ELEKTROKARBON a. s., Topoľčany, IČO 31412432 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ELEKTROKARBON a. s., ktorý sídli na adrese Tovarnícka 15, Topoľčany a má pridelené IČO 31412432.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ELEKTROKARBON a. s. so sídlom na adrese Tovarnícka 15, Topoľčany bol založený v roku 1992.


Základné informácie o ELEKTROKARBON a. s., IČO 31412432

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ELEKTROKARBON a. s.
IČO 31412432
Adresa Tovarnícka 412 Topoľčany 955 22
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť podpisujú vždy predseda predstavenstva a aspoň jeden člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis. 26.9.1996
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 28.4.1992 25.9.1996
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakľadateľskou listinou FNM SR zo dňa 22.04.1992 podľa ust. § 162 Obchodného zákonníka, § 28 ods. l zák.č. 92/1991 Zb. v podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, a § l2 ods.l písm. a/ zák.č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a FNM SR a v súlade so schváleným privatizačným projektom reg.č. 242/92. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia dňa 17.12.1992. Stary spis: Sa 305 18.5.1995
Valné zhromaždenie konané dňa 29.06.1993, a dňa 03.06.1994 a 26.05.1995 schválili zmenu stanov. Stary spis: Sa 305 7.11.1995
Valné zhromaždenie konané dňa 28.02.1996, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 109/96, NZ 90/96 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 305 26.9.1996
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.11.1998 (not. záp. č. N 480/98, NZ 499/98). 5.4.2001
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 29.06.2001. 26.6.2002
Základné imanie:
4 601 022 EUR 1.1.2009
138 585 000 Sk 28.4.1992 31.12.2008

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ELEKTROKARBON a. s.
IČO 31412432
Adresa Tovarnícka 15 Topoľčany 955 22

Kontakty na ELEKTROKARBON a. s., Topoľčany, IČO 31412432

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Tovarnícka 412 Topoľčany 955 22 od  2.4.1998 
Tovarnícka 15 Topoľčany 955 22 od  28.4.1992  do  1.4.1998

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
95522 Topoľčany, Tovarnícka 412
95501 Topoľčany, Tovarnícka 412 do  7.6.2012

Predmet činností ELEKTROKARBON a. s., IČO 31412432

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výskum a vývoj uhlíkových materiálov a výrobkov 7.11.1995
výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov 7.11.1995
výroba a odbyt kontaktov z drahých kovov a farebných kovov 7.11.1995
maloobchod predaj vlastných výrobkov a materiálov zo skladov 7.11.1995
konštrukcia, výroba a predaj nástrojov,strojov a náhrad. dielov 7.11.1995
projekčná činnosť /okrem stavebníctva/ 7.11.1995
fyz.-chem. rozbory vzoriek a spracov. analýz surovín a polotovarov 7.11.1995
výroba a predaj výliskov reaktoplastov,plastov, gumy 7.11.1995
výskum a vývoj kontaktov z drahých kovov a farebných kovov 7.11.1995
maloobchodný predaj zo skladov 7.11.1995
montáž zberných ústrojenstiev pre el. motory 7.11.1995
výskum, vývoj výrobkov z termosetov a termoplastov, plastov a gumy 7.11.1995
kooperačná montáž elektr. motorov a dielcov 7.11.1995
výroba a predaj medených laniek 7.11.1995
výskum,vývoj,výroba,odbyt strojov a zariadení na opracovanie uhlíkových a kovových materiálov a výrobkov z dreva 7.11.1995
sprostredkovanie dopravy 26.6.2002
poradenské služby v oblasti zavádzania ISO NORIEM 26.6.2002
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti automatizácie výpočtovej techniky 26.6.2002
kancelárske a sekretárske služby, preklady 26.6.2002
sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov 26.6.2002
prenájom kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát 26.6.2002
veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti 26.6.2002
maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti 26.6.2002
sprostredkovanie obchodných služieb a výrobkov 26.6.2002
reklamná činnosť 26.6.2002
podnikateľské poradenstvo 26.6.2002
colný deklarant 26.6.2002
výskum trhu verejnej mienky 26.6.2002
prenájom motorových vozidiel 26.6.2002
vydavateľská činnosť 26.6.2002
prenájom priestorov 26.6.2002
zámočníctvo ( včítane výroby kovových konštrukcií a ich častí ) 11.1.2008
kovoobrábanie 11.1.2008
vodoinštalatérstvo 11.1.2008
oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava, údržba a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky 11.1.2008
plynoinštalatérstvo - výkon činnosti obsluhy plynárenských zariadení 11.1.2008
vypracovanie dokumentácie k výrobe strojárskych a nástrojárskych súčiastok 11.1.2008
factoring + forfaiting 26.6.2002 5.3.2007
predaj nápojov na priamu konzumáciu 26.6.2002 10.1.2008
predaj tepelne rýchlo upraviteľných mäsových výrobkov a výroba bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu do 8 miest 26.6.2002 10.1.2008
maloobchodný predaj pohonných hmôt 26.6.2002 10.1.2008
finančný leasing 26.6.2002 5.3.2007
poskytovanie stravy v podnikovom stravovacom zariadení 7.11.1995 25.6.2002
poskytnutie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s centrom 26.6.2002 10.1.2008
vykonávanie obkladacích prác u odberateľov 7.11.1995 25.6.2002
výroba a predaj medených laniek pre káble a vodiče 7.11.1995 25.6.2002
VO-344-výskum, vývoj, výroba a odbyt výrob. z uhl. mater. 28.4.1992 11.10.1993
VO 205-výskum, vývoj, výroba a odbyt kontakt. z drah. kovov 28.4.1992 11.10.1993
VO-341-výroba a odbyt medených laniek pre káb. a el. vodiče 28.4.1992 11.10.1993
výskum a vývoj uhlíkových materiálov, výrobkov, kontaktov z drahých kovov a farebných kovov 11.10.1993 11.10.1993
výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov 11.10.1993 11.10.1993
výroba a odbyt kontaktov z drahých kovov a farebných kovov 11.10.1993 11.10.1993
výroba a predaj medených laniek pre káble a vodiče 11.10.1993 11.10.1993
maloobchod predaj vlastných výrobkov a materiálov zo skladov 11.10.1993 11.10.1993
konštrukcia, výroba a predaj nástrojov, strojov a náhradných dielov 11.10.1993 11.10.1993
projekčná činnosť /okrem stavebníctva/ 11.10.1993 11.10.1993
vykonávanie obkladacích prác u odberateľov 11.10.1993 11.10.1993
fyz.-chem. rozbory vzoriek a spracovanie analýz surovín a polotovarov 11.10.1993 11.10.1993
VO-344-výskum, vývoj, výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov 12.10.1993 6.11.1995
VO 205-výskum, vývoj, výroba a odbyto kontaktov z drahých kovov 12.10.1993 6.11.1995
VO-341-výroba a odbyt medených laniek pre káble a vodiče 12.10.1993 6.11.1995
výskum a vývoj uhlíkových materiálov, výrobkov z drahých kovov a farebných kovov 12.10.1993 6.11.1995
výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov 12.10.1993 6.11.1995
výroba a odbyt kontaktov z drahých kovov a farebných kovov 12.10.1993 6.11.1995
výroba a predaj medených laniek pre káble a vodiče 12.10.1993 6.11.1995
maloobchod predaj vlastných výrobkov a ma- teriálov zo skladov 12.10.1993 6.11.1995
konštrukcia, výroba a predaj nástrojov, strojov a náhradných dielov 12.10.1993 6.11.1995
projekčná činnosť (okrem stavebníctva) 12.10.1993 6.11.1995
vykonávanie obkladacích prác u odberateľov 12.10.1993 6.11.1995
fyz.-chem. rozbory vzoriek a spracovanie analýz surovín a polotovarov 12.10.1993 6.11.1995

