Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35709332 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Generali Poisťovňa, a. s., ktorý sídli na adrese Mlynské nivy 1, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 35709332.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Generali Poisťovňa, a. s. so sídlom na adrese Mlynské nivy 1, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 1997.


Základné informácie o Generali Poisťovňa, a. s., IČO 35709332

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Generali Poisťovňa, a. s.
IČO 35709332
Adresa Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04
Deň zápisu 12.2.1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Členovia predstavenstva konajú za spoločnosť najmenej dvaja spoločne. 15.7.2004
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom alebo aspoň dva prokuristi spoločne. 21.11.2003 14.7.2004
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spoločne s prokuristom. 12.2.1997 20.11.2003
Ďalšie právne skutočnosti:
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 7.5.1997. Stary spis: Sa 1913 1.7.1997
Zmluva o zlúčení zo dňa 19.12.1997. Rozhodnutím jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice 416/97, Nz 416/97 zo dňa 18.12.1997 bola zlúčená obchodná spoločnosť Generali-Risk Consulting s.r.o. so sídlom Panská 9, Bratislava, IČO 35695919, zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 2 Zák. č. 513/91 Zb. s obchodnom spoločnosťou Generali Poisťovňa a.s., na ktorú prešlo celé obchodné imanie zrušenej obchodnej spoločnosti. Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 27.5.1997. Stary spis: Sa 1913 22.1.1998
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 466/96, Nz 440/96 dňa 18.10.1996, v zmysle § 24, §§ 56 75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. 12.2.1997
Notárska zápisnica N 412/99, Nz 412/99 zo dňa 14.9.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a odvolaní a menovaní člena dozornej rady spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.2.1999. 30.11.1999
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 4.2.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 40/00, Nz 40/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia dozornej zo dňa 27.5.2000. 18.4.2000
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.5.2000, súhlas dozornej rady z 1.10.2000. 5.12.2000
Zápisnica z volieb dozornej rady konaných dňa 6.11.2000. 12.2.2001
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 10.1.2001 súhlas dozornej rady zo dňa 15.2.2001 10.4.2001
Rozhodnutie jediného akcionára v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka zo dňa 4.5.2001, Rozhodnutie o voľbe člena predstavenstva Ing. Kmety dozornej rady z 18.5.2001 Rozhodnutie predstavenstva z 10.5.2001 o volbe člena predstavenstva Ing. Juráša, Rozhodnutie dozornej rady z 18.5.2001 o odvolaní člena predstavenstva Ing. Mlynářa 4.6.2001
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.5.2001. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.6.2001,ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 382/2001, Nz 382/2001. 15.8.2001
Notárska zápisnica N 657/2001, Nz 657/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov vo forme dodatku stanovám. 18.10.2001
Jediný akcionár: Generali Holding Vienna AG Landskrongasse 1-3 1010 Viedeň Pakúska republika Notárska zápisnica č. N 411/02, Nz 411/02 zo dňa 27.5.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo základné imanie zvýšené na 300 000 000,- Sk a schválené nové znenie stanov. 31.7.2002
Zmena stanov odsúhlaséna na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.9.2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 656/02, Nz 656/02 opísanou notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou. 16.10.2002
Notárska zápisnica N 856/02, Nz 856/02 zo dňa 11.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou Zurich Poisťovňa, a.s., 29. augusta 5, 811 07 Bratislava IČO: 35 769 947, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej imanie, práva záväzky pohľadávky i imanie preberá spoločnosť Generali Poisťovňa, a.s. a to ku dňu 31.12.2002. 23.12.2002
Ing. Peter Korvín, deň zániku funkcie konateľa: 11.2.2003. Rozhodnutie dozornej zo dňa 11.2.2003. Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.2.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.1.2003. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.1.2003. 21.7.2003
Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 02.07.2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 469/03, Nz 255063/03. 21.11.2003
Rozhodnutie predstavenstva o menovaní prokuristu zo dňa 8.3.2004. 10.6.2004
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.6.2004 vo forme notárskej zápisnice N 354/04, Nz 53279/04 spísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou, ktorým sa zvyšuje základné imanie spoločnosti. 15.7.2004
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 186/2005 Nz 15184/2005 NCRls 15164/2005 dňa 12.04.2005 JUDr. Danielou Šikutovou. 4.5.2005
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 294/2005, Nz 24914/2005, NCRls 24625/2005 zo dňa 02.06.2005. 2.7.2005
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 9.3.2006. 21.3.2006
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 600/2006, Nz 40895/2006 zo dňa 18.10.2006 - zvýšenie základného imania. 22.11.2006
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 17.7.2007. 31.7.2007
Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 14.12.2007 o zmene jediného akcionára spoločnosti. 4.1.2008
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 21.2.2008. 4.3.2008
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 150/2008, Nz 11197/2008 zo dňa 17.3.2008. 15.5.2008
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokuristov zo dňa 11.06.2008 19.6.2008
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.07.2008. a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.07.2008 2.8.2008
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6378/2008, Nz 36277/2008, NCRls 35949/2008 zo dňa 27.08.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 6379/2008, Nz 36278/2008, NCRls 35959/2008 zo dňa 27.08.2008 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327 a nástupníckou spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava, IČO: 35 709 332, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti Česká poisťovňa - Slovensko, akciová spoločnosť, skratka: ČPS, a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IČO: 31 354 327. Zmena obchodného mena z pôvodného Generali Poisťovňa, a. s. na nové Generali Slovensko poisťovňa, a. s. 1.10.2008
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 11.9.2008. 19.9.2008
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 29.10.2008. 29.11.2008
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.11.2008. Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti zo dňa 1.12.2008. 13.12.2008
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.12.2008. 26.2.2009
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 05.05.2009. 4.6.2009
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 28.05.2009. 20.6.2009
Rozhodnutie dozornej rady prijaté per rollam dňa 25.06.2009. 9.7.2009
Notárska zápisnica N 747/2009, Nz 23451/2009 zo dňa 10.07.2009 o priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. 17.7.2009
Notárska zápisnica N 53/2010, Nz 958/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 27.1.2010
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 29.01.2010. 5.3.2010
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N379/2010, Nz 22670/2010 zo dňa 24.06.2010 26.6.2010
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 16.09.2010. 25.9.2010
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.10.2010. 26.10.2010
Uznesenie zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.02.2011 22.3.2011
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 16.03.2011. 30.4.2011
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.05.2011. 4.6.2011
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.07.2011. 11.8.2011
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 24.08.2011. 14.9.2011
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.08.2011. 30.9.2011
Rozhodnutie dozornej rady "per rollam" zo dňa 10.10.2011. 18.10.2011
Rozhodnutie dozornej rady per rollam zo dňa 20.06.2012. 10.7.2012
Rozhodnutia dozornej rady zo dňa 31.05.2013. 8.6.2013
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 09.07.2013. 19.7.2013
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.08.2013. 13.8.2013
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.08.2013. 1.9.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.08.2013. 1.9.2013
Rozhodnutie Dozornej rady prijaté per rollam zo dňa 14.08.2013 a zo dňa 19.08.2013. 4.9.2013
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.10.2013. 4.12.2013
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 07.11.2013 a dodatok č. 1 k nej zo dňa 26.11.2013. 4.12.2013
Rozhodnutie Dozornej rady zo dňa 05.12.2013. 1.1.2014
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N1216/2013, Nz 52710/2013 zo dňa 11.12.2013. 1.1.2014
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 407/2014, Nz 20381/2014 zo dňa 29.05.2014. 11.7.2014
Rozhodnutie jediného akionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 2217/2014, Nz 60535/2014, NCRls 61468/2014 zo dňa 29.12.2014. 9.1.2015
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.06.2015. 4.6.2015
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 729/2015, Nz 33719/2015, NCRls 34477/2015 z 30.09.2015. 2.10.2015
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.12.2015. 14.1.2016
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.12.2015. 3.2.2016
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 298/2016, Nz 16816/2016, NCRls 17288/2016 zo dňa 12.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.05.2016. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2016. 1.6.2016
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.08.2011. 1.9.2011 29.9.2011
Základné imanie:
25 000 264 EUR Rozsah splatenia: 25 000 264 EUR 27.1.2010
24 900 000 EUR Rozsah splatenia: 24 900 000 EUR 27.1.2009 26.1.2010
750 000 000 Sk Rozsah splatenia: 750 000 000 Sk 1.10.2008 26.1.2009
566 000 000 Sk Rozsah splatenia: 566 000 000 Sk 22.11.2006 30.9.2008
520 000 000 Sk Rozsah splatenia: 520 000 000 Sk 2.7.2005 21.11.2006
495 000 000 Sk Rozsah splatenia: 495 000 000 Sk 15.7.2004 1.7.2005
300 000 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 000 Sk 31.7.2002 14.7.2004
280 000 000 Sk 18.10.2001 30.7.2002
195 000 000 Sk 15.8.2001 17.10.2001
145 000 000 Sk 12.2.1997 14.8.2001

