FCC Slovensko, s.r.o., Zohor, IČO 31318762 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt FCC Slovensko, s.r.o., ktorý sídli na adrese Bratislavská 18, Zohor a má pridelené IČO 31318762.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom FCC Slovensko, s.r.o. so sídlom na adrese Bratislavská 18, Zohor bol založený v roku 1992.


Základné informácie o FCC Slovensko, s.r.o., IČO 31318762

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov FCC Slovensko, s.r.o.
IČO 31318762
Adresa Bratislavská 18 Zohor 900 51
Deň zápisu 25.2.1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy. 31.10.2006
a/ Za spoločnosť koná samostatne jeden konateľ alebo jeden prokurista spoločnosti vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb do výšky 250.000,- Sk. b/ Za spoločnosť konajú spoločne ktoríkoľvek dvaja konatelia alebo spoločne ktoríkoľvek dvaja prokuristi alebo spoločne jeden konateľ a jeden prokurista spoločnosti, vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb nad 250.000,- Sk. 5.10.2004 30.10.2006
a/ Za spoločnosť koná samostatne jeden konateľ alebo jeden prokurista spoločnosti vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb do výšky 250.000,- Sk. b/ Za spoločnosť konajú spoločne ktorýkoľvek dvaja konatelia alebo spoločne ktorýkoľvek dvaja prokuristi alebo spoločne jeden konateľ a jeden prokurista spoločnosti, vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, predaja a nákupu majetku a riadenia platieb nad 250.000,- Sk. 22.11.2001 4.10.2004
Za spoločnosť podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 23.5.1996 21.11.2001
Ďalšie právne skutočnosti:
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 1.6.1994, zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 5.1.1994. Osvedčenie o prehlásení spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice Nz 474/94 napísaná dňa 5.12.1994 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 69/95 napísanej dňa 21.2.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, ktorou sa mení obchodné meno spoločnosti z A.S.A. Ekoservis s.r.o. na A.S.A. Slovensko s.r.o. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 20.11.1995. Uznesenie spoločníkov zo dňa 21.12.1995 a 17.1.1996. Stary spis: S.r.o. 6329 Stary spis: S.r.o. 20392 23.5.1996
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 498/96, Nz 472/96. Stary spis: S.r.o. 20392 21.3.1997
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.6.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 295/97, Nz 288/97 spísaná dňa 13.6.1997 notárom JUDr.Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: S.r.o. 20392 24.7.1997
Notárska zápisnica N 371/97, Nz 362/97 zo dňa 20.8.1997, dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 20.8.1997. Stary spis: S.r.o. 20392 3.10.1997
Notárska zápisnica N 177/97, Nz 175/97 spísaná dňa 6. 10. 1997 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novým peňažným vkladom a zmeny konateľov. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 49/98, Nz 47/98 spísanej dňa 2. 2. 1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Stary spis: S.r.o. 20392 11.2.1998
Notárska zápisnica N 49/98, Nz 47/98 zo dňa 2.2.1998, notárska zápisnica N 163/98, Nz 158/98 zo dňa 21.4.1998. 12.6.1998
Notárska zápisnica N 348/98, Nz 342/98 spísaná dňa 23.7.1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. 26.2.1999
Notárska zápisnica N 410/99, Nz 404/99 zo dňa 24.9.1999 osvedčujúca zápisnicu z valného zhromaždenia a zmenu zakladateľskej listiny v zmysle Zák. č. 127/1999 Z.z. 25.10.1999
Zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. Nz 215/99 zo dňa 26.11.1999 a zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. N 76/2000, Nz 72/2000 zo dňa 12.4.2000. 27.4.2000
Zmena zakladateľskej listiny spísaná notárskou zápisnicou č. N 114/01, Nz 112/01 zo dňa 3.4.2001 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. 22.5.2001
Notárska zápisnica N 514/2001, Nz 500/2001 spísaná dňa 19.11.2001 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené menovanie prokuristov. Doplnok k zakladateľskej listine zo dňa 19.11.2001. 22.11.2001
Prijaté nové znenie zakladateľskej listiny uznesením valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2002 spísané notárskou zápisnicou N 172/02, Nz 165/02 JUDr. Miroslava Pavloviča, ktorá nahradzuje pôvodnú zakladateľskú listinu. 8.8.2002
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 331/02, Nz 328/02. Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 25.6.2002. Prokúra: Eva Mikletičova, r.č. zánik funkcie dňom 25.6.2002 Richard Werfl, r.č. vznik funkcie dňom 25.6.2002. 19.9.2002
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 403/02, Nz 381/02 dňa 5.8.2002, ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 20.9.2002
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 62/03, Nz 13359/03 spísanej dňa 24.2.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. 22.7.2003
