Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Prievidza, IČO 36005622 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorý sídli na adrese Matice Slovenskej 10, Prievidza a má pridelené IČO 36005622.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. so sídlom na adrese Matice Slovenskej 10, Prievidza bol založený v roku 1996.


Základné informácie o Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
IČO 36005622
Adresa Matice slovenskej 10 Prievidza 971 01
Deň zápisu 1.7.1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenj dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 21.3.1997
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. 1.7.1996 20.3.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1081 1.7.1996
Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza. 19.7.1996
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.9.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1081 17.9.1996
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov. 21.3.1997
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.l998 bola schválená zmena stanov. 6.7.1998
Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP. 9.7.1999
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov. 23.6.2000
Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov. 22.1.2001
Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2001 (notárska zápisnica N 184/2001, NZ 184/2001 zo dňa 26.6.2001) schválilo zmenu stanov, zvolilo členov predstavenstva z dôvodu skončenia volebného obdobia, zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami. Menovací dekrét Ing. Petra Fábika zn. 675/2001/KGR zo dňa 31.5.2001 do funkcie vedúceho odštepného závodu Banská mechanizácia a eletrifikácia s účinnosťou od 1.6.2001. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 16.7.2001 bol zvolený predseda. Protokol z volieb členov dozornej rady volenými zamestnancami. 21.9.2001
Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva a dozornej rady schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.07.2002 (notárska zápisnica N 342/02, Nz 340/02 zo dňa 31.07.2002). 13.9.2002
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod. 27.2.2003
Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s. 28.10.2003
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod. 29.4.2004
Základné imanie:
99 651 879,73 EUR Rozsah splatenia: 99 651 879,73 EUR 13.2.2009
3 002 467 000 Sk Rozsah splatenia: 3 002 467 000 Sk 13.9.2002 12.2.2009
3 002 467 000 Sk 1.7.1996 12.9.2002

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
IČO 36005622
Adresa Matice slovenskej 10 Prievidza 971 01

Kontakty na Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., Prievidza, IČO 36005622

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Matice slovenskej 10 Prievidza 971 01 od  23.6.2000 
Matice Slovenskej 10 Prievidza 971 01 od  1.7.1996  do  22.6.2000

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
97101 Prievidza, Matice slovenskej 10

Predmet činností Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996 23.6.2000
prevádzkovanie skládok uhlia 23.6.2000
veľkoobchod s pevnými palivami 23.6.2000
banské záchranárske práce 23.6.2000
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky 23.6.2000
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva 23.6.2000
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou 23.6.2000
opravy požiarnej techniky 23.6.2000
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 23.6.2000
prípravné práce pre stavbu 23.6.2000
demolácia a zemné práce 23.6.2000
geodetické a kartografické činnosti 23.6.2000
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania 23.6.2000
zámočníctvo 23.6.2000
kovoobrábanie 23.6.2000
výroba, predaj a oprava strojových zariadení 23.6.2000
výroba piliarska a impregnácia dreva 23.6.2000
stolárstvo 23.6.2000
ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy *** 23.6.2000
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá 23.6.2000
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti 23.6.2000
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov 23.6.2000
reklamné činnosti 23.6.2000
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu 23.6.2000
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov 23.6.2000
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 23.6.2000
nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností 23.6.2000
sprostredkovanie obchodu 23.6.2000
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 23.6.2000
masérske služby 23.6.2000
prevádzkovanie sauny 23.6.2000
prevádzkovanie bazéna 23.6.2000
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla 23.6.2000
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku 23.6.2000
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 23.6.2000
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 23.6.2000
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí 23.6.2000
prevádzkovanie biliardových stolov 23.6.2000
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností 23.6.2000
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 23.6.2000
organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností 23.6.2000
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 23.6.2000
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 23.6.2000
hotely s možnosťou stravovania 23.6.2000
pestovanie hlivy ustricovitej 23.6.2000
všeobecné lekárstvo 23.6.2000
stanica lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých 23.6.2000
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností 28.10.2003
výkon trhacích prác 28.10.2003
vedenie účtovníctva 15.8.2004
výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov 15.8.2004
technik a špecialista požiarnej ochrany 15.8.2004
výkon bezpečnostno-technickej služby 15.8.2004
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia 22.1.2005
rádiodiagnostika 22.1.2005
výstavníctvo 22.1.2005
zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti 26.8.2005
fyzikálno-chemické skúšky uhlia 5.9.2006
odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd 5.9.2006
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov 27.7.2007
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál 27.7.2007
správa nehnuteľností 30.7.2010
administratívne služby 30.7.2010
správa registratúry 30.7.2010
manažérska činnosť 30.7.2010
skladovanie 30.7.2010
upratovacie a čistiace služby 30.7.2010
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie 30.7.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 30.7.2010
prevádzkovanie výdajne stravy 30.7.2010
výroba drevoštiepky 30.7.2010
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny) 30.7.2010
obsluha technologických zariadení 30.7.2010
manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia 30.7.2010
činnosť vykonávaná banským spôsobom 27.7.2011
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických 26.7.2012
prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií 26.7.2012
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 26.7.2012
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: - zamestnancov a vedúcich - elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky - zamestnancov pracujúcich vo výškach 26.7.2012
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 26.7.2012
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( okrem nebezpečných odpadov ) 26.7.2012
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 26.7.2012
nedeštruktívna defektoskopia 26.7.2012
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického priekumu 1.8.2013
vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum 1.8.2013
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 1.8.2013
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení 1.8.2013
výroba vyhradených technických zariadení elektrických 1.8.2013
počítačové služby 1.8.2013
distribúcia elektriny 1.8.2013
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 28.6.2014
prenájom hnuteľných vecí 28.6.2014
verejné obstarávanie 28.6.2014
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 28.6.2014
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 28.6.2014
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredie a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie 30.6.2015
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia 30.6.2015
výskum a vývoj v oblasti technických vied 30.6.2015
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 30.6.2015
revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie v rozsahu: - žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami, - žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo výložníkom, -zdvíhaky s motoriským pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel, - žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové, -zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom alebo ich kombinácia, 23.10.2015
vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - tlakové nádoby dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov (K6) - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel (K7) 23.10.2015
prevádzkovanie pneuservisu 22.1.2001 26.7.2007
nákup a predaj pneumatík 22.1.2001 26.7.2007
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 22.1.2001 25.7.2012
dopravná zdravotná služba 21.9.2001 27.10.2003
stomatológia 13.9.2002 16.7.2008
živočíšna výroba 23.6.2000 4.9.2006
ovocinárska a zeleninárska výroba 23.6.2000 4.9.2006
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla 23.6.2000 16.7.2008
ochrana majetku a výkon strážnej služby podľa § 3 písm. c) ods.1 v rozsahu § 3 písm. a) bod 3,4,5,7,8 zák. č. 379/1997 Z.z. 23.6.2000 14.8.2004
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 23.6.2000 29.6.2015
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, horolezecká technika 23.6.2000 4.9.2006
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce - odborná spôsobilosť elektrotechnikov 23.6.2000 4.9.2006
skúšky kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností uhlia a fyzikálno-chemických parametrov pracovného a životného prostredia 23.6.2000 26.7.2007
organizovanie kontraktačno-predajných a propagačných trhov 23.6.2000 26.7.2007
nákup a predaj nehnuteľností 23.6.2000 26.7.2007
nepravidelná cestná preprava osôb 23.6.2000 25.8.2005
požičiavanie športových potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností 23.6.2000 26.7.2007
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním 23.6.2000 31.7.2013
sklenárske práce 23.6.2000 26.7.2007
natieračské práce 23.6.2000 26.7.2007
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných koľajových vozidiel 23.6.2000 26.7.2007
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B 23.6.2000 31.7.2013
vykonávanie periodických kontról vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi 23.6.2000 27.10.2003
výroba tepla, rozvod tepla 27.7.2007 31.7.2013
geologické oprávnenie 5.9.2006 31.7.2013
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti 5.9.2006 25.7.2012
dodávka elektriny, distribúcia elektriny 5.9.2006 31.7.2013
organizačné, účtovné, ekonomické poradenstvo 15.8.2004 27.6.2014
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností 15.8.2004 26.7.2007
vnútroštátna nákladná cestná doprava 26.8.2005 27.6.2014
medzinárodná cestná preprava tovaru 26.8.2005 27.6.2014
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 26.8.2005 29.6.2015
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi 26.8.2005 27.6.2014
verejné stravovanie 23.6.2000 25.7.2012
reštauračné stravovanie 23.6.2000 25.7.2012
zmenárenská činnosť 23.6.2000 25.8.2005
nepravidelná cestná nákladná doprava tovaru 23.6.2000 25.8.2005
prevádzkovanie dráh a dopravy na dráhe 23.6.2000 16.7.2008
geologické práce - mimo dobývací priestor 23.6.2000 27.10.2003
zber, úprava a predaj odpadu 23.6.2000 27.10.2003
fyzikálno-chemická úprava a spracovanie nebezpečných odpadov 23.6.2000 27.10.2003
preprava nebezpečných odpadov 23.6.2000 27.10.2003
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu mimo VTZ 23.6.2000 31.7.2013
povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov 23.6.2000 31.7.2013
tepelné zušľachťovanie kovov (žíhanie, popúšťanie, cementovanie, kalenie) 23.6.2000 31.7.2013
výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkoteplotných vykurovacích systémov 23.6.2000 26.7.2007
výroba pecí, sušiarní a horákov 23.6.2000 26.7.2007
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení 23.6.2000 25.7.2012
výroba elektrických zariadení 23.6.2000 26.7.2007
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu 23.6.2000 26.7.2007
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 23.6.2000 26.7.2007
leasing vlastných výrobkov 23.6.2000 26.7.2007
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 23.6.2000 31.7.2013
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou 23.6.2000 26.7.2007
kontrola emisií výfukových plynov 23.6.2000 27.10.2003
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel 23.6.2000 31.7.2013
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1435 mm 23.6.2000 26.7.2007
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm 23.6.2000 26.7.2007
zváračská škola 23.6.2000 31.7.2013
vykonávanie rekvalifikačných kurzov 23.6.2000 31.7.2013
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát 23.6.2000 26.7.2007
sušenie dreva 23.6.2000 31.7.2013
spracovanie prírodného kameňa 23.6.2000 14.8.2004
opravy kontajnerov ISO 23.6.2000 27.10.2003
galvanizácia kovov 23.6.2000 31.7.2013
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov 23.6.2000 31.7.2013
poradenstvo v oblasti zvárania kovov 23.6.2000 31.7.2013
výroba kovových konštrukcií 23.6.2000 31.7.2013
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov 23.6.2000 31.7.2013
