HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., Bratislava-Staré Mesto, IČO 36700967 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., ktorý sídli na adrese Šancová 48, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 36700967.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom HELIOS INTERNATIONAL s.r.o. so sídlom na adrese Šancová 48, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 2006.


Základné informácie o HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO 36700967

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov HELIOS INTERNATIONAL s.r.o.
IČO 36700967
Adresa Karadžičova 57 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 07
Deň zápisu 22.11.2006
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne, pričom podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 23.3.2016
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne. Konateľ sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak uvedenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 12.4.2008 22.3.2016
Každý konateľ spoločnosti vystupuje a podpisuje v mene spoločnosti samostatne a nezávisle. Konateľ sa podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak uvedenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 22.11.2006 11.4.2008
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 11.09.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 22.11.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2008 o prevode obchodného podielu. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2008 o prevode časti obchodného podielu a zmenách v osobe konateľa. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2008. 12.4.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2008. 1.7.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2008. 3.7.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2008. 20.8.2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.11.2009. 1.12.2009
Začatie výkonu záložného práva k obchodnému podielu Dušana Malého záložným veriteľom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., konajúca organizačnou zložkou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky. 24.12.2014
Upustenie od výkonu záložného práva obchodnému podielu Dušana Malého záložným veriteľom JUDr. Petrom Gromom. 23.3.2016
Upustenie od výkonu záložného práva k obchodnému podielu Ing. Ľuboša Pirohu záložným veriteľom JUDr. Petrom Gromom 23.3.2016
Základné imanie:
6 638,783776 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR 1.12.2009
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk 22.11.2006 30.11.2009
Výška vkladu každého spoločníka:
Ing. Ľuboš Piroha Vklad: 1 626,502025 EUR Splatené: 1 626,502025 EUR Záložné právo: Záložné právo Podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105B/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a.s., IČO: 00681709 a záložcom Ing.Ľubošom Pirohom na zabezpečenie hoci aj budúcej či podmienenej pohľadávky záložného veriteľa voči dlžníkovi HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 36700967 vzniknutej z dôvodu istiny úveru 3319391,89 EUR a tiež úrokov, úrokov z omeškania, dojednaných poplatkov, iných dlžných súm, bezdôvodného obohatenia, náhrady nákladov, náhrady škody, zmenených záväzkov, a to podľa Zmluvy o úvere č. 000105/CORP/08011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom ako bankou a dlžníkom ako klientom. S účinnosťou ku dňu 13.04.2015 bola postúpená pohľadávka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky voči HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., a to na zá 10.12.2015
Dušan Malý Vklad: 5 012,281751 EUR Splatené: 5 012,281751 EUR Záložné právo: Záložné právo: na časť obchodného podielu vo výške 2323,574321 EUR podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105C/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO: 00 681 709 a záložcom Dušanom Malým na zabezpečenie hoci aj budúcej či podmienenej pohľadávky záložného veriteľa voči dlžníkovi HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 36 700 967 vzniknutej z dôvodu istiny úveru 3 319 391,89 EUR a tiež úrokov, úrokov z omeškania, dojednaných poplatkov, iných dlžných súm, bezdôvodného obohatenia, náhrady nákladov, náhrady škody, zmenených záväzkov a to podľa Zmluvy o úvere č. 000105/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom ako bankou a dlžníkom ako klientom a tiež na časť obchodného podielu vo výške 2688,707430 EUR podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105B/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.6.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit 10.12.2015
Markus Künzle Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk 22.11.2006 11.4.2008
Ing. Ľuboš Piroha Vklad: 130 000 Sk Splatené: 130 000 Sk 12.4.2008 2.7.2008
Dušan Malý Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk 12.4.2008 30.6.2008
Dušan Malý Vklad: 70 000 Sk Splatené: 70 000 Sk Záložné právo: Podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105C/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO: 00 681 709 a záložcom Dušanom Malým na zabezpečenie hoci aj budúcej či podmienenej pohľadávky záložného veriteľa voči dlžníkovi HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 36 700 967 vzniknutej z dôvodu istiny úveru 100.000.000,- Sk a tiež úrokov, úrokov z omeškania, dojednaných poplatkov, iných dlžných súm, bezdôvodného obohatenia, náhrady nákladov, náhrady škody, zmenených záväzkov a to podľa Zmluvy o úvere č. 000105/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom ako bankou a dlžníkom ako klientom. 1.7.2008 19.8.2008
