First Data Slovakia, s. r. o., Bratislava-Petržalka, IČO 31372074 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt First Data Slovakia, s. r. o., ktorý sídli na adrese Rőntgenova 1, Bratislava-Petržalka a má pridelené IČO 31372074.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom First Data Slovakia, s. r. o. so sídlom na adrese Rőntgenova 1, Bratislava-Petržalka bol založený v roku 1994.


Základné informácie o First Data Slovakia, s. r. o., IČO 31372074

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov First Data Slovakia, s. r. o.
IČO 31372074
Adresa Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01
Deň zápisu 19.5.1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Ak má spoločnosť jedného konateľa, konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov v mene spoločnosti konajú spoločne aspoň dvaja konatelia. 29.9.2010
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy. 30.4.2009 28.9.2010
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.3.1994. Osvedčenie o prehlásení o založení akciovej spoločnosti zo dňa 29.3.1994 . Stanovy zo dňa 29.3.1994. Živnostenský list vydaný Obvodným úradom Bratislava 2 - Živnostenským oddelením dňa 22.4.1994 právoplatný dňa 25.4.1994. Stary spis: Sa 1190 30.4.2009
Na valnom zhromaždení dňa 20.4.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 160/95 napísanej dňa 20.4.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom v Bratislave, bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1190 30.4.2009
Notárska zápisnica č. Nz 178/96 zo dňa 25.04.1996, osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1190 30.4.2009
Notárska zápisnica N 160/97 zo dňa 23.4.1997 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia - zmena stanov, zmena v orgánoch a.s. - konaného dňa 23.4.1997. Zápisnica č. 1/97 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.4.1997. Zápis č. 22-A/97 z mimoriadneho rokovania dozornej rady konaného dňa 23.4.1997. Stary spis: Sa 1190 30.4.2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.1997. Notárska zápisnica Nz 244/97 spísaná dňa 19.6.1997 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom osvedčujúca priebeh časti mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1190 30.4.2009
Valné zhromaždenie dňa 30.4.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 48/98, Nz 48/98. 30.4.2009
Notárska zápisnica Nz 148/99 osvedčujúca priebeh časti 5. riadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 29. apríla 1999, na ktorom bola schválená zmena Stanov a orgánov spoločnosti. 30.4.2009
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 27.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 111/00. 30.4.2009
Zápisnica z voľby člena dozornej rady zamestnancami dňa 12.12.2000. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 185/2001, Nz 185/2001 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 26.3.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.3.2001. 30.4.2009
Notárska zápisnica č.Nz 319/01 zo dňa 29.10.2001. 30.4.2009
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií: prevoditeľnosť akcií je obmedzená Zápisnica zo zasadnutia zamestnancov zo dňa 25.10.2001, na ktorom prebehla voľba členov dozornej rady volených zamestnancami. Notárska zápisnica č. N 445/2002, Nz 445/2002 zo dňa 10.6.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov dozornej rady. 30.4.2009
Zápisnica z pracovnej porady zamestnancov zo dňa 27.9.2002. 30.4.2009
Notárska zápisnica N 109/2003, Nz 15794/03 zo dňa 4.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia - zmena obchodného mena, pôvodne Autorizačné centrum Slovenska, a.s. 30.4.2009
Živnostenský list vydaný Okresným úradom BA V zo dňa 9.5.2003, právoplatné 12.5.2003, č. Žo-2003/03006/5/PRO, č. reg. 105-22055. 30.4.2009
Zápisnica z porady zamestnancov 26.9.2003, notárska zápisnica N 159/2003, Nz 86382/2003 zo dňa 30.9.2003, a stanovy spoločnosti. 30.4.2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.3.2004, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 25.3.2004. 30.4.2009
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 22.08.2005 vo forme notárskej zápisnice N 195/2005, Nz 44497/2005, NCRIs 43889/2005 napísanej dňa 23.09.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou. Zmena obchodného mena z pôvodného Transacty Slovakia, a.s. na First Data Slovakia, a.s.. 30.4.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.08.2007 - odvolanie a menovanie členov a predsedu predstavenstva. 30.4.2009
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N181/2008, Nz 26336/2008 zo dňa 19.6.2008. 30.4.2009
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.11.2008. 30.4.2009
Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 718/2008, Nz 59132/2008 zo dňa 12.12.2008 o zlúčení so spoločnosťou First Data CEE, a.s. so sídlom Röntgenova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 668 974, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3958/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 720/2008, Nz 59247/2008 JUDr. Danielou Šikutovou dňa 12.12.2008. Spoločnosť First Data Slovakia, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti First Data CEE, a.s. so sídlom Röntgenova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 668 974, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3958/B, a preberá všetky jej práva a záväzky. 30.4.2009
Notárska zápisnica N 126/2009, Nz 11794/2009 zo dňa 15.4.2009 - osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára o premene právnej formy spoločnosti. 30.4.2009
Vyhlásenie jediného spoločníka zo dňa 9.7.2009. 24.7.2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2011 29.1.2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.01.2012. 28.2.2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.08.2012. 13.9.2012
Základné imanie:
4 906 061,210464 EUR Rozsah splatenia: 4 906 061,210464 EUR 30.4.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
First Data Holding I (Netherlands) B.V. Vklad: 4 906 061,210464 EUR Splatené: 4 906 061,210464 EUR 30.4.2009