Kontakty na Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava-Staré Mesto, IČO 35709332

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Lamačská cesta 3/A Bratislava 841 04 od  1.9.2011 
Plynárenská 7/C Bratislava 824 79 od  1.10.2008  do  31.8.2011
Mlynské nivy 1 Bratislava 811 09 od  16.10.2002  do  30.9.2008
Nám. SNP 1 Bratislava 811 06 od  30.11.1999  do  15.10.2002
Nám. SNP 15 Bratislava 811 01 od  22.1.1998  do  29.11.1999
Panská 9 Bratislava 811 01 od  12.2.1997  do  21.1.1998

Predmet činností Generali Poisťovňa, a. s., IČO 35709332

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
poisťovacia činnosť v rozsahu: Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd 4.3.2016
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia. 4.3.2016
činnosť samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. 4.3.2016
činnosť samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu 1.6.2016
poisťovacia činnosť 12.2.1997 20.11.2003
zaisťovacia činnosť 12.2.1997 20.11.2003
zábranná činnosť 12.2.1997 20.11.2003
uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri dojednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 12.2.1997 20.11.2003
ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou činnosťou v zmysle §7 ods. 3 zákona SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších právnych predpisov 12.2.1997 20.11.2003
poisťovacia činnosť (podľa § 2 a nasl. zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov), a to v oblasti životného a neživotného poistenia a povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s výnimkou poistenia úverov. 21.11.2003 30.9.2008
vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky 4.5.2005 13.1.2016
poisťovacia činnosť v rozsahu A. Životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 4. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. B. Neživotné poistenie 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostried 1.10.2008 8.1.2015
zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia 26.6.2010 3.3.2016
poisťovacia činnosť v rozsahu A. Životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 4. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia. B. Neživotné poistenie 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorový 9.1.2015 1.10.2015
poisťovacia činnosť v rozsahu A. Životné poistenie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 4. Poistenie podľa bodu 1 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia. B. Neživotné poistenie 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorový 2.10.2015 3.3.2016
činnosť samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 14.1.2016 3.3.2016

Hodnotenie Generali Poisťovňa, a. s., IČO 35709332


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Generali Poisťovňa, a. s., IČO 35709332

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image