EBA, s.r.o., Bratislava-Petržalka, IČO 31376134 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt EBA, s.r.o., ktorý sídli na adrese Rusovská cesta 1, Bratislava-Petržalka a má pridelené IČO 31376134.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom EBA, s.r.o. so sídlom na adrese Rusovská cesta 1, Bratislava-Petržalka bol založený v roku 1994.


Základné informácie o EBA, s.r.o., IČO 31376134

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov EBA, s.r.o.
IČO 31376134
Adresa Rusovská cesta 1 Bratislava 851 01
Deň zápisu 27.7.1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
V mene spoločnosti je oprávnený konať konateľ vždy spoločne s jedným prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis konateľ s uvedením funkcie "konateľ" a prokurista s uvedením funkcie "prokurista". 12.12.2008
V mene spoločnosti koná konateľ a podpisuje sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a uvedie funkciu "konateľ". 10.5.2007 11.12.2008
Konatelia konajú vždy spoločne a podpisujú sa tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a uvedú funkciu "konateľ". 15.6.2006 9.5.2007
V mene spoločnosti koná konateľ. 27.7.1994 14.6.2006
Ďalšie právne skutočnosti:
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.6.1994 v zmysle ust. § 24 a § 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 14130 27.7.1994
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 13.12.1994. Starý spis: S.r.o. 14130 27.1.1995
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 7.2.1995. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 7.2.1995. Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 2.9.1994 bol zrušený štátny podnik Rašelinové závody š.p. Bratislava, dňom 28.2.1995. Majetok š.p. Rašelinové závody, ako aj aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, prechádzajú dňom 1.3.1995 na Fond národného majetku SR. Zmluvou o predaj podniku 652/1995 zo dňa 28.2.1995 medzi predávajúcim - Fond národného majetku SR a kupujúcim, spoločnosťou EBA spol. s r.o. prechádzajú vlastnícke práva k veciam, prevod iných práv, záväzkov a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžili alebo vzhľadom na svoju povahu mali slúžiť k prevádzkovaniu podniku Rašelinové závody š.p. na kupujúceho - spoločnosť EBA, spol. s r.o. Starý spis: S.r.o. 14130 27.4.1995
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.4.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.4.1995. Starý spis: S.r.o. 14130 31.5.1995
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.6.1996. Starý spis: S.r.o. 14130 13.12.1996
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluvy zo dňa 25.6.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998Z.z. 18.9.1998
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.9.2001. 2.7.2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.10.2002, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. 20.10.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003 14.9.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2004. 18.9.2004
Vyhlásenie spoločníka zo dňa 09.12.2004. 1.2.2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel. 3.6.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.05.2006. 15.6.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.5.2007. 10.5.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2007 - zmena sídla spoločnosti. 29.8.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.9.2007. 17.10.2007
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2008. 14.8.2008
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 01.10.2008. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 01.10.2008. 4.10.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2008 9.10.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2009. 17.4.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2010. 31.3.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010. 19.6.2010
Potvrdenie Tatra banka, a.s. zo dňa 10.5.2011 o zániku záložného práva k obchodnému podielu spoločníka Express slovakia "Medzinárodná preprava a.s.". 3.6.2011
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2012. 26.4.2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2013. 6.8.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2013. 13.12.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2014. 25.7.2014
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2014. 24.10.2014
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.11.2014. 19.11.2014
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 3012/2015, NZ 37799/2015, NCRls 38622/2015 zo dňa 22.10.2015. 4.11.2015
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 04.12.2015. 17.12.2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12. 2015. 19.12.2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2015 - udelenie súhlasu so zriadením založného práva na obchodný podiel. 30.1.2016
Základné imanie:
7 000 000 EUR Rozsah splatenia: 7 000 000 EUR 19.12.2015
5 000 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 000 EUR 25.7.2014 18.12.2015
400 000 EUR Rozsah splatenia: 400 000 EUR 13.12.2013 24.7.2014
365 132 EUR Rozsah splatenia: 365 132 EUR 19.6.2010 12.12.2013
33 193,918876 EUR 28.1.2009 18.6.2010
1 000 000 Sk 2.7.2002 27.1.2009
