GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, Bratislava-Ružinov, IČO 31411614 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, ktorý sídli na adrese Košická 6, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 31411614.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom GUMON Bratislava a.s. v likvidácii so sídlom na adrese Košická 6, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 1992.


Základné informácie o GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, IČO 31411614

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov GUMON Bratislava a.s. v likvidácii
IČO 31411614
Adresa Košická 6 Bratislava 825 16
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti v likvidácii koná likvidátor. 21.1.2000
Predstavenstvo je oprávnené konať vo veciach predstavenstva vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 1.5.1995 20.1.2000
Ďalšie právne skutočnosti:
Dňa 19.11.1992 prijalo mimoriadné valné zhromaždenie snem stavov akciovej spoločnosti a rozhodlo zapísaní základného imania. Notárska zápisnica N 559/92 a Nz 525/92 z 19.11.1992 - ŠN Bratislava 2. Notárska zápisnica N 163/93, Nz 163/93 zo dňa 07.07.1993 súčasťou ktorej sú stanovy spoločnostiv zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Zmena stanoc prijatá na valnom zhromaždení, osvedčenou notárskou zápisnicou zo dňa 17.05.1994 č. N137/94 a Nz 136/94. Notárska zápisnica zo dňa 08.10.1994 č. N 318/94 a Nz 314/94. 1.5.1995
Dňa 19.11.1992úrijalo momoriadné valné hromaždenie ssnem stavov akcie spoločnosti a rozhdol a rozhodol o zapísaní základnogo imania. Notárska zápisnica N 559/92 a Nz 522 z 19.11.1992 - ŠN Bratislva II Starý spi Sa: 669. 8.7.1995
Notárska zápisnica N 163/93, Nz 163/93 zo dňa 7.7.1993 súčasťou ktorej sú stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. 9.7.1995
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení, osvedčenou notárskou zápisnicou zo dňa 17.5.1994 č. N 137/94 a Nz 136/94. Notárska zápisnica zo dňa 8.10.1994 č. N318/94 a Nz 314/94. 10.7.1995
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.1995, protokol zo dňa 8.6.1995 o priebehu a výsledkoch výsledkoch volieb Dozornej rady, ktoré sa konali dňa 7.6.1995. 15.8.1995
Na valnom zhromaždení dňa 24.11.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 504/95, Nz 488/95 napísanej dňa 24.11.1995 notárom JUDr. Blahom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov, ako aj zmena v dozornej rade. 20.6.1996
Zápisnica č. 1/96 z rokovania dozornej rady zo dňa 29.1.1996. 7.10.1996
Zápisnica č. 8/96 z dozornej rady zo dňa 30.9.1996, zápisnica č. 7/96 zo dňa 30.9.1996 z predstavenstva. 20.11.1996
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 3.12.1996 a zápisnica č. 8 z dozornej rady zo dňa 30.9.1996. 13.12.1996
Zápisnica č. 8/96 zo dňa 14.10.1996 z predstavenstva spoločnosti, zápisnica č. 9/96 zo dňa 16.10.1996 z dozornej rady spoločnosti, zápisnica č. 1/97 zo dňa 3.5.1997 z dozornrj rady, zápisnica z valného zhromaž- denia zo dňa 15.5.1997. Starý spis: Sa 669. 25.11.1997
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady č.2/98 z dňa 10.2.1998 a predstavenstva č. 2/98 z dňa 10.2.1998. 29.4.1998
Notárska zápisnica N/96/98, Nz 94/98 zo dňa 24.6.1998, zápisnica č. 6 z dozornej rady zo dňa 25.6.1998 , zápisnica č. 13/1998 z mimoriadného zasadnutia predsta- venstva zo dňa 24.6.1998, zápisnica z predstavenstva zo dňa 25.6.1998. 15.7.1998
Zrušenie spoločnosti s likvidáciou a jej vstup do likvidácie schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 23.11.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 676/99, Nz 676/99 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. 21.1.2000
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 64/03 zo dňa 14.10.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: GUMON Bratislava a.s.v likvidácii, Košická 6, 825 16 Bratislava, IČO: 31 411 614. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľubomír Polák, AK Hurbanova 18, 905 01 Senica. 26.10.2004
Funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Ľubomíra Poláka, AK, Hurbanova 18, 905 01 Senica, zaniká dňom 17. 12. 2004. Za správcu konkurznej podstaty sa ustanovuje JUDr. Martina Mrázová, AK, Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava. 29.8.2007
Uznesením Krajského súdu č.k. 3K 64/2003 - 106 zo dňa 22.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.1.2005 súd zbavil JUDr. Ľubomíra Poláka, advokáta, AK so sídlom Hurbanova 18, 905 01 Senica, funkcie správcu a ustanovil JUDr. Martinu Mrázovú, advokátku so sídlom AK Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava do funkcie nového správcu. 31.10.2007
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.6.2011, č.k. 33Exre/1273/2010, právoplatné dňa 25.7.2011. 9.8.2011
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2011, sp. zn. 34 Exre/276/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.10.2011. 10.11.2011
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.2.2015, č.k.: 3K /64/2003-468 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.3.2015, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, Košická 6, Bratislava, IČO: 31 411 614 vyhlásený uznesením č.k. 3K 64/2003-48 zo dňa 14.10.2004, pre nedostatok predpokladov pre konkurz a bola odvolaná z funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Mrázová, advokátka so sídlom AK Šoltésovej 20, Bratislava. 19.6.2015
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.5.2015 č.k. 33Exre/134/2015-4 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.6.2015. 19.6.2015
Základné imanie:
5 822 346,168276 EUR 21.1.2009
175 404 000 Sk 9.7.1995 20.1.2009
75 404 000 Sk 8.7.1995 8.7.1995
175 404 000 Sk 1.5.1995 7.7.1995

