Doprastav, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31333320 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Doprastav, a.s., ktorý sídli na adrese Drieňová 27, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31333320.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Doprastav, a.s. so sídlom na adrese Drieňová 27, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1993.


Základné informácie o Doprastav, a.s., IČO 31333320

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Doprastav, a.s.
IČO 31333320
Adresa Drieňová 27 Bratislava 826 56
Deň zápisu 27.12.1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva. 31.5.2005
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ Ing. Dušan Mráz, r.č. XXXXXXX/XXXXX, ul. 1. mája 3, Sliač úsekoví riaditelia GR: výrobný riaditeľ Ing. František Potisk, r.č.XXXXXXX/XXXX, Guothova 3, Bratislava, technícký riaditeľ Ing.Viktor Karel, r.č. XXXXXXX/XXXX, Radvanská 5, Bratislava obchodný riaditeľ Ing.Karol Hlaváč, r.č. XXXXXXX/XXXX, Komenského 73, Banská Bystrica, ekonomický riaditeľ Ing.Tomáš Klepetko, r.č.XXXXXXX/XXXXX, Košická 56, Bratislava a riaditelia závodov: riaditeľ závodu Žilina Ing.Róbert Turanský, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Nahálku 10, Martin, riaditeľzávodu Zvolen Ing. Ján Šoltýs, r.č. XXXXXXX/XXXX, Dubičie 352/20, Kováčová, riaditeľ závodu Bratislava Mlynské Nivy Ing. Oliver Kurinec, r.č. XXXXXXX/XXXX ul.1.mája 9 Sliač, riaditeľ závodu Bratislava Petržalka Ing.Štefan Kováč, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Záhradná 13, Stupava. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo 4.2.2002 30.5.2005
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ Ing. Dušan Mráz, r.č. XXXXXXX/XXXXX, ul. 1. mája 3, Sliač úsekoví riaditelia GR: výrobný riaditeľ Ing. František Potisk, r.č.XXXXXXX/XXXX, Guothova 3, Bratislava, technícký riaditeľ Ing.Viktor Karel, r.č. XXXXXXX/XXXX, Radvanská 5, Bratislava obchodný riaditeľ Ing.Karol Hlaváč, r.č. XXXXXXX/XXXX, Komenského 73, Banská Bystrica, ekonomický riaditeľ Ing.Tomáš Klepetko, r.č.XXXXXXX/XXXXX, Košická 56, Bratislava a riaditelia závodov: riaditeľ závodu Žilina Ing.Róbert Turanský, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Nahálku 10, Martin, riaditeľzávodu Zvolen Ing. Ján Šoltýs, r.č. XXXXXXX/XXXX, Dubčice 20, Kováčová, riaditeľ závodu Bratislava Mlynské Nivy Ing. Oliver Kurinec, r.č. XXXXXXX/XXXX ul.1.mája 9 Sliač, riaditeľ závodu Bratislava Petržalka Ing.Štefan Kováč, r.č. XXXXXXX/XXXXX, Záhradná 13, Stupava. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a generálny riaditeľ, alebo jede 10.9.2001 3.2.2002
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podisovať všetci členovia predstavenstva, riaditelia odštepných závodov, úsekoví riaditelia GR. Ing. František Klepetko, Royova 14, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, obchodno - výrobný riaditeľ, Ing. Daniel Knotek, Staré záhrady 28, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, ekonomický riaditeľ, Ing. Viktor Karel Radvanská 5, Bratislava r.č. XXXXXXX/XXXX, technický riaditeľ, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ odštepného závodu, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis. 30.4.1997 9.9.2001
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, riaditelia odštepných závodov, úsekoví riaditelia GR: Ing. František Klepetko, r.č. XXXXXXX/XXXX, Royova 14, Bratislava, ako obchodnom - technisky riaditeľ, Ing. Daniel Knotek, r.č. XXXXXXX/XXXX, Staré záhrady 28, Bratislava, ako ekonomická riaditeľ, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva a jeden riaditeľ odštepného závodu, alebo jeden člen predstavenstva a úsekový riaditeľ GR. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísnému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis. 29.5.1996 29.4.1997