200 000 Sk 18.9.1998 1.7.2002
100 000 Sk 27.7.1994 17.9.1998
Výška vkladu každého spoločníka:
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 7 000 000 EUR Splatené: 7 000 000 EUR Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva podpísanej dňa 22.12.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. 30.1.2016
CAMEX Handelsgesellschaft m.b.H Vklad: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 55 000 Sk 27.7.1994 26.4.1995
Dr. Hans Michael Piech Vklad: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 25 000 Sk 27.7.1994 26.1.1995
Ing. Fritz Bauer Vklad: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 Sk 27.7.1994 26.1.1995
Peter Brezovan Vklad: 45 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 45 000 Sk 27.1.1995 26.4.1995
EBA INVESTMENT AND TRADE LIMITED Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk 27.4.1995 12.12.1996
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H. Vklad: 55 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 55 000 Sk 13.12.1996 17.9.1998
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED Vklad: 45 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 45 000 Sk 13.12.1996 17.9.1998
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H. Vklad: 110 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 110 000 Sk 18.9.1998 1.7.2002
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED Vklad: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 90 000 Sk 18.9.1998 1.7.2002
CAMEX Handelgesellschaft m.b.H. Vklad: 550 000 Sk Splatené: 550 000 Sk 2.7.2002 31.1.2005
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED 2.7.2002 23.8.2005
EBA INVESTEMENT AND TRADE LIMITED Vklad: 450 000 Sk Splatené: 450 000 Sk 24.8.2005 12.5.2006
JUDr. Jana Brezovanová Vklad: 550 000 Sk Splatené: 550 000 Sk 1.2.2005 12.5.2006
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 1 000 000 Sk Splatené: 1 000 000 Sk 13.5.2006 2.6.2006
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 1 000 000 Sk Splatené: 1 000 000 Sk Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. 3.6.2006 3.10.2008
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. 4.10.2008 27.1.2009
PINE ISLAND INVESTMENTS LIMITED Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk 4.10.2008 8.10.2008
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." Vklad: 500 000 Sk Splatené: 500 000 Sk Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." , so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. 9.10.2008 27.1.2009
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 16 596,959438 EUR Splatené: 16 596,959438 EUR Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. 28.1.2009 18.6.2010
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." Vklad: 16 596,959438 EUR Splatené: 16 596,959438 EUR Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." , so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. 28.1.2009 28.1.2009
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." Vklad: 16 596,959438 EUR Splatené: 16 596,959438 EUR Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." , so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie záväzkov v nej uvedených. Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a. s.", Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 10.12.2008 na zabezpečenie záväzkov v nej uvedených. 29.1.2009 18.6.2010
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 182 566 EUR Splatené: 182 566 EUR Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Optifin Invest s.r.o., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie pohľadávok v nej uvedených. 19.6.2010 26.4.2011
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." Vklad: 182 566 EUR Splatené: 182 566 EUR Záložné právo: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." , so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 795 123, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 24.05.2006 na zabezpečenie záväzkov v nej uvedených. Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka - Express Slovakia "Medzinárodná preprava a. s.", Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, zriadené v prospech veriteľa: Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 Zmluvou o záložnom práve k obchodnému podielu zo dňa 10.12.2008 na zabezpečenie záväzkov v nej uvedených. 19.6.2010 2.6.2011
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 182 566 EUR Splatené: 182 566 EUR 27.4.2011 12.12.2013
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." Vklad: 182 566 EUR Splatené: 182 566 EUR 3.6.2011 12.12.2013
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 200 000 EUR Splatené: 200 000 EUR 13.12.2013 24.7.2014
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." Vklad: 200 000 EUR Splatené: 200 000 EUR 13.12.2013 24.7.2014
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 2 500 000 EUR Splatené: 2 500 000 EUR 25.7.2014 16.12.2015
Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." Vklad: 2 500 000 EUR Splatené: 2 500 000 EUR 25.7.2014 16.12.2015
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 5 000 000 EUR Splatené: 5 000 000 EUR 17.12.2015 18.12.2015
Optifin Invest s.r.o. Vklad: 7 000 000 EUR Splatené: 7 000 000 EUR 19.12.2015 29.1.2016

