ENSECO, a.s., IČO 36220370 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ENSECO, a.s., ktorý sídli na adrese Okružná 5 Trnava 918 64 a má pridelené IČO 36220370.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ENSECO, a.s. so sídlom na adrese Okružná 5 Trnava 918 64 bol založený v roku 1997.


Základné informácie o ENSECO, a.s., IČO 36220370

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ENSECO, a.s.
IČO 36220370
Adresa Hollého 10/1499 Nitra 949 01
Deň zápisu 6.5.1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spoločne dvaja členovia predstavenstva. 23.12.1997
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen. 6.5.1997 22.12.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.04.1997 a notárskou zápisnicou č. Nz 65/97, N 75/97 zo dňa 21.04.1996 podľa slovenského práva. 6.5.1997
Valné zhromaždenie konané dňa 01.12.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 102/97, Nz 65/97 schválilo zmenu stanov. 23.12.1997
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 22.07.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 168/99, Nz 139/99 a na zasadnutí VZ dňa 29.6.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 151/99, Nz 122/99. Zmena obchodného mena a sídla spoločnsoti z: VÚJE Mochovce, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava na: ENSECO, a.s. (Engineering Services & Consulting), Sibírska 1, 918 64 Trnava. 22.9.1999
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 23.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 271/99, NZ 232/99. 29.6.2000
Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.02.2004, N 76/2004, Nz 15931/2004, obsahujúca voľbu a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 24.02.2004 o voľbe predsedu dozornej rady. 23.3.2004
Základné imanie:
367 500 EUR Rozsah splatenia: 367 500 EUR 15.1.2015
354 980 EUR Rozsah splatenia: 354 980 EUR 9.7.2014 14.1.2015
350 000 EUR Rozsah splatenia: 350 000 EUR 5.11.2010 8.7.2014
348 540 EUR Rozsah splatenia: 348 540 EUR 6.2.2009 4.11.2010
10 500 000 Sk Rozsah splatenia: 10 500 000 Sk 9.12.2005 5.2.2009
9 000 000 Sk Rozsah splatenia: 9 000 000 Sk 5.2.2003 8.12.2005
9 000 000 Sk 22.9.1999 4.2.2003
1 000 000 Sk 6.5.1997 21.9.1999

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ENSECO, a.s.
IČO 36220370
Adresa Okružná 5 Trnava 918 64

Kontakty na ENSECO, a.s., IČO 36220370

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Hollého 10/1499 Nitra 949 01 od  15.1.2015 
Hornopotočná 4 Trnava 917 01 od  1.9.2006  do  14.1.2015
Sibírska 1 Trnava 918 64 od  22.9.1999  do  31.8.2006
Okružná 5 Trnava 918 64 od  6.5.1997  do  21.9.1999

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
94901 Nitra, Hollého 10/1499
91701 Trnava, Sibírska 1 do  7.9.2006
91701 Trnava, Hornopotočná 4 do  21.1.2015