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciam podpisujúci pripoja svoj podpis. 27.12.1993 28.5.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená dňa 17.12.1993 zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR v zmysle ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. 1 Zák. č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a doplnkov a § 12 ods. 1 písm. a/ Zák. č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodu majetku štátu na iné osoby a Fonde národného majetku SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg. č. 2/93, vypracovaným pre prevatizáciu štátneho podniku Doprastav Bratislava. 27.12.1993
1. zasadnutie predstavenstva dňa 5.1.1994 rozhodnutie generálneho riaditeľa č.1/1994 zo dňa 12.1.1994, rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 3/1994 zo dňa 28.2.1994. 19.7.1994
Valné zhromaždenie dňa 19.4.1995 schválilo zmenu stanov akciovej spoločnosti. 19.6.1995
Valné zhromaždenie dňa 15.12.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti, notárska zápisnica N 243/95, Nz 243/95 zo dňa 15.12.1995. 15.3.1996
Notárska zápisnica N 89/96, Nz 89/96 zo dňa 10.4.1996 a stanovy spoločnosti doplnené v časti VII. čl. XXI. 29.5.1996
Notárska zápisnica N 257/96, Nz 257/96 spísaná dňa 25.11.1996 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenie konaného dňa 25.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. 29.1.1997
Výpis z uznesenia presestavenstva zo dňa 6.3.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie vo forme notárskej zápisnice N 49/97, Nz 49/97mzo dňa 27.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. 30.4.1997
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 7.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčný do notárskej zápisnice č. N 96/98, Nz 94/98. 25.5.1998
Notárska zápisnica N 111/99, Nz 11/99 zo dňa 16.4.1999 a stanovy spoločnosti, notárska zápisnica N 295/99, Nz 293/9 zo dňa 19.11.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a stanovy spoločnosti. 29.11.1999
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 5.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 151/00, Nz 151/00. 3.7.2000
Notárska zápisnica N 87/01, Nz 87/01 zo dňa 20.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola shválena zmena stanov. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.8.2001. 10.9.2001
Notárska zápisnica č.N 501/01, Nz 499/01 zo dňa 23.11.2001 osvedčujuca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 419/01, Nz 419/01 zo dňa 21.12.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady a úplné znenie stanov spoločnosti. 4.2.2002
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 113/02, Nz 113/02 zo dňa 9.4.2002. 15.5.2002
Viliam Turanský, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Viktor Karel, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Ivan Šesták, deň zániku funkcie:14.5.2003. Ing. Dušan Mráz, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Klepetko, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. František Potisk, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Ing. Daniel Knotek, deň zániku funkcie: 14.5.2003. Notárska zápisnica č. N 174/03, Nz 36249/03 zo dňa 14.5.2003. 19.9.2003
Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: Slovdrex, a.s. Sídlo: Nitrianska 9, 903 01 Senec IČO: 35 718 552 Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.5.2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 281/04, Nz 39952/04 v súlade zo zmluvou o zlúčení sa spoločnosť DOPRASTAV a.s. zlučuje so spoločnosťou SLOVDREX akciová spoločnosť, ktorej je jediným akcionárom a ktorá zaniká. Po spoločnosti SLOVDREX akciová spoločnosti, so sídlom Nitrianska 9, Senec, IČO 35 718 552 na nich prechádza všetko imanie, práva, povinnosti aj záväzky i neznáme. 3.6.2004
Notárska zápisnica N 130/2005, Nz 20537/2005, NCRls 20296/2005 napísaná dňa 10.05.2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti). Ing. Ivan Romšák, Ing. Miloslav Spišák, Ing. Svatoslav Duda - funkcia členov dozornej rady do 10.05.205. 31.5.2005
Funkcia členov predstavenstva Ing.Zdeňka Šinovského a Ing.Jiřího Bělohlava skončila 01.09.2005. 10.9.2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2006. 3.6.2006
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.5.2009. 6.6.2009
Notárska zápisnica N 118/2009, Nz 15614/2009 zo dňa 14.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. 14.7.2009
