E L A S , spol. s r.o., Prievidza, IČO 00615072 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt E L A S , spol. s r.o., ktorý sídli na adrese Vinohradnícka 6, Prievidza a má pridelené IČO 00615072.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom E L A S , spol. s r.o. so sídlom na adrese Vinohradnícka 6, Prievidza bol založený v roku 1991.


Základné informácie o E L A S , spol. s r.o., IČO 00615072

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov E L A S , spol. s r.o.
IČO 00615072
Adresa Vinohradnícka 6 Prievidza 971 01
Deň zápisu 31.7.1991
Deň výmazu 26.6.2007
Spoločnosť zrušená od 15.6.2007
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz Zrušenie spoločnosti E L A S, spol. s.r.o. bez likvidácie, a to formou zlúčenia so spoločnosťou HT Computers, s.r.o. a so spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., ktorá sa stáva nástupcom tejto spoločnosti
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. 15.6.2005 25.6.2007
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. 31.7.1991 14.6.2005
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti E L A S, spol. sr.o. zo dňa 15.06.2007 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti E L A S, spol. sr.o., Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza, IČO: 00 615 072, zapísanej v Obchodnom registri OS Trenčín, odd. Sro vložka č. 1814/R bez likvidácie, a to formou zlúčenia so spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 796 120 zapísanej v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 22494/B a so spoločnosťou HT Computers, s.r.o., so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 758 929, zapísanou v Obchodnom registri OS: Bratislava I, oddiel Sro, vložka čl 45692/B. Právnym nástupcom sa stáva spoločnosť Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., ktorá na seba preberá všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti E LA S, spol. s r.o.. 26.6.2007
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.7.l99l v zmysle § lO6n zák. č. lO3/9O Zb., ktorým sa mení a dopľňa HZ. Na zasadnutí Zhromaždenia spoločníkov bol schválený Dodatok č.2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. 31.7.1991 25.6.2007
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.1.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 466 6.4.1995 25.6.2007
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 07.11.1996, bol schválený Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 466 27.11.1996 25.6.2007
Valné zhromaždenie dňa 06.05.1997 schválilo dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve. 4.8.1997 25.6.2007
Na základe rozhodnutia spoločníkov mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle § 130 zák.č. 13/1991 Zb. spoločníci dňa 14.10.1997 prijali dodatok č.6 k spoločenskej zmluve. 3.11.1997 25.6.2007
Spoločníci mimo valného zhromaždenia v zmysle § 130 zák.č. 513/1991 Zb. dňa 20.10.1997 prijali dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve. 12.11.1997 25.6.2007
Valné zhromaždenie dňa 28.10.1997 prijalo rozhodnutie o zlúčení sa so spoločnosťami : 1) ELAS SOFT, spol. s r.o. IČO : 31626815 2) ELAS IDENT, spol. s r.o. IČO : 31626785 3) ELAS SYSTEM, spol. s r.o. IČO : 31626092 všetky so sídlom Prievidza, Vinohradnícka 10. Na základe zmluvy o zlučovaní spoločností zo dňa 27.10.1997 sa ELAS, spol. s r.o. IČO : 00615072, so sídlom Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza stáva univerzálnym právnym nástupcom všetkých troch zrušených spoločností. Valné zhromaždenie dňa 28.10.1997 zároveň schválilo dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve. 1.12.1997 25.6.2007
Spoločníci mimo vlaného zhromaždenia v zmysle § 130 zák.č. 513/1991 Zb. dňa 15.06.1998 prijali Dodatok č.9 k spoločenskej zmluve a nové znenie spoločenskej zmluvy, zahrňujúce všetky zmeny (Dodatky č.1-9) pôvodnej spoločenskej zmluvy (zo dňa 29.07.1991) - spoločenská zmluva bola prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z. 13.8.1998 25.6.2007
Valné zhromaždenie dňa 25.1.1999 schválilo prevod obchodného podielu a zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve. 8.11.1999 25.6.2007
Spoločníci svojím rozhodnutím prijatým dňa 10.12.1999 mimo valného zhromaždenia schválili prevod časti obchodného podielu a Dodatok č.11 k spoločenskej zmluve. 26.4.2000 25.6.2007
Spoločníci rozhodnutím mimo valného zhromaždenia podľa § 130 Obchodného zákonníka schválili rozšírenie predmetu činnosti a dodatok č.12 zo dňa 30.10.2002 k spoločenskej zmluve. 7.1.2003 25.6.2007
Základné imanie:
5 510 000 Sk 13.8.1998 25.6.2007
5 500 000 Sk 1.12.1997 12.8.1998
892 000 Sk 31.7.1991 30.11.1997
Výška vkladu každého spoločníka:
Ing. Rudolf L u k a č k a Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Pavol B e ň a d i k Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Mária P o l á k o v á Vklad: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 60 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Justína G e m e ľ o v á Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Ľubica H e p n e r o v á Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Edita M o d r a n o v á Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Eva Š t r b a v á Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Zita J u r i š o v á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Eva H r a b o v s k á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Vieroslava K r a u s k o v á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Dašena P i p í š k o v á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Milena Š k u l t é t y o v á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 31.7.1991 2.11.1997
