Fond národného majetku Slovenskej republiky, Bratislava-Ružinov, IČO 17333768 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý sídli na adrese Trnavská cesta 100, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 17333768.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Fond národného majetku Slovenskej republiky so sídlom na adrese Trnavská cesta 100, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1991.


Základné informácie o Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO 17333768

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Fond národného majetku Slovenskej republiky
IČO 17333768
Adresa Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01
Deň zápisu 28.6.1991
Deň výmazu 21.1.2016
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Iná právnicka osoba
Konanie:
Konať v mene Fondu národného majetku Slovenskej republiky a udeľovať splnomocnenie konať v tomto rozsahu v mene Fondu národného majetku Slovenskej republiky sú oprávnení všetci členovia výkonného výboru, pričom Fond národného majetku Slovenskej republiky zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov výkonného výboru, z ktorých jeden musí byť predseda výkonného výboru. 22.12.2010 20.1.2016
Konať v mene Fondu národného majetku SR sú oprávnení všetci členovia výkonného výboru, pričom Fond národného majetku SR zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov výkonného výboru, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda výkonného výboru. 12.3.1997 21.12.2010
Za Fond národného majetku SR podpisujú vždy spoločne dvaja členovia výkonného výboru 18.1.1994 11.3.1997
Za Fond národného majetku SR podpisujú vždy spoločne dvaja členovia výkonného výboru 16.6.1993 17.1.1994
Za Fond národného majetku SR podpisujú vždy spoločne dvaja členovia výkonného výboru 28.6.1991 15.6.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Fond národného majetku bol zrušený na základe § 2 a § 4 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie č. 49/2015 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 22.12.2015 č. 30951/2015-1000-64258 o určení právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorým sa stane spoločnosť MH Manažment, a.s. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu Fond národného majetku Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 768, zapísaný v odd. Po, vložka č. 30/B. 21.1.2016
Fond národného majetku SR bol zriadený Zákonom SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky Starý spis: Po 98 28.6.1991 20.1.2016
Záznam z rokovania Prezídia Fondu národného majetku SR konaného dňa 9.12.1993. 18.1.1994 20.1.2016
Zápisnica prezídia FNM SR zo dňa 15.4.1994. 3.5.1994 20.1.2016
Záznam z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Fondu národného majetku SR zo dňa 16.5.1994 a 15.4.1994 25.7.1994 20.1.2016
Zmena zo 6 zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 29.11.1994, záznam z 10 zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 10.01.1995, záznam z 15 zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 16.02.1995. 20.4.1995 20.1.2016
Výpis z uznesenia z 2. zasadnutia Výkonného výboru FNM SR konaného dňa 8. 11. 1994. Uznesenie prezídia FNM SR z 11. 2. 1997 číslo 44/LXIV. Uznesenie prezídia FNM SR z 11. 2. 1997 číslo 45/LXIV. Menovací dekrét zo dňa 11. 2. 1997. 12.3.1997 20.1.2016
Zápisnica z mimoriadneho rokovania Prezídia FNM SR konaného dňa 9.11.1998. Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 10.11.1998. 12.11.1998 20.1.2016
Záznam z 3., 4. a 5. mimoriadneho zasadnutia Prezídia FNM SR zo dňa 16.11.1998, 23.11.1998 a 30.11.1998, Výpis z XXXXVII. zasadnutia výkonného výboru FNM SR zo dňa 1.12.1998, menovacie dekréty zo dňa 30.11.1998 Ing. Anna Bubeníková, Ing. Vladimír Dvořáček, zo dňa 23.11.1998 PhDr, Milan Schmidt, Ing. Mgr. Ladislav Šutý, Ing. Zuzana Némethová, Ing. Ján Ďurana, Ing. Karol Dudás, zo dňa 16.11.1998 JUDr. Pavol Hulík, Ing. Blažej Krasnovský. 9.12.1998 20.1.2016
Menovací dekrét pre Ing. Jozefa Mihálika zo dňa 10.9.1999. Uznesenie NR SR č. 953/1999 zo dňa 20.10.1999 - odvolanie Ladislava Sklenára z funkcie viceprezidenta prezídia FNM SR. Uznesenie NR SR č. 1777/1999 zo dňa 9.12.1999 o zvolení Pavla Hulíka za viceprezidenta prezídia FNM SK. Menovací dekrét pre Mgr. Bohuslava Brendzu zo dňa 21.12.1999. 21.2.2000 20.1.2016
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 20.8.2001. 30.10.2001 20.1.2016
Odvolací dekrét PhDr. Milana Schmidta zo dňa 21.11.2002. Zánik funkcie predsedu výkonného výboru PhDr. Milana Schmidta dňa dňa 30.11.2002. Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 21.11.2002. Uznesenie NR SR § 153 a 155 zo dňa 15.01.2003 Zánik funkcie člena výkonného výboru JUDr. Pavla Hulíka dňa 15.01.2003. Odvolací dekrét Ing. Karola Dudása, Ing. Milana Svocáka, Mgr. Bohuslava Brendzu zo dňa 20.01.2003. Výpis uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 20.01.2003. Zánik funkcií členov výkonného výboru Ing. Karola Dudása, Ing. Milana Svocáka a Mgr. Bohuslava Brendzu dňa 20.01.2003. Menovací dekrét Ing. Jozefa Juricu, Ing. Antona Bratha, Ing. Jarmily Repássyovej a Mgr. Ing. Mariána Karkuša zo dňa 20.01.2003. Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 20.01.2003. Výpis z uznesenia a 6. VV FNM SR zo dňa 04.02.2003. 15.5.2003 20.1.2016
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 18.8.2006 - odvolanie a menovanie členov výkonného výboru. Výpis z 39 riadneho zasadania VV FNM SR zo dňa 21.8.2006 - schválenie podpredsedov VV FNM SR. 10.10.2006 20.1.2016
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 06.09.2007 - odvolanie a menovanie člena výkonného výboru. 25.9.2007 20.1.2016
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 23.09.2008. 11.10.2008 20.1.2016
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 28.05.2009. Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 17.07.2009. 15.8.2009 20.1.2016
Výpis z 50. mimoriadneho zasadnutia VV FNM SR zo dňa 21.10.2009. 4.11.2009 20.1.2016
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 10.11.2009. 24.11.2009 20.1.2016
Výpis z 32. riadneho zasadnutia VV FNM SR zo dňa 08.06.2010 - zmena sídla z: Drieňová 27, 82101 Bratislava na: Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava. 23.6.2010 20.1.2016
Zmena adresy sídla spoločnosti - Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava je účinná od 1.7.2010. 1.7.2010 20.1.2016
Uznesenie vlády SR č. 513 zo dňa 28.7.2010. 26.8.2010 20.1.2016
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 18.8.2006 - odvolanie a menovanie členov výkonného výboru. Výpis z 39. riadneho valného zasadnutia VV FNM SR zo dňa 21.8.2006 - schválenie podpredsedov VV FNM SR. 1.9.2006 9.10.2006