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno First Data Slovakia, s. r. o.
IČO 31372074
Adresa Röntgenova 1 Bratislava 851 01

Kontakty na First Data Slovakia, s. r. o., Bratislava-Petržalka, IČO 31372074

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Digital Park II, Einsteinova 25 Bratislava 851 01 od  28.2.2012 
Röntgenova 1 Bratislava 851 01 od  30.4.2009  do  27.2.2012

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
85101 Bratislava-Petržalka, Digital Park II, Einsteinova 25
82103 Bratislava - Ružinov, Jašíkova 2 do  30.1.2009
85101 Bratislava-Petržalka, Röntgenova 1 do  12.4.2012

Predmet činností First Data Slovakia, s. r. o., IČO 31372074

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
automatizované spracovanie dát 30.4.2009
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku /tvorba, implementácia a aktualizácia programového vybavenia v oblasti predmetu podnikania/ 30.4.2009
inštalácia a servis elektrických - technických zariadení 30.4.2009
nákup a predaj tovaru, úprava alebo iné spracovanie predávaného či nakupovaného tovaru v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti 30.4.2009
konzultačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania 30.4.2009
prenájom hnuteľných vecí 30.4.2009
sprostredkovanie obchodu a služieb 30.4.2009
prevádzkovanie platobného systému podľa § 45 ods. 3. písm. c.) zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, na základe povolenia na prevádzkovanie platobného systému právnickou osobou, pričom takýto platobný systém nemá agenta na vyrovnanie, udeleného Národnou bankou Slovenska dňa 28.12.2010 29.1.2011
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení 25.2.2016
skladovanie 25.2.2016
počítačové služby 25.2.2016
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 25.2.2016
reklamné a marketingové služby 25.2.2016
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 25.2.2016

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Vojtech Kriesch
Prevádzkarne:
   82103 Bratislava-Ružinov, Jašíkova 2 (Zrušená dňom 7.6.1999)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 7.6.1999)
2. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zakázku - tvorba, implementácia aktualizácia programového vybavenia v oblasti predmetu podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Vojtech Kriesch
Prevádzkarne:
   82103 Bratislava-Ružinov, Jašíkova 2 (Zrušená dňom 7.6.1999)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 7.6.1999)
3. Inštalácia a servis elektrických - technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Bohdan Sollár
Daniel Kvinta (Zrušený dňom 9.7.1997)
Prevádzkarne:
   05801 Poprad, Sadová 11
   82103 Bratislava-Ružinov, Jašíkova 2 (Zrušená dňom 7.6.1999)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 7.6.1999)
4. Nákup a predaj tovaru, úprava alebo iné spracovanie predávaného či nakupovaného tovaru v oblasti predmetu podnikania v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Vojtech Kriesch
Prevádzkarne:
   82103 Bratislava-Ružinov, Jašíkova 2 (Zrušená dňom 7.6.1999)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 7.6.1999)
5. Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti predmetu podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.1994
Zodpovedný zástupca: Ing. Vojtech Kriesch
Prevádzkarne:
   82103 Bratislava-Ružinov, Jašíkova 2 (Zrušená dňom 7.6.1999)
   85250 Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17 (Zrušená dňom 7.6.1999)
6. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.2002
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.5.2003
Prevádzkarne:
   85101 Bratislava-Petržalka, Röntgenova 1
8. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.2006
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2009
9. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.2006
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2009
10. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.2006
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2009
11. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.2006
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2009
12. Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.2006
Deň zániku oprávnenia: 1.1.2009
13. Montáž, rekonštrukcia, údržbu nevyhradených technických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.2016
14. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.2016
15. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.2016
16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.2016
17. Reklamné a marketingové služby
Deň vzniku oprávnenia: 5.1.2016
18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.2.2016

Hodnotenie First Data Slovakia, s. r. o., IČO 31372074


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte First Data Slovakia, s. r. o., IČO 31372074

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image