Správa o výsledku voľby členov dozornej rady zastupujúcich zamestnancov zo dňa 26.04.2010. 5.6.2010
Notárska zápisnica č.118/2011, Nz 17209/2011, NCRls 17636/2011 zo dňa 12.05.2011. 6.8.2011
Notárska zápisnica č. N 299/2011, NZ 38442/2011, NCRls 39444/2011 zo dňa 13.10.2011. 29.11.2011
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárksa zápisnica zo dňa 15.05.2012. 30.5.2012
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 258/2012, Nz 16989/2012, NCRIs 17370/2012 dňa 15.05.2012. 10.7.2012
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia - notárska zápisnica zo dňa 14.05.2012. 19.7.2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013. 28.3.2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2013 vo forme notárskej zápisnice N238/2013, Nz 8231/2013, NCRIs 8435/2013. 6.4.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 23.05.2013. 6.6.2013
Uznesenie Predstavenstva zo dňa 07.06.2013. 18.6.2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.07.2013. 13.7.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.05. 2009. 14.1.2015
Základné imanie:
22 182 468 EUR Rozsah splatenia: 22 182 468 EUR 17.8.2016
34 281 996 EUR Rozsah splatenia: 34 281 996 EUR 6.6.2009 16.8.2016
1 008 294 000 Sk 27.12.1993 5.6.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Doprastav, a.s.
IČO 31333320
Adresa Drieňová 27 Bratislava 826 56

Kontakty na Doprastav, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 31333320

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Drieňová 27 Bratislava 826 56 od  3.6.2006 
Drieňová 27 Bratislava od  27.12.1993  do  2.6.2006

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82656 Bratislava-Ružinov, Drieňová 27

Predmet činností Doprastav, a.s., IČO 31333320

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prenájom dopravných a mechanizačných prostredkov, stavebných dielcov a podporných stvebných konštrukcií 27.12.1993
činnosť vykonávaná banským spôsobom 28.10.1994
projektovanie stavieb - dopravné stavby, pozemné komunikácie a letiská 29.11.1999
poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu 29.11.1999
organizovanie kurzov a školení 29.11.1999
činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm. d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 29.11.1999
činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činnosti pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov 5.9.2000
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 4.2.2002
výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov 15.5.2002
galvanizácia kovov 3.6.2004
vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií 3.6.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 18.7.2007
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania) 24.9.2009
vedenie účtovníctva 12.12.2007
činnosť účtovných a ekonomických poradcov 12.12.2007
automatizované spracovanie dát 12.12.2007
podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom 12.12.2007
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie viazačov bremien, - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na Aa, Ab, Ad, Ba, Bb, Bc, Be, Bf, Bh, C, - výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 28.2.2008
vyhodnocovanie realizačnej dokumentácie 6.6.2009
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 6.6.2009
montáž zdvíhacích zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení 6.6.2009
oprava pracovných strojov 6.6.2009
opravy cestných motorových vozidiel 6.6.2009
zámočníctvo 6.6.2009
kovoobrábanie 6.6.2009
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2009
vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č.264/1999 Z.z. / 6.6.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 6.6.2009
prenájom nehnuteľnostínebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 6.6.2009
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov 6.6.2009
vnútroštátna nákladná cestná doprava 6.6.2009
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 6.6.2009
zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami 6.6.2009
iné podnikanie v civilnom letectve 6.6.2009