Kontakty na Fond národného majetku Slovenskej republiky, Bratislava-Ružinov, IČO 17333768

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01 od  23.6.2010  do  20.1.2016
Drieňova 27 Bratislava 821 01 od  3.5.1994  do  22.6.2010
Drieňova 27 Bratislava od  28.6.1991  do  2.5.1994

Predmet činností Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO 17333768

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
zakladanie akciových alebo iných obchodných spoločností alebo na ich zakladaní 28.6.1991 15.6.1993
preberanie majetku štátu schváleného na prevod na iné osoby v rámci privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb. a jeho používania v súlade so zákonom SNR č. 253/1991 Zb. 28.6.1991 20.1.2016
nadobúdanie akcií na základe účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonávanie práv akcionára 28.6.1991 20.1.2016
vykonávanie práv spoločníka na iných než akciových spoločnostiach na základe svojej účasti 28.6.1991 20.1.2016
predávanie svojich akcií alebo podielov na iných než akciových spoločnostiach 28.6.1991 20.1.2016
uzavieranie zmlúv o predaji podnikov ich organizačných častí a častí ich majetku 28.6.1991 20.1.2016
predávanie privatizovaného majetku vo verejných dražbách 28.6.1991 20.1.2016
prevádzanie privatizovaného majetku na obce a na účely nemocenského a dôchodkového poistenia 28.6.1991 20.1.2016
prenajímanie privatizavaného majetku 28.6.1991 20.1.2016
vysporiadanie nárokov oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva došlo spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách 28.6.1991 20.1.2016
zakladanie obchodných spoločností alebo účasť na ich zakladaní 16.6.1993 20.1.2016
organizovanie verejných súťaží na predaj majetku určeného na privatizáciu 16.6.1993 20.1.2016
poskytovanie záruk na úvery obchodných spoločností 16.6.1993 20.1.2016

Hodnotenie Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO 17333768


Priemerné hodnotenie: 5
Hodnotené: 1 krát

Zdroj údajov o subjekte Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO 17333768

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image