená)
   Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 29 (Zrušená)
   Kostolné 182 (Zrušená)
   Trenčín, J. Kráľa 2 (Zrušená)
   Trenčianska Turná 704 (Zrušená)
   Čachtice 456 (Zrušená)
   Trenčianske Stankovce, Sedličná 201 (Zrušená)
   Omšenie 161 (Zrušená)
   Trenčín, Šoltésovej 4 (Zrušená)
   Krajné, NS 99 (Zrušená)
   Horná Súča, NS 231 (Zrušená)
   Dolná Súča, NS 18 (Zrušená)
   Omšenie, NS 340 (Zrušená)
   Svinná, NS 140 (Zrušená)
   Trenčianska Turná, NS Bánovská 29 (Zrušená)
   Drietoma, NS 463 (Zrušená)
   91324 Veľká Hradná 63 (Zrušená)
   Horňany 22 (Zrušená)
   Neporadza, Rožňová Neporadza 120 (Zrušená)
   Mníchova Lehota 76 (Zrušená)
   Veľké Bierovce 211 (Zrušená)
   Selec 75 (Zrušená)
   Kočovce, B. Vieska 503 (Zrušená)
   Kočovce 282 (Zrušená)
   Lúka 200 (Zrušená)
   Stará Lehota 141 (Zrušená)
   Nová Lehota 23 (Zrušená)
   Považany, Kríž nad Váhom 173 (Zrušená)
   Potvorice 100 (Zrušená)
   Brunovce 105 (Zrušená)
   Nemšová, Ľuborča 753 (Zrušená)
   Nemšová, Trenčianska Závada 1447 (Zrušená)
   Nemšová, Kľúčové 56 (Zrušená)
   Skalka nad Váhom, I /104 (Zrušená)
   Hrabovka, Hrabovka 26 (Zrušená)
   Zamarovce 103 (Zrušená)
   Trenčín, Záblatie 63 (Zrušená)
   Chocholná-Velčice, Kostolná 148 (Zrušená)
   Melčice-Lieskové, Zem. Lieskové 291 (Zrušená)
   Trenčianske Bohuslavice 243 (Zrušená)
   Zemianske Podhradie 552 (Zrušená)
   Nová Bošáca 179 (Zrušená)
   Nová Bošáca, Predpoloma 522 (Zrušená)
   Dolné Srnie 215 (Zrušená)
   Melčice-Lieskové, Brestové 1204 (Zrušená)
   Častkovce 36 (Zrušená)
   Očkov 76 (Zrušená)
   Krajné, Matejovec 455 (Zrušená)
   Podolie, Kopanice 958 (Zrušená)
   Vaďovce 119 (Zrušená)
   Trenčín, Palackého 19 (Zrušená)
   Bošáca 253 (Zrušená)
   Horná Streda 223 (Zrušená)
   Lubina 281 (Zrušená)
   Trenčín, K výstavisku 25 (Zrušená)
   Trenčín, Legionárska 46 (Zrušená)
   Trenčín, Soblahovská 3161 (Zrušená)
   Piešťany, Staničná 39 (Zrušená)
   Stará Turá, SNP 111 (Zrušená)
   Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 22 (Zrušená)
   Nová Dubnica, SNP 8 (Zrušená)
   Trenčianska Teplá, Dobrá 1174 (Zrušená)
   Dolná Poruba 200 (Zrušená)
   Mníchova Lehota 243 (Zrušená)
   Beckov 229 (Zrušená)
   Trenčín, Brnianska 6 (Zrušená)
   Trenčianske Stankovce, Sedličná 201 (Zrušená)
   Trenčianska Turná 1 (Zrušená)
   Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 29 (Zrušená)
   Dohňany 75 (Zrušená)
   Dolné Kočkovce 296 (Zrušená)
   Kameničany 28 (Zrušená)
   Kvašov 171 (Zrušená)
   Púchov, Kolonka 1240 (Zrušená)
   Lednica 237 (Zrušená)
   Pruské 385 (Zrušená)
   Ladce, Tunežice 1081 (Zrušená)
   Košecké Podhradie, Veľké Koš. Podhradie 310 (Zrušená)
   Zubák 168 (Zrušená)
   Červený Kameň 176 (Zrušená)
   Pruské, Bohunice 216 (Zrušená)
   Bolešov 76 (Zrušená)
   Beluša 1 (Zrušená)
   Červený Kameň 53 (Zrušená)
   Pruské, Dúlov 169 (Zrušená)
   Púchov, Zábreh 1445 (Zrušená)
   Horovce 86 (Zrušená)
   Lazy pod Makytou 285 (Zrušená)
   Nimnica 176 (Zrušená)
   Visolaje 149 (Zrušená)
   Ilava 401 (Zrušená)
   Púchov, Komenského ul. 656 (Zrušená)
   Púchov, OD Lachovec 1633 (Zrušená)
   Púchov, Nové Nosice 1146 (Zrušená)
   Lysá pod Makytou 142 (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom, Gagarinova ul. 1236 (Zrušená)
   Lednické Rovne, Nám. Slobody 2 (Zrušená)
   Púchov, Staré Nosice 226 (Zrušená)
30. Predaj jedov a žieravín v maloobchode
Deň vzniku oprávnenia: 12.3.2001
Zodpovedný zástupca: MUDr. Vojtech Maniš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   91623 Pobedim 199
   Motešice, Horné Motešice 85
   Trenčianske Jastrabie 251
   Trenčianske Mitice, Rožn. 118
   Bobot 65
   Trenčianske Stankovce, Rozvadze 560
   Selec 221
   Kálnica 325
   Hôrka nad Váhom 166
   Horné Srnie 137
   Horná Súča, Trnávka 9/17
   Trenčín, Zlatovce, 774
   Chocholná-Velčice, Chocholná 314
