GTS Slovakia, s.r.o. zlučovanie s IČO 46303502, Bratislava-Petržalka, IČO 35795662 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt GTS Slovakia, s.r.o. zlučovanie s IČO 46303502, ktorý sídli na adrese Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka a má pridelené IČO 35795662.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom GTS Slovakia, s.r.o. zlučovanie s IČO 46303502 so sídlom na adrese Einsteinova 24, Bratislava-Petržalka bol založený v roku 2000.


Základné informácie o GTS Slovakia, s.r.o. zlučovanie s IČO 46303502, IČO 35795662

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov GTS Slovakia, s. r. o.
IČO 35795662
Adresa Einsteinova 24 Bratislava 851 01
Deň zápisu 14.9.2000
Deň výmazu 1.6.2013
Spoločnosť zrušená od 15.5.2013
Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že každý konateľ k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti a k podpisu druhého konateľa pripojí svoj vlastnoručný podpis. 25.5.2012 31.5.2013
Ďalšie právne skutočnosti:
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.05.2013 o zrušení spoločnosti GTS Slovakia, s.r.o. bez likvidácie (zanikajúca spoločnosť) a jej zlúčení so spoločnosťou Carduelis Slovakia, s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 46 303 502 (nástupnícka spoločnosť), ktorá preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 15.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 980/2013, Nz 15966/2013, NCRls 16313/2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť GTS Slovakia, s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 81658/B. 1.6.2013
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 9.8.2000 do notárskej zápisnice č. N 289/00, Nz 288/00 v zmysle §§ 56-75 a §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. 25.5.2012 31.5.2013
Notárska zápisnica N 114/2001, Nz 114/2001 zo dňa 26.2.2001 z mimoriadneho valného zhromaždenia, s dodatkom č. 1 k stanovám spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 26.2.2001. 25.5.2012 31.5.2013
Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 10.4.2001. 25.5.2012 31.5.2013
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 9.8.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 538/01, Nz 538/01 spísaná notárkou JUDr.Jarmilou Polakovičovou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.8.2001. Zmena obchodného mena z pôvodného NEXTRA WIRELESS, a.s.na nové TELENOR TELECOM, a.s. 25.5.2012 31.5.2013
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.12.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 838/01, Nz 838/01 napísanej dňa 17.12.2001 notárom JUDr. Polakovičovou bola schválená zmena stanov. 25.5.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene predstavenstva zo dňa 25. 1. 2002. Deň vzniku funkcie člena predsta- venstva: Kim-Erik Schliekelmann - 25. 1. 2002. 25.5.2012 31.5.2013
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 20. 3. 2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 200/2002, Nz 200/2002. Jediný akcionár: TELENOR TELECOM SOLUTIONS AS Universitesgt 2, 0164 Oslo, Nórsko. 25.5.2012 31.5.2013
Jediný akcionár: TELENOR TELECOM SOLITIONS AS Universitesgt 2, 0164 Oslo, Nórsko Notárska zápisnica č. N 495/2002, Nz 495/2002 zo dňa 24.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania. Zmena obchodného mena z pôvodného TELENOR TELECOMS, a.s. na nové Telenor Networks, a.s. s účinnosťou k 1.8.2002. 25.5.2012 31.5.2013
Notárska zápisnica N 835/02, Nz 835/02 zo dňa 4.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania o zmene stanov. 25.5.2012 31.5.2013
Deň vzniku funkcie predsedu predstavenstva Tore Morten Olsen - 9.8.2001. Deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady Odd-Egil Aasen - 11.4.2001. 25.5.2012 31.5.2013
Notárska zápisnica č.N 326/2004, Nz 58 969/2004 zo dňa 19.07.2004. 25.5.2012 31.5.2013
Notárska zápisnica č. N 34/2005, Nz 3429/2005, NCR1s 3361/2005 zo dňa 26.01.2005 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 25.5.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti GTS Nextra, a.s. zo dňa 13.06.2006 o zlúčení so spoločnosťami QUADIA DCT a.s., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 35 758 732, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2001//B, Nextra s.r.o., Mlynské Nivy 43, 824 71 Bratislava, IČO: 35 754 354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 18007/B, Aliatel Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 35 826 568, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 25555/B, GTS Slovakia s.r.o., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava, IČO: 31 366 929, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 6505/B ktoré boli zrušené bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 384/2006, Nz 23236/2006, NCRls 23161/2006 JUDr. Martou Pavlovičovou dňa 13.06.2006. Spoločnosť GTS Nextra, a.s. je právnym nástupcom spoločností QUADIA DCT a.s., Tolstého 9, 811 06 B 25.5.2012 31.5.2013