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Poskytovanie stravy v podnikovom stravovacom zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 3.2.1994
Deň zániku oprávnenia: 22.9.2000
Zodpovedný zástupca: Mária Krajčovičová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
   Topoľčany, Tovarnícka 412 (Zrušená)
2. Výroba a predaj výliskov reaktoplastov,plastov,gumy
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Hulič (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
3. Výroba a odbyt výrobkov z uhlíkových materiálov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Hulič (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
4. Výroba a odbyt kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Hulič (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
5. Výroba a predaj medených laniek pre káble a vodiče
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
6. Konštrukcia,výroba a predaj nástrojov,strojov a náhr.dielov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Pavol Lipták
Ing. Peter Ondro (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
7. Vykonávanie obkladacích prác u odberateľov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Deň zániku oprávnenia: 9.11.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Anna Krajčíková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
8. Maloobchod predaj vlastných výrobkov a materiálov zo skladov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Juraj Hulič (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
9. Projekčná činnosť (okrem stavebníctva)
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Ondro (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
10. Výskum a vývoj uhlíkových materiálov a výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Ondro (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
11. Fyz.-chem.rozbory vzoriek a sprac.analýz surovín a polotov.
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Ondro (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
   Topoľčany, Tovarnícka 15 (Zrušená)
12. Výskum a vývoj kontaktov z drahých kovov a farebných kovov
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1994
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
13. Maloobchodný predaj zo skladov
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1994
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
14. Montáž zberných ústrojenstiev pre elektrické motory
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1994
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
15. Výskum, vývoj výrobkov z termosetov a termoplastov, plastov a gumy
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1994
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412
16. Kooperačná montáž elektrických motorov a dielcov
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1994
17. Výroba a predaj medených laniek
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1994
Deň zániku oprávnenia: 26.11.2001
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Tovarnícka 412 (Zrušená)
18. Výskum,vývoj,výroba,odbyt strojov a zariadení na opracovanie uhlíkových a kovových materiálov a výrobkov z dreva
Deň vzniku oprávnenia: 9.11.1994
19. Poskytnutie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s centrom
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 14.8.2007
20. Sprostredkovanie dopravy
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
21. Factoring + forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 16.3.2007
22. Poradenské služby v oblasti zavádzania ISO NORIEM
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
23. Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti automatizácie výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
24. Kancelárske a sekretárske služby, preklady
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
25. Sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Igor Ivácek
26. Prenájom kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
27. Veľkoobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
28. Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
29. Sprostredkovanie obchodných služieb a výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
30. Finančný leasing
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 16.3.2007
31. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
32. Podnikateľské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
33. Colný deklarant
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
34. Výskum trhu verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
35. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
36. Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 14.8.2007
37. Predaj tepelne rýchlo upraviteľných mäsových výrobkov a výrobabezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu do 8 miest
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 14.8.2007
38. Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 14.8.2007
39. Vydavateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 26.11.2001
40. Zámočníctvo (včítane výroby kovových konštrukcií a ich častí)
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.2007
Zodpovedný zástupca: Jozef Novotný
41. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.2007
Zodpovedný zástupca: Anton Krajčovič
42. Vodoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.2007
Zodpovedný zástupca: Ján Petruš
43. Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu oprava, údržba a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.2007
44. Plynoinštalatérstvo - výkon činnosti obsluhy plynárenských zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.2007
45. Vypracovanie dokumentácie k výrobe strojárskych a nástrojárskych súčiastok
Deň vzniku oprávnenia: 18.12.2007

Hodnotenie ELEKTROKARBON a. s., IČO 31412432


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ELEKTROKARBON a. s., IČO 31412432

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image