HYZA a.s., Topoľčany, IČO 31562540 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt HYZA a.s., ktorý sídli na adrese Odbojárov 37, Topoľčany a má pridelené IČO 31562540.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom HYZA a.s. so sídlom na adrese Odbojárov 37, Topoľčany bol založený v roku 1992.


Základné informácie o HYZA a.s., IČO 31562540

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov HYZA a.s.
IČO 31562540
Adresa Odbojárov 2279/37 Topoľčany 955 92
Deň zápisu 1.5.1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti a vo všetkých jej záležitostiach tak, že konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden musí byť predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Ak predseda, ani podpredseda predstavenstva nie sú zvolení, konajú spoločne aspoň traja členovia predstavenstva. Pri scudzovaní kapitálových účastí spoločnosti alebo ich častí konajú v mene spoločnosti všetci členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva na základe plnej moci, ktorá mu je v tejto veci udelená všetkými ostatnými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že členovia predstavenstva, ktorí sú podľa predchádzajúceho odseku oprávnení konať v mene spoločnosti, pripoja svoj podpis k obchodnému menu spoločnosti a k svojmu menu a priezvisku. 1.7.2007
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám, priezviskám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis. 2.8.2006 30.6.2007
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ nejde o bežný výkon obchodnej činnosti. 13.5.1993 1.8.2006
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. 28.4.1992 12.5.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.4.1992 a rozhodnutím za kladateľa podľa §§ 154,172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov v súlade s ust. zák.č.92/91 Zb. 28.4.1992
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.l2.l992 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3O.3.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 398 13.5.1993
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 21.4.1995, bola schválená zmena stanov. 8.6.1995
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.9.1995 bola schválená zmena stanov 16.10.1995
Valné zhromaždenie konané dňa 11. 10. 1996 schválilo zmenu stanov spoločnosti. 24.2.1997
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 6. 1997 bola schválená zmena stanov. 9.9.1997
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25. 7. 1997 bola schválená zmena stanov. 25.9.1997
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.10.1996 bola schválená zmena stanov. 9.12.1997
Na valnom zhromaždení dňa 26.6. 1998 bola schválená zmena stanov. 3.9.1998
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.8.1998 bola schválená zmena stanov. 15.9.1998
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.11.1998 bola schválená zmena stanov. 2.11.1999
Na valnom zhromaždení dňa 27.9.2000 bola schválená zmena stanov. 8.11.2000
Na valnom zhromaždení dňa 25.6.2002 bola schválená zmena stanov. 26.8.2002
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, ktoré sa konalo dňa 12. 06. 2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti HYZA a.s. Žilina, so sídlom Košická cesta, 010 48 Žilina, IČO: 31 562 540 ako nástupnickej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou THP, a.s., so sídlom Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 411 924 a obchodnou spoločnosťou Hydina a.s., so sídlom Potočná 1, 919 43 Cífer, IČO: 31 411 932 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených obchodných spoločností THP, a.s. a Hydina a.s. na obchodnú spoločnosť HYZA a.s. Žilina. Obchodná spoločnosť HYZA a.s. Žilina sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností THP, a.s. a Hydina a.s.. 1.7.2007
Základné imanie:
20 032 846,1183 EUR Rozsah splatenia: 20 032 846,1183 EUR 24.2.2009
603 509 816 Sk Rozsah splatenia: 603 509 816 Sk 20.12.2008 23.2.2009
303 509 816 Sk Rozsah splatenia: 303 509 816 Sk 30.5.2008 19.12.2008
153 509 816 Sk Rozsah splatenia: 153 509 816 Sk 27.10.2007 29.5.2008
53 509 816 Sk Rozsah splatenia: 53 509 816 Sk 1.7.2007 26.10.2007
168 501 000 Sk Rozsah splatenia: 168 501 000 Sk 9.6.2005 30.6.2007
148 501 000 Sk 9.9.1997 1.11.1999
128 501 000 Sk 28.4.1992 8.9.1997

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno HYZA a.s.
IČO 31562540
Adresa Odbojárov 2279/37 Topoľčany 955 92

Kontakty na HYZA a.s., Topoľčany, IČO 31562540

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Odbojárov 2279/37 Topoľčany 955 92 od  1.7.2007 
Košická cesta Žilina 010 48 od  28.4.1992  do  30.6.2007

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
95592 Topoľčany, Odbojárov 2279/37
01001 Žilina, Košická cesta do  10.10.2007

