Hybrav a.s., IČO 31429718 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Hybrav a.s., ktorý sídli na adrese Dolnočermánska č. 8 Nitra 949 27 a má pridelené IČO 31429718.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Hybrav a.s. so sídlom na adrese Dolnočermánska č. 8 Nitra 949 27 bol založený v roku 1993.


Základné informácie o Hybrav a.s., IČO 31429718

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Hybrav a.s.
IČO 31429718
Adresa Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce č. 702 Veľký Lapáš 951 04
Deň zápisu 1.1.1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. 2.6.2003
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvo spoločnosti na základe generálnej plnej moci. Prokurista zastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden znich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Výkonný riaditeľ spoločnosti podpisuje samostatnev rozsahu plnej moci. Výkonným riaditeľom spoločnosti je Ing. Juraj Kurek, , Beňadikova 564/43, Ivanka pri Nitre. 2.3.2000 1.6.2003
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvo spoločnosti na základe generálnej plnej moci. Prokurista zastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden znich musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Výkonný riaditeľ spoločnosti podpisuje samostatnev rozsahu plnej moci. 14.8.1998 1.3.2000
Spoločnosť zastupuje navonok predstavenstvo a výkonný riaditeľ v rozsahu, ktorý mu zverilo predstavenstvospoločnosti na základe generálnej plnej moci. Podpisujú za spoločnosť predstavenstva vždy minimálnedvaja členovia a výkonný riaditeľspoločnosti samostatne. Výkonný riaditeľ v rozsahu plnej moci. Prokuristazastupuje a podpisuje v rozsahu dovolenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. 14.12.1992 13.8.1998
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť založená zakladateľskou listinou na Štátnom notárstve Nitra dňa 11. 8. 1992 so vznikom od 1. 1. 1993 (pod. č. N 327/92, Nz 291/92) vzniká premenou spoločného podniku živnočíšnej výroby Nitra na akciovú spoloč- nosť v súlade s ustanovením § 69, 154 - 220, 766 a ďalších, obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 448 14.12.1992
Koncesná listina vydaná dňa 24. 6. 1993 Živnostenským úradom Nitra v zmysle zák. 455/91 Zb. Stary spis: Sa 448 10.1.1994
Valné zhromaždenie konané dňa 16.05.1995, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 157/95, Nz 100/95 schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 448 7.12.1995
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 7.10.1996, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 52/96, NZ 49/96, kde bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti spísaná formou notárskej zápisnice dňa 4.4.1997 pod č. N 53/97, NZ 52/97. 23.7.1997
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 4.7.1997, not. záp. č. 6/97, Nz 6/97. 17.2.1998
Zmena stanov spoločnosti schválená na val om zhromaždení dňa 12.05.1998. 14.8.1998
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.10.1999. 2.3.2000
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 24.03.2000. 17.4.2000
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti dňa 22.7.2002 (not. záp. č. N 446/2002, NZ 441/2002) schválilo zmenu stanov spoločnosti a schválilo zníženie základného imania. 2.6.2003
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 18.6.2003 (zmena obchodného mena z: HYBRAV Nitra a.s. skrátene Hybrav a.s. na: Hybrav a.s., zmena sídla z: Dolnočermánska č. 8, Nitra na: Hydinárska farma, Bodok č. 702, Veľký Lapáš). 11.10.2004
Základné imanie:
6 871 936 EUR Rozsah splatenia: 6 871 936 EUR 1.12.2012
6 901 762,477408 EUR Rozsah splatenia: 6 901 762,477408 EUR 7.2.2009 30.11.2012
207 922 496 Sk Rozsah splatenia: 207 922 496 Sk 20.5.2008 6.2.2009
309 515 712 Sk Rozsah splatenia: 309 515 712 Sk 2.6.2003 19.5.2008
464 320 000 Sk 17.4.2000 1.6.2003
364 320 000 Sk 23.7.1997 16.4.2000
264 320 000 Sk 7.12.1995 22.7.1997
262 930 000 Sk 14.12.1992 6.12.1995

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Hybrav a.s.
IČO 31429718
Adresa Dolnočermánska č. 8 Nitra 949 27

