INŠTALA výrobné družstvo, Nitra, IČO 00167479 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt INŠTALA výrobné družstvo, ktorý sídli na adrese Priemyselná 4, Nitra a má pridelené IČO 00167479.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom INŠTALA výrobné družstvo so sídlom na adrese Priemyselná 4, Nitra bol založený v roku 1953.


Základné informácie o INŠTALA výrobné družstvo, IČO 00167479

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov INŠTALA výrobné družstvo
IČO 00167479
Adresa Priemyselná 4 Nitra 949 23
Deň zápisu 5.10.1953
Právna forma Družstvo
Konanie:
Družstvo zastupuje a právny výkon predstavenstva podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva. 19.5.1993
Družstvo zastupuje a za ňu podpisuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva 26.10.1992 18.5.1993
Ďalšie právne skutočnosti:
1. Družstvo vzniklo podľa § 157 Ústavy z 9 mája a je družstvom ľudovým. Starý spis Do 340 2. Mimoriadnym valným zhromaždením, konaným dňa 12. decembra 1953 prijaté boli nové stanovy družstva. 3. Valným zhromaždením, konaným dňa 31. marca 1956 prijaté boli nové vzorové stanovy družstva. 4. Mimoriadnym valným zhromaždením, konaným dňa 20. septembra 1958 boli prijaté zmeny v stanovách družstva a v dôsledku týchto zmien prijaté bolo nové znenie stanov. Prijaté zmeny netýkajú sa predmetu zápisu v podnikovom registri, V dôsledku toho od konania mimoriadneho valného zhromaždenia riadi sa družstvo stanovami v novom znení. 5. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia družstva zo dňa 21.1.1961 prijaté zmeny v stanovách družstva sa nezapisujú do podnikového registra, lebo ide len o zmeny vnútornej organizácie družstva. 6. Súd vzal na vedomie uznesenia valného zhromaždenia družstva, konaného dňa 17.03.1962. 7. Zapisujú sa zmeny článkov 30, 33 ods. 6, 36 ods. 4 a 37 stanov družstva. V ostatných zapísaných prá 10.10.2009
Družstvo na členskej schôdzi konanej 30.10.1992 upravilo svoje stanovy v zmysle zákona č.513/1991 Zb. Družstvo vytvára nedeliteľný fond vo výške 38 410 000,- Sk v zmysle § 18 ods.2 zákona č.42/1992 Zb. Stary spis: Dr 360 19.5.1993 9.10.2009
Zmena stanov družstva-čl.30 ods.4, schválená členskou schôdzou dňa 26.01.1996. Stary spis: Dr 360 1.3.1996 9.10.2009
Družstvo na členskej schôdzi dňa 26.04.1996 schválilo nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 360 5.11.1996 9.10.2009
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 09.04.1998. 21.9.2000 9.10.2009
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 30.3.2001. 8.10.2002 9.10.2009
Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 21.05.2008 č. k. 6K 4/04 bol za nového správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Juraj Puskailer, advokát so sídlom Páričkovej 18, 821 08 Bratislava. Doterajšiemu správcovi konkurznej podstaty – JUDr. Márii Gatialovej so sídlom Pohraničná 7, 945 01 Komárno, zanikla funkcia dňom 21.05.2008. 24.9.2008 9.10.2009
Členská schôdza družstva konaná dňa 22.4.1991 prijala nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Ďalšie právne skutočnosti: Členská schôdza konaná dňa 22.4.1991 prijala nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 360 Základné imanie: - Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykonávanej v ročnom účetovnom vý- kaze podľa rozhodnutia členskej schôdze. Je tiež povinný prispieť na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát alebo schodkov, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru člena. - Uhradzovacia povinnosť člena je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná jednému násobku základného členského podielu člena. Pri skončení členstva úmrtím člena je úhra- dzovacia povinnosť obmedzená výškou jedného základného členského podielu. - Uhradzovacia povinnosť členov predstaven- stva, členov k 26.10.1992 18.5.1993
Základné imanie:
16 596,959438 EUR 29.1.2011
500 000 Sk 21.9.2000 28.1.2011
1 100 000 Sk 19.5.1993 20.9.2000
Výška vkladu každého spoločníka:
331,939189 EUR 29.1.2011
10 000 Sk 19.5.1993 28.1.2011