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno GUMON Bratislava v likvidácii, a.s.
IČO 31411614
Adresa Košická 6 Bratislava 825 16

Kontakty na GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, Bratislava-Ružinov, IČO 31411614

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Košická 6 Bratislava 825 16 od  1.5.1995 

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82101 Bratislava-Ružinov, Košická 6

Predmet činností GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, IČO 31411614

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výskum, vývoj, výroba, montáž, predaj a propagácia elektornických výrobkov a systémov vybraných strojárenských výrobkov a zariadení 1.5.1995
skúšobníctvo elektrotechnických výrobkov a zariadení do 400 kW 1.5.1995
konšrukcia avýroba jednoúčelových strojov a zariadení na úpravu textilií 1.5.1995
zahranično-obchodná činnosť /export-import/ kooperácia, vývoz výrobkov z prodokcie spoločnosti, dovoz výrobkov strojných technologických zariadení a surovín potrebných k výrobe a činnosti spoločnosti, poradenská, obstaravateľská a sprostredkovateľská obchodná činnosť 1.5.1995
poradenská, obstaraváteľská a sprostredkovateľská činnosť 9.7.1995
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 9.7.1995
ubytovacia a pohostinská činnosť 9.7.1995
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj 1.5.1995 12.12.1996
prenájom priemyselného tovaru 1.5.1995 12.12.1996
ubytovacia a pohostinská činnosť 1.5.1995 12.12.1996
výroba lisovaných a gumových výrobkov z plastických látok 1.5.1995 12.12.1996

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba lisovacích gumových výrobkov a výrobkov z plastických
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
2. látok
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
3. Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
4. na úpravu textílií
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
5. Výskum, vývoj, výroba, montáž, predaj a propagácia elektro- technických výrobkov a systémov vybraných strojárenských výrobkov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
6. Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
7. Prenájom priemyselného tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
8. Poradenská, obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992
9. Ubytovacia a pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.5.1992

Hodnotenie GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, IČO 31411614


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte GUMON Bratislava a.s. v likvidácii, IČO 31411614

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image