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu: - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na zariadenia typu Ab 1, b2, Bb 1, b2 6.6.2009
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb / § 44 živn.zák. / alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností 6.6.2009
činnosti vo vojenskom letectve ( vykonávanie údržby pohybových plôch letísk vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky ) 6.6.2009
vykonávanie geodetických prác 14.7.2009
poskytovanie skladovacích služieb 6.8.2011
asfaltérske práce 10.7.2012
oprava výtlkov 10.7.2012
inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve) 19.7.2012
zváračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére) 19.7.2012
živičné práce (výroba a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí) 19.7.2012
realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností) 19.7.2012
vyhotovovanie dokumentácie pre vykonávanie prác na stavbe (vyhotovovanie realizačnej dokumentácie) 19.7.2012
vykonávanie trhacích prác 14.1.2015
počítačové služby 14.1.2015
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi 12.12.2007 23.9.2009
vykonávanie trhacích prác 6.6.2009 16.12.2010
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej oblasti triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 6.6.2009 16.12.2010
vyhotovenie dokumentácie pre vykonanie prác na stavbe / vyhotovenie realizačnej dokumentácie / 4.2.2002 5.6.2009
vykonávanie dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb 27.12.1993 5.6.2009
výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov, oceľových a zámočníckych konštrukcii 27.12.1993 5.6.2009
obchodná činnosť: nákup a predaj tovaru, sprostredkovanie kúpy a predaja 27.12.1993 5.6.2009
nepravidelná autobusová doprava 5.9.2000 5.6.2009
výroba, opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov a zriadeni, strojarenských výrobkov 27.12.1993 5.6.2009
ubytovacie služby 27.12.1993 5.6.2009
pohostinská činnosť 27.12.1993 16.12.2010
projektová činnosť v investičnej výstavbe 27.12.1993 18.7.1994
verejná cesta nákladná doprava 27.12.1993 5.6.2009
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb 19.7.1994 5.6.2009
vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov,stavebných hmôt a látok používaných v pozemnom, inžinierskom a priemyselnom stavebníctve 19.7.1994 5.6.2009
bánska činnosť a trhacie práce malého rozsahu 19.7.1994 13.1.2015
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním iných než základných služieb 19.7.1994 5.6.2009

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba stavebných hmôt,polotovarov,betónových,železobetónových dielcov,oceľových a zámočníckych konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Oliver Kurinec (Zrušený)
2. Výroba,opravy a servis motorových dopravných prostriedkov, stavebných strojov, mechanizmov,zariadení, strojárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Viktor Karel (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Petržalka, Blagoevova 28 - odšt.záv . (Zrušená)
3. Oprava a servis zariadení a strojárskych výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Viktor Karel (Zrušený)
Ing. Jozef Matula (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Letisko (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 70 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Púchovská 10 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Stromová 13 (Zrušená)
   Bratislava-Lamač, Furmanská cesta (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Mlynská dolina (Zrušená)
   Trnava, Orgovánová (Zrušená)
   Bratislava-Podunajské Biskupice, Hronská 1 (Zrušená)
   Badín, Kečka (Zrušená)
   Komárno, Letná 22 (Zrušená)
   Nové Mesto nad Váhom, Kočovská cesta (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom (Zrušená)
   Žilina, Závodie, Komsomolcov (Zrušená)
   Žilina, Jesenského 18 (Zrušená)
   Bratislava-Vrakuňa, K zahradnictví (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Domkárska (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Staviteľská 3 (Zrušená)
   Bratislava-Lamač, Lamačská cesta (Zrušená)
   Bratislava-Dúbravka, Na vrátkach 4 (Zrušená)
   Bratislava-Petržalka, Blagojevova 28 (Zrušená)
