ISS Facility Services spol. s r.o., Bratislava-Karlova Ves, IČO 31345212 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ISS Facility Services spol. s r.o., ktorý sídli na adrese Dúbravská cesta 14, Bratislava-Karlova Ves a má pridelené IČO 31345212.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ISS Facility Services spol. s r.o. so sídlom na adrese Dúbravská cesta 14, Bratislava-Karlova Ves bol založený v roku 1993.


Základné informácie o ISS Facility Services spol. s r.o., IČO 31345212

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ISS Facility Services spol. s r.o.
IČO 31345212
Adresa Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04
Deň zápisu 18.3.1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie:
Spoločnosť má jedného konateľa. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konajúci pripojí svoj podpis. 18.4.2015
Spoločnosť má jedného konateľa a jedného prokuristu. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti konajúci pripoja svoje podpisy a dodatky označujúce ich funkciu. 15.10.2010 17.4.2015
Spoločnosť má dvoch konateľov a jedného prokuristu. V mene spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti dvaja konatelia alebo konateľ a prokurista spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy a dodatky označujúce ich funkciu. 14.4.2010 14.10.2010
Snoločnosť má jedného konateľa. V mene spoločnosti je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis a dodatok označujúci ich funkciu. 13.4.2010 13.4.2010
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať spoločne konateľ a jeden prokurista spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja osoby oprávnené konať za spoločnosť svoj podpis a dodatok označujúci ich funkciu. 22.3.2005 12.4.2010
Za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne. 15.2.2000 21.3.2005
Za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ spolu s prokuristom. 17.5.1999 14.2.2000
Za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne. 31.3.1999 16.5.1999
Za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ spolu s prokuristom. 6.11.1995 30.3.1999
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ. 18.3.1993 5.11.1995
Ďalšie právne skutočnosti:
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.1.1993 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 9436 18.3.1993
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.6.1993. 30.8.1993
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 27.7.1993. 9.11.1993
Koncesná listina zo dňa 27.9.1993 pod č.j. ŽO 3456/1993 Eb vydaná Obvodným úradom Bratislava 1. Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 23.10.1993. 3.3.1994
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.1.1994. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.2.1994. Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 21.1.1994. 27.7.1994
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 19.5.1994, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.5.1994. 31.10.1994
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 5.12.1994, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.1.1995. 25.7.1995
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.1.1995. Dodatok č. 7 zo dňa 7.7.1995. 6.11.1995
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 7.7.1995. Dodatok č. 8 zo dňa 7.7.1995 k spoločenskej zmluve. 7.11.1995
Prevod časti obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 4.8.1995. Spoločnosť ISS Central Europe Holding G.m.b.H. je právnym nástupcom ISS Servisystem Marischka G.m.b.H. a vznikla jej rozdelením. Dodatok č. 9 zo dňa 4.8.1995 k spoločenskej zmluve zmena obchodného mena - pôvodné ISS Marischka, spol. s r.o. 8.11.1995
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 20.9.1995. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.9.1995. 16.7.1996
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.1996. Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.12.1996. 30.9.1997
Uznesenie z valného zhromaždenia spôsobom per rollam zo dňa 4.11.1997, na ktorom bol vymenovaný ďalší konateľ. 9.4.1998
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.5.1998. Dodatkom č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.5.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. 13.11.1998
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 1.11.1998. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 618/98, Nz 605/98 zo dňa 11.8.1998. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 849/98, Nz 827/98 zo dňa 3.11.1998. 31.3.1999
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 38/99, Nz 34/99 zo dňa 26.1.1999. 17.5.1999
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 205/99, Nz 192/99 zo dňa 12.3.1999. 23.8.1999
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 19.11.1999 v odvolaní prokuristu. Notárska zápisnica N 1076/99, Nz 1017/99 spísaná dňa 20.12.1999 notárom JUDr. Ivanom Macákom. 15.2.2000
