ČSOB Asset Management, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35889446 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ČSOB Asset Management, a.s., ktorý sídli na adrese Medená 22, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 35889446.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ČSOB Asset Management, a.s. so sídlom na adrese Medená 22, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 2004.


Základné informácie o ČSOB Asset Management, a.s., IČO 35889446

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ČSOB Asset Management, a.s.
IČO 35889446
Adresa Medená 22 Bratislava 811 02
Deň zápisu 10.6.2004
Deň výmazu 6.6.2013
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti koná navonok každý člen predstavenstva samostatne. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú opravnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. 16.2.2005 5.6.2013
V mene spoločnosti koná navonok každý člen predstavenstva samostatne, s výnimkou nasledujúcej vety. Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a písomné právne úkony sú opravnení robiť najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti sa podpíšu vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. 10.6.2004 15.2.2005
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 29.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 912/2013, Nz 17789/2013 bola spoločnosť ČSOB Asset Management, a.s. zrušená bez likvidácie k 31.05.2013 a zlúčená so spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 29.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 913/2013, Nz 17795/2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť ČSOB Asset Management, a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 3352/B. 6.6.2013
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa spísaným do notárskej zápisnice č. N 201/2003, Nz 51809/2003 dňa 24.06.2003 v znení zmeny zo dňa 05.11.2003 - notárska zápisnica č. N 981/03, Nz 101713/03 a dňa 08.03.2004 - notárska zápisnica č. N 173/04, Nz 19895/04, v zmysle §§ 56 - 75 a § 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 10.6.2004 5.6.2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 319/04, Nz 86811/04 zo dňa 03.12.2004 - zmena stanov spoločnosti. Ing. Ladislav Unčovský - funkcia člena dozornej rady od 10.06.2004 do 03.12.2004. 7.12.2004 5.6.2013
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.01.2005. 16.2.2005 5.6.2013
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 24.1.2005, GRUFT-085/2005/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s označením ČSOB ASSET Management, správ. spol., a.s. ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO 30 805 066. 22.2.2005 5.6.2013
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 30.12.2005, GRUFT-156/2005/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ.spol., a.s., ČSOB akciový korunový o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s. pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066. 17.1.2006 5.6.2013
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 15.02.2006 pod č. UDK-003/2006/KISS, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ.spol.,a.s. ČSOB privátny korunový o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066. 23.2.2006 5.6.2013
Otvorený podielový fond s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066. Otvorený podielový fond s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.., ČSOB Vyvážený o.p.f. Depozitárom je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066. Otvorený podielový fond s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Rastový fond o.p.f. Depozitárom fondu je Československá obchodní banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30 805 066. 26.4.2006 5.6.2013
Rozhodnutím NBS zo dňa 29.05.2006 bol udelený súhlas na zmenu štatútu spravovaného otvoreného podielového fondu s názvom ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. Nový názov podielového fondu je ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Konzervatívny o.p.f. 9.6.2006 5.6.2013
Notárska zápisnica N 88/2006, Nz 30456/2006, NCRls 30464/2006 zo dňa 4.8.2006. 9.8.2006 5.6.2013
Povolenie NBS č. UDK-038/2006/KISS na vytvorenie otvorených podielových fondov s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 1 o.p.f., ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 2 o.p.f., ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 3 o.p.f., (ďalej len "podielové fondy") Depozitárom podielových fondov je Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 30805066. 7.9.2006 5.6.2013
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3564/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 3 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3562/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s, ČSOB Privat 2 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3560/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privat 1 o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3559/2007-PLP- ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Property o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK 21.2.2008 5.6.2013
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-2172/2007-PLP, ktorým sa udeľuje povolenie na vytvorenie špeciálneho podielového fondu nehnuteľností s názvom: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Reality š.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. 27.3.2008 5.6.2013
Výpis zo zápisnice zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.3.2008. 12.4.2008 5.6.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.7.2008.Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 6.6.2008 a zo dňa 18.7.2008. 25.7.2008 5.6.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.09.2008 2.12.2008 5.6.2013
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK - 18122-6/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Akciový o.p.f. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK - 18122-1/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s., ČSOB Privátny peňažný o.p.f. Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 19.12.2008. 29.1.2009 5.6.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2009. 21.5.2009 5.6.2013
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-16546-1/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB svetový akciový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-16546-2/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB dlhopisový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-16546-3/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB EURO KONTO o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-16546-4/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB Euro konvergentný akciový o.p.f.. Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava. 21.5.2009 5.6.2013
Výmaz : Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-18184-1/2008 ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB Privat2 o.p.f. (vrátenie povolenia). Depozitárom podielového fondu je Československá obchodná banka, a. s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO : 36854140. 21.5.2009 5.6.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2009. 8.12.2009 5.6.2013
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.12.2009. 30.1.2010 5.6.2013
Výpis zo zápisnice z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.12.2009. 12.3.2010 5.6.2013
Notárska zápisnica N 41/2010, Nz 14974/2010 zo dňa 30.04.2010 o priebehu valného zhromaždenia - zmena sídla. 29.5.2010 5.6.2013
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-2523-1/2010 - povolenie na vytvorenie ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. ČSOB Dlhopisový fix o.p.f. Depozitárom je Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140. 13.8.2010 5.6.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2010. 13.8.2010 5.6.2013
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-6569-1/2010, povolenie na vytvorenie ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s. ČSOB Dynamic Market Timing o.p.f.. Depozitárom je Československá obchodná banka, a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140. 7.9.2010 5.6.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2010. 28.1.2011 5.6.2013
Zápisnica č. 4 zo zasadania dozornej rady zo dňa 11.05.2011. 14.6.2011 5.6.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.07.2011. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 17.06.2011. 19.10.2011 5.6.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09. 2012. 12.10.2012 5.6.2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 328/2013, Nz 6378/2013, NCRls 6538/2013 zo dňa 26.02.2013. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.02.2013. 6.4.2013 5.6.2013
Základné imanie:
1 991 634,6 EUR Rozsah splatenia: 1 991 634,6 EUR 21.1.2009 5.6.2013
60 000 000 Sk Rozsah splatenia: 60 000 000 Sk 10.6.2004 20.1.2009

Kontakty na ČSOB Asset Management, a.s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35889446

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Medená 22 Bratislava 811 02 od  29.5.2010  do  5.6.2013
Kolárska 6 Bratislava 815 63 od  7.12.2004  do  28.5.2010
Nám. SNP 29 Bratislava 815 83 od  10.6.2004  do  6.12.2004

Predmet činností ČSOB Asset Management, a.s., IČO 35889446

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") 10.6.2004 6.12.2004
vytváranie a spravovanie podielových fondov podľa § 3 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 10.6.2004 5.4.2013
riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/,b/,c/,e/,f/,g/,i/ zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o cenných papieroch/. Pri vykonávaní činnosti podľa § 3 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g/,i/ zákona o cenných papieroch sa táto činnosť môže vykonávať len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny 7.12.2004 5.4.2013
poradenská činnosť vo veciach investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), f) zákona o cenných papieroch 10.6.2004 5.4.2013
úschova a správa podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania 7.12.2004 5.4.2013

Hodnotenie ČSOB Asset Management, a.s., IČO 35889446


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ČSOB Asset Management, a.s., IČO 35889446

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image