CTY GROUP, a.s., Košice-Staré Mesto, IČO 00154041 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt CTY GROUP, a.s., ktorý sídli na adrese Bellova 3, Košice-Staré Mesto a má pridelené IČO 00154041.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom CTY GROUP, a.s. so sídlom na adrese Bellova 3, Košice-Staré Mesto bol založený v roku 1992.


Základné informácie o CTY GROUP, a.s., IČO 00154041

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov CTY GROUP, a.s.
IČO 00154041
Adresa Bellova 3 Košice 040 01
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis. 15.5.2007
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis. 10.7.1995 14.5.2007
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavensta, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dva- ja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spo- ločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. 18.10.1993 9.7.1995
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja svoj podpis. 25.4.1992 17.10.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle ustanovení zák. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. zák. 513/91 Zb. 25.4.1992
Zmena stanov zo dňa 16.7.1993. 22.9.1993
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromažde- ním dňa 3.12.1992. 18.10.1993
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 2.5.1994. 22.9.1994
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 7.12.1994. 2.5.1995
Zmena stanov schválená dňa 16.5.1995, zápis č. 1 z rokovania dozornej rady dňa 2.6.1995, zápis č. 2 z rokovania predstavenstva dňa 15.6.1995. 10.7.1995
Zmena stanov schválená VZ dňa 31.5.1996. 1.8.1996
Zmena stanov a.s. schválená na VZ akcionárov zo dňa 29.5.1997. 25.7.1997
Zmena stanov schválená VZ dňa 5.6.1998. 16.7.1998
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.6.1998 o zrušení odštepného závodu. 26.7.1999
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 20.6.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a.s. zo dňa 20.6.2001 a 3.7.2001. 1.8.2001
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3V 1/03-24 zo dňa 8.7.2003 povolil vyrovnanie dlžníka HUTNÉ STAVBY Holding a.s., Košice, IČO: 00 154 041 a ustanovil do funkcie vyrovnávacieho správcu JUDr. Danicu Holováčovú, komerčnú právničku, Poštová 14, Košice. 11.11.2002
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5V 1/03-63 zo dňa 8.12.2003 vyhlásil vyrovnanie dlžníka HUTNÉ STAVBY Holding, a.s. za skončené. 8.9.2005
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5V 1/03-63 zo dňa 8.12.2003 vyhlásil vyrovnanie dlžníka HUTNÉ STAVBY, a.s. za skončené. 14.4.2005 7.9.2005
Základné imanie:
8 487 580 EUR Rozsah splatenia: 8 487 580 EUR 9.4.2009
255 650 000 Sk Rozsah splatenia: 255 650 000 Sk 3.1.2006 8.4.2009
5 650 000 Sk 20.4.2005 2.1.2006
565 000 000 Sk 22.9.1993 19.4.2005
470 965 000 Sk 25.4.1992 21.9.1993

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno CTY GROUP, a.s.
IČO 00154041
Adresa Bellova 3 Košice 040 01

Kontakty na CTY GROUP, a.s., Košice-Staré Mesto, IČO 00154041

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Bellova 3 Košice 040 01 od  15.5.2007 
Letná 45 Košice 041 91 od  25.4.1992  do  14.5.2007

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
04001 Košice-Staré Mesto, Bellova 3
04001 Košice - Sever, Letná 45 do  13.6.2007