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 348/2003, Nz 57490/2003 spísanej dňa 9.7.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. 9.10.2003
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 497/03, Nz 83593/03 spísanej dňa 23.9.03 notárom JUDr. Lošonským, PhD. 10.10.2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002 na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou .A.S.A. Žilina, spol. s r.o. Zmluva o zlúčení zo dňa 20.12.2002. Obchodná spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti .A.S.A. Žilina, spol. s r .o., Bratislavská 26, 010 01 Žilina, IČO: 31 612 431. Obchodné imanie zlučovanej spoločnosti .A.S.A. Žilina, spol. s r.o. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., ktorá na seba preberá všetky veci, pohľadávky a záväzky zrušenej spoločnosti. 18.11.2003
Notárska zápisnica č. N 720/2003, Nz 125233/2003 zo dňa 22.12.2003. 14.1.2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2004. 2.6.2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.6.2004. Funkcia prokuristu Ing. T. Javora sa končí dňom 7.6.2004. 22.6.2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.9.2004 - zmena konateľov a odvolanie prokuristov. Funkcia konateľa Ing. D. Andeleka a prokuristov Ing. J. Kožnáreka, a Ing. Josefa Czepieca zaniká dňa 14.9.2004. 5.10.2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.2.2006 o zlúčení s obchodnou spoločnosťou KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453 zrušenej bez likvidácie a schválenie zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnici N 6/2006, Nz 5341/2006 spísanej dňa 13.2.2006, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453 ( zanikajúca spoločnosť ) a obchodnou spoločnosťou .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO : 31 318 762 ( nástupnícka spoločnosť ), ktorá ako právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva, povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti KOLO s.r.o., Mečíkova 1, 841 07 Bratislava, IČO : 31 402 453. 1.3.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10.2006 a zo dňa 19.10.2006. 31.10.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.5.2007. 1.7.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2008. 19.12.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.07.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.08.2009. 24.9.2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2009. 23.1.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.05.2010 25.6.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010. 10.7.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.12.2011 27.1.2012
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 28.12.2012 o zlúčení so spoločnosťou .A.S.A. EKO s. r. o., so sídlom Košická 52, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, IČO: 31 713 700, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 6714/V, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 13406/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 236/2012, Nz 10076/2012, NCRIs 10334/2012 dňa 21.03.2012 stáva právnym nástupcom spoločnosti .A.S.A. EKO s. r. o. a preberá všetky jej práva a záväzky. 1.5.2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2013. 3.1.2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.04.2016 1.5.2016
Základné imanie:
3 552 000 EUR Rozsah splatenia: 3 552 000 EUR 10.7.2010
3 551 750 EUR Rozsah splatenia: 3 551 750 EUR 24.9.2009 9.7.2010
107 000 000 Sk Rozsah splatenia: 107 000 000 Sk 19.12.2008 23.9.2009
90 000 000 Sk Rozsah splatenia: 90 000 000 Sk 20.9.2002 18.12.2008
50 000 000 Sk 22.5.2001 19.9.2002
30 000 000 Sk 27.4.2000 21.5.2001
20 000 000 Sk 11.2.1998 26.4.2000
10 000 000 Sk 3.10.1997 10.2.1998
5 000 000 Sk 23.5.1996 2.10.1997
Výška vkladu každého spoločníka:
.A.S.A. International Environmental Services GmbH Vklad: 3 552 000 EUR Splatené: 3 552 000 EUR 10.7.2010
A.S.A. International Holding GmbH Vklad: 5 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 000 Sk 23.5.1996 2.10.1997
A.S.A. International Holding GmbH Vklad: 10 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 10 000 000 Sk 3.10.1997 10.2.1998
A.S.A. International Holding GmbH Vklad: 20 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 20 000 000 Sk 11.2.1998 26.4.2000
A.S.A. International Holding GmbH Vklad: 30 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 000 Sk 27.4.2000 21.5.2001
A.S.A. International Holding GmbH Vklad: 50 000 000 Sk Splatené: 50 000 000 Sk 22.5.2001 18.9.2002
.A.S.A. International Environmental Services GmbH Vklad: 50 000 000 Sk Splatené: 50 000 000 Sk 19.9.2002 19.9.2002
.A.S.A. International Environmental Services GmbH Vklad: 90 000 000 Sk Splatené: 90 000 000 Sk 20.9.2002 18.12.2008
.A.S.A. International Environmental Services GmbH Vklad: 107 000 000 Sk Splatené: 107 000 000 Sk 19.12.2008 23.9.2009
.A.S.A. International Environmental Services GmbH Vklad: 3 551 750 EUR Splatené: 3 551 750 EUR 24.9.2009 9.7.2010