Ing. Ľuboš Piroha Vklad: 130 000 Sk Splatené: 130 000 Sk Záložné právo: Podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105B/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a.s., IČO: 00681709 a záložcom Ing.Ľubošom Pirohom na zabezpečenie hoci aj budúcej či podmienenej pohľadávky záložného veriteľa voči dlžníkovi HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 36700967 vzniknutej z dôvodu istiny úveru 100.000.000,- Sk a tiež úrokov, úrokov z omeškania, dojednaných poplatkov, iných dlžných súm, bezdôvodného obohatenia, náhrady nákladov, náhrady škody, zmenených záväzkov, a to podľa Zmluvy o úvere č. 000105/CORP/08011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom ako bankou a dlžníkom ako klientom. 3.7.2008 19.8.2008
Dušan Malý Vklad: 102 000 Sk Splatené: 102 000 Sk Záložné právo: Podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105C/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO: 00 681 709 a záložcom Dušanom Malým na zabezpečenie hoci aj budúcej či podmienenej pohľadávky záložného veriteľa voči dlžníkovi HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 36 700 967 vzniknutej z dôvodu istiny úveru 100.000.000,- Sk a tiež úrokov, úrokov z omeškania, dojednaných poplatkov, iných dlžných súm, bezdôvodného obohatenia, náhrady nákladov, náhrady škody, zmenených záväzkov a to podľa Zmluvy o úvere č. 000105/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom ako bankou a dlžníkom ako klientom. 20.8.2008 3.9.2008
Ing. Ľuboš Piroha Vklad: 98 000 Sk Splatené: 98 000 Sk Záložné právo: Podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105B/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a.s., IČO: 00681709 a záložcom Ing.Ľubošom Pirohom na zabezpečenie hoci aj budúcej či podmienenej pohľadávky záložného veriteľa voči dlžníkovi HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 36700967 vzniknutej z dôvodu istiny úveru 100.000.000,- Sk a tiež úrokov, úrokov z omeškania, dojednaných poplatkov, iných dlžných súm, bezdôvodného obohatenia, náhrady nákladov, náhrady škody, zmenených záväzkov, a to podľa Zmluvy o úvere č. 000105/CORP/08011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom ako bankou a dlžníkom ako klientom. 20.8.2008 30.11.2009
Dušan Malý Vklad: 102 000 Sk Splatené: 102 000 Sk Záložné právo: na časť obchodného podielu vo výške 70.000 Sk podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105C/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO: 00 681 709 a záložcom Dušanom Malým na zabezpečenie hoci aj budúcej či podmienenej pohľadávky záložného veriteľa voči dlžníkovi HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 36 700 967 vzniknutej z dôvodu istiny úveru 100.000.000,- Sk a tiež úrokov, úrokov z omeškania, dojednaných poplatkov, iných dlžných súm, bezdôvodného obohatenia, náhrady nákladov, náhrady škody, zmenených záväzkov a to podľa Zmluvy o úvere č. 000105/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom ako bankou a dlžníkom ako klientom a tiež na časť obchodného podielu vo výške 32.000 Sk podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105B/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.6.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a.s., IČO: 00681709 a zál 4.9.2008 30.11.2009
Ing. Ľuboš Piroha Vklad: 1 626,502025 EUR Splatené: 1 626,502025 EUR Záložné právo: Podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105B/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a.s., IČO: 00681709 a záložcom Ing.Ľubošom Pirohom na zabezpečenie hoci aj budúcej či podmienenej pohľadávky záložného veriteľa voči dlžníkovi HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 36700967 vzniknutej z dôvodu istiny úveru 3319391,89 EUR a tiež úrokov, úrokov z omeškania, dojednaných poplatkov, iných dlžných súm, bezdôvodného obohatenia, náhrady nákladov, náhrady škody, zmenených záväzkov, a to podľa Zmluvy o úvere č. 000105/CORP/08011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom ako bankou a dlžníkom ako klientom. 1.12.2009 9.12.2015
Dušan Malý Vklad: 5 012,281751 EUR Splatené: 5 012,281751 EUR Záložné právo: na časť obchodného podielu vo výške 2323,574321 EUR podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105C/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a. s., IČO: 00 681 709 a záložcom Dušanom Malým na zabezpečenie hoci aj budúcej či podmienenej pohľadávky záložného veriteľa voči dlžníkovi HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO: 36 700 967 vzniknutej z dôvodu istiny úveru 3 319 391,89 EUR a tiež úrokov, úrokov z omeškania, dojednaných poplatkov, iných dlžných súm, bezdôvodného obohatenia, náhrady nákladov, náhrady škody, zmenených záväzkov a to podľa Zmluvy o úvere č. 000105/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.06.2008 medzi záložným veriteľom ako bankou a dlžníkom ako klientom a tiež na časť obchodného podielu vo výške 2688,707430 EUR podľa Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000105B/CORP/08/011 uzavretej dňa 26.6.2008 medzi záložným veriteľom UniCredit Bank Slovakia a 1.12.2009 9.12.2015

Kontakty na HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., Bratislava-Staré Mesto, IČO 36700967

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Karadžičova 57 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 07 od  23.3.2016 
Šancová 48 Bratislava 811 05 od  22.11.2006  do  22.3.2016

Predmet činností HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO 36700967

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 22.11.2006
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 22.11.2006
sprostredkovateľské služby v rozsahu voľnej živnosti 22.11.2006
činnosť ekonomických poradcov a organizačných poradcov 22.11.2006
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti 22.11.2006
administratívne služby 22.11.2006
prieskum trhu a verejnej mienky 22.11.2006

Hodnotenie HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO 36700967


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte HELIOS INTERNATIONAL s.r.o., IČO 36700967

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image