   Zvolen, Balkán (Zrušená)
   Banská Bystrica, Zvolenská (Zrušená)
   Komárno, Hadovská cesta (Zrušená)
   Vrútky, Hájska (Zrušená)
   Bratislava-Vrakuňa, Pod skalami (Zrušená)
   Trenčín, Trenčianske Biskupice (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 70 (Zrušená)
4. Vykonávanie dopravných,inžinierskych,priemyselných,bytových a občianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. František Koločány (Zrušený)
5. Nákup,predaj,sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živno-sti
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.9.2002
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Košická 52 (Zrušená)
6. Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozid-lá s poskytovaním iných než základných služieb-predaj mazív
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. František Potisk (Zrušený)
7. Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než zá- kladných služieb - správa budov
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 25.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Viktor Karel (Zrušený)
8. Prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov,stavebnýchdielcov a podporných stavebných konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 25.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Sýkora (Zrušený)
9. Vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skú- šok materiálov,polotovarov,výrobkov,stavebných hmôt a látok používaných v pozemnom inžinierskom a priemyselnom staveb- níctve /okrem činnosti §3,ods.2, písm.1, zák.č.455/91 Zb./
Deň vzniku oprávnenia: 1.10.1992
Deň zániku oprávnenia: 25.9.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Viliam Turanský (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Nové Mesto, Púchovská 10 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Letisko (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 70 (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Stromová 13 (Zrušená)
   Bratislava-Lamač, Furmanská cesta (Zrušená)
   Bratislava-Staré Mesto, Mlynská dolina (Zrušená)
   Trnava, Orgovánová (Zrušená)
   Bratislava-Podunajské Biskupice, Hronská 1 (Zrušená)
   Badín, Kečka (Zrušená)
   Komárno, Letná 22 (Zrušená)
   Nové Mesto nad Váhom, Kočovská cesta (Zrušená)
   Dubnica nad Váhom (Zrušená)
   Žilina, Jesenského 18 (Zrušená)
   Bratislava-Vrakuňa, K zahradnictví (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Domkárska (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Staviteľská 3 (Zrušená)
   Bratislava-Lamač, Lamačská cesta (Zrušená)
   Zvolen, Balkán (Zrušená)
   Banská Bystrica, Zvolenská (Zrušená)
   Komárno, Hadovská cesta (Zrušená)
   Vrútky, Hájska (Zrušená)
   Bratislava-Vrakuňa, Pod skalami (Zrušená)
   Trenčín, Trenčianske Biskupice (Zrušená)
   Žilina, Závodie,Komsomolcov (Zrušená)
   Bratislava-Dúbravka, Na Vrátkach 4 (Zrušená)
   Bratislava-Petržalka, Blagoevova 28 (Zrušená)
   Vrútky, Hájaska (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 70-odšt.záv . (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Bratislava - Letisko (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Púchovská 13 (Zrušená)
   Žilina, Závodie - Komsomolcov (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Staviteľská 3 (Zrušená)
   Bratislava-Karlova Ves, Lamačská cesta (Zrušená)
   Bratislava-Karlova Ves, Na Vrátkach 4 (Zrušená)
10. Ubytovacie služby v ubyt.zar.kateg.hotel vr.prev.pohos.čin. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach kategórie hotelvčítane prevádzkovania pohostinských činností v týchto za- riadeniach
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 10.8.2005
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 70 (Zrušená)
   Komárno, Hadovská cesta (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Košická 52 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Záhradnícka 83 (Zrušená)
   Bratislava-Petržalka, Janíkove role (Zrušená)
   Pezinok, Kučišdorfská dolina (Zrušená)
   Modra, Harmónia (Zrušená)
   Zuberec, Roháče (Zrušená)
   Starý Smokovec, RZ Jedľa (Zrušená)
   Trenčín, Jesenského (Zrušená)
   Vrútky, Čsl.brigády (Zrušená)
