eustream, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35910712 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt eustream, a.s., ktorý sídli na adrese Mlynské nivy 42, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35910712.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom eustream, a.s. so sídlom na adrese Mlynské nivy 42, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 2004.


Základné informácie o eustream, a.s., IČO 35910712

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov eustream, a.s.
IČO 35910712
Adresa Votrubova 11/A Bratislava 821 09
Deň zápisu 10.12.2004
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom (i) troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom (ii) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek člena predstavenstva konajúcich spoločne, s výnimkou prípadu akéhokoľvek Nakladania s akýmikoľvek aktívami prepravnej siete plynu, ktorých hodnota prevyšuje dvesto miliónov eur (200 000 000 €), kedy spoločnosť koná prostredníctvom všetkých členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k v ytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 23.9.2014
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom (i) troch (3) členov predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom (ii) predsedu predstavenstva a akéhokoľvek člena predstavenstva konajúcich spoločne, s výnimkou prípadu akéhokoľvek Nakladania s akýmikoľvek aktívami prepravnej siete plynu, ktorých hodnota prevyšuje dvesto miliónov eur (200 000 000 € ), kedy spoločnosť koná prostredníctvom všetkých členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 13.6.2014 22.9.2014
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. 1.7.2006 12.6.2014
V mene spoločnosti koná člen predstavenstva, ktorý je súčasne predsedom predstavenstva samostatne. 10.12.2004 30.6.2006
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.11.2004 podľa § 163 a nasl. Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 742/2004, Nz 84774/2004 spísanej JUDr. Ivanom Macákom, notárom. 10.12.2004
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 282/2006, Nz 19127/2006, NCRIs 19044/2006 zo dňa 18.5.2006 - zvýšenie základného imania, odvolanie/menovanie členov predstavenstva a dozornej rady, zmena stanov spoločnosti. 1.7.2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 7.2.2007. 14.2.2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 161/2007, Nz 21159/2007, NCRls 21053/2007. 1.7.2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2007. 1.1.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2007 a 30.10.2007. Zmena obchodného mena z SPP - preprava, a.s. na eustream, a.s. 3.1.2008
Notárska zápisnica N 117/2008, Nz 17987/2008, NCRls 17806/2008 napísaná dňa 29.4.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.4.2008. Andreas Rau predseda predstavenstva od 1.7.2007 do 30.6.2008. 1.7.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2008. 3.9.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 74/2009, Nz 13553/2009 zo dňa 28.4.2009. 9.7.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2010. 9.7.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnica N143/2011 Nz 17118/2011 zo dňa 11.05.2011. 12.7.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.09.2011. 13.9.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2011 11.10.2011
Zápis z výsledkov volieb členov Dozornej rady zo dňa 24.11.2011. 7.12.2011
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2012. 1.5.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.6.2012 21.6.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012. 2.10.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2013 a 24.01.2013. 6.2.2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRls 5409/2013 zo dňa 18.02.2013. 28.2.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.03.2013. 13.3.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2014 a 23.05.2014. 13.6.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2014. 5.7.2014
Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie zo dňa 25.07.2014. 23.9.2014
Hlasovanie per rollam členov dozornej komisie zo dňa 06.11.2014. 17.12.2014
Základné imanie:
282 928 727,09 EUR Rozsah splatenia: 282 928 727,09 EUR 28.2.2013
82 928 727,09 EUR Rozsah splatenia: 82 928 727,09 EUR 16.5.2009 27.2.2013
2 498 310 833 Sk Rozsah splatenia: 2 498 310 833 Sk 1.7.2006 15.5.2009
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk 10.12.2004 30.6.2006

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno eustream, a.s.
IČO 35910712
Adresa Mlynské nivy 42 Bratislava 825 11

Kontakty na eustream, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35910712

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Votrubova 11/A Bratislava 821 09 od  1.5.2012 
Mlynské nivy 42 Bratislava 825 11 od  10.12.2004  do  30.4.2012

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82109 Bratislava-Ružinov, Votrubova 11/A
82511 Bratislava-Ružinov, Mlynské nivy 42 do  20.9.2012

Predmet činností eustream, a.s., IČO 35910712

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 10.12.2004
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 10.12.2004
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti 10.12.2004
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a podnikania v rozsahu voľnej živnosti 10.12.2004
poskytovanie software - predaj hotových pogramov na základe zmluvy s autorom 1.7.2006
kopírovacie a rozmnožovacie služby v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 1.7.2006
technik požiarnej ochrany 1.7.2006
bezpečnostnotechnické služby 1.7.2006
zámočníctvo 1.7.2006
zváračské práce 1.7.2006
zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
manipulácia s nákladom 1.7.2006
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
čistiace práce 1.7.2006
povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
defektoskopické skúšky v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve 1.7.2006
geodetické a kartografické činnosti 1.7.2006
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 1.7.2006
výkon činnosti stavbyvedúceho 1.7.2006
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 1.7.2006
poskytovanie služieb v oblasti enviromentu v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2006
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení 1.7.2006
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 1.7.2006
montáž, oprava, údržba odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení 1.7.2006
odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení 1.7.2006
preprava plynu 1.7.2006
výroba tepla, rozvod tepla 1.7.2006
montáž určených meradiel 16.8.2006
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 16.8.2006
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardvéru a softvéru 12.7.2011
výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu elektrické rozvádzače do 1000V, 500A 12.7.2011
poskytovanie elektronických komunikačných sietí 12.5.2012
poskytovanie elektronických komunikačných služieb 12.5.2012

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.2004
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.2004
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.2004
4. Poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb a podnikania v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 10.12.2004
5. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
Deň vzniku oprávnenia: 7.6.2006
6. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
7. Kopírovacie a rozmnožovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
8. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
Zodpovedný zástupca: Mgr. Alena Vavrinkovičová
9. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
Zodpovedný zástupca: Marcel Balontay
Michal Andrus (Zrušený dňom 14.3.2014)
10. Bezpečnostnotechnické služby
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
Zodpovedný zástupca: Jozef Arpáš
11. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Šulla
12. Zváračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
13. Zemné a výkopové práce v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
14. Manipulácia s nákladom
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
15. Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
16. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
17. Čistiace práce
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
18. Povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
19. Skúšanie materiálov a výrobkov nedeštruktívnymi metódami v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
20. Defektoskopické skúšky v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
21. Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
22. Geodetické a kartografické činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Hrnčiarik
23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdeno Valent
24. Výkon činnosti stavbyvedúceho
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Zdeno Valent
25. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Mariana Rosenbergová
26. Poskytovanie služieb v oblasti enviromentu v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
27. Technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.5.2006
28. Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2006
29. Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2006
30. Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2006
31. Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.6.2006
32. Montáž určených meradiel
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.2006
33. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardvéru a softvéru
Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2007
34. Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu elektrické rozvádzače do 1000 V, 500 A
Deň vzniku oprávnenia: 18.1.2007

Hodnotenie eustream, a.s., IČO 35910712


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte eustream, a.s., IČO 35910712

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image