Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35946024 - Obchodný register

Táto stránka obsahuje výpis údajov z rôznych registrov pre subjekt Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., ktorý sídli na adrese Tomášikova 22, Bratislava-Ružinov a má pridelené IČO 35946024.

Výpis obsahuje aktuálne i historické údaje z obchodného registra vrátane zbierky listín a živnostenského registra.

Subjekt s názvom Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. so sídlom na adrese Tomášikova 22, Bratislava-Ružinov bol založený v roku 2005.


Základné informácie o Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., IČO 35946024

Základné údaje podľa Obchodného registra

Názov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
IČO 35946024
Adresa Tomášikova 22 Bratislava 821 02
Deň zápisu 16.7.2005
Právna forma Akciová spoločnosť
Konanie:
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. 10.3.2006
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia, pričom jeden z nich je vždy predseda predstavenstva. 16.7.2005 9.3.2006
Ďalšie právne skutočnosti:
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 06.07.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2005, Nz 31230/2005, Nz 30762/2005 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 16.7.2005
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.01.2006. 24.1.2006
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 8.2.2006, ktorým sa začína konanie o výmaz z obchodného registra v časti akcionár: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava a o zápis do obchodného registra v časti akcionár: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava. 10.3.2006
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2009. 24.6.2009
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 105/2009, Nz 31485/2009, NCRls 31973/2009 zo dňa 18.09.2009. 14.10.2009
Zápisnica o priebehu a výsledkoch doplňujúcej volby člena dozornej rady, ktorého volia zamestnanci zo dňa 27.11.2009. 18.12.2009
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 48/2010, Nz 16195/2010, NCRls 16474/2010 zo dňa 10.05.2010. 29.7.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.12.2010. 10.12.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2010, zo dňa 14.12.2010 28.12.2010
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 19.09.2011. 11.10.2011
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 23.05.2012. 1.6.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.05.2012. 22.6.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 5.7.2012 12.7.2012
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2013. 6.11.2013
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2014. 13.3.2014
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 620/2014 NZ 15796/2014 NCRls 16107/2014 zo dňa 25.04.2014. 3.6.2014
Člen predstavenstva Ing. Anton Masár je vo funkcii podpredsedu predstavenstva od 27.10.2014. 31.10.2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.12.2014. 13.12.2014
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 27.06.2016. 24.9.2016
Základné imanie:
36 446 940 EUR Rozsah splatenia: 36 446 940 EUR 27.2.2009
1 098 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 098 000 000 Sk 13.8.2008 26.2.2009
6 000 000 Sk Rozsah splatenia: 6 000 000 Sk 16.7.2005 12.8.2008

Základné údaje podľa Živnostenského registra

Meno Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
IČO 35946024
Adresa Tomášikova 22 Bratislava 821 02

Kontakty na Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov, IČO 35946024

Sídlo podľa Obchodného registra

Adresa Trvanie
Tomášikova 22 Bratislava 821 02 od  14.10.2008 
Jaslovské Bohunice 919 31 od  14.4.2006  do  13.10.2008
Konventná 9 Bratislava 811 03 od  16.7.2005  do  13.4.2006

Sídlo podľa živnostenského registra

Adresa Trvanie
82102 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 22
81103 Bratislava - Staré Mesto, Konventná 9 do  18.5.2006
91931 Jaslovské Bohunice do  29.10.2008
82102 Bratislava-Ružinov, Tomášikova 22 do  13.7.2011

Predmet činností Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., IČO 35946024