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody 23.6.2000 25.7.2012
čistenie odpadových vôd 23.6.2000 25.7.2012
vykonávanie rekultivačných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností 23.6.2000 31.7.2013
výroba produktov z betónu a cementu 23.6.2000 31.7.2013
revízie elektrických zariadení triedy C 23.6.2000 31.7.2013
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 23.6.2000 31.7.2013
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení 23.6.2000 26.7.2007
vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach 23.6.2000 31.7.2013
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení 23.6.2000 31.7.2013
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov 23.6.2000 31.7.2013
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 23.6.2000 26.7.2007
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení 23.6.2000 31.7.2013
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 23.6.2000 26.7.2007
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob 23.6.2000 31.7.2013
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení 23.6.2000 31.7.2013
výroba stavebných a banských strojov 23.6.2000 31.7.2013
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s povolením Obvodného banského úradu Prievidza č. 232/93 zo dňa 04.02.1993 1.7.1996 22.6.2000
hotel bez možnosti stravovania do triedy ** 1.7.1996 22.6.2000
hotel s možnosťou stravovania do triedy ** 1.7.1996 22.6.2000
závodné stravovanie 1.7.1996 22.6.2000
bufet 1.7.1996 22.6.2000
cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/ 1.7.1996 22.6.2000
nepravidelná cestná doprava osôb 1.7.1996 22.6.2000
železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštát. 1.7.1996 22.6.2000
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 1.7.1996 22.6.2000
organizácia vzdelávacích podujatí 1.7.1996 22.6.2000
opravy požiarnej techniky 1.7.1996 22.6.2000
revízie elektrických zariadení triedy C 1.7.1996 22.6.2000
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 1.7.1996 22.6.2000
banské záchranárske práce 1.7.1996 22.6.2000
revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení 1.7.1996 22.6.2000
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob 1.7.1996 22.6.2000
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 1.7.1996 22.6.2000
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení 1.7.1996 22.6.2000
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov 1.7.1996 22.6.2000
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 1.7.1996 22.6.2000
údržba a oprava kanc. a počítač. strojov a zar. na sprac. dát 1.7.1996 22.6.2000
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti 1.7.1996 22.6.2000
kovoobrábanie 1.7.1996 22.6.2000
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov 1.7.1996 22.6.2000
výroba kovových konštrukcií 1.7.1996 22.6.2000
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov 1.7.1996 22.6.2000
výroba stavebných a banských strojov a zariadení 1.7.1996 22.6.2000
zámočníctvo 1.7.1996 22.6.2000
spracovanie prírodného kameňa 1.7.1996 22.6.2000
stolárstvo 1.7.1996 22.6.2000
galvanizácia kovov 1.7.1996 22.6.2000
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 1.7.1996 22.6.2000
výroba produktov z betónu a cementu 1.7.1996 22.6.2000
prípravné práce pre stavbu 1.7.1996 22.6.2000
demolácie a zemné práce 1.7.1996 22.6.2000
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou 1.7.1996 22.6.2000
prenájom kanc. strojoa a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údajov 1.7.1996 22.6.2000
geodetické a kartografické činnosti 1.7.1996 22.6.2000
reklamné činnosti 1.7.1996 22.6.2000
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu 1.7.1996 22.6.2000
výroba píliarska a impregnácia dreva 1.7.1996 22.6.2000
pestovanie hlivy ustricovitej 1.7.1996 22.6.2000
chata bez možnosti stravovania do triedy*** 1.7.1996 22.6.2000
veľkoobchod s pevnými palivami 1.7.1996 22.6.2000
zahranično-obchodná činnosť - predaj vlastnej produkcie 1.7.1996 22.6.2000
merania a rozbory nemjúce charkter úradného merania 1.7.1996 22.6.2000
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov 1.7.1996 22.6.2000
leasing vlastných výrobkov 1.7.1996 22.6.2000
sušenie dreva 1.7.1996 22.6.2000
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel 1.7.1996 22.6.2000
geologické práce - mimo dobývací priestor 1.7.1996 22.6.2000
zber, úprava a predaj odpadu 1.7.1996 22.6.2000
verejné stravovanie - reštaurácie, bary, kaviarne, občerstvenie 1.7.1996 22.6.2000
ubytovanie v slobodárni 1.7.1996 22.6.2000
ochrana majetku a výkon strážnej služby 1.7.1996 22.6.2000
preprava a likvidácia nebezpečných odpadov 1.7.1996 22.6.2000
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá 1.7.1996 22.6.2000
sprostredkovanie obchodu 1.7.1996 22.6.2000
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.7.1996 22.6.2000
prevádzkovanie skládok uhlia 1.7.1996 22.6.2000
masérske služby 1.7.1996 22.6.2000
prevádzkovanie sauny 1.7.1996 22.6.2000
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody 1.7.1996 22.6.2000
čistenie odpadových vôd 1.7.1996 22.6.2000
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla 1.7.1996 22.6.2000
sklenárske práce 1.7.1996 22.6.2000
vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach 1.7.1996 22.6.2000
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení 1.7.1996 22.6.2000
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1 435 mm 1.7.1996 22.6.2000
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1 435 mm 1.7.1996 22.6.2000
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu 1.7.1996 22.6.2000
kontrola emisných výfukových plynov 1.7.1996 22.6.2000
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 1.7.1996 22.6.2000
výroba, predaj a oprava strojových zariadení 1.7.1996 22.6.2000
opravy kontajnerov ISO 1.7.1996 22.6.2000
natieračské práce 1.7.1996 22.6.2000
zváračská škola 1.7.1996 22.6.2000
poradenstvo v oblasti zvárania kovov 1.7.1996 22.6.2000
vykonávanie rekvalifikačných kurzov 1.7.1996 22.6.2000
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky 1.7.1996 22.6.2000
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva 1.7.1996 22.6.2000
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou 1.7.1996 22.6.2000
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky 1.7.1996 22.6.2000
zmenárenská činnosť 1.7.1996 22.6.2000
vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav - v rozsahu voľnej živnosti 1.7.1996 22.6.2000
prevádzkovanie bazénu 1.7.1996 22.6.2000
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení 1.7.1996 22.6.2000
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných kolajových vozidiel 1.7.1996 22.6.2000
výroba, montáž a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení 1.7.1996 22.6.2000
vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi 1.7.1996 22.6.2000
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku 1.7.1996 22.6.2000