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 3.4.2000 o zmene sídla. 23.5.2000
Notárska zápisnica N 158/01, Nz 148/01 zo dňa 8.3.2001 obsahujúca dodatok k zakladateľskej listine. 31.5.2001
Notárska zápisnica N 454/01, Nz 433/01 zo dňa 12.6.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení so spoločnosťou Piepenbrock Servis, spol. s r.o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 17 323 177 ku dňu 30.6.2001, ktorá zaniká bez likvidácie a ktorej celé imanie, práva, záväzky a pohľadávky spoločnosť ISS Servisystem, spol. s r.o. preberá. 25.7.2001
Zmena spoločenskej zmluvy spísaná do notárskej zápisnice č. N 437/2002, Nz 417/2002 dňa 6.6.2002. 13.8.2002
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené do notárskej zápisnice č. N 606/02, Nz 571/02 dňa 27.6.2002. 19.9.2002
Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 929/02, Nz 877/02 dňa 8.10.2002. 30.6.2003
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 2116/03 zo dňa 8.7.2003. Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. N 2116/03, Nz 58442/03 zo dňa 11.7.2003. 14.10.2003
Notárska zápisnica N 530/2004, Nz 65715/2004 spísaná dňa 19.8.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z ISS Servisystem spol. s r.o. na ISS Facility Services spol. s r.o. 7.9.2004
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2005. 22.3.2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2005. 1.7.2005
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.3.2006 o zlúčení s obchodnými spoločnosťami TOP servis, s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 36 009 539 a ISS Automotive Services s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 824 450 zrušenými bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení zanikajúcich spoločnosti TOP servis, s.r.o. a ISS Automotive Services s.r.o. s nástupníckou spoločnosťou ISS Facility Services spol. s r.o. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 10/2006, Nz 7899/20036, NCRls 7863/2006 zo dňa 1.3.2006. Na základe zmluvy o zlúčení schválenej valnými zhromaždenia všetkých spoločností preberá spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 31 345 212 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností: TOP servis, s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO 36 009 539 a ISS Automotive Services s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03, IČO: 35 824 450. 8.3.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ISS Facility Services spol. s r.o. zo dňa 14.08.2006 o zlúčení so spoločnosťou RAYPATH - CLEAN s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 810 394, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41204/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 76/2006, Nz 31601/2006, NCRls 31574/2006 Mgr. Jankou Kopčákovou dňa 14.08.2006. Spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o. je právnym nástupcom spoločnosti RAYPATH - CLEAN s.r.o., Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 810 394, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41204/B, a preberá všetky jej práva a záväzky. 8.9.2006
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2007. 13.11.2007
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 22.10.2007 o zlúčení so spoločnosťami ISS Optimal spol. s r.o., so sídlom 831 01 Bratislava, Ambrová 8, IČO: 35 724 269, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 15247/B, JJJ – DDD, s.r.o., so sídlom 919 23 Vlčkovce 217, IČO: 36 273 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 17289/T, ktoré boli zrušené bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 191/2007, Nz 54932/2007 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou dňa 11.12.2007. Spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o. je právnym nástupcom spoločností spoločnosťami ISS Optimal spol. s r.o., so sídlom 831 01 Bratislava, Ambrová 8, IČO: 35 724 269, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. Vložka číslo: 15247/B, JJJ – DDD, s.r.o., so sídlom 919 23 Vlčkovce 217, IČO: 36 273 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 17289/T, a preberá všetky ich p 1.1.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2007. 23.2.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2007 o zlúčení so spoločnosťou J.P.S. servis, s.r.o, Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36 207 179 zrušenej bez likvidácie. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 18/2008, Nz 6621/2008, NCRls 6581/2008 zo dňa 18.2.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 345 212 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti J.P.S. servis, s.r.o, Werferova 1, 040 11 Košice, IČO: 36 207 179. 1.3.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.4.2008. 8.5.2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2009. 5.11.2009
