IBeA 3, a.s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 31670571 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt IBeA 3, a.s., ktorý sídli na adrese Vajnorská 135, Bratislava-Nové Mesto a má pridelené IČO 31670571.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom IBeA 3, a.s. so sídlom na adrese Vajnorská 135, Bratislava-Nové Mesto bol založený v roku 1993.


Základné informácie o IBeA 3, a.s., IČO 31670571

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov IBeA 3, a.s.
IČO 31670571
Adresa Vajnorská 135 Bratislava 831 04
Deň zápisu 21.4.1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. 12.3.2001
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia Predstavenstva, každý samostatne. 12.6.1997 11.3.2001
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu pripoja svoje vlastnoručné podpisy. 12.12.1994 11.6.1997
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ skou zmluvou zo dňa 24. 3. 1993 podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 4. 10. 1993. Stary spis: Sa 1342 12.12.1994
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 15. 7. 1994 č. Nz 326/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 16. 7. 1991 č. Nz 623/94. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 19. 12. 1994. Stary spis: Sa 1342 16.1.1995
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou N 411/95, Nz 396/95 zo dňa 12.09.1995. Stary spis: Sa 1342 14.11.1995
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 85/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenie 14.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 100/96. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 21.05.1996 vo forme notárskej zápisnice Nz 105/96. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.1996. Stary spis: Sa 1342 16.9.1996
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.1996. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996. Notárska zápisnica č. Nz 285/96 zo dňa 17.12.1996, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.12.1996, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. Záverečný protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti. Stary spis: Sa 1342 29.4.1997
Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zamestnancami spoločnosti v zmysle ust. § 200 ods. 1 Obchodného zákonníka. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.1997. Notárska zápisnica č. Nz 89/97 napísaná dňa 20.3.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z rokovania predstavenstva zo dňa 21.3.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.3.1997. Stary spis: Sa 1342 12.6.1997
Záverečný protokol o výsledkoch volieb člena dozornej rady zo dňa 20.6.1997. Stary spis: Sa 1342 17.7.1997
Protokol o výsledku volieb člena dozornej ra- dy zo dňa 10.12.1997. Stary spis: Sa 1342 10.2.1998
Zasadnutie valného zhromaždenia dňa 21.4.1998. 28.8.1998
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 342/98 10.12.1998
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29. 10. 1999. 13.12.1999
Notárska zápisnica Nz 501/99 zo dňa 22.12.1999 z mimoriadneho valného zhromaždenia a dodatok Nz 180/2000 zo dňa 24.3.2000. dodatok k stanovám spoločnosti č. 2 zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1999. 11.9.2000
Notárska zápisnica č. Nz 382/2000 zo dňa 21.6.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21. 6. 2000, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. 21.9.2000
Notárska zápisnica č. N 421/00, Nz 420/00 zo dňa 24.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. 12.3.2001
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 315/01, Nz 315/01. 17.7.2001
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2002. 16.12.2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2006. 8.7.2006
Notárska zápisnica N 622/2006, Nz 42814/2006 zo dňa 30.10.2006. 7.12.2006
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 501/2009, Nz 43649/2009, NCRls 44287/2009 spísanej dňa 25.11.2009 a notárskej zápisnice N 508/2009, Nz 44142/2009, NCRls 44771/2009 spísanej dňa 26.11.2009. 15.12.2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2013. 9.8.2013
Základné imanie:
368 860 EUR Rozsah splatenia: 368 860 EUR 15.12.2009
11 110 000 Sk 16.1.1995 14.12.2009
10 100 000 Sk 12.12.1994 15.1.1995

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno IBeA 3, a.s.
IČO 31670571
Adresa Vajnorská 135 Bratislava 831 04

Kontakty na IBeA 3, a.s., Bratislava-Nové Mesto, IČO 31670571

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Vajnorská 135 Bratislava 831 04 od  9.8.2013 
Vajnorská 135 Bratislava 832 37 od  16.1.1995  do  8.8.2013
Kutlíkova 17 Bratislava 851 02 od  12.12.1994  do  15.1.1995

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
83102 Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 135
Bratislava V, Kutlíková 17 do  29.6.1995

Predmet činností IBeA 3, a.s., IČO 31670571

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov 7.12.2006
detektívna služba v rozsahu podľa § 4 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov 7.12.2006
odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších prespisov 7.12.2006
detektívne služby 12.12.1994 20.9.2000
zabezpečovanie stráženia majetku a osôb vrátane prevozu cenností a peňazí 12.12.1994 20.9.2000
zriaďovanie poplašných zariadení 12.12.1994 20.9.2000
sprostredkovanie informácií z verejných masovokomunikačných prostriedkov a periodík 12.12.1994 20.9.2000
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) body 21.9.2000 6.12.2006
1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom 21.9.2000 6.12.2006
2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach 21.9.2000 6.12.2006
3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste 21.9.2000 6.12.2006
4. ochrana majetku pri preprave 21.9.2000 6.12.2006
5. ochrana prepravy majetku a osoby 21.9.2000 6.12.2006
6. ochrana osoby 21.9.2000 6.12.2006
7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia 21.9.2000 6.12.2006
8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby 21.9.2000 6.12.2006
9. vypracúvanie plánu ochrany 21.9.2000 6.12.2006
10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode 21.9.2000 6.12.2006
11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode 21.9.2000 6.12.2006
detektívna služba v rozsahu podľa § 3 písm. b) body 21.9.2000 16.7.2001
1. hľadanie osoby 21.9.2000 16.7.2001
2. hľadanie majetku 21.9.2000 16.7.2001
3. zisťovanie skutočností, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom 21.9.2000 16.7.2001
4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch 21.9.2000 16.7.2001
5. získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky 21.9.2000 16.7.2001
6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo 21.9.2000 16.7.2001
7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode 21.9.2000 16.7.2001
8. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode. 21.9.2000 16.7.2001

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Sprostredkovanie informácií z verejných masovokomunikačných prostriedkov a periodík
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1993
2. Detektívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1998
Zodpovedný zástupca: Martin Lauko (Zrušený)
3. Zabezpečovanie stráženia majetku a osôb vrátane prevozu cennostía peňazí
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 1.1.1998
Zodpovedný zástupca: Martin Lauko (Zrušený)
4. Zriaďovanie poplašných zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1993
Deň zániku oprávnenia: 30.6.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Michal Lehocký (Zrušený dňom 30.6.1998)

Hodnotenie IBeA 3, a.s., IČO 31670571


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte IBeA 3, a.s., IČO 31670571

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image