DUE WORKS, a.s., akciová spoločnosť, Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO 35854626 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt DUE WORKS, a.s., akciová spoločnosť, ktorý sídli na adrese Istrijská 76, Bratislava-Devínska Nová Ves a má pridelené IČO 35854626.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom DUE WORKS, a.s., akciová spoločnosť so sídlom na adrese Istrijská 76, Bratislava-Devínska Nová Ves bol založený v roku 2003.


Základné informácie o DUE WORKS, a.s., akciová spoločnosť, IČO 35854626

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov DUE WORKS, a.s.
IČO 35854626
Adresa Istrijská 76 Bratislava 841 07
Deň zápisu 24.3.2003
Deň výmazu 1.1.2006
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti je vo všetkých veciach oprávnené predstavenstvo. Za predstavenstvo konajú vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich musí byť vždy predseda predstavenstva. 24.3.2003 31.12.2005
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 372/2005, NZ 62909/2005, NCRls 62315/2005 zo dňa 12.12.2005 o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 31.12.2005, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 375/2005, NZ 62921/2005, NCR ls 62483/2005 dňa 12.12.2005. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť DUE WORKS, a.s., Istrijská 76, Bratislava 841 07, IČO: 35 854 626, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3110/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou KEY INVESTMENTS, a.s., zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka č. 3340/B a s obchodnou spoločnosťou KEY INVESTMENTS o.c.p., a.s., zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sa, Vložka č. 3577/B, ktorá je právnym nástupcom oboch zanikajúcich spoločností a preberá všetky ich práva a záväzky ku dňu 01.01.2006. 1.1.2006
Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápsnice č. N 402/2002, NZ 382/2002 zo dňa 20.09.2002 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 30.01.2003 pod. č. N 25/ 2003, NZ 6773/2003 a dodatkom č. 2 zo dňa 14.03.2003 pod č. N 86/03, NZ 19159/03 v zmysle ust. § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 500/2001 Z.z. 24.3.2003 31.12.2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.5.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.8.2003. Oznámenie JUDr. M. Bognára o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 30.5.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. J. Macha sa končí dňom 5.5.2003. Funkcia členov dozornej rady Mgr. I. Jurčovej, JUDr. M. Bognára sa končí dňom 11.8.2003. 3.11.2003 31.12.2005
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 22.12.2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici č. N 722/03, Nz 125536/03 napísanej dňa 22.12.2003 notárom JUDr. Lošonským PhD bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie UPFT č. GRUFT - 059/2003/OCP zo dňa 16.12.2003 právoplatný 19.12.2003. 23.4.2004 31.12.2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2005. 20.4.2005 31.12.2005
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2005 N 26/05 Nz 23501/05 spísaná JUDr. Alžbetou Juríkovou o zmene obchodného mena na DUE WORKS, a.s.. 24.6.2005 31.12.2005
Základné imanie:
6 000 000 Sk Rozsah splatenia: 6 000 000 Sk 24.3.2003 31.12.2005

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno DUE WORKS, a.s., akciová spoločnosť
IČO 35854626
Adresa 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, Istrijská 76

Kontakty na DUE WORKS, a.s., akciová spoločnosť, Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO 35854626

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Istrijská 76 Bratislava 841 07 od  24.3.2003  do  31.12.2005

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, Istrijská 76

Predmet činností DUE WORKS, a.s., akciová spoločnosť, IČO 35854626

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a F), zákona o cenných papieroch 24.3.2003 22.4.2004
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b), zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f), zákona o cenných papieroch 24.3.2003 22.4.2004
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e), zákona o cenných papieroch vo zťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f), zákona o cenných papieroch 24.3.2003 22.4.2004
príjmanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f), zákona o cenných papieroch 24.3.2003 22.4.2004
obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním , vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch 24.3.2003 22.4.2004
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch 24.3.2003 22.4.2004
I. hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e), g), h), a i) zákona o cenných papieroch, 2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e), g), h) a i) zákona o cenných papieroch, 3. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 23.4.2004 21.2.2005
II. vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. e) zákona o cenných papieroch, 2. poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h a i) zákona o cenných papieroch, 3. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 4. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s umiestňovaním a upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástr 23.4.2004 21.2.2005
pri poskytovaní investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 3 písm. b) a e) zákona o cenných papieroch k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať tieto investičné služby len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové sadzby 23.4.2004 21.2.2005
I. hlavné investičné činnosti: 22.2.2005 23.6.2005
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následne postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania, podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 22.2.2005 23.6.2005
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 22.2.2005 23.6.2005
riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov, podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) h) a i) zákona o cenných papieroch 22.2.2005 23.6.2005
II. vedľajšie investičné činnosti: 22.2.2005 23.6.2005
úschova alebo správa jediného alebo niekoľkých investičných nástrojov, podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 22.2.2005 23.6.2005
poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 22.2.2005 23.6.2005
obstarávanie vydávanie a cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s umiestňovaním a upisovaním investičných nástrojov vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 22.2.2005 23.6.2005
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovanie do investičných nástrojov, podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch v o vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 22.2.2005 23.6.2005
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s o zákonom 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch 22.2.2005 23.6.2005
Pri poskytovaní investičných služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), a d) a § 6 ods. 3 písm. b) a e) zákona o cenných papieroch k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), g) a i) zákona o cenných papieroch je spoločnosť oprávnená poskytovať tieto investičné služby len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové sadzby 22.2.2005 23.6.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( aloobchod ) 24.6.2005 31.12.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) 24.6.2005 31.12.2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 24.6.2005 31.12.2005
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 24.6.2005 31.12.2005
reklamná a propagačná činnosť 24.6.2005 31.12.2005
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 24.6.2005 31.12.2005

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 26.5.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2006
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 26.5.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2006
3. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.5.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2006
4. Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.5.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2006
5. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 26.5.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2006
6. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.5.2005
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2006

Hodnotenie DUE WORKS, a.s., akciová spoločnosť, IČO 35854626


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte DUE WORKS, a.s., akciová spoločnosť, IČO 35854626

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image