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.03.2010 o zlúčení so spoločnosťou RYVOLA SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 173, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 23897/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ISS Facility Services spol. s r.o., so sídlom Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 345 212, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 4601/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2010, Nz 8855/2010 dňa 16.03.2010 stáva právnym nástupcom spoločnosti RYVOLA SLOVAKIA s.r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky. 31.3.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.03.2010. 13.4.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.3.2010. 29.4.2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.12.2010 zo dňa 17.01.2011. 11.2.2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2012 o zlúčení spoločnosti ISS Facility Services spol. s r.o. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou ISS Security, spol. s r.o., so sídlom Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava, IČO : 35 748 532 (zanikajúca spoločnosť). Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 21.02.2012 vo forme notárskej zápisnice č. N 89/2012, Nz 6082/2012, NCRls 6245/2012. 1.3.2012
Rozhodnutie jedného spoločníka zo dňa 05.12.2013. 18.1.2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2014. 15.2.2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.03.2014. 29.3.2014
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.02.2015. 6.3.2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.10.2015. 25.11.2015
Základné imanie:
5 920 567 EUR Rozsah splatenia: 5 920 567 EUR 18.1.2014
4 420 567 EUR Rozsah splatenia: 4 420 567 EUR 11.2.2011 17.1.2014
420 567 EUR Rozsah splatenia: 420 567 EUR 1.1.2009 10.2.2011
12 670 000 Sk 25.7.2001 31.12.2008
10 670 000 Sk 30.9.1997 24.7.2001
4 800 000 Sk 7.11.1995 29.9.1997
2 800 000 Sk 6.11.1995 6.11.1995
2 000 000 Sk 25.7.1995 5.11.1995
1 500 000 Sk 27.7.1994 24.7.1995
1 000 000 Sk 9.11.1993 26.7.1994
500 000 Sk 18.3.1993 8.11.1993
Výška vkladu každého spoločníka:
ISS Global A/S Vklad: 5 920 567 EUR Splatené: 5 920 567 EUR 18.1.2014
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H. Vklad: 37 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 112 500 Sk 18.3.1993 8.11.1993
FIMM Consult, spol. s r.o. Vklad: 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 37 500 Sk 18.3.1993 8.11.1993
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H. Vklad: 750 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 750 000 Sk 9.11.1993 26.7.1994
FIMM Consult, spol. s r.o. Vklad: 250 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 250 000 Sk 9.11.1993 26.7.1994
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H. Vklad: 1 125 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 125 000 Sk 27.7.1994 24.7.1995
FIMM Consult, s.r.o. Vklad: 375 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 375 000 Sk 27.7.1994 30.10.1994
Mag. Friedrich Neubauer Vklad: 375 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 375 000 Sk 31.10.1994 24.7.1995
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H. Vklad: 1 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 500 000 Sk 25.7.1995 5.11.1995
Mag. Friedrich Neubauer Vklad: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 500 000 Sk 25.7.1995 5.11.1995
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H. Vklad: 2 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 2 100 000 Sk 6.11.1995 6.11.1995
Mag. Friedrich Neubauer Vklad: 700 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 700 000 Sk 6.11.1995 6.11.1995
ISS Servisystem Marischka Gesellschaft m.b.H. Vklad: 3 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 3 600 000 Sk 7.11.1995 7.11.1995
Mag. Friedrich Neubauer Vklad: 1 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 200 000 Sk 7.11.1995 7.11.1995
ISS Central Europe Holding G.m.b.H. Vklad: 4 320 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 4 320 000 Sk 8.11.1995 29.9.1997
Ing. Friedrich Neubauer Vklad: 480 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 480 000 Sk 8.11.1995 29.9.1997
ISS Central Europe Holding G.m.b.H. Vklad: 9 603 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 9 603 000 Sk 30.9.1997 30.3.1999
Mag. Friedrich Neubauer Vklad: 1 067 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 1 067 000 Sk 30.9.1997 30.3.1999
ISS Central Europe Holding G.m.b.H. Vklad: 10 670 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 10 670 000 Sk 31.3.1999 24.7.2001
ISS Central Europe Holding G.m.b.H. Vklad: 12 670 000 Sk Splatené: 12 670 000 Sk 25.7.2001 30.6.2005
ISS Global A/S Vklad: 12 670 000 Sk Splatené: 12 670 000 Sk 1.7.2005 31.12.2008
ISS Global A/S Vklad: 420 567 EUR Splatené: 420 567 EUR 1.1.2009 10.2.2011
ISS Global A/S Vklad: 4 420 567 EUR Splatené: 4 420 567 EUR 11.2.2011 17.1.2014

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno ISS Facility Services spol. s r.o.