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno INŠTALA výrobné družstvo
IČO 00167479
Adresa Priemyselná 4 Nitra 949 23

Kontakty na INŠTALA výrobné družstvo, Nitra, IČO 00167479

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Priemyselná 4 Nitra 949 23 od  21.9.2000 
Priemyselná ul. č.4 Nitra od  19.5.1993  do  20.9.2000
Priemyselná ul. Nitra od  26.10.1992  do  18.5.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
94905 Nitra, Priemyselná 4

Predmet činností INŠTALA výrobné družstvo, IČO 00167479

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
výroba, montáž, rekonštrukcia a opravy tlakových zariadení 21.9.2000
prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a zariadení 21.9.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) 21.9.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) 21.9.2000
cestná nákladná doprava 21.9.2000
stredisko praktického vyučovania 21.9.2000
zámočníctvo 21.9.2000
výroba kovových konštrukcií a ich častí 21.9.2000
a/ výroba v odbore kovospracujúcom, strojárskom, drevospracujúcom, hutníctvo neželezných kovov, chémia, stavebná činnosť, v tom: 26.10.1992 18.5.1993
výroba tlakových nádob 26.10.1992 18.5.1993
výroba plynových liatinových kotlov 26.10.1992 18.5.1993
iné zámočnícke výrobky 26.10.1992 18.5.1993
výroba nábytku 26.10.1992 18.5.1993
výroba zo sklolaminátu 26.10.1992 18.5.1993
zlievarenstvo 26.10.1992 18.5.1993
inštalácia rozvodov ústredného kúrenia, kanalizácie, sanity 26.10.1992 18.5.1993
inštalácia rozvodov plynu 26.10.1992 18.5.1993
montáž kovového tesnenia 26.10.1992 18.5.1993
montáž zateplovania štítov budov 26.10.1992 18.5.1993
b/ poskytovanie služieb v odboroch hlavnej výroby, v tom: 26.10.1992 18.5.1993
zákazková výroba zámočnícka 26.10.1992 18.5.1993
konštruktérske práce 26.10.1992 18.5.1993
stavebné a nábytkárske stolárstov, montáž interiérov 26.10.1992 18.5.1993
inštalácia ústredného kúrenia, vody, plynu 26.10.1992 18.5.1993
plynoservis výrobkov podľa oprávenia a vlastných výrobkov 26.10.1992 18.5.1993
GO kotolní 26.10.1992 18.5.1993
chemické čistenie kotlov, potrubia ústredného kúrenia, chladičov a iných varných systémov 26.10.1992 18.5.1993
montáž hliníkových žalúzií a montáž tesnenia 26.10.1992 18.5.1993
c/ zahranično-obchodná činnosť:-dovoz a vývoz veci v predmete hospodárskej činnosti s výnimkou komodít podľa osobitného povolenia 26.10.1992 18.5.1993
d/ iná činnosť: 26.10.1992 18.5.1993
projetkové práce dodavateľskej montážnej činnosti 26.10.1992 18.5.1993
revízie vyhradených plynových zariadení a revízie tlakových nádob 26.10.1992 18.5.1993
prevádzka Zváračskej školy podľa oprávnenia 26.10.1992 18.5.1993
e/ maloobchodná činnosť:-predaj vlastných výrobkov a doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami 26.10.1992 18.5.1993
Výroba a poskytovanie služieb v odbore kovospracujúcom a strojárenskom, drevospracujúcom, hutnícstvo železných kovov a iná stavebno-montážna činnosť, v tom: 19.5.1993 20.9.2000
zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a ich častí výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia, výroba, montáž, rekonštrukcie a periodické skúšky tlakových zariadení, revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob, montáž, opravy a revízie plynových zariadení, stavebné inštalácie, plynoinštalatérstvo, sanitárna inštalácia, projektová činnosť-TZB ústredné kúrenie a plyn, montáž kovového tesnenia a hliníkových žaluzií, zateplovanie bytových domov a budov, výroba stavebno-stolárska a tesárska, výroba nábytku a montáž interierov, odlievanie kovov (zlievarenstvo) 19.5.1993 20.9.2000
prevádzka zváračskej školy, stredisko praktického vyučovania, cestná nákladná doprava 19.5.1993 20.9.2000
sprostredkovanie obchodu, predaj dvojstopových motorových vozidiel, prenájom motorových vozidiel 19.5.1993 4.11.1996
moloobchod hutného, inštalačného a železiarského tovaru 19.5.1993 20.9.2000
Družstvo je oprávnené vykonávať tieto činnosti v ČSFR aj v zahraničí pre česko-slovenské ako aj zahraničné právnické a fyzické osoby. 19.5.1993 4.11.1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-výkup zlomkovej liatiny 5.11.1996 20.9.2000