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno FCC Slovensko, s.r.o.
IČO 31318762
Adresa 90051 Zohor, Bratislavská 18

Kontakty na FCC Slovensko, s.r.o., Zohor, IČO 31318762

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Bratislavská 18 Zohor 900 51 od  23.5.1996 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
90051 Zohor, Bratislavská 18
Bratislava I, M.Čulena 9 A do  8.2.1996

Predmet činností FCC Slovensko, s.r.o., IČO 31318762

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradom životného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie, zúžitkovanie a recykláciu 23.5.1996
zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadení všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistoty obcí 23.5.1996
údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov 23.5.1996
vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie alebo osvedčenie 23.5.1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 23.5.1996
zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou 23.5.1996
výkup a export nebezpečných odpadov 21.3.1997
cestná motorová doprava - nákladná 24.7.1997
prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel 24.7.1997
vedenie účtovníctva 12.6.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
sprostredkovateľská činnosť 27.4.2000
konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti 27.4.2000
zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti 27.4.2000
prevádzkovanie odstavných plôch 27.4.2000
zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev 27.4.2000
čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti 27.4.2000
záhradnícke a sadovnícke práce 27.4.2000
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
údržba a čistenie kanalizácie 27.4.2000
posudzovanie vplyvov na životné prostredie 27.4.2000
odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového čísla a možnosti zneškodnenia odpadov 27.4.2000
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami 27.4.2000
konzultačné služby v oblasti chémie a odpadov 27.4.2000
búracie práce v rozsahu voľnej živnosti 27.4.2000
recyklácia stavebných odpadov 27.4.2000
prevádzka kompostovacieho zariadenia 27.4.2000
výkup, separácia a predaj zberového papiera 27.4.2000
výkup, separácia a predaj druhotných surovín 27.4.2000
vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/ 27.4.2000
prevádzkovanie medziskladov odpadov 27.4.2000
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi 27.4.2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 27.4.2000
poskytovanie služieb mechanizmami 1.7.2007
maliarske, natieračské a sklenárske práce 1.7.2007
prieskum trhu a verejnej mienky 1.7.2007
faktoring a forfaiting 1.7.2007
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
poradenská činnosť v oblasti projektov, spracovanie projektov a technicko-realizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti, usporadúvanie školení, výstav a konferencií 1.7.2007
reklamná činnosť 1.7.2007
sadové úpravy, údržba komunikácií /odhŕňanie snehu, čistenie komunikácií/ v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie práce a demolácie, terénne úpravy 1.7.2007
montáž informačných a reklamných tabúľ bez zásahu do vyhradených technických častí 1.7.2007
pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu 1.7.2007
prevádzkovanie športových a detských ihrísk 1.7.2007
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá 1.7.2007
prenájom stavebných strojov a zariadení 1.7.2007
výsadba, údržba verejnej zelene, parkov - záhradné služby s výnimkou záhradných architektov 1.7.2007
rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení 1.7.2007
osadzovanie a montáž informačných a reklamných tabúľ 1.7.2007
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 1.7.2007
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností 1.7.2007
prevádzkovanie trhovísk a trhových miest 1.7.2007
prevádzkovanie verejných WC 1.7.2007
prevádzkovanie zberných dvorov na zhromažďovanie odpadov 1.7.2007
prevádzkovanie skládok odpadov 1.7.2007
zabezpečovanie separovaného zberu odpadov 1.7.2007
výroba alternatívneho paliva z ostatného odpadu v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
výroba a predaj alternatívnych palív v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
sanácie a rekultivácie 1.7.2007
spracovanie a rekultivácia zeminy 1.7.2007
výroba a rozvod tepla do 5 MJ, malé vodné elektrárne 1.7.2007
nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív 25.6.2010
vykonávanie geologických prác: geologický výskum, hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostriedia, terénne meračské práce, technické práce (vrtné práce), technologické práce, geochemické práce, geofyzikálne práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostriedia, sanácia environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže, vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku 1.3.2014
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a biotechnológií 1.5.2016
sanácia geologického prostredia,sanácia enviromentálnej záťaže 25.6.2010 28.2.2014
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia 31.10.2006 28.2.2014
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce 31.10.2006 28.2.2014
geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu 27.4.2000 28.2.2014
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh, hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia 23.1.2010 28.2.2014
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 23.1.2010 28.2.2014
vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí 23.1.2010 24.6.2010
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum - vrtné práce 23.1.2010 28.2.2014