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno EBA, s.r.o.
IČO 31376134
Adresa Rusovská cesta 1 Bratislava 851 01

Kontakty na EBA, s.r.o., Bratislava-Petržalka, IČO 31376134

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Rusovská cesta 1 Bratislava 851 01 od  29.8.2007 
Senecká 10 Bernolákovo 900 27 od  14.9.2004  do  28.8.2007
Horný dvor 1516 Bernolákovo 900 27 od  20.10.2003  do  13.9.2004
Miletičova 23 Bratislava 824 56 od  27.7.1994  do  19.10.2003

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
85101 Bratislava-Petržalka, Rusovská cesta 1
Bratislava II, Miletičova 23 do  3.12.2002
Bratislava II, Miletičova 23 do  24.1.2003
Bratislava II, Miletičova 23 do  1.10.2004
90027 Bernolákovo, Senecká cesta 10 do  26.9.2007

Predmet činností EBA, s.r.o., IČO 31376134

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
biologická degradácia toxických látok v pôde a priemyselných odpadov 31.5.1995
výroba organických hnojív, kompostov, melioračných zemín a organicko - biologických substrátov 31.5.1995
ťažba a spracovanie rašeliny nebanským spôsobom 31.5.1995
ochrana pôdy pred eróziou 31.5.1995
osev a zatrávňovanie plôch 31.5.1995
rekultivačné práce 31.5.1995
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 31.5.1995
poradenská činnosť v predmete podnikania 31.5.1995
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 20.10.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom 20.10.2003
spracovanie ihličnatého reziva na paletové prvky a iný sortiment 20.10.2003
sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania odpadmi 20.10.2003
výroba prípravkov proti veternej a dažďovej erózii 20.10.2003
verejná cestná nákladná doprava 20.10.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 20.10.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 20.10.2003
demolácie a zemné práce v rozsahu voľnej živnosti 20.10.2003
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchod, výroba a služby v rozsahu voľnej živnosti 20.10.2003
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. 20.10.2003
prenájom a leasing dopravných prostriedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov 18.9.2004
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby 18.9.2004
výroba melioračných zemín a záhradníckych substrátov 22.2.2005
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov ( § 3 písm. a/ zákona ) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t 17.10.2007
čistenie nádrží 14.8.2008
čistiace a upratovacie práce 17.4.2009
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 31.3.2010
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 31.3.2010
odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom 26.4.2012
prípravné práce k realizácii stavby 6.8.2013
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 6.8.2013
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 6.8.2013
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 6.8.2013
hydrogeologický prieskum 19.11.2014
inžinierskogeologický prieskum 19.11.2014
geologický prieskum životného prostredia 19.11.2014
terénne meračské práce 19.11.2014
technické práce /vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest s k nim/ 19.11.2014
laboratórne práce 19.11.2014
technologické práce 19.11.2014
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 19.11.2014
sanácia geologického prostredia 19.11.2014
sanácia enviromentálnej záťaže 19.11.2014
geochemické práce 19.11.2014
geofyzikálne práce 19.11.2014
montáž, rekonštrukcia, periodické skúšky a revízie vyhradených tlakových zariadení 4.11.2015
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 4.11.2015
revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a blesk. do obj. tr. B 4.11.2015
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania 4.11.2015
vodoinštalatérstvo 4.11.2015
veľkoobchod s pitnou a úžitkovou vodou, stočným, stlačeným vzduchom 4.11.2015
projektovanie elektrických zariadení 4.11.2015
výroba stlačeného vzduchu 4.11.2015
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 4.11.2015
vedenie účtovníctva 4.11.2015
sprostredkovanie vo výrobe, obchode a službách 4.11.2015
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi 4.11.2015
montáž a opravy telekomunikačných zariadení 4.11.2015
prenájom hnuteľných vecí 4.11.2015
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 4.11.2015
montáž určených meradiel 4.11.2015
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie 4.11.2015
elektroenergetika - distribúcia elektriny, dodávka elektriny 12.11.2015
plynárenstvo - distribúcia plynu, dodávka plynu 12.11.2015
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia 22.6.2011 18.11.2014
vykonávanie terénnych meračských prác a technických prác /vrtné práce/ pre geologický výskum a geologický prieskum 22.6.2011 18.11.2014
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 22.6.2011 18.11.2014
sanácia geologického prostredia 22.6.2011 18.11.2014
sanácia environmentálnej záťaže 22.6.2011 18.11.2014
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 27.7.1994 30.5.1995