   Ružomberok, Likavka (Zrušená)
   Kamenica nad Hronom, Kamenica nad Hronom (Zrušená)
   Komárno, Františkánska (Zrušená)
   Patince (Zrušená)
   Bratislava-Petržalka, Kaukazská ul . (Zrušená)
   Váhovce (Zrušená)
11. Ubytovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 8.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Mráz (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Podunajské Biskupice, Hronská 1 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Košická 52 - odšt.záv . (Zrušená)
   Zvolen, Strážska (Zrušená)
12. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 8.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Mráz (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zvolen, Strážska (Zrušená)
   Bratislava-Nové Mesto, Rožňavská 30 (Zrušená)
   82101 Bratislava-Ružinov, Drieňová 27 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Drieňová 22 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Miletičova 19 (Zrušená)
13. Verejná cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.11.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. František Potisk (Zrušený)
14. Poskytovanie prechodného ubytovania za odplatu
Deň vzniku oprávnenia: 26.10.1994
Prevádzkarne:
   94639 Patince, Chata Kamila (Zrušená dňom 5.10.2009)
   02732 Zuberec, Hotel Osobitá (Zrušená dňom 5.10.2009)
   03861 Vrútky, Chata v Jedlovňách (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Košická 52-Odšt.záv . (Zrušená dňom 5.10.2009)
15. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 9.11.2004
Zodpovedný zástupca: Ladislav Bartovic (Zrušený)
16. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1998
Deň zániku oprávnenia: 14.11.2003
Zodpovedný zástupca: RNDr. Miroslav Sklenár (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Jesenského 18 (Zrušená)
17. Nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.2000
Deň zániku oprávnenia: 9.11.2004
Zodpovedný zástupca: Ladislav Bartovic (Zrušený)
18. Činnosť autorizovanej osoby ako skúšobného laboratória na vykonávanie činností pri preukazovaní zhody stavebných prvkov
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.2000
Deň zániku oprávnenia: 14.11.2003
Zodpovedný zástupca: Ing. Viliam Perknovský (Zrušený)
19. Výroba, predaj, montáž a požičiavanie dopravných značiek a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 10.4.2002
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Zvolenská 39
   82101 Bratislava-Ružinov, Drieňová 27 (Zrušená dňom 8.7.2010)
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Kočovská cesta 2121/7 (Zrušená dňom 12.12.2012)
20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Božík (Zrušený dňom 17.5.2007)
Ing. Alexander Menyhárt (Zrušený dňom 12.12.2012)
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Drieňová 31 (Zrušená dňom 5.2.2013)
21. Montáž,oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
22. Montáž zdvíhacích zariadení,odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
23. Oprava pracovných strojov
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Balaj (Zrušený dňom 12.12.2012)
Ing. Vladimír Markech (Zrušený dňom 27.4.2011)
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Hronská 1
   97401 Banská Bystrica, Zvolenská 39
   01001 Žilina, Kragujevská 11
   90301 Senec, Nitrianska cesta 5
24. Opravy cestných motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Markech (Zrušený dňom 12.12.2012)
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Hronská 1
   97401 Banská Bystrica, Zvolenská 39
   01001 Žilina, Kragujevská 11
   90301 Senec, Nitrianska cesta 5
25. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Balaj
Ing. Vladimír Markech (Zrušený dňom 27.4.2011)
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Kragujevská 11
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Kočovská cesta 2121/7
   01001 Žilina, Kragujevská 11 (Zrušená dňom 12.12.2012)
   82638 Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 70 (Zrušená dňom 27.4.2011)
26. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Balaj
Ing. Vladimír Markech (Zrušený dňom 27.4.2011)
Prevádzkarne:
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Kočovská cesta 2121/7
