Cornhill Management, o.c.p., a.s., Bratislava-Petržalka, IČO 35771801 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Cornhill Management, o.c.p., a.s., ktorý sídli na adrese Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka a má pridelené IČO 35771801.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Cornhill Management, o.c.p., a.s. so sídlom na adrese Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka bol založený v roku 1999.


Základné informácie o Cornhill Management, o.c.p., a.s., IČO 35771801

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Cornhill Management, o.c.p., a.s.
IČO 35771801
Adresa Einsteinova 24 Bratislava 851 01
Deň zápisu 3.9.1999
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva, a to každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 30.12.2011
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 15.1.2009 29.12.2011
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 4.11.2008 14.1.2009
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 19.7.2008 3.11.2008
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 166/99 Nz 163/99 zo dňa 3.8.1999 a dodatkom k zakladateľskej listine spísaným do notárskej zápisnice č. N 389/99 Nz 363/99 zo dňa 26.8.1999. 19.7.2008
Notárska zápisnica N 82/2000, Nz 84/2000 zo dňa 15.3.2000, notárska zápisnica Nz 274/2000. 19.7.2008
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená notárskou zápisnicou N 509/00, Nz 491/00 zo dňa 14.7.2000. 19.7.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.12.2000. Notárska zápisnica N 977/00, Nz 926/00 zo dňa 18.12.2000 osvedčujúca rozhodnutie jedinného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny. 19.7.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002, nové znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 20.03.2003, ktoré v celom rozsahu nahrádza pôvodnú zakladateľskú listinu v znení jej zmeny. 19.7.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.1.2004. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.6.2004. 19.7.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti SFM Slovakia, s.r.o. zo dňa 27.09.2005. 19.7.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2005. 19.7.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2007. Nové znenie zakladateľskej listiny zo dňa 13.04.2007. 19.7.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.2.2007. 19.7.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 71/2008, Nz 22859/2008 zo dňa 29.05.2008 o zmene právnej formy spoločnosti SFM Group, s.r.o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, IČO: 35 771 801, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 19560/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. 19.7.2008
Notárska zápisnica N 113/2008, Nz 45495/2008, NCRls 45103/2008 zo dňa 27.10.2008. 4.11.2008
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 175/2008, Nz 62862/2008 zo dňa 19.12.2008, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z SFM Group, a.s. na nové SFM Group, o.c.p., a.s. 15.1.2009
Notárska zápisnica N 72/2009, Nz 21151/2009, NCRls 21386/2009 zo dňa 23.6.2009. 3.7.2009
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti formou notárskej zápisnice N 553/2011, Nz 59403/2011, NCRIs 60575/2011 zo dňa 22.12.2011. 30.12.2011
Notárska zápisnica zo dňa 22.03.2012 pod č. N 326/2012, Nz 10348/2012, NCRls 10605/2012. Zmena obchodného mena spoločnosti zo SFM Group, o.c.p., a.s. na Cornhill Management, o.c.p., a.s. 1.4.2012
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 11.04.2014. 31.5.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.07. 2014. 19.8.2014
Zmena sídla spoločnosti z adresy Mickiewiczova 2, Bratislava na adresu Einsteinova 24, Bratislava je účinná dňom 01.10.2014. 20.9.2014
Základné imanie:
1 494 000 EUR Rozsah splatenia: 1 494 000 EUR 3.7.2009
45 000 000 Sk Rozsah splatenia: 45 000 000 Sk 4.11.2008 2.7.2009
10 000 000 Sk Rozsah splatenia: 10 000 000 Sk 19.7.2008 3.11.2008

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno SFM Group, a. s.
IČO 35771801
Adresa Einsteinova 24 Bratislava 851 01

Kontakty na Cornhill Management, o.c.p., a.s., Bratislava-Petržalka, IČO 35771801

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Einsteinova 24 Bratislava 851 01 od  19.8.2014 
Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07 od  19.7.2008  do  18.8.2014

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
81107 Bratislava-Staré Mesto, Mickiewiczova 2
81646 Bratislava - Staré Mesto, Čulenova 5 do  25.1.2006

Predmet činností Cornhill Management, o.c.p., a.s., IČO 35771801

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahra 15.1.2009
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 19.7.2008 14.1.2009
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 19.7.2008 14.1.2009
sprostredkovateľská činnosť 19.7.2008 14.1.2009
špeditérska činnosť bez dopravy 19.7.2008 14.1.2009
organizovanie výstav výrobkov vrátane ich predaja 19.7.2008 14.1.2009
prieskum trhu 19.7.2008 14.1.2009
poradenská činnosť v oblasti obchodu 19.7.2008 14.1.2009
marketing 19.7.2008 14.1.2009
organizovanie školení a seminárov 19.7.2008 14.1.2009
poradenstvo v oblasti ekonomiky 19.7.2008 14.1.2009
vypracovávanie ekonomických analýz 19.7.2008 14.1.2009
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 19.7.2008 14.1.2009
sprostredkovateľ investičných služieb 19.7.2008 14.1.2009
vykonávanie sprostredkovania poistenia ako poisťovaci agent 19.7.2008 29.12.2011

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Kukuričná 1 (Zrušená dňom 2.4.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24 (Zrušená dňom 16.6.2009)
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Kukuričná 1 (Zrušená dňom 2.4.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24 (Zrušená dňom 16.6.2009)
3. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Kukuričná 1 (Zrušená dňom 2.4.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24 (Zrušená dňom 16.6.2009)
4. Špeditérska činnosť - bez dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Kukuričná 1 (Zrušená dňom 2.4.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24 (Zrušená dňom 16.6.2009)
5. Organizovanie výstav výrobkov vrátane ich predaja
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Kukuričná 1 (Zrušená dňom 2.4.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24 (Zrušená dňom 16.6.2009)
6. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Kukuričná 1 (Zrušená dňom 2.4.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24 (Zrušená dňom 16.6.2009)
7. Poradenská činnosť v oblasti obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.1999
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Prevádzkarne:
   83103 Bratislava-Nové Mesto, Kukuričná 1 (Zrušená dňom 2.4.2008)
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24 (Zrušená dňom 16.6.2009)
8. Organizovanie školení a seminárov
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Prevádzkarne:
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24 (Zrušená dňom 16.6.2009)
9. Marketing
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Marcel Vašš (Zrušený dňom 16.6.2009)
10. Vypracovávanie ekonomických analýz
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Marcel Vašš (Zrušený dňom 16.6.2009)
11. Činnosť ekonomických a organizačných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Marcel Vašš (Zrušený dňom 16.6.2009)
12. Poradenstvo v oblasti ekonomiky
Deň vzniku oprávnenia: 19.12.2000
Deň zániku oprávnenia: 16.6.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Marcel Vašš (Zrušený dňom 16.6.2009)

Hodnotenie Cornhill Management, o.c.p., a.s., IČO 35771801


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Cornhill Management, o.c.p., a.s., IČO 35771801

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image