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba organických hnojív, kompostov, melioračnej zeminy a organicko-biologických hnojív
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1994
Zodpovedný zástupca: RNDr. Branislav Cimerman (Zrušený)
Prevádzkarne:
   82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Lieskovská cesta 2
   02334 Kysucký Lieskovec, /AGO s.r.o./ 202
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08001 Prešov, Košická 1
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   Strážske, Strážske
   02334 Kysucký Lieskovec, Areál AGO, spol. s r.o. (Zrušená dňom 11.11.2008)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
2. Ťažba a spracovanie rašeliny nebanským spôsobom - dopravnými mchanizmami
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1994
Zodpovedný zástupca: RNDr. Branislav Cimerman (Zrušený)
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 18.5.2015)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
3. Ochrana pôdy pred eróziou
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1994
Prevádzkarne:
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená)
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088 (Zrušená)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená)
   08621 Lukavica, Lukavická 39 (Zrušená)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená)
   Sučany 1267/32 (Zrušená)
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11 (Zrušená)
4. Osev a zatrávňovanie pôdy
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1994
Prevádzkarne:
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088 (Zrušená)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená)
   08621 Lukavica, Lukavická 39 (Zrušená)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená)
   Sučany 1267/32 (Zrušená)
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11 (Zrušená)
5. Rekultivačné práce
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1994
Prevádzkarne:
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088 (Zrušená)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená)
   08621 Lukavica, Lukavická 39 (Zrušená)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená)
   Sučany 1267/32 (Zrušená)
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11 (Zrušená)
6. Poradenská činnosť v predmete podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1994
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 18.5.2015)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
7. Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1994
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   Sučany 1267/32
   Pezinok, Šenkvická cesta 11
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   92521 Sládkovičovo, Kossuthská cesta 1088
   Bernolákovo, Horný Dvor 1516 (Zrušená dňom 17.12.2007)
   05315 Hrabušice, Závod 07 (Zrušená)
   Žirany, 951 74 (Zrušená)
   Nová Dedina, Svätý Kríž (Zrušená)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
   Dolný Štál, 930 10 (Zrušená)
   Strážske, Vranovská cesta 713 (Zrušená)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 18.5.2015)
8. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 20.9.1994
Deň zániku oprávnenia: 13.4.2006
Zodpovedný zástupca: Štefan Malík (Zrušený dňom 13.4.2006)
Prevádzkarne:
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088 (Zrušená dňom 13.4.2006)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 13.4.2006)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 13.4.2006)
   08621 Lukavica, Lukavická 39 (Zrušená dňom 13.4.2006)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
   Sučany 1267/32 (Zrušená dňom 13.4.2006)
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11 (Zrušená dňom 13.4.2006)
9. Spracovanie ihličnatého reziva na paletové prvky a iný sortiment
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1997
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   05315 Hrabušice, Závod 07 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 18.5.2015)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1997
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   05801 Poprad, Štefánikova 887/53
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   90027 Bernolákovo, Senecká cesta 10 (Zrušená dňom 17.10.2007)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 18.5.2015)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
11. Výroba prípravkov proti veternej a dažďovej erózii
Deň vzniku oprávnenia: 13.1.1997
Prevádzkarne:
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   92521 Sládkovičovo, Kossuthská cesta 1088
   Hrabušice, EBA-závod Hrabušice (Zrušená)
   Nová Dedina, Svätý Kríž (Zrušená)
   Valaliky, Kokšov-Bakša (Zrušená)
   Žirany, EBA-závod Žirany (Zrušená)
   Prievaly 327 (Zrušená)
   Spišská Belá, EBA-závod Spišská Belá (Zrušená dňom 16.1.2006)
   Dolný Štál, EBA-závod Dolný Štál (Zrušená)
   Bernolákovo, Horný Dvor 1516 (Zrušená dňom 17.12.2007)
   Strážske, Vranovská cesta 713 (Zrušená)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 18.5.2015)
12. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1994
Zodpovedný zástupca: RNDr. Blanka Kiripolská (Zrušený dňom 18.3.2013)
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   05801 Poprad, Štefánikova 887/53
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08001 Prešov, Košická 1
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   Strážske, Strážske
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Majerská ulica č.parc. 3168/1 (Zrušená dňom 18.3.2013)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
13. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1994
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Štefánikova 887/53
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08001 Prešov, Košická 1
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   Strážske, Strážske
   82107 Bratislava-Vrakuňa, Majerská ulica č.parc. 3168/1 (Zrušená dňom 18.3.2013)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2002
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08001 Prešov, Košická 1
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 17.12.2007)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
