Fond ochrany vkladov, Bratislava-Staré Mesto, IČO 35700564 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Fond ochrany vkladov, ktorý sídli na adrese Kapitulská 12, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 35700564.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Fond ochrany vkladov so sídlom na adrese Kapitulská 12, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1996.


Základné informácie o Fond ochrany vkladov, IČO 35700564

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Fond ochrany vkladov
IČO 35700564
Adresa Kapitulská 12 Bratislava 812 47
Deň zápisu 10.10.1996
Právna forma právnická osoba zriadená zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konanie:
1. Vo všetkých veciach, s výnimkou vecí uvedených v bode 2., v mene Fondu konajú a na platnosť písomných právnych úkonov v mene Fondu sa vždy vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov Prezídia Fondu súčasne; pri podpisovaní písomných právnych úkonov v mene Fondu sa a) na prvom mieste uvádza podpis predsedu Prezídia Fondu, ak je predseda Prezídia Fondu prítomný, na druhom mieste sa uvádza podpis toho ďalšieho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo Fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, b) ak nie je prítomný predseda Prezídia Fondu, na prvom mieste sa uvádza podpis toho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, a na druhom mieste sa uvádza podpis ďalšieho člena Prezídia Fondu. Vo výnimočných prípadoch, ak z objektívnych dôvodov nie sú prítomní dvaja členovia Prezídia fondu a ak podpísanie veci nestrpí odklad, postačuje podpis jedného člena Prezídia fondu. 2. V pracovnoprávnych vzťa 1.5.2008
1. Vo všetkých veciach, s výnimkou vecí uvedených v bode 2., v mene Fondu konajú a na platnosť písomných právnych úkonov v mene Fondu sa vždy vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov Prezídia Fondu súčasne; pri podpisovaní písomných právnych úkonov v mene Fondu sa a) na prvom mieste uvádza podpis predsedu Prezídia Fondu, ak je predseda Prezídia Fondu prítomný, na druhom mieste sa uvádza podpis toho ďalšieho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo Fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, b) ak nie je prítomný predseda Prezídia Fondu, na prvom mieste sa uvádza podpis toho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, a na druhom mieste sa uvádza podpis ďalšieho člena Prezídia Fondu. 2. V pracovnoprávnych vzťahoch v mene Fondu koná a na platnosť písomných právnych úkonov v mene Fondu sa vyžaduje podpis predsedu Prezídia Fondu. 3. Podpisovanie za Fond sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo n 15.10.2002 30.4.2008
1. Vo všetkých veciach vrátane zabezpečenia výkonu rozhodnutí patriacich do pôsobnosti Rady Fondu, s výnimkou vecí uvedených v bode 2., v mene Fondu konajú a na platnosť právnych úkonov v mene Fondu sa vždy vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov Prezídia Fondu súčasne; pri podpisovaní písomných právnych úkonov v mene Fondu sa a) na prvom mieste uvádza podpis predsedu Prezídia Fondu, ak je predseda Prezídia Fondu prítomný, b) na druhom mieste sa uvádza podpis toho ďalšieho člena Prezídia Fondu, ktorý zabezpečoval prípravu a zodpovedá vo Fonde za správnosť podpisovaného písomného právneho úkonu, ak je tento člen Prezídia Fondu prítomný; podpis tohto člena Prezídia Fondu sa uvádza na prvom mieste, ak nie je prítomný predseda Prezídia Fondu. 2. V pracovnoprávnych vzťahoch v mene Fondu koná a na platnosť právnych úkonov v mene Fondu sa vyžaduje podpis predsedu Prezídia Fondu. 3. Podpisovanie za Fond sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Fondu a menám, priezviskám a označeniu funkcií podpisu 25.2.2002 14.10.2002
1. Vo všetkých veciach vrátane zabezpečenia výkonu rozhodnutí patriacich do pôsobnosti Rady fondu, s výnimkou vecí uvedených v bode 2., v mene fondu konajú a na platnosť právnych úkonov v mene fondu sa vždy vyžadujú podpisy najmenej a) dvoch členov Prezídia fondu súčasne, z ktorých jeden musí byť podpis predsedu Prezídia fondu alebo b) troch členov Prezídia fondu súčasne. 2. V pracovnoprávnych vzťahochv mene fondu koná a na platnosť právnych úkonov v mene fondu sa vyžaduje podpis predsedu Prezídia fondu. 3. Podpisovanie za fond sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu fondu a menám, priezviskám a označeniu funkcií podpisujúcich osôb (osoby) pripoja podpisy tieto osoby (pripojí podpis táto osoba). 11.10.1996 24.2.2002
Ďalšie právne skutočnosti:
Výpis z uznesenia Rady FOV č. 3 zo zápisnice zo 4. zasadania Rady FOV v roku 2003 konaného dňa 04.11.2003. Podpisový vzor pána Furina. Dodatok č. 5 k Stanovám Fondu ochrany vkladov schválený na 4. zasadaní Rady FOV konaného dňa 04.11.2003. Úplné znenie Stanov Fondu ochrany vkladov zo dňa 04.11.2003. 15.7.2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2004. Výpis zo zápisnice 2. mimoriadneho zasadania zo dňa 11.08.2004. 24.8.2004
Dodatok č. 3 k Stanovám Fondu ochrany vkladov. Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 7 zo dňa 26. novembra 2001. Výpis zo Zápisnice č. 1 z mimoriadneho zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 29. januára 2002. Výpis zo Zápisnice č. 6 zo zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 20. decembra 2001 v zasadačke Fondu ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava, Uznesenie č. 4. Deň zániku funkcie: Ing. Milan Horváth - predseda Prezídia Fondu, Miletičova 74, Bratislava - 1.2.2002 Ing. Jarmila Vojíková - členka Prezídia Fondu, Majeríkova 28, Bratislava - 1.12.2001 Ing. Jaroslav Mach - člen Rady Fondu, Dobšinského 35, Pezinok - 1.2.2002. 16.6.2005