Anna V r c h o v s k á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Igor V i d a Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
Ing. Róbert K r e j č í r Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 31.7.1991 5.4.1995
ICS International AG, Identcode-Systeme, Vklad: 357 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 357 000 Sk 31.7.1991 11.11.1997
Ing. Rudolf L u k a č k a Vklad: 131 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 131 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Pavol B e ň a d i k Vklad: 78 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 78 000 Sk 6.4.1995 11.11.1997
Ing. Justína G e m e ľ o v á Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Ľubica H e p n e r o v á Vklad: 46 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 46 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Edita M o d r a n o v á Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Eva Š t r b a v á Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Zita J u r i š o v á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Eva H r a b o v s k á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Vieroslava K r a u s k o v á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Dašena P i p í š k o v á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Anna V r c h o v s k á Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Igor V i d a Vklad: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 35 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Róbert K r e j č í r Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 6.4.1995 2.11.1997
Ing. Rudolf L u k a č k a Vklad: 457 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 457 000 Sk 3.11.1997 11.11.1997
Ing. Pavol B e ň a d i k Vklad: 304 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 304 000 Sk 12.11.1997 30.11.1997
Ing. Rudolf L u k a č k a Vklad: 588 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 588 000 Sk 12.11.1997 30.11.1997
Ing. Pavol B e ň a d i k Vklad: 1 299 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 299 000 Sk 1.12.1997 7.11.1999
Ing. Rudolf L u k a č k a Vklad: 3 365 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 3 365 000 Sk 1.12.1997 7.11.1999
Ing. Ján Beňadik Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 1.12.1997 12.8.1998
Ing. Miroslav Turčan Vklad: 328 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 328 000 Sk 1.12.1997 7.11.1999
Ing. Milena Škultétyová Vklad: 131 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 131 000 Sk 1.12.1997 7.11.1999
Ing. Eva Štrbavá Vklad: 214 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 214 000 Sk 1.12.1997 7.11.1999
Ing. Ján Paulíny Vklad: 143 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 143 000 Sk 1.12.1997 7.11.1999
Ing. Ján Beňadik Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk 13.8.1998 7.11.1999
Ing. Pavol B e ň a d i k Vklad: 1 352 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 352 000 Sk 8.11.1999 25.4.2000
Ing. Rudolf L u k a č k a Vklad: 3 501 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 3 501 000 Sk 8.11.1999 25.4.2000
Ing. Miroslav Turčan Vklad: 341 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 341 000 Sk 8.11.1999 25.4.2000
Ing. Milena Škultétyová Vklad: 136 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 136 000 Sk 8.11.1999 25.4.2000
Ing. Ján Paulíny Vklad: 149 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 149 000 Sk 8.11.1999 25.4.2000
Ing. Ján Beňadik Vklad: 31 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 31 000 Sk 8.11.1999 25.4.2000
Ing. Pavol B e ň a d i k Vklad: 1 397 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 397 000 Sk 26.4.2000 25.5.2004
Ing. Rudolf L u k a č k a Vklad: 3 617 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 3 617 000 Sk 26.4.2000 25.5.2004
Ing. Miroslav Turčan Vklad: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 170 000 Sk 26.4.2000 25.5.2004
Ing. Milena Škultétyová Vklad: 140 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 140 000 Sk 26.4.2000 25.5.2004
Ing. Ján Paulíny Vklad: 154 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 154 000 Sk 26.4.2000 25.5.2004
Ing. Ján Beňadik Vklad: 32 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 32 000 Sk 26.4.2000 25.5.2004
Ing. Rudolf L u k a č k a Vklad: 3 994 750 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 3 994 750 Sk 26.5.2004 1.2.2005
Ing. Viktor Birnstein Vklad: 661 200 Sk Splatené: 661 200 Sk 26.5.2004 1.2.2005
Ing. Marian Goldschmidt Vklad: 303 050 Sk Splatené: 303 050 Sk 26.5.2004 1.2.2005
Ing. Dušan Adamec Vklad: 551 000 Sk Splatené: 551 000 Sk 26.5.2004 14.6.2005
Ing. Rudolf L u k a č k a Vklad: 3 994 000 Sk Splatené: 3 994 000 Sk 2.2.2005 14.6.2005
Ing. Viktor Birnstein Vklad: 661 000 Sk Splatené: 661 000 Sk 2.2.2005 14.6.2005
Ing. Marian Goldschmidt Vklad: 304 000 Sk Splatené: 304 000 Sk 2.2.2005 14.6.2005
Siemens Business Services GmbH Vklad: 5 510 000 Sk Splatené: 5 510 000 Sk 15.6.2005 25.6.2007