Predmet činností ENSECO, a.s., IČO 36220370

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla (mimo činnosti vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 29.6.2000
poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadom a zariadení na dopravu škodlivín a nebezpečných látok v oblasti hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom prostredí v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, havárijného plánovania a krízového managementu (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 29.6.2000
spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 29.6.2000
faktoring a forfaiting 29.6.2000
prieskum trhu a ponuková činnosť 29.6.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2000
technická pomoc (prednostne pre energiu a ekológiu) - technickoinžinierske poradenstvo 29.6.2000
poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky investičných celkov a zariadenia 29.6.2000
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 29.6.2000
montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie, individuálne skúšky, overovacie skúšky vyhradených tlakových zariadení, generálne opravy v rozsahu: tlakové nádoby stabilné /IV. trieda/, tlakové nádoby stabilné /III. trieda/, tlakové nádoby stabilné /II. trieda/, tlakové nádoby stabilné /I. trieda/, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda /I. trieda/, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch /II. trieda/ 29.6.2000
montáž, opravy, revázie a skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na: plnenie kovových tlakových nádob, zvyšovanie tlakuplynu, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom nad 0,3 MPa, rozvod plynov z nekovových materiálov, acetylénovody, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW 29.6.2000
montáž energetických zariadení 29.6.2000
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 29.6.2000
revízie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 29.6.2000
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 29.6.2000
garančné a diagnostické merania 29.6.2000
rozmnožovacie a kopírovacie služby 29.6.2000
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu líniových vedení a rozvodov - potrubných stavieb 25.5.2012
projektovanie technického, technologického a energetického vybavenia stavieb v rozsahu zdravotechnických zariadení a inštalácií, vykurovacích a klimatizačných zariadení, tepelných zariadení 25.5.2012
inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 6.5.1997 28.6.2000
výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadom a zariadení na dopravu škodlivín a nebezpečných látok v oblasti hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom prostredí v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, havárijného plánovania a krízového managementu (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 6.5.1997 28.6.2000
vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky priemyselných objektov a spoľahlivosti ľudského faktora na velínoch a dispečerských centrách riadenia technologických procesov (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 6.5.1997 28.6.2000
školiteľská činnosť v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a vyraďovania zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 6.5.1997 28.6.2000
spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 6.5.1997 28.6.2000

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania,vlastnej prevádzky a vyraďovania zdojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenskho zákona)
Deň vzniku oprávnenia: 6.5.1997
2. Výskum a vývoj v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojovenergie a tepla, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadom a zari
Deň vzniku oprávnenia: 6.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2000
3. Vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky priemyselných objektov a spoľahlivosti ľudského faktora na velínoch a dispečerských centrách riadenia technologických
Deň vzniku oprávnenia: 6.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2000
4. Školiteľská činnosť v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
Deň vzniku oprávnenia: 6.5.1997
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2000
5. Spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
Deň vzniku oprávnenia: 6.5.1997
6. Poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie
Deň vzniku oprávnenia: 6.5.1997
7. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
8. Prieskum trhu a ponuková činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
9. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
10. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
11. Technická pomoc /prednostne pre energiu a ekológiu/ - technicko inžinierske poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
12. Poradenská a inžinierska činnosť v oblasti prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky investičných celkov a zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
13. Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
14. Montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie, individuálne skúšky, overovacie skúšky vyhradených tlakových zariadení, generálne opravy v rozsahu:- tlakové nádoby stabilné /IV. trieda/- tlakové nádoby stabilné /III. trieda/- tlakové nádo
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Medzihradský
15. Montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na - - plnenie kovových tlakových nádob- zvyšovanie tlaku plynu - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Medzihradský
16. Montáž energetických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Kuba (Zrušený)
17. Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Zodpovedný zástupca: Milan Donoval
18. Revízie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Zodpovedný zástupca: Milan Donoval
19. Projektovanie elektrických zariadení v rozsahu : - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
Zodpovedný zástupca: Milan Donoval
20. Garančné a diagnostické merania
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
21. Rozmnožovacie a kopírovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 1.3.2000
22. Stavba a demontáž lešenia
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
23. Nákup a predaj v rozsahu voľných ohlasovaných živností
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
24. Prenájom strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
25. Technická pomoc /prednostne pre energiu a ekológiu/
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
26. Garančné a diagnostické meranie
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
27. Prieskum trhu a ponuková činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
28. Poradenská činnosť v oblastiach prípravy,realizácie a uvedenia do prevádzky innvestičných celkov a zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 2.7.1993
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
29. Rozmnožovacie a kopírovacie služby
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
30. Prenájom zariadení priemyselného tovaru a motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
31. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
32. Maliarske a natieračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
33. Montáž energetických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.3.1995
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2014
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Kuba (Zrušený dňom 9.7.2014)

Hodnotenie ENSECO, a.s., IČO 36220370


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ENSECO, a.s., IČO 36220370

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image