Predmet činností CTY GROUP, a.s., IČO 00154041

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
sprostredkovanie obchodu 22.9.1993
obchodná činnosť s priemyselným a potravinárskym tovarom, obuvou, odevami, elektrospotrebičmi 22.9.1993
nepravidelná cestná nákladná doprava 18.10.1993
vŕtanie studní 1.8.1996
demolácie a zemné práce 1.8.1996
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce 1.8.1996
činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva 1.8.1996
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 1.8.1996
technik požiarnej ochrany 1.8.1996
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivami, so živými zvieratami, surovými kožkami a kožami, nápojmi a tabakom, mliekárenskými vý- robkami, vajcami, olejom a tukmi, cukrom, čokoládou, cukrovinkami, kávou, čajom, kakaom, korením, tovarom pre domácnosť, textilom, porcelánom, sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami, čistiacimi prostriedkami, kozmetickými výrobkami, pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznými výrobkami /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, kovmi a kovovými rudami a hutníckym materiá- lom, drevom a stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, chemickými výrobkami, priemyselnými chemikáliami, hnojivami a plastami, strojmi a strojnými zariadeniami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, strojmi pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradím, poľ 1.8.1996
maloobchod s uvedenými tovarmi 1.8.1996
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami 1.8.1996
sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov vrátane upratovacích služieb 1.8.1996
geodetické a kartografické práce 1.8.1996 19.4.2005
montáž káblových rozvodov 1.8.1996 19.4.2005
brúsenie a lepenie skla 1.8.1996 19.4.2005
výroba transportného betónu a stavebných prvkov z betónu a malty a iných produktov z betónu a cementu 1.8.1996 19.4.2005
vykonávanie vodných stavieb - riečné, pobrežné, výstavba vodovodov, kanalizácií 1.8.1996 19.4.2005
stavebné inštalácie, sanitárne inštalácie a stavebné inštalácie a vnútorné stavebné práce 1.8.1996 19.4.2005
staviteľstvo a prípravné práce 1.8.1996 19.4.2005
elektroinštalatérstvo 1.8.1996 19.4.2005
závodné stravovanie 22.9.1993 31.7.1996
vykonávanie trhacích a ohňostrojných prác 22.9.1993 19.4.2005
zasielateľstvo 22.9.1993 19.4.2005
nepravidelná cestná osobná doprava 22.9.1993 19.4.2005
revízia elektrických zariadení 18.10.1993 19.4.2005
vykonávanie priemyselných stavieb 18.10.1993 19.4.2005
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny 12.3.1996 19.4.2005
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení 12.3.1996 19.4.2005
verejné stravovanie 12.3.1996 19.4.2005
bufety 12.3.1996 19.4.2005
závodné stravovanie 12.3.1996 19.4.2005
murárstvo, tesárstvo, obkladacie práce 1.8.1996 19.4.2005
štukatérstvo 1.8.1996 19.4.2005
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach a v chatovej osade 1.8.1996 19.4.2005
frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov 1.8.1996 19.4.2005
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 1.8.1996 19.4.2005
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 1.8.1996 19.4.2005
výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií 1.8.1996 19.4.2005
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov, oprava a údržba motocyklov, predaj súčiastok a príslušenstva, oprava dvojstopových vozidiel a predaj dvojstopových motorových vozidiel 1.8.1996 19.4.2005
pokryváčstvo 1.8.1996 19.4.2005
klampiarstvo 1.8.1996 19.4.2005
vodoinštalatérstvo 1.8.1996 19.4.2005
kúrenárske práce 1.8.1996 19.4.2005
dodávka stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch pozemného a priemyselného staviteľstva, inžinierskych stavieb 25.4.1992 21.9.1993
iné nevýrobné a výrobné činnosti súviace so základným predmetom činnosti ako aj iná hospodárska činnosť predovšetkým pre stavebníctvo 25.4.1992 21.9.1993
zámočníctvo 22.9.1993 19.4.2005
brúsenie a leštenie 22.9.1993 19.4.2005
výroba nástrojov 22.9.1993 19.4.2005
kovoobrábanie 22.9.1993 19.4.2005
oprava motorových vozidiel a karoserií 22.9.1993 19.4.2005
oprava poľnohospodárskych strojov 22.9.1993 19.4.2005
stolárstvo, murárstvo, tesárstvo, obkladacie práce 22.9.1993 31.7.1996
mäsiarstvo a údenárstvo 22.9.1993 19.4.2005
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií 22.9.1993 19.4.2005
štukatérstvo, podlahárstvo 22.9.1993 31.7.1996
čistenie fasád a pomníkov 22.9.1993 19.4.2005
revízne skúšky zdvíhacích zariadení 22.9.1993 19.4.2005
vykonávanie inžinierských stavieb 22.9.1993 19.4.2005
vykonávanie bytových a občianských stavieb 22.9.1993 19.4.2005
projektová činnosť v investičnej výstavbe 22.9.1993 31.7.1996
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 22.9.1993 19.4.2005
automatizované spracovanie dát 22.9.1993 19.4.2005
poskytovanie software 22.9.1993 19.4.2005