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradomživotného prostredia so zreteľom na odpady, odstraňovanie,zúžitkovanie a recykláciu,
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Zoltán Zelinka (Zrušený)
2. Zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadeni všetkého druhu slúžiacich k udržiavaniu čistotyobcí
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992
3. Údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Zoltán Zelinka (Zrušený)
4. Vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie, oprávnenie, alebo osvedčenie
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992
Zodpovedný zástupca: Ing. Zoltán Zelinka (Zrušený)
5. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: RNDr. Miroslav Rybanský (Zrušený)
6. Zvoz a zber komunálneho a priemyselného odpadu vlastnou nákladnou dopravou
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: Anna Kratochvílová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Hurbanovo, Svätopeterská cesta (Zrušená)
7. Výkup a export nebezpečných odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: RNDr. Miroslav Suško (Zrušený)
8. Prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 23.6.1997
9. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 26.6.1997
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Georg Kasperkovitz (Zrušený)
Rudolf Ďurica (Zrušený)
Pavel Vasaráb (Zrušený dňom 3.12.2013)
10. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 9.3.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Lenka Ješková (Zrušený)
Eva Mikletičová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
11. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavaská 18
12. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
13. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
14. Konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
15. Prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavaská 18
16. Zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
17. Prevádzkovanie odstavných plôch
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
18. Zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
   08001 Prešov, Družstevná 40 (Zrušená dňom 10.12.2012)
19. Čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
   08001 Prešov, Družstevná 40 (Zrušená dňom 10.12.2012)
20. Záhradnícke a sadovnícke práce
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
21. Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
22. Údržba a čistenie kanalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
23. Posudzovanie vplyvov na živnotné prostredie
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.11.2008
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená dňom 12.11.2008)
24. Odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového číslaa možnosti zneškodnenia odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
25. Prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   01332 Svederník, Svederník, časť Marček
   93014 Dolný Bar, Dolný Bar
   Zohor, Bratislavská 18
26. Konzultačné služby v oblasti chémie odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
27. Geologické práce realizované za účelom získania doplňujúcich údajov pre dokumentáciu
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
Deň zániku oprávnenia: 12.11.2008
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená)
28. Búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.3.2000
29. Recyklácia stavebných odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jarmila Hrabinová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená)
30. Prevádzka kompostovacieho zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jarmila Hrabinová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená)
31. Výkup, separácia a predaj zberového papiera
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jarmila Hrabinová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená)
   Hurbanovo, Svätopeterská cesta (Zrušená)
32. Výkup, separácia a predaj druhotných surovín
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jarmila Hrabinová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená)
   Hurbanovo, Svätopeterská cesta (Zrušená)
33. Vyprázdňovanie nádrží a septikov /odvoz fekálií/
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jarmila Hrabinová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená)
34. Údržba a čistenie kanalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jarmila Hrabinová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená)
35. Prevádzkovanie medziskladov odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jarmila Hrabinová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená)
   Hurbanovo, Svätopeterská cesta (Zrušená)
36. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Jarmila Hrabinová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18 (Zrušená)
   Hurbanovo, Svätopeterská cesta (Zrušená)
37. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 7.4.2000
Zodpovedný zástupca: Ing. Katarína Kollárová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Zohor, Bratislavská 18
38. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi / s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/
Deň vzniku oprávnenia: 31.3.1993
Prevádzkarne:
   02401 Kysucké Nové Mesto, Kukučínova 2346
   01001 Žilina, Na stanicu 22
   93014 Dolný Bar, Skládka odp. na ostatný odpad Dolný Bar
   01332 Svederník, Svederník, časť Marček
   Zohor, Bratislavaská 18
   Hurbanovo, Svätopeterská cesta
   92001 Hlohovec, Šoltésovej 22