IČO 31345212
Adresa Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04

Kontakty na ISS Facility Services spol. s r.o., Bratislava-Karlova Ves, IČO 31345212

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Dúbravská cesta 14 Bratislava 841 04 od  1.8.2015 
Mokráň Záhon 2 Bratislava 821 04 od  13.11.2007  do  31.7.2015
Pluhová 50/A Bratislava 831 03 od  30.6.2003  do  12.11.2007
Lýcejná 4 Bratislava 811 03 od  25.7.2001  do  29.6.2003
Lýcejná 1 Bratislava 811 03 od  23.5.2000  do  24.7.2001
Trnavská cesta 3 Bratislava 831 04 od  8.11.1995  do  22.5.2000
Továrenská 14 Bratislava 815 71 od  3.3.1994  do  7.11.1995
Továrenská 14 Bratislava 811 09 od  30.8.1993  do  2.3.1994
Ventúrska 18 Bratislava 815 48 od  18.3.1993  do  29.8.1993

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
84104 Bratislava-Karlova Ves, Dúbravská cesta 14
Bratislava I, Továrenská 14 do  18.10.1995
Bratislava III, Trnavská cesta 3 do  18.7.2000
Bratislava I, Lýcejná 4 do  5.12.2002
83103 Bratislava - Nové Mesto, Pluhová 50/A do  21.1.2008
82104 Bratislava-Ružinov, Mokráň Záhon 2 do  5.8.2015

Predmet činností ISS Facility Services spol. s r.o., IČO 31345212

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
čistiace a upratovacie práce 18.3.1993
úprava parkov, zelene a záhrad 18.3.1993
podnikateľské poradenstvo 18.3.1993
technik požiarnej ochrany 16.7.1996
špecialista požiarnej ochrany 16.7.1996
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín a mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia 30.9.1997
automatizované spracovanie údajov 31.3.1999
činnosť ekonomických a organizačných poradcov 31.3.1999
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností 31.5.2001
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál, obvyklých príloh a nápojov 31.5.2001
technická údržba mechanických častí výrobných liniek a zariadení 19.9.2002
čistenie komunikácii a odpratávanie snehu 19.9.2002
pranie, žehlenie a mangľovanie prádla 19.9.2002
logistika 19.9.2002
poskytovanie informačných služieb /vrátnik, recepčný a informátor/ 19.9.2002
verejné a závodné stravovanie 19.9.2002
organizovanie a usporadúvanie kurzov a školení 14.10.2003
sprostredkovanie zamestnania za úhradu 17.9.2005
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 15.6.2006
činnosť technických poradcov v oblasti strojárstva, hutníctva a energetiky 15.6.2006
povrchová úprava kovov 15.6.2006
technickú údržba výrobných liniek 15.6.2006
zámočníctvo - /zámočnícke a zváračské práce/ 15.6.2006
klampiarstvo 15.6.2006
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo 15.6.2006
sústružníctvo 15.6.2006
frézovanie 15.6.2006
výroba, oprava a údržba strojov a zariadení s mechanickým pohonom 15.6.2006
poskytovanie technických služieb - predaj, montáž a opravy zabezpečovacích zariadení slúžiacich na ochranu majetku osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí vrátane inštalovania autoalarmov 15.6.2006
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 15.6.2006
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov 28.12.2006
vydávanie periodických e neperiodických publikácií 28.12.2006
pohostinská činnosť - prevádzkovanie závodnej kuchyne 23.2.2008
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná kancelária) 8.5.2008
montáž, opravy, údržba vzduchotechnických zariadení, ventilátorov 8.5.2008
montáž, opravy, údržba elektrických strojov a prístrojov 8.5.2008
elektroinštalácie 8.5.2008
výroba, inštalácia, opravy chladiacich zariadení - rozsah oprávnenia sa nevzťahuje na plyny podľa zákona 76/98 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme 8.5.2008
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania 8.5.2008
vkonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb 8.5.2008
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu 8.5.2008
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 8.5.2008
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 8.5.2008
obchodné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti 8.5.2008
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžadujú osobitné povolenia 8.5.2008
administratívne a kancelárske práce 8.5.2008
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti 8.5.2008
zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi 8.5.2008
predaj jedov a žieravín v maloobchode 8.5.2008
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava 8.5.2008
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 8.5.2008
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 8.5.2008
sprostredkovateľská činnosť 8.5.2008
faktoring a forfaiting 8.5.2008
tepelná úprava pekárenských výrobkov z mrazeného kysnutého cesta a jeho predaj 8.5.2008
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce 8.5.2008
prípravné práce pre stavbu 8.5.2008
