Drogérie Bratislava š.p., IČO 00021474 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Drogérie Bratislava š.p., ktorý sídli na adrese Plynárenská 2 Bratislava a má pridelené IČO 00021474.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Drogérie Bratislava š.p. so sídlom na adrese Plynárenská 2 Bratislava bol založený v roku 1989.


Základné informácie o Drogérie Bratislava š.p., IČO 00021474

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Drogérie Bratislava š.p.
IČO 00021474
Adresa Stará Vajnorská 21 Bratislava 832 39
Deň zápisu 1.1.1989
Deň výmazu 16.11.1996
Dôvod výmazu zrušenie rozhodnutím zakladateľa
Právna forma Štátny podnik
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 106 zo dňa 23.7.1996, ktorým bol štátny podnik Drogérie Bratislava so sídlom v Bratislave zrušený bez likvidácie. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý ho dňa 1.8.1996 predá zmluvou o predaji podniku spoločnosti DROGSPOL spol. s r.o. Bratislava. Potvrdenie Fondu národného majetku SR zo dňa 11.9.1996 pod. č. 978/1996 - Br o uzavretí zmluvy č. 1548/1996 o predaji časti podniku Drogérie Bratislava š.p. s účinnosťou od 1.8.1996 spoločnosti DROGSPOL spol. s r.o. Písomný súhlas DÚ BA III č.j. 602/230 - 15270/96 zo dňa 14.8.1996 so zrušením š.p. Drogérie Bratislava bez likvidácie. Na základe uvedeného V Y M A Z U J E S A : Drogérie Bratislava š.p., so sídlom Stará Vajnorská 21, 832 39 Bratislava, IČO: 00 021 474 zapísaný dňa 30.12.1988 do obchodného registra v oddieli Pš, vo vložke 110/B z obchodného registra v celom rozsahu. Stary spis: Pš 110 16.11.1996
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 106 zo dňa 23.7.1996, ktorým bol štátny podnik Drogérie Bratislava so sídlom v Bratislave zrušený bez likvidácie. Majetok, práva, povinnosti a záväzky /i neznáme/, okrem práv podľa § 16 Zák. č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý ho dňa 1.8.1996 predá zmluvou o predaji podniku spoločnosti DROGSPOL spol. s r.o. Bratislava. Potvrdenie Fondu národného majetku SR zo dňa 11.9.1996 pod. č. 978/1996 - Br o uzavretí zmluvy č. 1548/1996 o predaji časti podniku Drogérie Bratislava š.p. s účinnosťou od 1.8.1996 spoločnosti DROGSPOL spol. s r.o. Písomný súhlas DÚ BA III č.j. 602/230 - 15270/96 zo dňa 14.8.1996 so zrušením š.p. Drogérie Bratislava bez likvidácie. Na základe uvedeného: Starý spis: Pš 110 16.11.1996
Tento štátny podnik bol založený rozhodutím ministra obchodu a cestovného ruchu SR číslo: 1779/1988-1 zo dňa 23.12.1988 podľa § 18 zák. č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku Stary spis: Pš 110 1.1.1989 15.11.1996
Rozhodnutie riaditeľa š.p. o zriadení odštepných závodov zo dňa 08.08.1994. Stary spis: Pš 110 14.11.1994 15.11.1996
Rozhodnutie riaditeľa č. 1/95 zo dňa 3.10.1995 o zrušení odštepného závodu 01 Drogérie - Bratislava. Menovací dekrét Danice Šestákovej zo dňa 24.4.1995. Odvolací dekrét Jarmily Korčekovej zo dňa 27.4.1995. Stary spis: Pš 110 17.10.1995 15.11.1996
Na základe privatizačného projektu schváleného rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 318 zo dňa 23.06.1995 pod. spis. č. KM 304/1995 a v súlade s ust. § 11 Zák. č. 92/1991 Zb. o pod- mienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení Zák. č. 92/1992 Zb. a jeho neskorších zmien a doplnkov dňom 31.10.1995. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na základe rozhodnutia č. 179 zo dňa 10.10.1995, číslo 110/6247/160/95 vyňalo časť majetku štátneho podniku Drogérie Bratislava a to odštepný závod 02 Topoľčany. Časť majetku štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza dňom vyňatia na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý dňa 1.11.1995 vloží časť majetku štátneho podniku do akciovej spoločnosti TOPDROG, a.s. Topoľčany. Stary spis: Pš 110 13.11.1995 15.11.1996
Odvolací dekrét Danice Šestákovej zo dňa 28.02.1996, číslo 1/sekr. Menovací dekrét Ing. Alexandri Kastlovej zo dňa 28.02.1996, číslo 1/sekr. riad. podniku. Stary spis: Pš 110 25.4.1996 15.11.1996
Základné imanie:
295 725 000 Sk 6.2.1995 15.11.1996
245 874 000 Sk 1.1.1989 5.2.1995