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Mäsiarstvo a údenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
2. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 22.5.1996
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
3. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
4. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
5. Brúsenie a leštenie okr.brús. nožov,nožníc a jedn. nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
6. Výroba nástrojov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
7. Revízne skúšky prevadz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
8. Opravy poľnohospodárskych strojov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
Prevádzkarne:
   Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
9. Revízia elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 117 (Zrušená)
10. Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
11. Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
12. Murárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
13. Tesárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
14. Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
15. Vykonávanie priemyselných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
16. Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
17. Štukatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
18. Obkladačské práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
19. Podlahárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 22.5.1996
20. Oprava motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
Prevádzkarne:
   Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
21. Oprava karosérií
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
Prevádzkarne:
   Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
22. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
23. Obchodná činnosť s priemyselným a potravinárskym tovarom, obuvou,odevmi a elektrospotrebičmi
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Prevádzkarne:
   Košice-Juh, Južná trieda 117
24. Poskytovanie software
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
25. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
26. Projektová činnosť v investičnej výstavbe
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 22.5.1996
27. Čistenie fasád a pomníkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
28. Závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 5.6.2003
29. Nepravidelná cestná osobná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.6.1998
Prevádzkarne:
   Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
30. Nepravidelná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.6.1998
Prevádzkarne:
   Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
31. Zasielateľstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.6.1998
Prevádzkarne:
   Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
32. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 5.6.2003
Prevádzkarne:
   Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
33. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade
Deň vzniku oprávnenia: 21.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.6.2003
Prevádzkarne:
   Zlatá Idka, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Biela Hora,Rekr.stred.HS (Zrušená)
   Kysak, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Bukovec, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 12 - Robot.hot. 1 (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 14,Rob.hotel 2 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)
34. Pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny
Deň vzniku oprávnenia: 21.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.6.2003
Prevádzkarne:
   Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Biela Hora,rekr.stred.HS (Zrušená)
   Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Košice-Sever, Tomášikova, HUSTAKO bar (Zrušená)
35. Pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 21.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.6.2003
Prevádzkarne:
   Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Biela Hora,Rekr.stred.HS (Zrušená)
   Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Košice-Juh, Alejová ul.,amb.bufet (Zrušená)
   Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 12,Rob.hotel 1 (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 14,Rob. hotel 2 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)
36. Verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 21.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.6.2003
Prevádzkarne:
   Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekr.stred. Biela Hora (Zrušená)
   Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Košice-Sever, Tomášikova,HUSTAKO bar (Zrušená)
   Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
37. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 21.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.6.2003
Prevádzkarne:
   Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekr.stred. Biela Hora (Zrušená)
   Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Košice-Juh, Alejová ul.,ambul.bufet (Zrušená)
   Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 12, Rob.hotel 1 (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 14,Rob.hotel 2 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)
38. Závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 21.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 5.6.2003
Prevádzkarne:
   Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekr.stred.Biela Hora (Zrušená)
   Kysak, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
39. Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
40. Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
41. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
42. Výroba akumulátorov, primárných článkov a batérií
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
43. Výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov, oprava a údržba motocyklov, predaj súčiastok a príslušenstva, oprava dvojstopových vozidiel a predaj dvojstopových motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
44. Pokrývačstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
45. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
46. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
47. Kúrenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
48. Vŕtanie studní
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
49. Staviteľstvo a prípravné práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
50. Elektroinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
51. Demolácie a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
52. Vykonávanie vodných stavieb - riečne, pobrežné, výstavba vodovodov, kanalizácií
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
53. Stavebné inštalácie, sanitárne inštalácie a stavebné inštalácie, vnútorné stavbené práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
54. Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
55. Montáž káblových rozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
56. Brúsenie a leptanie skla
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
57. Výroba transportného betónu a stavebných prvkov z betónu a malty a iných produktov z betónu a cementu
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
58. Činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
59. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
60. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2000
61. Geodetické a kartografické práce
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 23.2.2005
62. Veľkoobchod s obilím, osivom a krmivami, so živými zvieratami, surovými kožkami a kožami, nápojmi a tabakom, mliekárenskými výrobkami, vajciami, olejom, tukmi, cukrom, čokoládou, cukrovinkami, kávou, čajom, kakaom, korením, tovarom pre </br
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
63. Maloobchod s uvedenými tovarmi
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
64. Veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 1.6.1998
65. Sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov vrátane upratovacích služieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
66. Zváračská škola
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
67. Školiaca a prednášková činnosť v oblasti stavebníctva
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
68. Organizovanie kurzov a školení
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
69. Výkon činnosti stavebného dozoru- pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
70. Vykonávanie ohňostrojných prác
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 7.2.1997
71. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
Prevádzkarne:
   Kaluža, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Biela Hora,Rekr.stred.HS (Zrušená)
   Kysak, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 12 - Robot.hot. 1 (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 14,Rob.hotel 2 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)
   Zlatá Idka, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Bukovec, Rekr.stredisko HS (Zrušená)
   Košice-Sever, Tomášikova, HUSTAKO bar (Zrušená)
   Košice-Juh, Alejová ul.,amb.bufet (Zrušená)
   Košice-Sever, Letná 45 (Zrušená)
72. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 4.6.1993
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
Prevádzkarne:
   Košice-Šaca, Železiarenská 49 (Zrušená)
73. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Deň vzniku oprávnenia: 21.11.1995
Deň zániku oprávnenia: 28.1.2004
Prevádzkarne:
   Zlatá Idka, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Kaluža, Biela Hora,Rekr.stred.HS (Zrušená)
   Kysak, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Bukovec, Rekreačné stredisko HS (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 12 - Robot.hot. 1 (Zrušená)
   Košice-Západ, Pražská 14,Rob.hotel 2 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 18,Rob.hotel 3 (Zrušená)
   Košice-Juh, Krivá 23,Rob.hotel 4 (Zrušená)

Hodnotenie CTY GROUP, a.s., IČO 00154041


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte CTY GROUP, a.s., IČO 00154041

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image