demolácia a zemné práce 8.5.2008
zváračské práce 8.5.2008
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe 8.5.2008
izolácie proti vode 8.5.2008
čistenie budov 8.5.2008
maloobchodný predaj pohonných hmôt 8.5.2008
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva 8.5.2008
preklad nákladov a skladovanie 8.5.2008
baliace činnosti 8.5.2008
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom 8.5.2008
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu 8.5.2008
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel, počítačových strojov a zariadení, stavebných strojov, kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov 8.5.2008
poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň 8.5.2008
výroba, požičiavanie, distribúcia videa, natáčanie videokamerou 8.5.2008
prevádzkovanie a prenájom nevýherných hracích automatov, automatov obsluhovaných zákazníkom na predaj tovaru 8.5.2008
povolenie na poskytovanie servisných služieb pre lietadlá (vnútorné a vonkajšie čistenie lietadiel a zásobovanie čistiacimi prostriedkami) 5.11.2009
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 29.4.2010
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 29.4.2010
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom 29.4.2010
maliarke, natieračské, stierkovacie, tapetárske práce a montáž sadrokartónu 29.4.2010
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, reklamy, stavebníctva a služieb v rozsahu voľnej živnosti 29.4.2010
kovoobrábanie 29.4.2010
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov 11.3.2011
oprava (oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov 11.3.2011
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových skupina A na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa, a na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní 11.3.2011
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových skupiny B na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa, na rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, a na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče sa vyžaduje napojenie na odťah spalín 11.3.2011
oprava (orpava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení plynových skupiny A na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa, a na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní 11.3.2011
oprava (oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení plynových skupiny B na znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa, na rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, a na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče sa vyžaduje napojenie na odťah spalín 11.3.2011
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A - tlakové nádobe stabilné III. triedy a IV. triedy 11.3.2011
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových skupiny B - kotly parné a kvapalinové V. triedy, tlakové nádoby stabilné I. triedy a II. triedy 11.3.2011
oprava (montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A - tlakové nádoby stabilné III. triedy a IV. triedy 11.3.2011
oprava (montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky) vyhradených technických zariadení tlakových skupiny B - kotly parné a kvapalinové V. triedy, tlakové nádoby stabilné I. triedy a II. triedy 11.3.2011
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích skupiny A - žeriavy a zdvíhadlá, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače 11.3.2011
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích skupiny B - žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrtáky s motorovým pohonom, zdvíhacie ústrojenstvá vozíkov a nakladačov, prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie a uchopenie bremena, zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel, zvislé posuvné brány, regálové zakladače bez stanovišťa obsluhy 11.3.2011
strážna služba 1.3.2012
výkon činností energetického auditora 17.6.2015
Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov 25.11.2015
reklamné a propagačné činnosti 28.12.2006 7.5.2008
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 15.6.2006 7.5.2008
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 15.6.2006 7.5.2008
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti 15.6.2006 7.5.2008
činnosť agentúry dočasného zamestnávania 17.9.2005 5.3.2015
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - nebezpečnými, zvlášnymi a ostatnými 23.8.1999 14.6.2006
nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti 18.3.1993 14.6.2006
pátracie a ochranné služby 3.3.1994 12.11.1998
služby súkromných detektívov 3.3.1994 12.11.1998
zriaďovanie poplašných zariadení 3.3.1994 12.11.1998

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Čistiace a upratovacie práce.