   94905 Nitra, Novozámocká 224
   Žilina, Bratislavská 26 (Zrušená)
   06761 Stakčín, Stakčín /býv. kvadrov.pri LPM Ulič/ 139/2005 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   08001 Prešov, Priemyselný areál Šalgovík (Zrušená dňom 2.12.2011)
   82412 Bratislava-Ružinov, Vlčie Hrdlo 1 (Zrušená dňom 10.12.2012)
   Košice 1, Jantárová 30 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Majerská 73 (Zrušená)
   Košice-Džungľa, Pri Bitúnku 15 (Zrušená)
   05801 Poprad, Partizánska 93 (Zrušená)
   Žilina, Žitná 5 (Zrušená dňom 10.12.2012)
   Dolný Bar 198 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar 195 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar 196 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar, Parc 904/11 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar, Parc 904/10 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar, Parc 904/13 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Košice-Staré Mesto, Magnezitárska 7 (Zrušená dňom 2.12.2011)
   08001 Prešov, Družstevná 40 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   06761 Stakčín, Stakčín /býv. kvad. pri LPM Ulič v Stakčíne/ parc122/27 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Púchov, Terézie Vansovej 1054 (Zrušená dňom 10.12.2012)
39. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 31.3.1993
Zodpovedný zástupca: Ivan Ďurčo
Ing. Vlastislav Gúth (Zrušený dňom 21.6.2013)
RNDr. Dominika Mindašová (Zrušený dňom 4.3.2015)
Ing. Dušan Andelek (Zrušený dňom 3.11.2008)
Ing. Marcela Beňadiková (Zrušený dňom 4.8.2015)
Lucia Ťažárová (Zrušený dňom 2.6.2016)
RNDr. Peter Krasnec (Zrušený dňom 1.6.2010)
Prevádzkarne:
   02401 Kysucké Nové Mesto, Kukučínova 2346
   01001 Žilina, Na stanicu 22
   01332 Svederník, Svederník, časť Marček
   Zohor, Bratislavská 18
   92001 Hlohovec, Šoltésovej 22
   Žilina, Bratislavská 26 (Zrušená)
   08001 Prešov, Priemyselný areál Šalgovík (Zrušená dňom 2.12.2011)
   82412 Bratislava-Ružinov, Vlčie Hrdlo 1 (Zrušená dňom 10.12.2012)
   93014 Dolný Bar, Skládka odp. na ostatný odpad Dolný Bar (Zrušená dňom 10.12.2012)
   Hurbanovo, Svätopeterská cesta (Zrušená dňom 10.12.2012)
   Košice 1, Jantárová 30 (Zrušená)
   Banská Bystrica, Majerská 73 (Zrušená)
   Košice-Džungľa, Pri Bitúnku 15 (Zrušená)
   05801 Poprad, Partizánska 93 (Zrušená)
   Žilina, Žitná 5 (Zrušená dňom 10.12.2012)
   Dolný Bar 198 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar 195 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar 196 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar, Parc 904/11 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar, Parc 904/10 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Dolný Bar, Parc 904/13 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Košice-Staré Mesto, Magnezitárska 7 (Zrušená dňom 2.12.2011)
   08001 Prešov, Družstevná 40 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   06761 Stakčín, Stakčín /býv. kvad. pri LPM Ulič v Stakčíne/ parc122/27 (Zrušená dňom 23.12.2008)
   Púchov, Terézie Vansovej 1054 (Zrušená dňom 10.12.2012)
40. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 15.8.1994
Deň zániku oprávnenia: 12.11.2008
41. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti logistiky nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 21.1.1999
42. Konzultačné služby v oblasti chémie odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 21.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 12.11.2008
43. Prenájom strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 21.1.1999
44. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 12.11.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Andelek (Zrušený dňom 12.11.2008)
Prevádzkarne:
   82412 Bratislava-Ružinov, Vlčie hrdlo 1 (Zrušená dňom 12.11.2008)
   01332 Svederník, Marček, parcela č. 1009/3, 1009/4, 1009/5 (Zrušená dňom 12.11.2008)
   Žilina, Sasinkova 26 (Zrušená)
   Púchov, Terézie Vansovej 1054 (Zrušená dňom 12.11.2008)
45. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.1995
Deň zániku oprávnenia: 12.11.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Andelek (Zrušený dňom 12.11.2008)
Prevádzkarne:
   82412 Bratislava-Ružinov, Vlčie hrdlo 1 (Zrušená dňom 12.11.2008)
   Žilina, Sasinkova 26 (Zrušená)
   Púchov, Terézie Vansovej 1054 (Zrušená dňom 12.11.2008)
46. Montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2004
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená)
47. Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2004
Zodpovedný zástupca: Jozef Crkoň (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená)
48. Plynoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2004
Zodpovedný zástupca: Jozef Crkoň (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená)
49. Kurenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.3.2004
Zodpovedný zástupca: Jozef Crkoň (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená)
50. Zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená dňom 28.7.2006)
51. Búracie práce
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená dňom 28.7.2006)
52. Nákup a predaj priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená dňom 28.7.2006)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Poniklecova 4 (Zrušená)
53. Sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená dňom 28.7.2006)
54. Sprostredkovanie výkonu služieb
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2006