   01001 Žilina, Kragujevská 11 (Zrušená dňom 12.12.2012)
   82638 Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 70 (Zrušená dňom 27.4.2011)
27. Vykonávanie a vyhodnocovanie preukazných a kontrolných skúšok materiálov, polotovarov, výrobkov, stavebných hmôt a látok používaných v stavebníctve / nejde o činnosť autorizovanej osoby podľa zákona č. 264/1999 Z.z./
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Róbert Serva (Zrušený dňom 30.8.2010)
Prevádzkarne:
   82638 Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 68 (Zrušená dňom 12.12.2012)
   01001 Žilina, Kragujevská 11 (Zrušená dňom 12.12.2012)
   96093 Zvolen, Hronská 1 (Zrušená dňom 12.12.2012)
28. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Drieňová 31 (Zrušená dňom 12.12.2012)
29. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Hronská 1 (Zrušená dňom 8.7.2010)
30. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebnej výroby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Hronská 1 (Zrušená dňom 8.7.2010)
   82101 Bratislava-Ružinov, Drieňová 31 (Zrušená dňom 12.12.2012)
31. Prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Hronská 1
   82638 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 68
   01001 Žilina, Kragujevská 11
   90301 Senec, Nitrianska cesta 5
   96001 Zvolen, Hronská 1 (Zrušená dňom 8.7.2010)
32. Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Prevádzkarne:
   82108 Bratislava-Ružinov, Košická 52 (Zrušená dňom 12.12.2012)
   01001 Žilina, Kragujevská 11 (Zrušená dňom 12.12.2012)
   Bratislava-Ružinov, Košická 52 - odšt.záv . (Zrušená dňom 5.10.2009)
   96001 Zvolen, Hronská 1 (Zrušená dňom 12.12.2012)
33. Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch s poskytovaním doplnkových služieb /§ 44 živn. zák./ alebo ak garáže a odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnu
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Prevádzkarne:
   82108 Bratislava-Ružinov, Košická 52 (Zrušená dňom 8.7.2010)
34. Výroba stavebných hmôt, polotovarov, betónových, železobetónových dielcov
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2002
Prevádzkarne:
   01001 Žilina, Kragujevská 11
   90301 Senec, Nitrianska cesta 5
   94501 Komárno, Rolnícka škola
   96001 Zvolen, Hronská 1 (Zrušená dňom 8.7.2010)
   96001 Zvolen, Hrad-Balkán (Zrušená dňom 12.12.2012)
   01001 Žilina, Cestárska ul. (Zrušená dňom 12.12.2012)
   82101 Bratislava-Ružinov, Drieňová 31 (Zrušená dňom 12.12.2012)
35. Projektovanie stavieb - dopravné stavby - pozemné komunikácie a letiská
Deň vzniku oprávnenia: 29.3.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.3.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Hladný (Zrušený)
36. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 16.12.2010
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Matula (Zrušený dňom 16.12.2010)
Prevádzkarne:
   90301 Senec, Slnečné jazerá - sever (Zrušená dňom 26.6.2009)
   82108 Bratislava-Ružinov, Košická 52 (Zrušená dňom 26.6.2009)
   01001 Žilina, Kragujevská 11 (Zrušená dňom 26.6.2009)
   Bratislava-Ružinov, Košická 52 - odšt.záv . (Zrušená dňom 26.6.2009)
37. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1994
Deň zániku oprávnenia: 16.12.2010
Zodpovedný zástupca: Anna Müllerová (Zrušený dňom 16.12.2010)
Prevádzkarne:
   82108 Bratislava-Ružinov, Košická 52 (Zrušená dňom 26.6.2009)
   90301 Senec, Slnečné jazerá - sever (Zrušená dňom 27.2.2007)
   06201 Vysoké Tatry, Vila Jedľa, Nový Smokovec (Zrušená)
   02732 Zuberec, Hotel Osobitá (Zrušená dňom 26.6.2009)
   82108 Bratislava-Ružinov, Košická 56 (Zrušená dňom 26.6.2009)
38. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 4.8.1998
Deň zániku oprávnenia: 16.12.2010
Zodpovedný zástupca: RNDr. Miroslav Sklenár (Zrušený dňom 16.12.2010)
39. Činnosť autorizovanej osoby
Deň vzniku oprávnenia: 16.8.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Róbert Serva (Zrušený dňom 19.6.2012)
Prevádzkarne:
   96001 Zvolen, Hronská 1
   82638 Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 68
   90301 Senec, Nitrianska cesta/Areál VAZ Doprastav Asfalt ,a.s./ (Zrušená dňom 11.8.2014)