   Chocholná-Velčice, Velčice 417
   Melčice-Lieskové, Melčice 269
   Ivanovce 266
   Dolné Srnie 385
   Moravské Lieskové 206
   Lubina, Hrnčiarové 488
   Čachtice 876
   Moravské Lieskové 606
   Podolie 520
   Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 29
   Kostolné 182
   Trenčín, J.Kráľa 2
   Omšenie 161
   Trenčín, Šoltésovej 4
   Krajné, NS 99
   Dolná Súča, NS 18
   Omšenie, NS 340
   91324 Veľká Hradná 63
   Horňany 22
   Neporadza, Rožňová Neporadza 120
   Veľké Bierovce 211
   Selec 75
   Kočovce, B. Vieska 503
   Kočovce 282
   Lúka 200
   Stará Lehota 141
   Považany, Kríž nad Váhom 173
   Potvorice 100
   Brunovce 105
   Nemšová, Ľuborča 753
   Nemšová, Trenčianska Závada 1447
   Nemšová, Kľúčové 56
   Skalka nad Váhom, I /104
   Hrabovka, Hrabovka 26
   Zamarovce 103
   Trenčín, Záblatie 63
   Chocholná-Velčice, Kostolná 148
   Melčice-Lieskové, Zem. Lieskové 291
   Trenčianske Bohuslavice 243
   Zemianske Podhradie 552
   Nová Bošáca 179
   Nová Bošáca, Predpoloma 522
   Melčice-Lieskové, Brestové 1204
   Častkovce 36
   Krajné, Matejovec 455
   Podolie, Kopanice 958
   Vaďovce 119
   Trenčín, Palackého 19
   Bošáca 253
   Lubina 281
   Trenčín, K Výstavisku 25
   Stará Turá, SNP 111
   Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 22
   Nová Dubnica, SNP 8
   Trenčianska Teplá, Dobrá 1174
   Dolná Poruba 200
   Mníchova Lehota 243
   Trenčín, Opatová 96
   Soblahov 86
   Soblahov 469
   Trenčianska Turná, NS Bánovská 29
   Drietoma, NS 463
   Beckov 229
   Trenčianska Turná 1
   Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 29
   Dohňany 75
   Dolné Kočkovce 296
   Kameničany 28
   Kvašov 171
   Púchov, Kolonka 1240
   Lednica 237
   Pruské 385
   Ladce, Tunežice 1081
   Košecké Podhradie, Veľké Košecké Podhr. 310
   Zubák 168
   Červený Kameň 176
   Pruské, Bohunice 216
   Bolešov 76
   Beluša 1
   Červený Kameň 53
   Pruské, Dúlov 169
   Púchov, Zábreh 1445
   Horovce 86
   Lazy pod Makytou 285
   Nimnica 176
   Visolaje 149
   01901 Ilava 401
   Púchov, Komenského 655
   Púchov, OD Lachovec 1633
   Púchov, Nové Nosice 1446
   Lysá pod Makytou 142
   Lednické Rovne, Nám. Slobody 2
   Bzince pod Javorinou, NS 270
   Bobot, Lehota 127 (Zrušená)
   91623 Pobedim 434 (Zrušená dňom 21.9.2011)
   Trenčín, Kyjevská 2568/2 (Zrušená dňom 6.7.2016)
   Bzince pod Javorinou, Hrušové 561 (Zrušená dňom 25.2.2008)
   Trenčianska Turná 704 (Zrušená dňom 4.7.2016)
   Čachtice 456 (Zrušená dňom 5.2.2008)
   Trenčianske Stankovce, Sedličná 201 (Zrušená dňom 22.1.2008)
   Mníchova Lehota 76 (Zrušená dňom 18.5.2007)
   Nová Lehota 23 (Zrušená)
   Dolné Srnie 215 (Zrušená dňom 9.11.2005)
   Očkov 76 (Zrušená dňom 25.7.2007)
   Trenčín, Legionárska 46 (Zrušená dňom 28.9.2006)
   91101 Trenčín, Soblahovská 3161 (Zrušená dňom 30.9.2016)
   Piešťany, Staničná 39 (Zrušená dňom 21.1.2010)
   Trenčín, Kubrica 62 (Zrušená dňom 13.6.2007)
   Trenčín, Brnianska 6 (Zrušená)
   Trenčianske Stankovce, Sedličná 201 (Zrušená dňom 22.1.2008)
   Dubnica nad Váhom, Gagarinova 1236 (Zrušená)
   Púchov, Staré Nosice 226 (Zrušená dňom 28.8.2013)
31. Hotely a motely s možnosťou stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Roman Rýpal (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Horná Streda, Hotel Považan (Zrušená)
32. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Roman Rýpal
33. Verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 11.11.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2003
34. Výroba mäsových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.1953
Deň zániku oprávnenia: 29.4.2003

Hodnotenie COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, IČO 00168912


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo, IČO 00168912

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image