EUROVIA SK, a.s., Košice-Barca, IČO 31651518 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt EUROVIA SK, a.s., ktorý sídli na adrese Osloboditeľov 66, Košice-Barca a má pridelené IČO 31651518.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom EUROVIA SK, a.s. so sídlom na adrese Osloboditeľov 66, Košice-Barca bol založený v roku 1992.


Základné informácie o EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov EUROVIA SK, a.s.
IČO 31651518
Adresa Osloboditeľov 66 Košice 040 17
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie. 4.2.2015
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie. Prokurista podpisuje za spoločnosť vždy spolu aspoň s jedným členom predstavenstva a to tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko a dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. 14.8.2003 3.2.2015
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie. 29.4.1992 13.8.2003
Ďalšie právne skutočnosti:
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.6.1993. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 4.5.1994. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 14.12.1995. 20.2.1996
Zmena stanov schválená VZ dňa 26.4.96. 17.10.1996
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1996. 22.1.1997
Zápisnica zo zasadnutia DR a.s. zo dňa 13.12.2000. 1.2.2001
Zmena stanov zo dňa 27. 6. 2001. 23.10.2001
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25. 9. 2002. 22.10.2002
Zmena stanov zo dňa 18.12.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 18.12.2002. 7.7.2003
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.2.2003. Deň vzniku funkcie prokuristu: Jána Kravčáka 14.8.2003. 14.8.2003
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: SLOV-VIA, a.s. Sídlo: Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad IČO: 36 458 821 28.7.2005
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 25.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. 29.4.1992
Rozhodnutie Fondu nár. majetku SR v Bratislave č. 515/93 Pr z 2.4.1993. 6.12.1993
Zápisnica z valného zhromaždenia o odvolaní a zvolení členov dozornej rady zo dňa 4.5.1995. 1.8.1995 19.2.1996
Základné imanie:
14 216 947,16 EUR Rozsah splatenia: 14 216 947,16 EUR 7.8.2009
428 221 300 Sk Rozsah splatenia: 428 221 300 Sk 29.12.2007 6.8.2009
308 837 750 Sk Rozsah splatenia: 308 837 750 Sk 3.8.2004 28.12.2007
359 751 000 Sk 29.4.1992 2.8.2004

Kontakty na EUROVIA SK, a.s., Košice-Barca, IČO 31651518

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Osloboditeľov 66 Košice 040 17 od  7.7.2003 
Južná trieda 6 Košice 041 93 od  29.4.1992  do  6.7.2003

Predmet činností EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kovoobrábanie 11.1.1994
zámočníctvo 11.1.1994
opravy motorových vozidiel 11.1.1994
tesárstvo 11.1.1994
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí 11.1.1994
vykonávanie dopravných stavieb 11.1.1994
budovanie inžinierských a priemyselných stavieb 11.1.1994
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 11.1.1994
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb 2.11.1994
veľkoobchod a maloobchod-priemyselný, elektrikársky tovar 2.11.1994
veľkoobchod a maloobchod-stavebný materiál, betonárske výrobky, prefabrikáty, kamenivo, živicové a obaľovacie zmesi 2.11.1994
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania 2.11.1994
výroba kameniva v kameňolomoch a štrkovniach 2.11.1994
vykonávanie trhacích prác 2.11.1994
revízia elektrických zariadení silových do 1000 V a blezkozvodov v objektoch tr. A, revízie nízkeho napätia a hromozvodov triedy C podľa čl. 6 ČSN 343800 a skupiny C6 2.11.1994
montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodných ochrán do objektov triedy A 17.10.1996
výroba elektrických rozvádzačov 17.10.1996
vykonávanie prekládok elektrických vedení-nízke a vysoké napätie 17.10.1996
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy +++, v kempingoch triedy +++ a vo vyšších triedach 17.10.1996
výroba transportného betónu 22.1.1997
výroba malty 22.1.1997
výroba produktov z betónu a cementu 22.1.1997
prípravné práce pre stavbu 22.1.1997
demolácia a zemné práce 22.1.1997
prieskumné a podzemné práce 22.1.1997
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom 22.1.1997
opravy spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti 22.1.1997
nákup a predaj nehnuteľností 22.1.1997
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 22.1.1997
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 22.1.1997
prenájom motorových vozidiel 22.1.1997
prenájom dopravných zariadení 22.1.1997
inžinierska činnosť mimo výkonu stavbyvedúceho a stavebného dozoru 22.1.1997
vykonávanie pozemných stavieb 22.1.1997
stavba komunikácií, letísk a športových areálov 22.1.1997
vykonávanie dopravných stavieb vrátane električkových a železničných tratí 22.1.1997
vykonávanie vodných stavieb (riečné, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií) 22.1.1997
montáž káblových rozvodov 22.1.1997
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 22.1.1997
geodetické a kartografické práce 22.1.1997
laboratórna činnosť 23.10.2001
fyzikálne a mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií 23.10.2001
cestná nákladná doprava 7.7.2003
zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny 7.7.2003
výroba výrobkov z betónu, cementu a sadry 7.7.2003
výroba cementového tovaru a umelého kameňa 7.7.2003
výroba stavebných prvkov z betónu 7.7.2003
spracovanie prírodného kameňa 7.7.2003
vedenie účtovníctva 3.8.2004
recyklácia stavebných materiálov a predaj recyklátov 3.8.2004
drvenie a triedenie stavebných materiálov 3.8.2004
recyklácia nekovového odpadu 3.8.2004
výroba asfaltových emulzií, modifikovaných asfaltov a obaľovanej zmesi 7.8.2009
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 7.8.2009
čistiace a upratovacie služby 28.6.2011
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 28.6.2011
inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb 28.6.2011
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 15.7.2016
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 15.7.2016
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 15.7.2016
čistenie kanalizačných systémov 15.7.2016
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 15.7.2016
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 15.7.2016
vykonávanie odťahovej služby 15.7.2016
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek 15.7.2016
skladovanie 15.7.2016
výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií 22.1.1997 6.7.2003
hotely a motely s možnosťou stravovania 17.10.1996 6.7.2003
hotely a motely bez možnosti stravovania 17.10.1996 6.7.2003
pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie 17.10.1996 6.7.2003
zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje menej ako 100 000 m horniny 2.11.1994 6.7.2003
automatizované spracovanie dát 11.1.1994 6.7.2003
nepravidelná cestná nákladná doprava 11.1.1994 6.7.2003
vystavba a opravy cestných komunikácií a mostov 29.4.1992 10.1.1994
regulácia a úprava vodných tokov 29.4.1992 10.1.1994
vykonávanie prekládok nadzemných a podzemných vedení 29.4.1992 10.1.1994
vykonávanie prepravnej činnoti vlastnou dopravou 29.4.1992 10.1.1994
výroba kameniva v kameňolomoch a štrkovniach 29.4.1992 10.1.1994
výroba prefabrikátov, betonárskych výrobkov a zariadení 29.4.1992 10.1.1994
vykonávanie projektovej činnosti 29.4.1992 10.1.1994
vykonávanie laboratórnej činnosti 29.4.1992 10.1.1994
využívanie výpočtovej techniky 29.4.1992 10.1.1994
ekologické stavby, kanalizácie, meliorácie, vodohospodárske stavby 29.4.1992 10.1.1994

Hodnotenie EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte EUROVIA SK, a.s., IČO 31651518

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image