Notárska zápisnica N 52/2007, Nz 2880/2007, NCRls 2889/2007 zo dňa 23.1.2007. 25.5.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 878/2006, Nz 58455/2006, NCRls 58137/2006 zo dňa 22.12.2006. 25.5.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného spoločníka spísané vo forme notárskej zápisnice N 258/2008 Nz 13891/2008 zo dňa 03.04.2008. 25.5.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.6.2008. 25.5.2012 31.5.2013
Notárska zápisnica N 5/2009, Nz 441/2009 zo dňa 12.01.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. 25.5.2012 31.5.2013
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 2075/2010, Nz 57653/2010 zo dňa 20.12.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť GTS Slovakia, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662, ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti Dial Telecom, a. s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 853 429. 25.5.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1192/2011, Nz 27680/2011, NCRls 28327/2011 zo dňa 28.07.2011. Zápisnica volebnej komisie o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti konaných dňa 04.08.2011. 25.5.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 20.12.2011. 25.5.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného akcionára akciovej spoločnosti GTS Slovakia, a. s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 795 662, zapísanej v Obchodnom regostri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2543/B vo forme notárskej zápisnice N 324/2012, Nz 17251/2012, NCR1s 17625/2012 zo dňa 16.05.2012 o zmene právnej formy spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným. 25.5.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.05.2012. 7.6.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.06.2012. 3.7.2012 31.5.2013
Rozhodnutie per rollam zo dňa 03.12.2012. 7.12.2012 31.5.2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.12.2012 4.1.2013 31.5.2013
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2012 4.1.2013 31.5.2013
Základné imanie:
26 504 000 EUR Rozsah splatenia: 26 504 000 EUR 4.1.2013 31.5.2013
26 503 443,03 EUR Rozsah splatenia: 26 503 443,03 EUR 25.5.2012 3.1.2013
Výška vkladu každého spoločníka:
GTS Central European Holding B.V. Vklad: 26 503 443,03 EUR Splatené: 26 503 443,03 EUR 25.5.2012 6.6.2012
GTS Central European Holding B.V. Vklad: 26 503 443,03 EUR Splatené: 26 503 443,03 EUR Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 25.05.2012 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa - spoločnosť ING Bank N.V., so sídlom Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost, Holandsko, registračné číslo: 33031431. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. 7.6.2012 2.7.2012
GTS Central European Holding B.V. Vklad: 26 503,44 EUR Splatené: 26 503,44 EUR Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 25.05.2012 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa - spoločnosť ING Bank N.V., so sídlom Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost, Holandsko, registračné číslo: 33031431. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. 3.7.2012 6.12.2012
Carduelis Slovakia, s. r. o. Vklad: 26 476 939,59 EUR Splatené: 26 476 939,59 EUR 3.7.2012 6.12.2012
GTS Central European Holding B.V. Vklad: 26 503 443,03 EUR Splatené: 26 503 443,03 EUR Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 25.05.2012 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel v prospech záložného veriteľa - spoločnosť ING Bank N.V., so sídlom Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost, Holandsko, registračné číslo: 33031431. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. 7.12.2012 3.1.2013
GTS Central European Holding B.V. Vklad: 26 504 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 26 504 EUR 4.1.2013 31.5.2013
Carduelis Slovakia, s.r.o. Vklad: 26 477 496 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 26 477 496 EUR 4.1.2013 31.5.2013

