ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii, Bratislava-Staré Mesto, IČO 35793945 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii, ktorý sídli na adrese Laurinská 1, Bratislava-Staré Mesto a má pridelené IČO 35793945.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii so sídlom na adrese Laurinská 1, Bratislava-Staré Mesto bol založený v roku 2000.


Základné informácie o ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii, IČO 35793945

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii
IČO 35793945
Adresa Laurinská 1 Bratislava 811 01
Deň zápisu 10.8.2000
Deň výmazu 9.11.2010
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. 10.8.2000 8.11.2010
Ďalšie právne skutočnosti:
Zakladateľom akciovej spoločnosti je ISTROBANKA, akciová spoločnosť. Notárska zápisnica N 122/00, Nz 120/00 napísaná notárom JUDr. Romanom Blahom dňa 4.7.2000, ktorá obsahuje osvedčenie o rozhodnutí zakladateľa o založení spoločnosti ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. a vyhlásenie o schválení stanov spoločnosti ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. zakladateľom. 10.8.2000 8.11.2010
Rozhodnutím MF SR č. 005/2000/SS zo dňa 19.7.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8.2000 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a.s. -vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a.s. vyvážený otvorený podielový fond a vydávať podielové listy na meno v listinnej podobe. Počiatočná hodnota jedného podielu je 1,-Sk. -vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a.s. globálny akciový otvorený podielový fond a vydávať podielové listy na meno v listinnej podobe. Počiatočná hodnota jedného podielu je 1,-Sk 28.9.2000 8.11.2010
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č.UFT-009/2001/KISS zo dňa 6.6.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22.6.2001 nadobudla účinnosť zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.4.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 69/01, Nz 67/01. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č.UFT- 012/2001/KSPF zo dňa 6.7.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9.7.2001 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dlhopisový korunový otvorený podielový fond a vydávať podielové listy na meno v listinnej podobe. Počiatočná hodnota jedného podielu je 1,-SK. Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č.UFT - 013/2001/KSPF, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.7.2001 sa schvaľuje zmena štatútov a označenia podielových fondov z pôvodného ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol., a.s. vyvážený otvorený podielový fond na nové ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol.,a.s. medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond a z pôvodného ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol 6.8.2001 8.11.2010
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. UFT - 026/2002/KSPF zo dňa 20. 3. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 22. 3. 2002 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. peňažný otvorený podielový fond - IAM KONTO a vydávať podielové listy na meno v listinnej podobe. Počiatočná hodnota jedného podielu je 1,- Sk. 24.5.2002 8.11.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.7.2002. 18.10.2002 8.11.2010
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva dňa 30.8.2000, Zápisnica č.6 zo zasadnutia Dozornej rady dňa 18.9.2002, Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-019/2002/KISS zo dňa 12.11.2002 právoplatné 20.11.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 4.12.2002 ktoré konanie boli osvedčené v notárskej zápisnici N 474/02, Nz 466/02 napísanej dňa 4.12.2002 notárom JUDr. Blahom kde boli schválené nové Stanovy a zmeny v dozornej rade, Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.12.2002, ktoré konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 505/02, Nz 495/02 napísanej dňa 23.12.2002 notárom JUDr. Blahom na ktorom boli schválené nové stanovy. Vznik funkcie - predsedu štatutárneho orgánu Ing. Róberta Blaha je od 30.8.2000. Vznik funkcie - podpredsedu štatutárneho orgánu Ing. Mária Adámeka je od 30.8.2002. Vznik funkcie - predsedu dozornej rady Mag. Petra Hofbouera je od 23.7.2002. Vznik funkcie - podpredsedu dozornej rady Ing. Miroslava Paulena je od 1.8.2000. 25.6.2003 8.11.2010
Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 038/2003/KISS zo dňa 05.06.2003, ktorým vydal ÚFT predchádzajúci súhlas na zmenu stanov ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Notárska zápisnica N 116/2003, Nz 51797/2003, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú stanovy ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. schválené mimoriadnym Valným zhromaždením ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. dňa 24.06.2003. 17.10.2003 8.11.2010
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh sa mení označenie podielového fondu ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol., a.s. peňažný otvorený podielový fond - IAM KONTO. Nové označenie podielového fondu je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ.spol., a.s. otvorený podielový fond peňažného trhu - IAM KONTO. Notárska zápisnica N 67/2004, Nz 35538/2004 spísaná dňa 26.4.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2004. 25.5.2004 8.11.2010
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 115/2004, Nz 58112/2004 zo dňa 14.7.2004. 24.7.2004 8.11.2010
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva dňa 30.8.2000, Zápisnica č. 6 zo zasadnutia Dozornej rady dňa 18.9.2002, Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 019/2002/KISS zo dňa 12.11.2002 právoplatné 20.11.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 4.12.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 474/02, Nz 466/02 napísanej dňa 4.12.2002 notárom JUDr. Blahom, kde boli schválené nové Stanovy a zmeny v dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.12.2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 505/02, Nz 495/02 napísanej dňa 23.12.2002 notárok JUDr. Blahom, na ktorom boli schválené nové stanovy. Vznik funkcie - predsedu štatutárneho orgánu Ing. Róberta Blaha je od 30.8.2000. Vznik funkcie - podpredsedu štatutárneho orgánu Ing. Mária Adámeka je od 30.8.2000. Vznik funkcie - predsedu dozornej rady Mag. Petra Hofbauera je od 18.9.2002. Vznik funkcie - podpredsedu dozornej rady Ing. Miroslava Paulena je od 18.9.2002. 30.11.2004 8.11.2010
Rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT - 071/2004/KISS zo dňa 01.12.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.12.2004 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond. 7.12.2004 8.11.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 2.3.2005 spísaná vo forme not. zápisnice N 16/2005, Nz 10409/2005, NCRls 10303/2005 notárom JUDr. Romanom Blahom. Zánik funkcie člena dozornej rady Mag. Petra Hofbauera dňa 2.3.2005. 6.4.2005 8.11.2010
Riadne Valné zhromaždenie na svojom rokovaní dňa 27.4.2005 zvolilo rozhodnutím číslo 1/RVZ/2005 za predsedu Dozornej rady ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Mag. Philipa Readinga, nar. 12. februára 1957, trvale bytom Krottenbachstrasse 99/4, 1190 Viedeň, Rakúska republika. Zánik funkcie člena Dozornej rady Dkfm. Ursuly Seifert dňa 27.4.2005. Notárska zápisnica N 24/2005, Nz 20624/2005, NCRls 20339/2005 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom. 1.6.2005 8.11.2010
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-001/2006/KIPF zo dňa 17.7.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.8.2006 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvoreného podielového fondu s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond s otvoreným podielovým fondom s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.. EURO konvergentný vyvážený otvorený podielový fond. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia NBS zaniká povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Medzinárodný vyvážený otvorený podielový fond, ktorý zlúčením zanikol. Notárska zápisnica N 37/2006, Nz 30002/2006, NCRls 29938/2006 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom dňa 26.7.2006. 12.9.2006 8.11.2010
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-043/2006/KISS zo dňa 13.9.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.10.2006 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANANGEMENT, správ. spol., a.s. rastový akciový otvorený podielový fond EURÓPA. Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK-046/2006/KISS zo dňa 21.9.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.10.2006 je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANANGEMENT, správ. spol., a.s. rastový akciový otvorený podielový fond AMERIKA. 20.10.2006 8.11.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.01.2007 - vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti, menovanie nového člena dozornej rady. 22.3.2007 8.11.2010
Notárska zápisnica N 28/2007 NZ 25166/2007 NCRls 25022/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.06.2007 - voľba člena dozornej rady. 10.7.2007 8.11.2010
Zápisnica č. 3/2007 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 28.06.2007. 31.7.2007 8.11.2010
Notárska zápisnica N 44/2007, Nz 48086/2007, NCRls 47739/2007 zo dňa 21.11.2007. 19.12.2007 8.11.2010
Výpis zo zápisnice č. 2/2008 zo zasadnutia dozornej rady, ktoré sa konalo 27.06.2008. 8.8.2008 8.11.2010
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-8030/2008-PLP zo dňa 6.8.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.8.2008, je ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. oprávnená vytvoriť ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., svetový akciový otvorený podielový fond. 13.9.2008 8.11.2010
Výpis zo zápisnice č. 2/2008 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.06.2008. 13.11.2008 8.11.2010
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 29/2008, Nz 48503/2008, NCRls 48078/2008 zo dňa 11.11.2008. Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-16569/2008 zo dňa 5.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2008 bol vydaný predchádzajúci súhlas na zlúčenie otvorených podielových fondov s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., globálny technologický otvorený podielový fond a ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a. s., rastový akciový otvorený podielový fond EURÓPA s otvoreným podielovým fondom s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., svetový akciový otvorený podielový fond. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zaniká povolenie na vytvorenie otvorených podielových fondov s názvom ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s., globálny technologický otvorený podielový fond a ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol. a. s., rastový akciový otvorený podielový fond EURÓPA, ktoré zlúčením zaniknú. 4.12.2008 8.11.2010
Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 25.9.2008. 24.2.2009 8.11.2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 67/2009, Nz 16822/2009 zo dňa 22.5.2009. 13.6.2009 8.11.2010
Základné imanie:
2 323 573 EUR Rozsah splatenia: 2 323 573 EUR 12.2.2009 8.11.2010
70 000 000 Sk Rozsah splatenia: 70 000 000 Sk 17.10.2003 11.2.2009
50 000 000 Sk Rozsah splatenia: 50 000 000 Sk 25.6.2003 16.10.2003
50 000 000 Sk 10.8.2000 24.6.2003

Kontakty na ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii, Bratislava-Staré Mesto, IČO 35793945

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Laurinská 1 Bratislava 811 01 od  10.8.2000  do  8.11.2010

Predmet činností ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii, IČO 35793945

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného zákonom a 10.8.2000 8.11.2010
z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy 10.8.2000 8.11.2010
vykonávať nútenú správu podielových fondov 10.8.2000 8.11.2010

Hodnotenie ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii, IČO 35793945


Priemerné hodnotenie: 0
Hodnotené: 0 krát

Zdroj údajov o subjekte ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., v likvidácii, IČO 35793945

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image