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Cestná nákladná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 1.7.1992
Deň zániku oprávnenia: 14.3.2005
Zodpovedný zástupca: Ladislav Hozák (Zrušený)
2. Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: František Chrenko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 3 (Zrušená)
3. Odlievanie kovov /zlievárenstvo/
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Roman Audy (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Zlievárenská 1 (Zrušená)
4. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.1.2016
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
5. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.1.2016
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
6. Výr.nádrží,zásob.a kontajn.z kov.;výr.vyk.telies a kotl.ÚK
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.1.2016
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
7. Montáž kovového tesnenia a hliníkových žalúzií
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: Jozef Kubica (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
8. Výroba,montáž,rekonštr.a period.skúšky vyhr.tlak.zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Trojanovič (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
9. Revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlak. nádob
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Ladislav Trojanovič (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
10. Montáž, opravy a revízie plynových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: Milan Eliáš (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
11. Výroba nábytku a montáž interiérov
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: František Chrenko (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 3 (Zrušená)
12. Sanitárna inštalácia
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: Mariám Tvrdoň (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
13. Stavebné inštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: Mariám Tvrdoň (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
14. Plynoinštalatérstvo
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: Mariám Tvrdoň (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
15. Predaj dvojstopových motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.1996
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 5 (Zrušená)
16. Sprostredkovanie obchodu-dvojstopové motorové vozidlá
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.1996
17. Maloobchod-hutný,železiarsky a inštalačný tovar
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
18. Prenájom motorových vozidiel
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 15.8.1996
19. Projektová činnosť-technické zariadenie budov,ústr.kúr.,plyn
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 31.3.2002
Zodpovedný zástupca: Miroslav Gerši (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
20. Zateplovanie bytových domov a budov
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
21. Stredisko praktického vyučovania
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 13.1.2016
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
22. Prevádzka zváračskej školy
Deň vzniku oprávnenia: 23.9.1992
Deň zániku oprávnenia: 24.6.1998
Zodpovedný zástupca: Peter Vencel (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
23. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - výkup zlomkovej liatiny
Deň vzniku oprávnenia: 14.10.1996
Deň zániku oprávnenia: 18.12.2002
Zodpovedný zástupca: Alojz Hrubý (Zrušený)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
24. Výroba, montáž, rekonštrukcia a opravy tlakových zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.1.2016
Zodpovedný zástupca: Jozef Siklenka (Zrušený dňom 13.1.2016)
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
25. Prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.1.2016
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
26. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.1.2016
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)
27. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
Deň vzniku oprávnenia: 15.6.1998
Deň zániku oprávnenia: 13.1.2016
Prevádzkarne:
   Nitra, Priemyselná 4 (Zrušená)

Hodnotenie INŠTALA výrobné družstvo, IČO 00167479


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte INŠTALA výrobné družstvo, IČO 00167479

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image