projektová činnosť v investičnej výstavbe 1.7.1996 22.6.2000
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním 1.7.1996 22.6.2000
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 1.7.1996 22.6.2000
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 1.7.1996 22.6.2000
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu 6.7.1998 22.6.2000
povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov 6.7.1998 22.6.2000
tepelné zušľachťovanie kovov (žíhanie, popúšťanie, cementovanie, kalenie) 6.7.1998 22.6.2000
výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkoteplotných vykurovacích systémov 6.7.1998 22.6.2000
výroba pecí, sušiarní a horákov 6.7.1998 22.6.2000
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 6.7.1998 22.6.2000
výroba elektrických zariadení 6.7.1998 22.6.2000
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu 6.7.1998 22.6.2000
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 6.7.1998 22.6.2000
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 15.10.1998 22.6.2000
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí 15.10.1998 22.6.2000
požičiavanie športových potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností 15.10.1998 22.6.2000
prevádzkovanie biliardových stolov 15.10.1998 22.6.2000
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností 15.10.1998 22.6.2000
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 15.10.1998 22.6.2000
fyzikálno-chemická úprava a spracovanie nebezpečných odpadov 15.2.1999 22.6.2000
preprava nebezpečných odpadov 15.2.1999 22.6.2000

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Prevádzkovanie skládok uhlia
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BN časť BC
   Nováky, Baňa Nováky
   Handlová, HBP, a.s. časť BH
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Prievidza, Priemyselná 1 -Tepláreň (Zrušená)
2. Veľkoobchod s pevnými palivami
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   97205 Sebedražie, HBP - BC
   Prievidza, Matice Slovenskej 10 (Zrušená dňom 14.5.2007)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 14.5.2007)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená dňom 14.5.2007)
3. Banské záchranárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladislav Vrabec
Prevádzkarne:
   Prievidza, Priemyselná 3
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
4. Oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Prievidza, Hlavná ban.záchr.stanica
5. Údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Prievidza, Hlavná ban.záchr.stanica
6. Výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Prievidza, Hlavná ban.záchr.stanica
7. Vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 12.7.1999
Prevádzkarne:
   Prievidza, Hlavná ban.záchr.stanica (Zrušená)
8. Opravy požiarnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Prievidza, HBZS, o.z .
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
9. Výroba stavebných a banských strojov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
10. Staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
11. Výroba produktov z betónu a cementu
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 11.6.2009)
12. Prípravné práce pre stavbu
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 11.6.2009)
13. Demolácia a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
14. Vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Handlová, HBP,a.s., časť BH (Zrušená)
15. Geodetické a kartografické práce
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Miloš Lauko
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
16. Merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BN časť BC
   Nováky, Baňa Nováky
   Prievidza, Priemyselná 3
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
17. Revízia elektrických zariadení triedy C
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BN časť BC (Zrušená dňom 29.6.2013)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 29.6.2013)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
18. Výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME - o.z.BN (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
19. Výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Nováky, BME - o.z.BN (Zrušená dňom 14.5.2007)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
20. Vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BN časť BC (Zrušená dňom 29.6.2013)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
21. Vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BN časť BC (Zrušená dňom 29.6.2013)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
22. Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME - o.z.BN (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
23. Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená)
24. Oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME - o.z.BN (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
25. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
26. Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Prievidza, HBZS, Priemyselná 3 (Zrušená dňom 29.6.2013)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 29.6.2013)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
27. Revízne skúšky prevadzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 29.6.2013)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
28. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Zodpovedný zástupca: Jozef Remeň
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   97271 Nováky, BME o.z. BN (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
29. Výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, BME - o.z. BN (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 29.6.2013)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
30. Výroba a rozvod pitnej a užitkovej vody
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2012
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BN časť BC (Zrušená dňom 3.7.2012)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 3.7.2012)
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená dňom 3.7.2012)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
31. Čistenie odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2012
Prevádzkarne:
   Sebedražie, Baňa Nováky, časť BC (Zrušená dňom 3.7.2012)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 3.7.2012)
32. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Zodpovedný zástupca: Jozef Remeň
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   97271 Nováky, BME - o.z. BN (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Handlová, Baňa Handlová,Štrajková (Zrušená)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
33. Výroba, predaj a oprava strojových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Handlová, Baňa Handlová, Štrajková (Zrušená)
34. Opravy kontajnerov ISO