Výpis zo Zápisnice z 2. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 27. marca 2002. Výpis zo Zápisnice z 3. (riadneho) zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 25. apríla 2002. Výpis zo Zápisnice zo zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 18. júna 2002, Uznesenie č. 1. Deň zániku funkcie: 1. Ing. Ján Tencer predseda Rady Fondu ochrany vkladov Lachova 27 Bratislava Od: 01.04.2002 2. JUDr. Irena Wimmerová členka Rady Fondu ochrany vkladov Pri Hradnej studni 5 811 03 Bratislava Od: 01.06.2002 3. JUDr. František Szikhart člen Rady Fondu ochrany vkladov Jánošíkova 610 900 42 Dunajská Lužná Od: 28.02.2002 4. Ing. Tibor Kašiak predseda Dozornej rady Fondu nám. Hraničiarov 20 851 03 Bratislava Od: 01.06.2002 Výpis zo Zápisnice zo 4. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 19. júla 2002. Dodatok č. 4 k Stanovám Fondu ochrany vkladov schválený na 4. zasadaní Rady Fondu ochrany vkladov dňa 19.7.2002. Úplné 16.6.2005
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 11 zo dňa 20.7.2007. 9.10.2007
Notárska zápisnica N 161/2007 Nz 41840/2007 zo dňa 18.10.2007 o priebehu schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk a o výsledkoch volieb zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk do Rady Fondu ochrany vkladov. 23.11.2007
Notárska zápisnica č. N 161/2007, Nz 41840/2007, NCRls 41540/2007 spísaná dňa 19.10.2007 osvedčujúca priebeh schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk konanej dňa 18.10.2007 a o výsledkoch volieb zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk do Rady Fondu ochrany vkladov. Výpis zo zápisnice z 5. zasadnutia Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 12.12.2007. Dodatok č. 6 zo dňa 12.12.2007 k Stanovám Fondu ochrany vkladov. Stanovy Fondu ochrany vkladov - úplné znenie zo dňa 18.12.2007. 1.5.2008
Výpis zo zápisnice z 2. (riadneho) zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2008 konaného dňa 19.3.2008. 26.6.2008
Výpis zo zápisnice z 3. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 19.06.2008. Výpis zo zápisnice zo 49. zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 30.06.2008. 16.7.2008
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 12. 25.11.2008
Osvedčenie o priebehu 3. schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk konanej dňa 19.02.2009 vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2009, Nz 5637/2009, NCRls 5615/2009 spísanej dňa 24.02.2009. Výpis zo zápisnice z 2. riadneho zasadania Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 19.03.2009. 3.4.2009
Notárska zápisnica N 128/2010, Nz 22020/2010 zo dňa 18.06.2010 osvedčujúca priebeh 4. schôdze zástupcov bánk a pobočiek zahraničných bánk. Výpis zo zápisnice z 3. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 10.06.2010. 20.7.2010
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č.15 k vzdaniu sa funkcie člena Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 30.06.2010. 30.9.2010
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.09.2010 15.12.2010
Odvolací a menovací dekrét zo dňa 20.12.2010. 28.1.2011
Zápisnica zo zasadnutia Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 14.08.2012. 25.9.2012
Výpis zo zápisnice z 2. riadneho zasadania zo dňa 29.03.2012. 5.10.2012
Výpis zo zápisnice zo 65. zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 25.06.2012. 25.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 14.12.2012 a zo dňa 19.12.2012. 30.1.2013
Notárska zápisnica č. N 225/2007, Nz 16545/2007, NCRls 16861/2007 spísaná dňa 30.04.2014 osvedčujúca priebeh 6. schôdze zástupcov bánk. 9.6.2014
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 02.10. 2014. 16.10.2014
Notárska zápisnica č. N 56/2015, Nz 3042/2015, NCRls 3138/2015 zo dňa 30.01.2015 osvedčujúca priebeh 7. Schôdze zástupcov bánk konanej dňa 27.01.2015. 31.3.2015
Osvedčenie o priebehu 9. schôdze zástupcov bánk konanej dňa 14.04.2016 vo forme notárskej zápisnice. 11.5.2016
Fond ochrany vkladov bol zriadený Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a založený na ustanovujúcej schôdzi Rady Fondu ochrany vkladov dňa 17.7.1996. Stary spis: Po 985 11.10.1996
Výpis z uznesenia Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 13.11.1996. Stary spis: Po 985 10.2.1997
Výpis z uznesení Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 16. 10. 1997. Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladu per rollam č. 4 Stary spis: Po 985 16.3.1998
Dodatok č. 2 k stanovám odsúhlasený na 5. zasadnutí Rady Fondu ochrany konaného dňa 14.12.1999. 8.8.2000
Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 6. 20.3.2001
Výpis z uznesenia č.9 z 1. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov dňa 11.4.2001. 28.11.2001
Dodatok č. 3 k Stanovám Fondu ochrany vkladov. Uznesenie Rady Fondu ochrany vkladov per rollam č. 7 zo dňa 26. novembra 2001. Výpis zo Zápisnice č. 1 z mimoriadneho zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 29. januára 2002. Výpis zo Zápisnice č. 6 zo zasadania Rady Fondu ochrany vkladov zo dňa 20. decembra 2001 v zasadačke Fondu ochrany vkladov, Kapitulská 12, 812 47 Bratislava, Uznesenie č. 4. Deň zániku funkcie: Ing. Milan Horváth, r.č. - predseda Prezídia Fondu, Miletičova 74, Bratislava - 1.2.2002 Ing. Jarmila Vojíková, r.č. - členka Prezídia Fondu, Majeríkova 28, Bratislava - 1.12.2001 Ing. Jaroslav Mach, r.č. - člen Rady Fondu, Dobšinského 35, Pezinok - 1.2.2002. 25.2.2002 15.6.2005
Výpis zo Zápisnice z 2. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 27. marca 2002. Výpis zo Zápisnice z 3. (riadneho) zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 25. apríla 2002. Výpis zo Zápisnice zo zasadania Dozornej rady Fondu ochrany vkladov konaného dňa 18. júna 2002, Uznesenie č. 1. Deň zániku funkcie: 1. Ing. Ján Tencer r. č. predseda Rady Fondu ochrany vkladov Lachova 27 Bratislava Od: 01.04.2002 2. JUDr. Irena Wimmerová r. č. členka Rady Fondu ochrany vkladov Pri Hradnej studni 5 811 03 Bratislava Od: 01.06.2002 3. JUDr. František Szikhart člen Rady Fondu ochrany vkladov Jánošíkova 610 900 42 Dunajská Lužná Od: 28.02.2002 4. Ing. Tibor Kašiak r. č. predseda Dozornej rady Fondu nám. Hraničiarov 20 851 03 Bratislava Od: 01.06.2002 Výpis zo Zápisnice zo 4. zasadania Rady Fondu ochrany vkladov v roku 2002 konaného dňa 19. júla 2002. Dodatok č. 4 k Stanovám Fondu ochrany vkladov schválený na 4. zasadaní Rady Fondu ochr 15.10.2002 15.6.2005