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Beáta Futáková (Zrušený dňom 18.12.2002)
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Dolná ul. 32
2. Úprava parkov, zelene a záhrad.
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Beáta Futáková (Zrušený dňom 18.12.2002)
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Dolná ul. 32
   83104 Bratislava-Nové Mesto, Trnavská cesta 3
3. Podnikatelské poradenstvo
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Zodpovedný zástupca: Ing. Beáta Futáková (Zrušený dňom 18.12.2002)
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Dolná ul. 32
4. Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti.
Deň vzniku oprávnenia: 18.3.1993
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Beáta Futáková (Zrušený dňom 18.12.2002)
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Dolná ul. 32 (Zrušená dňom 17.3.2006)
   91701 Trnava, Ľudová 10 (Zrušená dňom 17.3.2006)
   01001 Žilina, 1.mája 34 (Zrušená dňom 17.3.2006)
   04001 Košice-Juh, Južná trieda 82 (Zrušená dňom 17.3.2006)
   94034 Nové Zámky, T.G.Masaryka 1 (Zrušená dňom 17.3.2006)
   91150 Trenčín, Jilemnického 2 (Zrušená dňom 17.3.2006)
5. Pátracie a ochranné služby
Deň vzniku oprávnenia: 27.9.1993
Deň zániku oprávnenia: 13.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Šurík (Zrušený dňom 13.7.1998)
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Dolná ul. 32 (Zrušená dňom 13.7.1998)
6. Služby súkromných detektívov.
Deň vzniku oprávnenia: 27.9.1993
Deň zániku oprávnenia: 13.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Šurík (Zrušený dňom 13.7.1998)
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Dolná ul. 32 (Zrušená dňom 13.7.1998)
7. Zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
Deň vzniku oprávnenia: 27.9.1993
Deň zániku oprávnenia: 13.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Jozef Šurík (Zrušený dňom 13.7.1998)
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Dolná ul. 32 (Zrušená dňom 13.7.1998)
8. Technik požiarnej ochrany.
Deň vzniku oprávnenia: 16.10.1995
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Vámoš
9. Špecialista požiarnej ochrany.
Deň vzniku oprávnenia: 16.10.1995
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Vámoš
10. Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1997
Zodpovedný zástupca: MUDr. Libor Marko, CSc.
11. Automatizované spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Zodpovedný zástupca: Marek Volný
12. Činnosť ekonomických a organizačných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 30.9.1998
Zodpovedný zástupca: Ing. Honor Ilavský
13. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-nebezpečnými, zvláštnymi a ostatnými
Deň vzniku oprávnenia: 15.3.1999
Deň zániku oprávnenia: 1.9.2001
Zodpovedný zástupca: MUDr. Libor Marko, CSc. (Zrušený dňom 1.9.2001)
14. Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.2001
Prevádzkarne:
   85101 Bratislava-Petržalka, Einsteinova /Aupark/ 18
15. Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál, obvyklých príloh a nápojov
Deň vzniku oprávnenia: 4.4.2001
16. Technická údržba mechanických častí výrobných liniek a zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2002
17. Čistenie komunikácií a odpratávanie snehu
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2002
18. Pranie, žehlenie a mangľovanie prádla
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2002
19. Logistika
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2002
20. Poskytovanie informačných služieb (vrátnik, recepčný a informátor)
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2002
21. Verejné a závodné stravovanie
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2002
Zodpovedný zástupca: Tomáš Sika
Prevádzkarne:
   07101 Michalovce, Sobranecká 6080/5
   92101 Piešťany, Vrbovská 2617/102 (Zrušená dňom 19.6.2013)
22. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 15.3.1999
Zodpovedný zástupca: MUDr. Libor Marko, CSc.