Kontakty na Drogérie Bratislava š.p., IČO 00021474

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Stará Vajnorská 21 Bratislava 832 39 od  25.5.1995  do  15.11.1996
Pionierska 9/a Bratislava 831 01 od  29.6.1993  do  24.5.1995
Plynárenská 2 Bratislava od  1.1.1989  do  28.6.1993

Predmet činností Drogérie Bratislava š.p., IČO 00021474

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
Základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potreb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb. Za tým účelom štátny podnik vykonáva najmä: 1.1.1989 22.12.1993
Maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimentoch -drogistický a zdravotnícky tovar, kozmetika, farby, laky, mydlá, čistiace a pracie prostriedky, kefársky tovar, pestovateľské a hospodárske potreby, chemické výrobky, výrobky foto-kino, galantéria drogistického charakteru, autokozmetika a autopotreby a ďalej v týchto sortimentoch: -obuv, kožená galantéria, textilný tovar, potreby pre domácnosť, papier a papierenské výrobky, školské potreby, hračky a spoločenské hry, tabakové výroky a fajčiarske potreby, zdravotné čaje, konzumný lieh, pochutiny a ostatné požívatiny, sklo, porcelán 1.1.1989 22.12.1993
Poskytovanie a sprostredkovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti vrátane služieb kozmetických salónov, opráv fotoprístrojov, spracovania filmov a fotografií 1.1.1989 22.12.1993
Nákup tovaru z dovozu prostredníctvom orgaoprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, predovšetkým v pôsobnosti MOOCR SSR 1.1.1989 22.12.1993
Priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, Veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom 1.1.1989 22.12.1993
Realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poveraných organizácií. 1.1.1989 22.12.1993
V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť. 1.1.1989 22.12.1993
základným predmetom činnosti štátneho podniku je uspokojovanie potrieb občanov na vnútornom trhu predajom tovaru a poskytovanie súvisiacich služieb, za tým účelom štátny podnik vykonáva najma: 23.12.1993 15.11.1996
maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť v sortimentoch: 23.12.1993 15.11.1996
drogistický a zdravotnícky tovar, kozmetika, farby, laky, mydlá, čistiace a pracie prostriedky, kefársky tovar, pestovateľské a hospodárske potreby, chemické výrobky, výrobky foto - kino, galantéria drogistického charakteru, autokozmetika a autopotreby a ďalej v týchto sortimentoch: 23.12.1993 15.11.1996
obuv, kožená galantéria, textilný tovar, potreby pre domácnosť, papier a papierenské výrobky, školské potreby, hračky a spoločenské hry, tabakové výrobky a fajčiarske potreby, zdravotnícke čaje, konzumný lieh, pochutiny a ostatné požívatiny, sklo, porcelán 23.12.1993 15.11.1996
poskytovanie a sprostredkovanie služieb súvisiacich s vykonávaním maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti vrátane služieb kozmetických salónov, opráv fotoprístrojov, spracovania filmov a fotografií, - nákup tovaru z dovozu prostredníctvom orgnizácií oprávnených na vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti, predovšetkým v pôsobnosti MOOCR SSR 23.12.1993 15.11.1996
priame výmeny tovaru a malý pohraničný styk prostredníctvom organizácií oprávnených na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti 23.12.1993 15.11.1996
veľkoobchodný predaj spotrebným družstvám a iným odberateľom 23.12.1993 15.11.1996
realizácia pravidiel štátneho riadenia cien určovanie a uplatňovanie cien výrobkov, výkonov, prác a služieb podľa platných právnych noriem a rozhodnutí štátnych orgánov a poverených organizácii 23.12.1993 15.11.1996
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi môže štátny podnik stanovený predmet činnosti prekročiť 23.12.1993 15.11.1996
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov formou veľkoobchodu 6.2.1995 15.11.1996
sprostredkovanie výkonu služieb, _ predaj drogériového tovaru a rozličného tovaru formou maloobchodu 6.2.1995 15.11.1996

Hodnotenie Drogérie Bratislava š.p., IČO 00021474


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Drogérie Bratislava š.p., IČO 00021474

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image