Kontakty na Fond ochrany vkladov, Bratislava-Staré Mesto, IČO 35700564

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Kapitulská 12 Bratislava 812 47 od  16.3.1998 
Kapitulská 12 Bratislava 811 01 od  10.2.1997  do  15.3.1998
Zelená 2 Bratislava 816 07 od  11.10.1996  do  9.2.1997

Predmet činností Fond ochrany vkladov, IČO 35700564

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú podľa § 4 ods. 1 až 4 v spojení s § 3 ods. 6 tohto zákona povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov v Slovenskej republike. Ide najmä o a) sústreďovanie peňažných prostriedkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do fondu a nakladanie s peňažnými prostriedkami fondu podľa § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. a b) poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady, ktoré vydáva fond podľa § 12 ods. 3 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. Fond vykonáva činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov Národného f 31.3.2015
zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z., a to činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú podľa § 4 ods. 1 až 4 tohto zákona povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov v Slovenskej republike. Ide najmä o a) sústreďovanie a spravovanie peňažných príspevkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do fondu a b) vyplácanie náhrad za nedostupné vklady fyzických osôb v bankách a pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. a všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách, ktoré vydáva fond podľa § 12 ods. 3 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. 11.10.1996 14.10.2002
zabezpečenie a výkon činností ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú podľa § 4 ods. 1 až 4 v spojení s § 3 ods. 6 tohto zákona povinné zúčastniť sa na ochrane vkladov v Slovenskej republike. Ide najmä o a) sústreďovanie peňažných prostriedkov bánk a pobočiek zahraničných bánk do fondu a nakladanie s peňažnými prostriedkami fondu podľa § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. a b) poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 118/1996 Z.z. a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady, ktoré vydáva fond podľa § 12 ods. 3 zákona NR SR č. 118/1996 Z.z. 15.10.2002 30.3.2015

Hodnotenie Fond ochrany vkladov, IČO 35700564


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Fond ochrany vkladov, IČO 35700564

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image