Kontakty na Hybrav a.s., IČO 31429718

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce č. 702 Veľký Lapáš 951 04 od  20.5.2008 
Hydinárska farma Bodok č. 702 Veľký Lapáš 951 04 od  11.10.2004  do  19.5.2008
Dolnočermánska č. 8 Nitra 949 27 od  14.12.1992  do  10.10.2004

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
95104 Veľký Lapáš, Hydinárska farma Bodok, Dolné Obdokovce 702
Nitra, Dolnočermánska 8 do  4.2.2005
95104 Veľký Lapáš, Bodok 702 do  21.10.2008

Predmet činností Hybrav a.s., IČO 31429718

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
nákup, odchov a chov hrabavej hydiny 14.12.1992
výroba vajec a hydinového mäsa 14.12.1992
predaj hydiny a vajec, potraviny, pochutiny 14.12.1992
sprostredkovanie predaja poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat 14.12.1992
verejná cestná nákladná doprava 10.1.1994
poľnohospodárstvo 7.12.1995
veľkoobchod s poľhoh. produktami a živými zvieratami 7.12.1995
maloobchod s potravinami a pochutinami 7.12.1995
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami 7.12.1995
sprostr. obch. poľ. základ. surovín, živ. zvier., text. sur.a polot. 7.12.1995
skladovanie a veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v Slovenskej republike, veterinárnych prípravkov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok schválených v Slovenskej republike 11.10.2004
pohostinská činnosť - závodná kuchyňa 29.11.2004
predaj ošípaných, šľachtiteľského a plemenného materiálu 14.12.1992 30.11.2012
liahnutie kurčiat 14.12.1992 30.11.2012
nákup, odchov, chov ošípaných a ich šľachtenie a plemenitba 14.12.1992 30.11.2012

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Július Šebeňa (Zrušený dňom 3.12.2013)
2. Sprostr.obch.poľ.základ.surovín,živ.zvier.,text.sur.a polot.
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Révay (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Dolnočermánska 8 (Zrušená)
3. Veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Révay (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Dolnočermánska 8 (Zrušená)
4. Maloobchod s potravinami a pochutinami
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Révay (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Dolnočermánska 8
   Veľký Lapáš, Bodok - stánok
   Vráble, Hlavná ul. /tržnica/-stán
   Zlaté Moravce, Tržnica - stánok
   95105 Veľký Cetín, Nitrianska cesta 268 (Zrušená dňom 21.10.2008)
   94106 Komjatice, Dolná 187/64 (Zrušená dňom 10.7.2013)
   Nitra, Coboriho 1 (Zrušená)
   Nitra, Mostná 14 (Zrušená dňom 21.10.2008)
   Nitra, Jurkovičova ul.-stánok (Zrušená dňom 21.10.2008)
   Nitra, Bohúňova ul. - stánok (Zrušená dňom 21.10.2008)
   Nitra, Kmeťkova /Šúdol/-stánok (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 50 - stánok (Zrušená dňom 21.10.2008)
5. Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 1.1.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Révay (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Dolnočermánska 8
   Veľký Lapáš, Bodok - stánok
   Vráble, Hlavná ul. /tržnica/-stán
   Zlaté Moravce, Tržnica - stánok
   95105 Veľký Cetín, Nitrianska cesta 268 (Zrušená dňom 21.10.2008)
   94106 Komjatice, Dolná 187/64 (Zrušená dňom 10.7.2013)
   Nitra, Coboriho 1 (Zrušená)
   Nitra, Mostná 14 (Zrušená dňom 21.10.2008)
   Nitra, Bohúňova ul. - stánok (Zrušená dňom 21.10.2008)
   Nitra, Jurkovičova ul.-stánok (Zrušená dňom 21.10.2008)
   Nitra, Kmeťkova /Šúdol/-stánok (Zrušená)
   Nitra, Štefánikova 50 - stánok (Zrušená dňom 21.10.2008)
6. Pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
Deň vzniku oprávnenia: 10.1.2003
Zodpovedný zástupca: Michela Haluzová
Vlasta Orlíková (Zrušený dňom 20.9.2007)
Prevádzkarne:
   Dolné Obdokovce, HF Bodok

Hodnotenie Hybrav a.s., IČO 31429718


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte Hybrav a.s., IČO 31429718

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image