   01001 Žilina, Kragujevská 11 (Zrušená dňom 11.8.2014)
   08233 Chminianska Nová Ves, Areál VAz Doprastav Asfalt, a.s. (Zrušená dňom 11.8.2014)
   97405 Banská Bystrica, Rakytovce/ Areál VAZ Doprastav Asfalt, a.s/ (Zrušená dňom 11.8.2014)
40. Galvanizácia kovov
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
Zodpovedný zástupca: Peter Matyáš
Karol Bublavý (Zrušený dňom 19.6.2012)
Ing. František Koločány (Zrušený dňom 30.8.2010)
Prevádzkarne:
   91501 Nové Mesto nad Váhom, Kočovská cesta 7
41. Vykonávanie protikoróznej ochrany oceľových konštrukcii
Deň vzniku oprávnenia: 12.5.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. František Koločány (Zrušený dňom 30.8.2010)
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Kočovská cesta
42. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Vladimír Volko (Zrušený dňom 3.12.2013)
43. Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 23.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Vladimír Volko (Zrušený dňom 3.12.2013)
44. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2007
45. Činnosť účtovných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2007
46. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2007
47. Podnikanie v oblasti nakladania s iným, než nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2007
48. Zhodnocovanie iných ako nebezpečných odpadov mobilnými zariadeniami
Deň vzniku oprávnenia: 9.6.2008
Prevádzkarne:
   82638 Bratislava-Ružinov, Mlynské Nivy 68 (Zrušená dňom 12.12.2012)
   82101 Bratislava-Ružinov, Drieňová 31 (Zrušená dňom 12.12.2012)
49. Realitná činnosť (sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti)
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Lilla Hronová
50. Geodetické a kartografické činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Richard Szabó
Ing. Jozef Beňo (Zrušený dňom 26.7.2013)
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Drieňová 31 (Zrušená dňom 5.2.2013)
51. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania)
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Pucher
52. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 17.10.2007
Deň zániku oprávnenia: 3.9.2009
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Pucher (Zrušený dňom 3.9.2009)
Zuzana Bortlíková (Zrušený dňom 25.3.2009)
53. Poskytovanie skladovacích služieb
Deň vzniku oprávnenia: 15.7.2011
54. Asfaltérske práce
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2012
55. Oprava výtlkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2012
56. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 15.8.2014
57. Vykonávanie trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 14.11.2014
Zodpovedný zástupca: Ľubomír Bušovský
58. Živičné práce (výroba, spracovanie a pokládka asfaltových a bitumenových zmesí)
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.2009
Prevádzkarne:
   01841 Dubnica nad Váhom, Malý Kolačín (Zrušená dňom 12.12.2012)
   03401 Ružomberok, Bieky Potok (Zrušená dňom 12.12.2012)
   90301 Senec, Nitrianska cesta (Zrušená dňom 12.12.2012)
   01355 Višňové (Zrušená dňom 12.12.2012)
   97401 Banská Bystrica, Rakytovce (Zrušená dňom 12.12.2012)
59. Činnosť vykonávaná banským spôsobom - podzemné práce vykonávané banským spôsobom v rozsahu § 3 písm.d/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Deň vzniku oprávnenia: 29.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. František Očkaják
Ing. Róbert Turanský (Zrušený dňom 30.8.2010)
60. Organizovanie kurzov a školení
Deň vzniku oprávnenia: 28.10.1998
61. Vyhotovovanie realizačnej dokumentácie
Deň vzniku oprávnenia: 6.8.2001
Prevádzkarne:
   82101 Bratislava-Ružinov, Drieňová 27 (Zrušená dňom 8.7.2010)
62. Zváračské práce (zváranie oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére)
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.2009
63. Inžinierska činnosť (obstarávateľská činnosť v stavebníctve)
Deň vzniku oprávnenia: 10.8.2009

Hodnotenie Doprastav, a.s., IČO 31333320


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Doprastav, a.s., IČO 31333320

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image