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená)
35. Galvanizácia kovov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
36. Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, BME - o.z.BN (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Nováky, Baňa NOváky (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
37. Poradenstvo v oblasti zvárania kovov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
38. Výroba kovových konštrukcií
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, BME - o.z. BN (Zrušená dňom 14.5.2007)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
39. Výroba píliarská a impregnácia dreva
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   Sebedražie, BN časť BC
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
40. Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   Sebedražie, BN časť BC
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
41. Sušenie dreva
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 11.6.2009)
   Nováky, BME (Zrušená)
42. Spracovanie prírodného kameňa
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2004
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
43. Ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy * * *
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Jamník, Chata Hornonit. baní
   Handlová, Tri studničky (Zrušená)
   Sebedražie, BN časť BC (Zrušená dňom 2.3.2012)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
44. Prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Š. Králika 28
   Demänovská Dolina, Repiská 31
   Prievidza, Matice Slovenskej 10 (Zrušená dňom 16.4.2013)
45. Kontrola emisií výfukových plynov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
46. Údržba a oprava dvojstopých motorových vozidel
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená dňom 11.6.2009)
   Prievidza, Matice Slovenskej 10 (Zrušená)
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
47. Oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode1435 mm
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   97205 Sebedražie, HBP - BC (Zrušená)
48. Oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   97205 Sebedražie, HBP - BC (Zrušená)
49. Organizácia vzdelávacích podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 12.7.1999
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená)
   Nitrianske Rudno, Zaškolovacie stredisko (Zrušená)
   Handlová, Baňa Handlová,Štrajková (Zrušená)
   Sebedražie, Baňa Cigeľ (Zrušená)
   Prievidza, Priemyselná 3 (Zrušená)
   Prievidza, Matice Slovenskej 10 (Zrušená)
50. Zváračská škola
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
51. Vykonávanie rekvalifikačných kurzov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, HBP - BN (Zrušená dňom 15.3.2013)
   Prievidza, Matice Slovenskej 10 (Zrušená dňom 14.5.2007)
52. Údržba a oprava kancelárskych a počítacích strojov a zariadení na spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Handlová, Baňa Handlová, Štrajková (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
53. Spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Prievidza, Matice slovenskej 10
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená)
54. Maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
55. Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Prievidza, Matice slovenskej 10
   97271 Nováky, HBP, a.s., BN (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
56. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená)
57. Reklamné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, HBP, a.s.
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 25.10.2013)
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená)
   Sebedražie, Riaditeľstvo HBP,a.s.,BC (Zrušená dňom 14.5.2007)
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená)
58. Rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená)
   Cigeľ, Baňa Cigeľ (Zrušená)
59. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Nábrežná 2
   97251 Handlová, Lipová 6
   97101 Prievidza, Š. Králika 26
   97101 Prievidza, Š. Králika 28
   97271 Nováky, Matice slovenskej 993
   97271 Nováky, Hviezdoslavova 3/6
   Handlová, HBP, a.s., časť BH
   Prievidza, Rudnaya 14
   Nováky, Baňa Nováky
   Prievidza, Paulého 2-4-324
   Prievidza, Trhová 2-328
   Prievidza, Trhová 4-329
   Prievidza, Trhová 1-3-326
   Prievidza, Š. Králika 28
   97205 Sebedražie, HBP - BC
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená dňom 7.10.2009)
   Sebedražie, Baňa Cigeľ (Zrušená)
   97251 Handlová, Dom služieb (Zrušená dňom 10.11.2011)
   Prievidza, Matice Slovenskej 10 (Zrušená dňom 15.1.2015)
60. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   Prievidza, Hlávná ban.záchr.stanica
   Sebedražie, Baňa Cigeľ (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená)
   Prievidza, Matice Slovenskej 10 (Zrušená dňom 15.1.2015)
61. Nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Handlová, HBP, a.s., časť BH
   97205 Sebedražie, HBP - BC
   97271 Nováky, HBP - BN
   Nováky, BME (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
62. Leasing vlastných výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
63. Sprostredkovanie obchodu
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Prievidza, Hlavná ban.záchr.stanica
   97271 Nováky, HBP - BN
   Prievidza, Matice Slovenskej 10
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená dňom 14.5.2007)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
64. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Demänovská Dolina, Repiská 31
   Vyšná Boca, Hotel Barbora
   Sebedražie, Baňa Nováky, BC
   Nováky, Baňa Nováky
   Prievidza, Hlavn ban.záchr.stanica
   Handlová, Štrajková 1 - predaj PHM (Zrušená dňom 11.6.2009)
   97101 Prievidza, Š. Králika 28 (Zrušená dňom 13.5.2011)
   Prievidza, Trhová 1-3-326 (Zrušená dňom 1.2.2016)
   Vyšná Boca, Penzión Barborka (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
65. Masérske služby
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Zodpovedný zástupca: Tibor Vrabec
Ľuboslav Ondrla (Zrušený dňom 30.4.2013)
Prevádzkarne:
   Demänovská Dolina, Repiská 31
   Prievidza, Stredisko Púšť
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená dňom 7.10.2009)
   Sebedražie, Baňa Nováky, časť BC (Zrušená dňom 6.7.2006)
   Vyšná Boca, Chata Barbora (Zrušená dňom 24.3.2015)
   Demänovská Dolina, Repiská 31 (Zrušená dňom 30.4.2013)
66. Prevádzkovanie sauny
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Prievidza, Stredisko Púšť
   Demänovská Dolina, Repiská 31
   Vyšná Boca, Chata Barbora
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená dňom 7.10.2009)
   Sebedražie, Baňa Nováky, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
67. Prevádzkovanie bazénu
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Demänovská Dolina, Repiská 31
68. Pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Sebedražie, Baňa Nováky, časť Bc
69. Sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Sebedražie, Baňa Cigeľ (Zrušená)
70. Natieračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená)
71. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných kolajových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená)
72. Výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená dňom 15.1.2010)
73. Vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, HBP - BN (Zrušená)
74. Prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Vyšná Boca, Chata Barbora
   97231 Ráztočno, Remata, Chata Horec (Zrušená dňom 2.3.2012)
   Demänovská Dolina, Repiská 31 (Zrušená dňom 8.1.2007)
75. Výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
76. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   Demänovská Dolina, Repiská 31
   Vyšná Boca, Chata Barbora
77. Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Prevádzkarne:
   97231 Ráztočno, Remata, Chata Horec
   97251 Handlová, Lipová 6
   Prievidza, Stredisko Púšť (Zrušená dňom 19.6.2009)
   Prievidza, Trhová 1-326 (Zrušená dňom 29.12.2015)
   Ráztočno, Remata, chata (Zrušená)
   Malužiná, Penzion Barborka (Zrušená)
   Prievidza, Nábrežná 2 (Zrušená)
   Prievidza, Trhová 2-328, 4-329 (Zrušená dňom 3.6.2009)
   Prievidza, Pavleho 2-4-324 (Zrušená dňom 3.6.2009)
   Handlová, Lipová 6 (Zrušená)
   Handlová, Údernícka 45 (Zrušená)
   Prievidza, Š.Králika 28 (Zrušená dňom 13.5.2011)
78. Ubytovanie v hoteli bez možnosti stravovania do triedy **
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 12.7.1999
79. Ubytovanie v hoteli s možnosťou stravovania od triedy **
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 12.7.1999
Prevádzkarne:
   Demänovská Dolina, Repiská 31 (Zrušená)
   Vyšná Boca, Penzion Barborka (Zrušená)
   Vyšná Boca, Chata Barbora (Zrušená)
80. Závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 12.7.1999
Prevádzkarne:
   Nováky, BME - bufet Baňa Nováky (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
81. Verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 23.7.2002
Prevádzkarne:
   Handlová, Lipová 6 (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
   Koš, Bufet G Jama (Zrušená)
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená)
   Prievidza, Trhová 1-326 (Zrušená)
   Sebedražie, Baňa Cigeľ, o.z . (Zrušená)
82. Reštauračné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 23.7.2002
Prevádzkarne:
   Handlová, Lipová 6 (Zrušená)
   Prievidza, Trhová 1-326 (Zrušená)
   Prievidza, Stredisko Púšť (Zrušená)
   Nováky, BME bufet Baňa Nováky (Zrušená)
83. Zmenárenská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2005
Prevádzkarne:
   Demänovská Dolina, Repiská 31 (Zrušená)
   Vyšná Boca, Hotel Barbora (Zrušená)
84. Nepravidelná cestná nákladná doprava tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2004
Zodpovedný zástupca: Jarmila Litvová (Zrušený)
Prevádzkarne:
   97205 Sebedražie, HBP - BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
   Prievidza, Priemyselná 3 HBZS (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
85. Železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštátnych
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.10.1996
Prevádzkarne:
   Sebedražie, Baňa Cígeľ (Zrušená)
   Handlová, Baňa Handlová, Štrajková (Zrušená)
86. Ochrana majetku a výkon strážnej služby
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 30.6.1998
Prevádzkarne:
   Handlová, Štrajková 23 (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
   Prievidza, Matice slovenskej 10 (Zrušená)
87. Geologické práce - mimo dobývací priestor
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2002
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
88. Zber, úprava a predaj odpadu
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.1996
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Prevádzkarne:
   Sebedražie, Baňa Cígeľ (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
   Handlová, Baňa Handlová,Štrajková (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
89. Fyzikálno-chemická úprava a spracovanie nebezpečných odpadov Číslo Názov Kategória54401 Odpadové syntetické chladiace a mastiace p
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
90. Preprava nebezpečných odpadov
Deň vzniku oprávnenia: 26.8.1997
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
91. Spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu mimo VTZ
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
   Nováky, BME (Zrušená)
92. Povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
93. Tepelené zušľachťovanie kovov (žíhanie, popúšťanie, cementovanie, kelenie)
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 29.6.2013
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
94. Výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkoteplotných vykurovacích systémov
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
95. Výroba pecí, sušiarní a horákov
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
96. Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2012
97. Výroba elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
98. Spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu
Deň vzniku oprávnenia: 18.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Nováky, BME (Zrušená dňom 6.7.2006)
99. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Matice slovenskej 10 (Zrušená)
100. Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1998
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Š. Králika 28
   Prievidza, Púšť 704/13
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená)
101. Požičiavanie športových potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená)
102. Prevádzkovanie biliardových stolov
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1998
Prevádzkarne:
   Prievidza, Púšť 704/13
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená)
103. Poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1998
Prevádzkarne:
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená dňom 7.10.2009)
104. Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Deň vzniku oprávnenia: 18.8.1998
Prevádzkarne:
   Prievidza, Púšť 704/13
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená dňom 7.10.2009)
105. Organizovanie kontraktačno-predajných a propagačných trhov
Deň vzniku oprávnenia: 16.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená)
106. Nákup a predaj nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 16.9.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
107. Nepravidelná cestná preprava osôb
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2004
Zodpovedný zástupca: Jarmila Litvová (Zrušený)
108. Organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1999
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky, o.z .
109. Vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, horolezecká technika
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 6.7.2006
110. Vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce - odborná spôsobilosť elektrotechnikov
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 6.7.2006
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 6.7.2006)
111. Skúšky kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností uhlia a fyzikálno - chemických parametrov pracovného a živnostného prostredia
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená)
   Sebedražie, Baňa Nováky, časť Bc (Zrušená dňom 14.5.2007)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 14.5.2007)
112. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1999
113. Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1999
Deň zániku oprávnenia: 17.6.2015
Zodpovedný zástupca: Igor Hromada (Zrušený dňom 17.6.2015)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Priemyselná (HBZS) 3 (Zrušená dňom 17.6.2015)
114. Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 6.7.1999
Prevádzkarne:
   Prievidza, HBZS, o. z .
   97205 Sebedražie, Baňa Cigeľ . (Zrušená)
115. Prevádzkovanie pneuservisu
Deň vzniku oprávnenia: 31.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky, o.z . (Zrušená)
116. Nákup a predaj pneumatík
Deň vzniku oprávnenia: 31.5.2000
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Nacina Ves, Baňa Nováky, o.z . (Zrušená)
117. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 21.6.2000
Deň zániku oprávnenia: 25.6.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, BC (Zrušená)
   Handlová, BH (Zrušená)
   97271 Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená)
118. Dopravná zdravotná služba
Deň vzniku oprávnenia: 20.7.2001
Deň zániku oprávnenia: 15.3.2002
Prevádzkarne:
   Prievidza, Priemyselná 3 (Zrušená)
119. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem nebezpečných odpadov)
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BN časť BC
   Nováky, Baňa Nováky
   Handlová, HBP, a.s. časť BH
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
120. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladislav Vrabec
Prevádzkarne:
   Sebedražie, BME, časť BC (Zrušená)
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená)
   Nováky, BME (Zrušená dňom 20.11.2009)
121. Verejné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2012
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, Lehotská 50 (Zrušená dňom 3.7.2012)
   Prievidza, Trhová 1-326 (Zrušená dňom 25.6.2010)
   Prievidza, Matice slovenskej 10 (Zrušená dňom 25.6.2010)
   97101 Prievidza, Priemyselná 2 (Zrušená dňom 30.4.2010)
   Nováky, BME (Zrušená dňom 25.6.2010)
   Sebedražie, Baňa Cígeľ (Zrušená dňom 25.6.2010)
   Handlová, HBP, a.s., časť BH (Zrušená dňom 25.6.2010)
   Handlová, Lipová 6 (Zrušená dňom 3.7.2012)
   Koš, Bufet G Jama (Zrušená dňom 27.11.2007)
   Prievidza, Olympionikov 2 (Zrušená)
   Sebedražie, Baňa Cigeľ (Zrušená)
122. Reštauračné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2012
Zodpovedný zástupca: Iveta Krahulcová (Zrušený dňom 3.7.2012)
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Š. Králika 28 (Zrušená dňom 3.7.2012)
   Prievidza, Stredisko Púšť (Zrušená dňom 19.6.2009)
   Handlová, Lipová 6 (Zrušená dňom 3.7.2012)
   Nováky, BME bufet Baňa Nováky (Zrušená dňom 6.7.2006)
   Nováky, Baňa Nováky - o.z.BME (Zrušená dňom 27.11.2007)
123. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Deň vzniku oprávnenia: 20.8.1998
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
Prevádzkarne:
   Prievidza, Matice slovenskej 10 (Zrušená)
124. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2002
Prevádzkarne:
   97101 Prievidza, Stredisko Púšť
   Vyšná Boca, Penzión Barborka 45
   Ráztočno, Remata, Penzión Horec (Zrušená dňom 2.3.2012)
   Handlová, Lipová 6 (Zrušená dňom 22.6.2009)
125. Výkon trhacích prác
Deň vzniku oprávnenia: 28.11.2002
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Beluško
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky
   Handlová, HBP, a.s. časť BH
   Sebedražie, HBP, a.s. časť BC (Zrušená)
126. Hotely s možnosťou stravovania
Deň vzniku oprávnenia: 27.7.1999
Zodpovedný zástupca: Ing. Ľubomír Štolovský
Prevádzkarne:
   Demänovská Dolina, Repiská 31
   Vyšná Boca, Chata Barbora
127. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 19.7.2004
128. Organizačné, účtovné, ekonomické poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 19.7.2004
Deň zániku oprávnenia: 13.6.2014
129. Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
Deň vzniku oprávnenia: 19.7.2004
Deň zániku oprávnenia: 11.7.2007
130. Výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov
Deň vzniku oprávnenia: 19.7.2004
131. Technik a špecialista požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 19.7.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Martina Ďurinová
132. Výkon bezpečnostno-technickej služby
Deň vzniku oprávnenia: 19.7.2004
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2012
Zodpovedný zástupca: Ing. Štefan Mihál (Zrušený dňom 3.7.2012)
Ing. Imrich Molnár (Zrušený dňom 2.3.2010)
133. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Jarmila Litvová (Zrušený dňom 16.2.2009)
Jaroslav Michalko (Zrušený dňom 3.12.2013)
Prevádzkarne:
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 3.12.2013)
   Nováky, BME (Zrušená)
   Prievidza, Priemyselná 3 HBZS (Zrušená dňom 3.12.2013)
   Handlová, HBP, a.s. časť BH (Zrušená dňom 3.12.2013)
   Sebedražie, HBP, a.s., časť BC (Zrušená dňom 3.12.2013)
134. Vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Jarmila Litvová (Zrušený dňom 16.2.2009)
Jaroslav Michalko (Zrušený dňom 3.12.2013)
135. Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.2004
136. Výstavníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 31.12.2004
Prevádzkarne:
   Sebedražie, HBP, a.s. časť BC
   Handlová, HBP, a.s., časť BH
137. Zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
Deň vzniku oprávnenia: 17.9.1996
Prevádzkarne:
   Vyšná Boca, Hotel Barbora
   Demänovská Dolina, Hotel Repiská (Zrušená dňom 16.4.2012)
138. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.2006
Deň zániku oprávnenia: 3.7.2012
139. Fyzikálno-chemické skúšky uhlia
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.2006
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, Baňa Nováky
   97205 Sebedražie, Baňa Cigeľ .
140. Odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd
Deň vzniku oprávnenia: 11.7.2006
Prevádzkarne:
   97205 Sebedražie, BN časť BC
   Nováky, Baňa Nováky (Zrušená dňom 16.8.2006)
141. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2007
Prevádzkarne:
   97231 Ráztočno, Remata, Chata Horec
   97271 Nováky, Lehotská 50
   97205 Sebedražie, HBP - BC
   97271 Nováky, HBP - BME
   97251 Handlová, HBP a.s. -BH
   97101 Prievidza, Matice slovenskej 10
   97271 Nováky, Lehotská 50 (Zrušená dňom 27.11.2007)
   97246 Koš, HBP G- jama (Zrušená dňom 14.4.2008)
   97101 Prievidza, Priemyselná 2 (Zrušená dňom 10.11.2009)
142. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Deň vzniku oprávnenia: 10.7.2007
Prevádzkarne:
   97231 Ráztočno, Remata, Chata Horec
   97271 Nováky, Lehotská 50
   97271 Nováky, HBP BME
   97205 Sebedražie, HBP - BC
   97101 Prievidza, Matice slovenskej 10
   Handlová, HBP, a.s., časť BH
   97246 Koš, HBP G-jama (Zrušená dňom 14.4.2008)
   97101 Prievidza, Priemyselná 2 (Zrušená dňom 10.11.2009)
143. Upratovacie a čistiace služby
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   Prievidza, Matice slovenskej 10
144. Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Deň zániku oprávnenia: 5.12.2015
Prevádzkarne:
   Handlová, Štrajková 1 - predaj PHM (Zrušená dňom 2.10.2013)
145. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, Lehotská 50
146. Prevádzkovanie výdajne stravy
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, BME 970/1
   Prievidza, Matice slovenskej 10
   97231 Ráztočno, Remata, Chata Horec
   Prievidza, Trhová 1-326
   Handlová, BH
   97205 Sebedražie, Baňa Cigeľ .
   97271 Nováky, Chemikov 34
147. Administratívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   Prievidza, Matice slovenskej 10
148. Skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, Lehotská 50
149. Výroba drevoštiepky
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   Prievidza, Matice slovenskej 10 (Zrušená dňom 9.8.2011)
150. Správa registratúry
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Zodpovedný zástupca: Eva Janáková
Magdaléna Švorcová (Zrušený dňom 16.1.2015)
151. Správa nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   Prievidza, Matice slovenskej 10
152. Manažérska činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 25.6.2010
Prevádzkarne:
   Prievidza, Matice slovenskej 10
153. Manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.2010
154. Obsluha technologických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 13.7.2010
155. Činnosť vykonávaná banským spôsobom
Deň vzniku oprávnenia: 20.10.2010
Zodpovedný zástupca: Jozef Bugoš
156. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2012
Zodpovedný zástupca: Ivan Latkoczy
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, HBP, a.s., BN
157. Prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2012
Zodpovedný zástupca: Ľuboš Klopček
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, HBP, a.s., BN
   97205 Sebedražie, HBP, a.s., BC
   97251 Handlová, HBP, a.s., BH
158. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2012
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, HBP, a.s., BN
   Prievidza, Š.Králika 28
   Handlová, Lipová 6
159. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - zamestnancov a vedúcich zamestnancov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky, zamestnancov pracujúcich vo výškach
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2012
160. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2012
161. Výkon bezpečnostnotechnickej služby
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2012
162. Nedeštruktívna defektoskopia
Deň vzniku oprávnenia: 3.7.2012
163. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2013
Zodpovedný zástupca: Vladimír Karpel
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, HBP, a.s., BN
164. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2013
Zodpovedný zástupca: Vladimír Karpel
Marian Sabo (Zrušený dňom 11.4.2014)
Prevádzkarne:
   Prievidza, HBZS, Priemyselná 3
   97271 Nováky, HBP, a.s., BN
165. Výroba vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2013
Prevádzkarne:
   97271 Nováky, HBP, a.s., BN
166. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 4.7.2013
167. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
168. Prenájom hnuteľných vecí
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
169. Verejné obstarávanie
Deň vzniku oprávnenia: 12.6.2014
170. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Eva Vrabcová
171. Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Oršula
172. Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.2015
173. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - plynových
Deň vzniku oprávnenia: 16.6.2015

Hodnotenie Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image