   Prievaly, Č. 327 (Zrušená dňom 2.2.2006)
15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2002
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08001 Prešov, Košická 1
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 17.12.2007)
   90027 Bernolákovo, Senecká cesta 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 17.12.2007)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
   Prievaly, Č. 327 (Zrušená dňom 2.2.2006)
16. Demolácie a zmené práce v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2002
Prevádzkarne:
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08001 Prešov, Košická 1
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
   Prievaly 327 (Zrušená dňom 2.2.2006)
17. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchod, výroba a služby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2002
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 18.5.2015)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
18. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 6.11.2002
Zodpovedný zástupca: JUDr. Ingrid Maneková
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267/32
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 18.5.2015)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 16.1.2006)
19. Prenájom a leasing dopravných prostiedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov
Deň vzniku oprávnenia: 20.2.2004
Prevádzkarne:
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   05801 Poprad, Štefánikova 887/53
   Pezinok, Šenkvická cesta
   Lukavica, Lukavická 39
   92521 Sládkovičovo, Kosútska cesta 1088
   Sučany 1267
   Bernolákovo, Horný Dvor 1516 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 18.5.2015)
   Spišská Belá, Spišská Belá (Zrušená dňom 16.1.2006)
   Prievaly 327 (Zrušená dňom 2.2.2006)
20. Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
Deň vzniku oprávnenia: 5.4.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Igor Bacúrik
Prevádzkarne:
   Bernolákovo, Horný dvor 1516 (Zrušená dňom 14.12.2007)
21. Výroba melioračných zemín a záhradníckych substrátov
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2004
Prevádzkarne:
   Prievaly, Č. 327 (Zrušená dňom 2.2.2006)
22. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 20.9.1994
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Štefan Malík (Zrušený dňom 31.5.2006)
Jozef Mengler (Zrušený dňom 22.10.2007)
Ján Behul (Zrušený dňom 3.12.2013)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Štefánikova 887/53 (Zrušená dňom 3.12.2013)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 3.12.2013)
   08001 Prešov, Košická 1 (Zrušená dňom 3.12.2013)
   08621 Lukavica, Lukavická 39 (Zrušená dňom 3.12.2013)
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088 (Zrušená dňom 3.12.2013)
   90027 Bernolákovo, Senecká 10 (Zrušená dňom 14.12.2007)
   05901 Spišská Belá, SNP 12 (Zrušená dňom 3.12.2013)
   Sučany 1267/32 (Zrušená dňom 3.12.2013)
   90201 Pezinok, Šenkvická cesta 11 (Zrušená dňom 3.12.2013)
23. Čistenie nádrží
Deň vzniku oprávnenia: 26.6.2008
Prevádzkarne:
   Sučany 1267/32
   Pezinok, Šenkvická cesta 11
   Strážske, Vranovská cesta 713
   92521 Sládkovičovo, Kossutthská cesta 1088
   08621 Lukavica, Lukavická 39
   Prešov, Košická 1
   05901 Spišská Belá, SNP 12
24. Čistiace a upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 19.3.2009
Prevádzkarne:
   Strážske, Vranovská cesta 713
   Pezinok, Šenkvická cesta 11
   08001 Prešov, Košická 1
   05901 Spišská Belá, SNP 12
   Lukavica, Lukavická 39
   Sučany 1267
   92521 Sládkovičovo, Kossuthská cesta 1088
25. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2010
26. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2010
27. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.2013
28. Prípravné práce k realizácii stavby
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2013
29. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2013
30. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2013
31. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   Prakovce, 110kV rozvodňa - 4755/5
   05562 Prakovce 13
32. Revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a blesk.do obj. tr. B
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
33. Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
34. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
35. Veľkoobchod s pitnou a úžitkovou vodou, stočným, stlačeným vzduchom
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
36. Projektovanie elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
37. Výroba stlačeného vzduchu
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
38. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
39. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
40. Sprostredkovanie vo výrobe, obchode a službách
Deň vzniku oprávnenia: 23.12.1998
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
41. Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 28.4.1993
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
42. Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 20.9.1993
Prevádzkarne:
   Prakovce, 13 - telef.ústredňa
   05562 Prakovce 13
43. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.2015
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
44. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.2015
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
45. Čistiace a upratovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.2015
Deň zániku oprávnenia: 4.11.2015
46. Montáž určených meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.2015
Zodpovedný zástupca: Slavomír Strišovský
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
47. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Deň vzniku oprávnenia: 30.7.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Anton Novák
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13
48. Montáž, rekonštrukcia, periodické skúšky a revízie vyhradených tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.1992
Prevádzkarne:
   05562 Prakovce 13

Hodnotenie EBA, s.r.o., IČO 31376134


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte EBA, s.r.o., IČO 31376134

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image