GlobalTel, a.s., Bratislava-Karlova Ves, IČO 35778199 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt GlobalTel, a.s., ktorý sídli na adrese Borská 6, Bratislava-Karlova Ves a má pridelené IČO 35778199.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom GlobalTel, a.s. so sídlom na adrese Borská 6, Bratislava-Karlova Ves bol založený v roku 2000.


Základné informácie o GlobalTel, a.s., IČO 35778199

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov GlobalTel, a.s.
IČO 35778199
Adresa Borská 6 Bratislava 841 04
Deň zápisu 1.1.2000
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy. 24.4.2009
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva spolu s jedným členom predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy. 28.10.2003 23.4.2009
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému názvu sa pripojí podpis najmenej dvoch členov predstavenstva, pričom jedným z podpisujúcich musí byť predseda predstavenstva a odtlačok pečiatky spoločnosti. Pri podpisoch je uvedená funkcia podpisujúceho-teda predseda a člen predstavenstva. Za spoločnosť podpisuje samostatne aj generálny riaditeľ, pričom podpisuje tak, že k obchodnému názvu pripojí podpis s uvedením funkcie generálny riaditeľ a odtlačok pečiatky spoločnosti. 13.12.1999 27.10.2003
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 29.6.1999 do notárskej zápisnice č. N 851/99, Nz 82/99 v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.10.1999 - notárska zápisnica č. N 126/99, Nz 122/99 a dodatku č. 2 zo dňa 29.11.1999 - notárska zápisnica Nz 434/99 v zmysle ust. § 56 - 75 a §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Akciová spoločnosť preberá na seba všetky práva a povinnosti - záväzky a pohľadávky, i neznáme, všetko imanie zrušenej spoločnosti POS-TEL spol. s r.o., Kvačalova 53, 821 08 Bratislava, IČO 31 421 199, z ktorej premenou vznikla podľa § 69 Obchodného zákonníka. 13.12.1999
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.3.2000 pod č. N 127/00, Nz 122/00 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou POS-TEL TRADE s.r.o., ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť PosTel, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky známe aj neznáme zrušenej spoločnosti. 13.4.2000
Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR o poverení k poskytovaniu verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát - č. rozhodnutia 3475/06/2000 zo dňa 3.4.2000. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 221/2001 zo dňa 2.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov. 3.5.2001
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov zo dňa 05.06.2003 vo forme notárskej zápisnice č. N 1946/2003, Nz 44419/2003. Zdenka Tuhá, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 05.06.2003. Mgr. Csaba Racskó, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 05.06.2003. 22.9.2003
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 899/03, Nz 89031/03 zo dňa 7.10.2003, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zmeny v predstavenstve a v dozornej rade. Ing. Tibor Csernák, deň zániku funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa: 7.10.2003, Tibor Szüllö, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7.10.2003, Ing. Tibor Nagy, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7.10.2003, Katarína Petríková, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 7.10.2003, JUDr. Ladislav Jonáš, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 7.10.2003, JUDr. Jarmila Jonášová, deň zániku funkcie dozornej rady: 7.10.2003. 28.10.2003
Notárska zápisnica č. N 580/04, Nz 73849/04 zo dňa 06.10.2004. 9.10.2004
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené vo forme notárskej zápisnice N 398/2005, Nz 32658/2005 zo dňa 14.7.2005- zmena stanov, schválenie zvýšenia základného imania. 20.8.2005
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 125/2009, Nz 11594/2009 zo dňa 9.4.2009. 24.4.2009
Notárska zápisnica N 125/2009, Nz 11594/2009 zo dňa 09.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 13.5.2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.04.2014. 11.3.2016
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2016. 10.5.2016
Základné imanie:
1 327 820 EUR Rozsah splatenia: 1 327 820 EUR 18.3.2009
40 000 000 Sk Rozsah splatenia: 40 000 000 Sk 20.8.2005 17.3.2009
10 000 000 Sk Rozsah splatenia: 10 000 000 Sk 28.10.2003 19.8.2005
5 000 000 Sk 13.4.2000 27.10.2003
1 000 000 Sk 13.12.1999 12.4.2000

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno GlobalTel, a.s.
IČO 35778199
Adresa Borská 6 Bratislava 841 04

Kontakty na GlobalTel, a.s., Bratislava-Karlova Ves, IČO 35778199

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Borská 6 Bratislava 841 04 od  20.8.2005 
Nám. SNP 14 Bratislava 811 06 od  9.10.2004  do  19.8.2005
Kvačalova 53 Bratislava 821 08 od  13.12.1999  do  8.10.2004

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
84104 Bratislava-Karlova Ves, Borská 6
Bratislava II, Kvačalova 53 do  10.1.2005
81106 Bratislava - Staré Mesto, Nám. SNP 14 do  15.11.2005

Predmet činností GlobalTel, a.s., IČO 35778199

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
marketingová, sprostredkovateľská, poradenská, montážna a servisná činnosť v oblasti spotrebnej a automatizovanej výpočtovej techniky 13.12.1999
marketingová a poradenská činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárenstva, hutníctva a poľnohospodárstva 13.12.1999
nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárenstva a hutníctva, poľnohospodárskych a strojárskych výrobkov, polotovarov a surovín, spotrebnej elektroniky, kancelárskej informačnej a automatizovanej výpočtovej techniky 13.12.1999
vydávanie neperiodickej tlače 13.12.1999
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát 3.5.2001
montáž, údržba a údržba informačnej techniky a telekomunikačných zariadení 22.9.2003
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby 22.9.2003
montáž a údržba informačnej techniky a telekomunikačných zariadení v rozsahu povolenia Federálneho ministerstva spojov Praha č. 4868/91-II.vyř. zo dňa 20.2.1991 13.12.1999 21.9.2003

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Marketingová, sprostredkovateľská, poradenská, montážna a servisná činnosť v oblasti spotrebnej elektroniky, kancelárskej, informačnej a automatizovanej výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.1993
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Dulovo nám .1 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Kvačalova 53 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Košická 43 (Zrušená)
2. Marketingová aporadenská činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárstva, hutníctva a poľnohospodárstva.
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.1993
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Dulovo nám .1 (Zrušená)
3. Nákup , predaj, sprostredkovanie v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárenstva a hutníctva, poľohospodárskych a potravinárskych výrobkov, poílotovarov a surovín, spotrebnej elektroniky, kancelárskej, informačnej a automatizovanej <
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.1993
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Košická 43 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Kvačalová 53 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Dulovo nám .1 (Zrušená)
4. Vydávanie neperiodickej tlače
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.1993
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Košická 43 (Zrušená)
   Bratislava-Ružinov, Kvačalová 53 (Zrušená)
5. Montáž a údržba informačnej techniky a telekomunikačných zariadení v rozsahu pôovolenia Federálneho ministerstva spojov Praha č.4868/91-II.vyr.zo dňa 20.2.1991.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.2000
Deň zániku oprávnenia: 28.3.2002
Zodpovedný zástupca: Tibor Csernák (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Dulovo nám .1 (Zrušená)
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.2000
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Kvačalova 53 - kancelária (Zrušená)
7. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v roz- sahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.2000
8. Reklamné služby v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.2000
9. Montáž, údržba a oprava informačnej techniky a telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 23.1.2002

Hodnotenie GlobalTel, a.s., IČO 35778199


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte GlobalTel, a.s., IČO 35778199

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image