23. Organizovanie a usporadúvanie kurzov a školení
Deň vzniku oprávnenia: 8.7.2003
24. Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
Deň vzniku oprávnenia: 21.4.1997
Deň zániku oprávnenia: 15.10.2002
Zodpovedný zástupca: MUDr. Libor Marko, CSc. (Zrušený dňom 15.10.2002)
25. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
26. Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
27. Pranie, žehlenie a manglovanie prádla
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
28. Čistiace a upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
29. Čistenie komunikácií a odpratávanie snehu
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
30. Záhradné práce a úprava zelene
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
31. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
32. Činnosť technických poradcov v oblasti strojárstva, hutníctva a energetiky
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
33. Povrchová úprava kovov
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
34. Technická údržba výrobných liniek
Deň vzniku oprávnenia: 13.11.2001
Zodpovedný zástupca: Ing. Ivan Krajčír
35. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 23.1.2002
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
36. Zámočníctvo - /zámočnícke a zváračské práce/
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Králik
37. Klampiarstvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Králik
38. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2004
Zodpovedný zástupca: Miroslav Frátrik
39. Sústružníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Králik
40. Frézovanie
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Králik
41. Výroba,oprava a údržba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
Deň vzniku oprávnenia: 3.9.2004
Zodpovedný zástupca: Ing. Vladimír Králik
42. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
43. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 4.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
44. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
45. Čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 4.9.1996
Deň zániku oprávnenia: 8.3.2006
46. Záhradnícke práce - úprava zelene
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
47. Čistenie komunikácií
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
48. Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 16.2.1998
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
49. Poskytovanie technických služieb - predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích zariadení slúžiacich na ochranu majetkua osôb pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejav
Deň vzniku oprávnenia: 15.7.1998
Deň zániku oprávnenia: 31.12.2006
Zodpovedný zástupca: Rudolf Danko (Zrušený dňom 31.12.2006)
50. Zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 15.7.1998
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Vámoš
51. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 29.4.1998
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2006
Zodpovedný zástupca: Ľudovít Vámoš (Zrušený dňom 17.3.2006)
52. Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
Deň vzniku oprávnenia: 2.12.1998
Deň zániku oprávnenia: 17.3.2006
Zodpovedný zástupca: Rudolf Danko (Zrušený dňom 17.3.2006)
53. Čistiace a upratovace práce okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
Deň vzniku oprávnenia: 27.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
54. Čistenie komunikácií, verejných priestranstiev a údržba zelene
Deň vzniku oprávnenia: 27.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
55. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
56. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
57. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.11.2006
58. Poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.2001
59. Reklamné a propagačné činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
60. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií
Deň vzniku oprávnenia: 25.4.2001
61. Pohostinská činnosť - prevádzkovanie závodnej kuchyne
Deň vzniku oprávnenia: 28.12.2007
Zodpovedný zástupca: Július Ráchel
Matúš Zalužický (Zrušený dňom 24.4.2008)
Prevádzkarne:
   97401 Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1
62. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 31.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
63. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 31.7.1997
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
64. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná kancelária)
Deň vzniku oprávnenia: 31.7.1997
65. Montáž, opravy, údržba vzduchotechnických zariadení,ventilátorov
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2000
Zodpovedný zástupca: Miroslav Kandlbauer
66. Montáž, opravy, údržba elektrických strojov a prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2000
Zodpovedný zástupca: Miroslav Kandlbauer
67. Elektroinštalácie
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2000
Zodpovedný zástupca: Miroslav Kandlbauer
68. Výroba, inštalácia, opravy chladiacich zariadení - rozsah oprávnenia sa nevzťahuje na plyny podľa zákona 76/98 Z.z.o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2000
Zodpovedný zástupca: Miroslav Kandlbauer
69. Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2000
Zodpovedný zástupca: Miroslav Kandlbauer
70. Vykonávanie inžinierskych,priemyselných, bytových aobčianskych stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2000
Zodpovedný zástupca: Peter Kartous
71. Upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
72. Záhradnícke práce
Deň vzniku oprávnenia: 12.4.2000
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
73. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 21.6.2004
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