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno GTS Slovakia, s.r.o. zlučovanie s IČO 46303502
IČO 35795662
Adresa 85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24

Kontakty na GTS Slovakia, s.r.o. zlučovanie s IČO 46303502, Bratislava-Petržalka, IČO 35795662

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Einsteinova 24 Bratislava 851 01 od  25.5.2012  do  31.5.2013

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova 24
82499 Bratislava - Ružinov, Prievozská 2/A do  21.5.2008

Predmet činností GTS Slovakia, s.r.o. zlučovanie s IČO 46303502, IČO 35795662

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 25.5.2012 31.5.2013
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 25.5.2012 31.5.2013
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb 25.5.2012 31.5.2013
prenájom strojov, prístrojov a zariadení 25.5.2012 31.5.2013
faktoring a forfaiting 25.5.2012 31.5.2013
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej bezdrôtovej telekomunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA / Fixed Wireless, Access /, v stanovenom úseku pásma 26 GHz a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete, podľa licencie č. 5471/2001 vydanej Telekomunikačných úradom Slovenskej republiky dňa 16.7.2001. 25.5.2012 31.5.2013
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti 25.5.2012 31.5.2013
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát 25.5.2012 31.5.2013
poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dát a zriaďovanie, prevádzkovanie a prenajímanie rádiových zariadení 25.5.2012 31.5.2013
automatizované spracovanie dát 25.5.2012 31.5.2013
montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení 25.5.2012 31.5.2013
prenájom telkomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete 25.5.2012 31.5.2013
marketing 25.5.2012 31.5.2013
organizovanie kurzov, školení a seminárov 25.5.2012 31.5.2013
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete 25.5.2012 31.5.2013
poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete 25.5.2012 31.5.2013
poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby 25.5.2012 31.5.2013
zriaďovanie a prevádzkovanie rádiových zariadení 25.5.2012 31.5.2013
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 25.5.2012 31.5.2013
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 25.5.2012 31.5.2013
zriaďovať a prevádzkovať vysielacie rádiové zariadenia pre širokopásmový prenos dát 25.5.2012 31.5.2013
montáž, servis a konfigurácia výpočtovej, informačnej, meracej a kancelárskej techniky a automatizácie technických systémov 25.5.2012 31.5.2013
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti 25.5.2012 31.5.2013
poradenská a konzulatačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti 25.5.2012 31.5.2013
predaj software na základe zmluvy s autorom 25.5.2012 31.5.2013
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky 25.5.2012 31.5.2013
finančný leasing 25.5.2012 31.5.2013
poskytovať telekomunikačnú dátovú službu - hlas prostredníctvom siete internet, prenos dát, prenájom telekomunikačných okruhov 25.5.2012 31.5.2013
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 25.5.2012 31.5.2013
poradenská činnosť v predmete podnikania 25.5.2012 31.5.2013
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete 25.5.2012 31.5.2013
poskytovanie telekomunikačnej služby - prenájom telekomunikačných okruhov 25.5.2012 31.5.2013
sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb 25.5.2012 31.5.2013
výroba, rozmnožovanie a náhrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov 25.5.2012 31.5.2013
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru 25.5.2012 31.5.2013
priaskum trhu a verejnej mienky 25.5.2012 31.5.2013
poskytovanie telekomunikačnej služby: prenos dát /frame relay/ 25.5.2012 31.5.2013
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete prostredníctvom technológie FWA (Fixed Wireless Access), vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz, poskytovanie tejto siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom tejto siete podľa povolenia č. 9510721013 vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 03.08.2005 25.5.2012 31.5.2013
poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby AUDIOTEX 25.5.2012 31.5.2013
poskytovanie verejne dostupných informácií 25.5.2012 31.5.2013

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
3. Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
4. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
5. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
6. Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
7. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 14.9.2000
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
8. Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 8.2.1994
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Gagarinova 7 b (Zrušená dňom 14.2.2007)
   Nitra, Piaristická (Zrušená dňom 14.2.2007)
   Košice 1, Priemyselná 7 (Zrušená dňom 14.2.2007)
   Senec, E.B.Lukáča 2 (Zrušená dňom 14.2.2007)
9. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
10. Montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
11. Marketing - prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
12. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
13. Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 23.4.2003
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
15. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
16. Sprostredkovanie obchodu, reklamy, výroby a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
17. Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
18. Výroba, rozmnožovanie a nahrávanie zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
19. Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
20. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
21. Montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
22. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
23. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
24. Reklamná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
25. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
26. Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
27. Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
28. Prieskum trhu
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
29. Poradenská činnosť v predmete podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 4.1.1999
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
Prevádzkarne:
   Bratislava-Staré Mesto, Tolstého 9 (Zrušená dňom 14.2.2007)
30. Prenájom strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 31.1.2001
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
31. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
32. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
33. Reklamná a propagačná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
34. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
35. Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
36. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Tomáš Habiňák (Zrušený dňom 30.6.2006)
37. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Tomáš Habiňák (Zrušený dňom 30.6.2006)
38. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 12.10.1998
Deň zániku oprávnenia: 30.6.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Tomáš Habiňák (Zrušený dňom 30.6.2006)
39. Montáž, servis a konfigurácia výpočtovej, informačnej, meracej a kancelárskej techniky a automatizácie technických systémov
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Varga (Zrušený dňom 20.2.2007)
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Plynárenská 1 (Zrušená dňom 14.2.2007)
40. Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Plynárenská 1 (Zrušená dňom 14.2.2007)
41. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu , služieb, reklamy a informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Plynárenská 1 (Zrušená dňom 14.2.2007)
42. Predaj software na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Július Varga (Zrušený dňom 20.2.2007)
43. Prenájom strojov ,prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 16.5.2001
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Plynárenská 1 (Zrušená dňom 14.2.2007)
44. Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.2003
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
Prevádzkarne:
   Bratislava-Ružinov, Plynárenská 1 (Zrušená dňom 14.2.2007)
45. Poskytovanie verejne dostupných informácií
Deň vzniku oprávnenia: 16.1.2007
Deň zániku oprávnenia: 10.6.2013
46. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2009
47. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2009
48. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2009
49. Poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 17.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 9.7.2009
Prevádzkarne:
   81104 Bratislava-Staré Mesto, Leškova 9A (Zrušená dňom 9.7.2009)
50. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.1.2011
51. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.1.2011
52. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.1.2011
53. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2000
Deň zániku oprávnenia: 15.1.2011
Zodpovedný zástupca: Ing. Dušan Mesár (Zrušený dňom 15.1.2011)

Hodnotenie GTS Slovakia, s.r.o. zlučovanie s IČO 46303502, IČO 35795662


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte GTS Slovakia, s.r.o. zlučovanie s IČO 46303502, IČO 35795662

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image