Predmet činností HYZA a.s., IČO 31562540

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba mäsa a mäsových výrobkov 13.5.1993
maloobchodná a veľkoochodná činnosť s potravinárskymi výrobkami 13.5.1993
výkrm brojlerov 13.5.1993
cestná nákladná doprava 9.12.1997
výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov 1.7.2007
výroba vaječných výrobkov a polotovarov 1.7.2007
veľkoobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami 1.7.2007
maloobchod s potravinami, mäsom a mäs. výrobkami 1.7.2007
maloobchod s hydinou a hydinovými výrobkami 1.7.2007
veľkoobchod a maloobchod so živými zvieratami 1.7.2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 1.7.2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) 1.7.2007
spracovanie peria, spracovanie koží a zveriny 1.7.2007
maloobchod a veľkoobchod s hydinou, zverinou, vajciami 1.7.2007
výroba a predaj pekárenských výrobkov 1.7.2007
obchodná činnosť: nákup a predaj jednodňovej hydiny, nákup a predaj kŕmnych zmesí 1.7.2007
mäsiarstvo a údenárstvo - porážka zvierat vrátane výroby mäsiarskych výrobkov rôznymi postupmi spracovania 1.7.2007
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 1.7.2007
spracovanie vajec 1.7.2007
spracovanie hydiny 1.7.2007
výroba a spracovanie hydinových produktov a majonézových výrobkov 1.7.2007
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t 1.7.2007
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 20.7.2016
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 20.7.2016
nákup jatočnej hydiny, drobného zvierat- stva, zveriny, čerstvých vajec a polotova- rov 28.4.1992 12.5.1993
výkrm brojlerov 28.4.1992 12.5.1993
výroba : * hydinových mäsových výrobkov zabitej, delenej a porcovanej hydiny 28.4.1992 12.5.1993
* hydinových konzerv 28.4.1992 12.5.1993
triedenie vajec, ich spracovanie, chladiarenské uskladnenie a odbyt 28.4.1992 12.5.1993
spravovanie rekreačných zariadení a obchodná činnosť vo vlastnej obchodnej sieti 28.4.1992 12.5.1993
spracovanie zveriny 28.4.1992 12.5.1993
ambulantný predaj výrobkov 28.4.1992 12.5.1993
dopravná činnosť vlastným vozovým parkom 28.4.1992 12.5.1993
vývoz výrobkov odboru 765 a 766 JKPOV /zveriny, zabitej, delenej a porcovanej hydiny, hydinových konzerv, vajec, hydi- nových mäsových výrobkov/ 28.4.1992 12.5.1993
nákup a predaj potravinárských a poľnohospodárských výrobkov, piva a alkoholu 28.4.1992 12.5.1993
nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru 28.4.1992 12.5.1993