Zodpovedný zástupca: Roman Dojčinovič (Zrušený dňom 20.3.2008)
74. Špecialista požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 21.6.2004
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
Zodpovedný zástupca: Roman Dojčinovič (Zrušený dňom 20.3.2008)
75. Obstarávanie služieb spojených so správou bytového anebytového fondu
Deň vzniku oprávnenia: 21.6.2004
76. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.2006
77. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.2006
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Vlčková (Zrušený dňom 20.3.2008)
78. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 19.5.2006
Zodpovedný zástupca: Ing. Zuzana Vlčková
79. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
80. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
81. Obchodné, ekonomické a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
82. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
83. Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžadujú osobitné povolenia
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
84. Administratívne a kancelárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
85. Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
86. Zaobchádzanie so zvlášť nebezpečnými jedmi
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
87. Predaj jedov a žieravín v maloobchode
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
88. Ochranná dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
89. Cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
Deň vzniku oprávnenia: 29.6.2005
Deň zániku oprávnenia: 3.12.2013
Zodpovedný zástupca: Vladimír Košťál (Zrušený dňom 3.12.2013)
90. Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
91. Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
92. Sprostredkovateľská činnosť
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
93. Upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
94. Prenájom a predaj biliardov, nevýherných zábavných a hracích automatov
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
95. Faktoring a forfaiting
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
96. Tepelná úprava pekárenských výrobkov z mrazeného kysnutého cesta a jeho predaj
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
97. Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
98. Prípravné práce pre stavbu
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
99. Demolácia a zemné práce
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
100. Zváračské práce
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
101. Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
102. Izolácie proti vode
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
103. Čistenie budov
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
104. Kosenie trávy a úprava terénu
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
105. Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
106. Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
107. Preklad nákladov a skladovanie
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
108. Baliace činnosti
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
109. Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
110. Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
111. Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
112. Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
Deň zániku oprávnenia: 20.3.2008
113. Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu, prenájom motorových vozidiel, počítačových strojov a zariadení, stavebných strojov, kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
114. Poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
115. Výroba, požičiavanie, distribúcia videa, natáčanie videokamerou
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
116. Prevádzkovanie a prenájom nevýherných hracích automatov, automatov obsluhovaných zákazníkom na predaj tovaru
Deň vzniku oprávnenia: 6.6.2001
117. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2001
118. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2001
119. Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2001
Deň zániku oprávnenia: 3.5.2010
120. Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2001
Deň zániku oprávnenia: 3.5.2010
Prevádzkarne:
   85101 Bratislava-Petržalka, Eisteinova 18 - Aupark (Zrušená dňom 3.5.2010)
121. Upratovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 20.4.2001
Deň zániku oprávnenia: 3.5.2010
122. Maliarske, natieračské, stierkovacie, tapetárske práce a montáž sadrokartónu
Deň vzniku oprávnenia: 22.11.2005
123. Administratívne práce
Deň vzniku oprávnenia: 22.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 3.5.2010
124. Zámočníctvo
Deň vzniku oprávnenia: 22.11.2005
Deň zániku oprávnenia: 3.5.2010
Zodpovedný zástupca: Jozef Kurtin (Zrušený dňom 3.5.2010)
125. Kovoobrábanie
Deň vzniku oprávnenia: 22.11.2005
Zodpovedný zástupca: Jozef Kurtin
126. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby, reklamy, stavebníctva a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 22.11.2005
127. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
Deň vzniku oprávnenia: 22.2.2011
Zodpovedný zástupca: Mgr. Ingrid Siváková
Prevádzkarne:
   82104 Bratislava-Ružinov, Mokráň Záhon 2
128. Správa registratúry
Deň vzniku oprávnenia: 27.12.2012
Zodpovedný zástupca: Mgr. Peter Kušnír
129. Výkon činnosti energetického auditora
Deň vzniku oprávnenia: 25.5.2015
Zodpovedný zástupca: Ing. Daniel Eliašik
130. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov
Deň vzniku oprávnenia: 10.11.2015

Hodnotenie ISS Facility Services spol. s r.o., IČO 31345212


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ISS Facility Services spol. s r.o., IČO 31345212

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image