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno E L A S , spol. s r.o. zlučovanie s IČO 35796120
IČO 00615072
Adresa Vinohradnícka 6 Prievidza 971 01

Kontakty na E L A S , spol. s r.o., Prievidza, IČO 00615072

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Vinohradnícka 6 Prievidza 971 01 od  27.11.1996  do  25.6.2007
Prievidza 971 01 od  31.7.1991  do  26.11.1996

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
97101 Prievidza, Vinohradnícka 6

Predmet činností E L A S , spol. s r.o., IČO 00615072

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
poradenské služby ohľadne elektronic. zariadení na sprac. dát 31.7.1991 25.6.2007
poskytovanie software - predaj hot.progr.na základe zml. s autor. 31.7.1991 25.6.2007
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát 31.7.1991 25.6.2007
kompletizácia dodávok techn.-program. systémov v informatike 31.7.1991 25.6.2007
výskum a vývoj elektronických zariadení pre potreby riadenia 31.7.1991 25.6.2007
výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov 31.7.1991 25.6.2007
výskum, vývoj, projektovanie identif. a informačných systémov 31.7.1991 25.6.2007
odborno-technický servis k dodávkam tech.progr.systémov 31.7.1991 25.6.2007
veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením a VT 31.7.1991 25.6.2007
iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču 31.7.1991 25.6.2007
činnosť účtovných poradcov 6.4.1995 25.6.2007
vedenie účtovníctva 6.4.1995 25.6.2007
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 6.4.1995 25.6.2007
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 7.1.2003 25.6.2007
veľkoobchodná činnosť s kancelárskymi strojmi a zariadením a výpočtovou technikou 7.1.2003 25.6.2007
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 7.1.2003 25.6.2007
maloobchodná činnosť s kancelárskymi strojmi a zariadením a výpočtovou technikou 7.1.2003 25.6.2007
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností 7.1.2003 25.6.2007
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 7.1.2003 25.6.2007
poskytovanie servisných služieb v rozsahu voľných živností 7.1.2003 25.6.2007
vedenie účtovníctva 7.1.2003 25.6.2007
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 7.1.2003 25.6.2007
výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov, identifikačných a informačných systémov 7.1.2003 25.6.2007
poskytovanie softveru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 7.1.2003 25.6.2007
automatizované spracovanie údajov 7.1.2003 25.6.2007
prenájom a požičiavanie softverových produktov - leasing 7.1.2003 25.6.2007
prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí - leasing 7.1.2003 25.6.2007