Zodpovedný zástupca: Jozef Crkoň (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená dňom 28.7.2006)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Poniklecova 4 (Zrušená)
55. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená dňom 9.8.2006)
56. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená dňom 9.8.2006)
57. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 20.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mlynská ul . (Zrušená dňom 10.3.2006)
58. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 20.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 28.7.2006
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mlynská ul . (Zrušená dňom 10.3.2006)
59. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 14.8.2006
Zodpovedný zástupca: Ľuboš Kaman (Zrušený dňom 14.8.2006)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená dňom 14.9.2006)
60. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 20.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mlynská ul . (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Hradná 10 (Zrušená)
61. Nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 6.5.2005
Zodpovedný zástupca: Ľuboš Kaman (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Devín, Hradná 10 (Zrušená)
   Bratislava-Devínska Nová Ves, Mečíkova 1 (Zrušená)
62. Poskytovanie služieb mechanizmami
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
63. Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
64. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
65. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
66. Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
67. Poradenská činnosť v oblasti projektov, spracovanie projektov a technicko-realizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
68. Výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti, usporadúvanie školení, výstav a konferencií
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
69. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.11.2008
70. Sadové úpravy, údržba komunikácií (odhŕňanie snehu, čistenie komunikácií) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
71. Prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie práce a demolácie, terénne úpravy
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
72. Montáž informačných a reklamných tabúľ bez zásahu do vyhradených technických častí
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
73. Pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
74. Prevádzkovanie športových a detských ihrísk
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
75. Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
76. Prenájom stavebných strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 12.11.2008
77. Výsadba, údržba verejnej zelene, parkov - záhradné služby s výnimkou záhradných architektov
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
78. Rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
79. Osadzovanie a montáž informačných a reklamných tabúľ
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
80. Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
81. Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
82. Prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
83. Prevádzkovanie verejných WC
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
84. Prevádzkovanie zberných dvorov na zhromažďovanie odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
85. Prevádzkovanie skládok odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
86. Zabezpečovanie separovaného zberu odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
87. Výroba a predaj alternatívneho paliva z ostatného odpadu v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
88. Výroba alternatívnych palív v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
Prevádzkarne:
   01332 Svederník, Marček, p.č. 1009/2,3,4,5
   Zohor, Bratislavská 18
89. Sanácie a rekultivácie
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
90. Spracovanie a rekultivácia zeminy
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
91. Výroba a rozvod tepla do 5 MJ, malé vodné elektrárne
Deň vzniku oprávnenia: 30.5.2007
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2008
92. Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív
Deň vzniku oprávnenia: 30.4.2010
93. Veľkoobchod s náhradnými dielmi automobilov, nádobami na odpady
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.1995
94. Maloobchod s náhradnými dielmi automobilov, nádobami na odpady
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.1995
95. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.1995
96. Podnikateľské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.1995
97. Údržba zelene
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.1995
98. Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.1995
99. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.1995
Prevádzkarne:
   04001 Košice-Juh, Jantárova 30 (Zrušená dňom 8.2.2007)
   04013 Košice-Ťahanovce, Magnezitárska 7 (Zrušená dňom 12.12.2011)
100. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Miroslav Fúra (Zrušený)
101. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 19.9.1995
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: Miroslav Fúra (Zrušený)
102. Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a biotechnológií
Deň vzniku oprávnenia: 29.3.2016

Hodnotenie FCC Slovensko, s.r.o., IČO 31318762


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte FCC Slovensko, s.r.o., IČO 31318762

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image