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Výroba mäsa a mäsových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Zodpovedný zástupca: Juraj Gábor (Zrušený)
Ing. Ľuboš Gabčík (Zrušený dňom 18.11.2010)
Ľubomíra Belicová (Zrušený dňom 18.11.2010)
2. Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s potravin. výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Zodpovedný zástupca: Anna Ďurošková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Košická cesta
   Žilina, J. Milca 469
   Žilina, Slovanská cesta 1119 (Zrušená dňom 18.11.2010)
   Varín, Ul. J. Martinčeka 82 (Zrušená)
   Žilina, Nám. Republiky 2 (Zrušená)
   Žilina, Rajecká cesta -Unim.bunka (Zrušená)
   Dlhé Pole, Pri Kultúrnom dome (Zrušená)
   Bytča, Námestie (Zrušená dňom 18.11.2010)
   Rajec, Nádražná 571 (Zrušená)
   Lietavská Lúčka, Č . (Zrušená dňom 18.11.2010)
   Žilina, Vajanského 2 (Zrušená dňom 18.11.2010)
   Žilina, Vlčince, Bulharská 1 (Zrušená dňom 18.11.2010)
   Rosina, Obec (Zrušená)
   Považská Bystrica, M.R. Štefánika 139 (Zrušená dňom 18.11.2010)
   Rajec, Námestie SNP (Zrušená dňom 18.11.2010)
   Púchov, 1. mája (Zrušená)
3. Bufety
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1993
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2003
Zodpovedný zástupca: Anna Ďurošková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Košická cesta /Mojš.Lú / (Zrušená)
4. Závodná kuchyňa
Deň vzniku oprávnenia: 24.9.1993
Deň zániku oprávnenia: 24.7.2003
Zodpovedný zástupca: Anna Ďurošková (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Žilina, Košická cesta /Mojš.Lú / (Zrušená)
5. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 25.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 8.8.2006
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Janek (Zrušený dňom 30.12.2005)
Baltazár Stankovič (Zrušený)
Pavol Machyna (Zrušený dňom 8.8.2006)
Peter Gerši (Zrušený dňom 15.8.2006)
Prevádzkarne:
   Žilina, Košická cesta (Zrušená dňom 15.8.2006)
6. Závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2011
Zodpovedný zástupca: Anna Ďurošková (Zrušený dňom 18.11.2010)
Prevádzkarne:
   Žilina, Košická cesta /Mojš.Lú / (Zrušená dňom 18.11.2010)
7. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2011
Zodpovedný zástupca: Anna Ďurošková (Zrušený dňom 18.11.2010)
Prevádzkarne:
   Žilina, Košická cesta /Mojš.Lú / (Zrušená dňom 18.11.2010)
8. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Peter Gerši (Zrušený dňom 3.12.2013)
9. Výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Zodpovedný zástupca: Ing. Peter Cabaj
Ľubomíra Belicová (Zrušený dňom 25.11.2011)
Ing. Rastislav Mikuška, PhD. (Zrušený dňom 14.12.2011)
Prevádzkarne:
   95592 Topoľčany, Odbojárov 2279/37
   Topoľčany, Pod kalváriou (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Topoľčany, Odbojárov 2279/37 (Zrušená dňom 20.1.0720)
   01001 Žilina, Košická cesta (Zrušená dňom 18.11.2010)
10. Výroba vaječných výrobkov a polotovarov
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   95592 Topoľčany, Odbojárov 2279/37
   Nitra, Lužianky,Korytovská 6 (Zrušená dňom 20.1.0720)
11. Veľkoobchod s potravinami, mäso a mäs. výrobky
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Pod kalváriou (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Topoľčany, Odbojárov 2279/37 (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Nitra, Lužianky,Korytovská 6 (Zrušená dňom 20.1.0720)
12. Maloobchod s potravinami,mäsom a mäs. výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Topoľčany, Pod kalváriou (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Nitra, Lužianky,Korytovská 6 (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Topoľčany, 17.novembra (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Topoľčany, Gogoľova (Zrušená)
   Nitra, Cabajská cesta (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Bánovce nad Bebravou, Tržnica (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Topoľčany, Nám. M.R.Štefánika 4 (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Bánovce nad Bebravou, Sládkovičova 1507 (Zrušená)
13. Maloobchod s hydinou a hydinovými výrobkami
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Partizánske, Hrnčírikova (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Topoľčany, Puškinova 1 (Zrušená dňom 20.1.0720)
   Nitra, Cabajská cesta (Zrušená dňom 20.1.0720)
14. Vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Peter Gerši (Zrušený dňom 20.1.0720)
15. Veľkoobchod a maloobchod so živými zvieratami
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
16. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   95592 Topoľčany, Odbojárov 2279/37
17. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   95592 Topoľčany, Odbojárov 2279/37
   95501 Topoľčany, 17. novembra
18. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 9.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 2.11.2004
Zodpovedný zástupca: Peter Gerši (Zrušený)
19. Nákup a priemyselné spracovanie vajec, hydiny, zveriny, peria a drobných hospodárskych zvierat
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2005
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená)
20. Výroba a predaj pekárenských výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
21. Dlhodobé skladovanie a predaj výrobkov z vajec, hydiny, zve-riny, peria a drobných hospodárskych zvierat
Deň vzniku oprávnenia: 8.1.1993
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2005
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená)
22. Maloobchod a veľkoobchod s hydinou, zverinou, vajcami
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Nové Mesto nad Váhom, Banská 4 (Zrušená)
23. Spracovanie peria, spracovanie koží a zveriny
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
24. Obchodná činnosť - nákup a predaj jednodňovej hydiny - nákup a predaj kŕmnych zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená dňom 18.11.2010)
25. Pohostinská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2011
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 /kuchyňa / (Zrušená dňom 18.11.2010)
   Cífer, Potočná 1 /bufet / (Zrušená dňom 18.11.2010)
26. Mäsiarstvo a údenárstvo - porážka zvierat vrátane výroby mäsiarskych výrobkov rôznymi postupmi spracovania
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená dňom 18.11.2010)
27. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená dňom 18.11.2010)
28. Spracovanie vajec
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená dňom 18.11.2010)
29. Spracovanie hydiny
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená dňom 18.11.2010)
30. Výroba a spracovanie hydinových produktov a majonézových výrobkov
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená dňom 18.11.2010)
31. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2011
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená dňom 18.11.2010)
32. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 10.12.2011
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená dňom 18.11.2010)
33. Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5t
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
34. Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.2007
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
35. Cestná motorová doprava - nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 2.3.2005
36. Prevádzkovanie závodnej kuchyne
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená)
37. Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Prevádzkarne:
   Cífer, Potočná 1 (Zrušená)

Hodnotenie HYZA a.s., IČO 31562540


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte HYZA a.s., IČO 31562540

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image