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením a VT
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
2. Poradenské služby ohľadne elektronick.zariadení na sprac.dát
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
3. Poskytovanie software - predaj hot.progr.na zákl.zml.s autor
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
4. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac.dát
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
5. Kompletizácia dodávok techn.-program.systémov v informatike
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
6. Odborno-technický servis k dodávkam tech.-progr.systémov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
7. Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
8. Výskum a vývoj elektronických zariadení pre potreby riadenia
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
9. Výskum,vývoj a projektovanie programových prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
10. Výskum,vývoj,projektovanie identif.a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 1.4.1992
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
11. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.2.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Hepnerová (Zrušený dňom 6.2.1998)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 6.2.1998)
12. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.2.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Hepnerová (Zrušený dňom 6.2.1998)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 6.2.1998)
13. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.2.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubica Hepnerová (Zrušený dňom 6.2.1998)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 6.2.1998)
14. Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
15. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
16. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
17. Výskum a vývoj elektronických zariadení pre potreby riadenia,výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov, výskum a vývoj a projektovanie identifikačných a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinihradnícka 6 (Zrušená)
18. Kompletizácia dodávok technicko-programových systémov v informatike, odborno-technický servis k dodávkam technicko-programových systémov
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
19. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
20. Konzultačná činnosť a školenie užívateľa
Deň vzniku oprávnenia: 20.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
21. Poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
22. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
23. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
24. Kompletizácia dodávok technicko-programových systémov v informatike
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
25. Výskum a vývoj elektronických zariadení pre potreby riadenia
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
26. Výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
27. Výskum, vývoj, projektovanie identifikačných a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Vinoheadnícka 6 (Zrušená)
28. Odborno-technický servis k dodávkam technicko-programových systémov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
29. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
30. Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču- konzultačná činnosť - školenie užívateľa
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Pavol Beňadik (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Prievidza, Včelárska 1 (Zrušená)
   Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená)
31. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
32. Veľkoobchodná činnosť s kancelárskymi strojmi a zariadením a výpočtovou technikou
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
33. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
34. Maloobchodná činnosť s kancelárskymi strojmi a zariadením a výpočtovou technikou
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
35. Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
36. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
37. Poskytovanie servisných služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
38. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
39. Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
40. Výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov, identifikačných a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
41. Poskytovanie softveru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
42. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
43. Prenájom a požičiavanie softverových produktov - leasing
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
44. Prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí - leasing
Deň vzniku oprávnenia: 29.11.2002
Deň zániku oprávnenia: 15.8.2007
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Vinohradnícka 6 (Zrušená dňom 28.3.2006)
45. Poradenské služby v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Hrabovská (Zrušený dňom 29.11.2002)
46. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
47. Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
48. Kompletizácia dodávok technicko-programových systémov v informatike
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Hrabovská (Zrušený dňom 29.11.2002)
49. Výskum a vývoj elektronických zariadení pre potreby riadenia
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Hrabovská (Zrušený dňom 29.11.2002)
50. Výskum, vývoj a projektovanie programových prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
51. Výskum, vývoj, projektovanie identifikačných a informačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
52. Odborno - technický servis k dodávkam technicko - programových systémov
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Hrabovská (Zrušený dňom 29.11.2002)
53. Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)
54. Iné činnosti vzťahujúce sa k počítaču - konzultačná činnosť, školenie užívateľa
Deň vzniku oprávnenia: 28.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 29.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Rudolf Lukačka (Zrušený dňom 29.11.2002)

Hodnotenie E L A S , spol. s r.o., IČO 00615072


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte E L A S , spol. s r.o., IČO 00615072

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image