Predmet činností podľa Obchodného registra

Predmet činnosti:
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 16.7.2005
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov 16.7.2005
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 75 MW; z toho zemný plyn 75 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 75 MW 14.10.2009
prevádzka jadrového zariadenia Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "RÚ RAO"), časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich prepravy, predprevádzkovej bezpečnostnej správy a technologického predpisu T-089 pre jadrové zariadenie RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov 14.4.2006
prevádzka jadrového zariadenia Medziskladu vyhoretého paliva (ďalej len "MSVP") v Jaslovských Bohuniciach a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP vrátane jeho prepravy a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadeni MSVP 14.4.2006
prevádzka jadrového zariadenia - Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len "TSÚ RAO") v rozsahu nasledujúcich technologických celkov: Bohunické spracovateľské centrum obj. 808, Bitúmenačná linka PS-44 v obj. 809, Bitúmenačná linka PS-100 a čistiaca stanica aktívnych odpadných vôd v obj. 809, Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41 s nádržami 5/11, 5/12, 5/21, 5/22, 5/31, 5/32 a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení v TSÚ RAO v rozsahu podľa Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenia TSÚ RAO 14.4.2006
vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu: používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, preprava zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy 14.4.2006
činnosť dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany - vykonávanie služby osobnej dozimetrie: A) monitorovanie osobných dávok z externého gama a beta žiarenia s použitím osobných filmových dozimetrov, B) monitorovanie osobných dávok z externého gama žiarenia pre účely operatívnej dozimetrie s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov a elektronických osobných dozimetrov, C) monitorovanie osobných dávok z externého neutrónového žiarenia s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov, D) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia metódou celotelového merania, E) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia 131 I v štítnej žľaze, F) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia tríciom metódou monitorovania trícia v moči, G) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom Pu meraním aktivity plutónia v exkrementoch, H) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom 90 Sr meraním aktivity stroncia v moči 14.4.2006
prevádzkovanie dopravy na dráhe 5.8.2006
prevádzkovanie dráhy 5.8.2006
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb 20.4.2007
výroba vláknobetónových kontajnerov 2.10.2007
výroba a predaj demineralizovanej vody 2.10.2007
výroba betónových a maltových zmesí 2.10.2007
výroba a predaj výrobkov z betónu a maltových zmesí 2.10.2007
nakladanie s nebezpečnými odpadmi 2.10.2007
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb 2.10.2007
projektovanie stavieb 2.10.2007
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 2.10.2007
výkon činnosti stavebného dozoru 2.10.2007
výkon činnosti stavbyvedúceho 2.10.2007
prevádzka jadrového zariadenia Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "FS KRAO") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení FS KRAO v rozsahu podľa Prevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenie FS KRAO 25.1.2008
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 29.7.2010
administratívne služby 29.7.2010
správa bytového alebo nebytového fondu 29.7.2010
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 29.7.2010
technik požiarnej ochrany 29.7.2010
špecialista požiarnej ochrany 29.7.2010
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov 29.7.2010
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek 29.7.2010
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie 29.7.2010
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení 29.7.2010
oprava a kontrola požiarnych vodovodov 29.7.2010
oprava a kontrola požiarnych hydrantov 29.7.2010
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia 29.7.2010
počítačové služby 29.7.2010
bezpečnostnotechnické služby 29.7.2010
vyraďovanie jadrového zariadenia JE A-1 z prevádzky v zmysle platného rozhodnutia príslušného orgánu 3.6.2014
vyraďovanie jadrového zariadenia JE V-1 z prevádzky v zmysle platného rozhodnutia príslušného orgánu 3.6.2014
oprava vyhradených technických zariadení elektrických 3.6.2014
oprava vyhradených technických zariadení tlakových 3.6.2014
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických 3.6.2014
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových 3.6.2014
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 3.6.2014
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestanancov 3.6.2014
cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava 14.10.2008 2.6.2014
elektroenergetika v rozsahu podnikania: výroby elektriny, dodávka elektriny 25.1.2008 2.6.2014
prevádzka jadrového zariadenia 1. a 2. blok jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len "JE V- 1") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení JE V-1 a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení JE V-1 14.4.2006 2.6.2014
vyraďovanie jadrového zariadenia JE A-1 z prevádzky - I. etapa a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE A-1 v rozsahu podľa plánu nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plánu nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania pre jadrové zariadenie JE A-1 14.4.2006 2.6.2014
automatizované spracovanie dát 16.7.2005 24.1.2008
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005 24.1.2008
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti 16.7.2005 24.1.2008
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce 16.7.2005 24.1.2008
prieskum trhu a verejnej mienky 16.7.2005 13.4.2006
vedenie účtovníctva 16.7.2005 24.1.2008
činnosť účtovných poradcov 16.7.2005 13.4.2006
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 16.7.2005 13.4.2006
elektronenergetika v rozsahu podnikania: výroba elektriny 14.4.2006 24.1.2008
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 28 MW; z toho jadrového palivo 28 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 20 MW 14.4.2006 13.10.2009

Predmet činností podľa Živnostenského registra

1. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
2. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
3. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
4. Reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
5. Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
6. Automatizované spracovanie dát
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 15.2.2008
7. Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
8. Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
9. Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 15.2.2008
10. Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 15.2.2008
11. Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 15.2.2008
12. Prieskum trhu a verejnej mienky
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 26.4.2006
13. Vedenie účtovníctva
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 15.2.2008
14. Činnosť účtovných poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 26.4.2006
15. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Deň vzniku oprávnenia: 16.7.2005
Deň zániku oprávnenia: 26.4.2006
16. Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (prenájom strojov a zariadení, čistiace a upratovacie práce)
Deň vzniku oprávnenia: 23.3.2007
Deň zániku oprávnenia: 11.4.2007
17. Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov spojených s poskytovaním iných než základných služieb
Deň vzniku oprávnenia: 11.4.2007
18. Výroba vláknobetónových kontajnerov
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
19. Výroba a predaj demineralizovanej vody
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
20. Výroba betónových a maltových zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
21. Výroba a predaj výrobkov z betónu a maltových zmesí
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
22. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
23. Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých a drobných stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
24. Projektovanie stavieb
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
25. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
26. Výkon činnosti stavebného dozoru
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
27. Výkon činnosti stavbyvedúceho
Deň vzniku oprávnenia: 18.9.2007
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
   91701 Trnava, Mikovíniho 8
28. Cestná motorová doprava - vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
Deň vzniku oprávnenia: 3.10.2008
Deň zániku oprávnenia: 17.7.2013
Zodpovedný zástupca: Ing. Roman Lackovič (Zrušený dňom 17.7.2013)
Ing. Vladimír Haršányi (Zrušený dňom 21.2.2013)
29. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
30. Administratívne služby
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
31. Správa bytového alebo nebytového fondu
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
32. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
33. Technik požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Sirik
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
34. Špecialista požiarnej ochrany
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Zodpovedný zástupca: Jaroslav Sirik
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
35. Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
36. Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
37. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
38. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
39. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
40. Oprava a kontrola požiarnych hydrantov
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
41. Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
42. Počítačové služby
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
43. Bezpečnostnotechnické služby
Deň vzniku oprávnenia: 22.6.2010
Prevádzkarne:
   91931 Jaslovské Bohunice
44. Oprava vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.2014
45. Oprava vyhradených technických zariadení tlakových
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.2014
46. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.2014
Zodpovedný zástupca: Ján Karaba
47. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.2014
Zodpovedný zástupca: Peter Paldínus
48. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.2014
Zodpovedný zástupca: Peter Paldínus
49. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Deň vzniku oprávnenia: 20.5.2014

Hodnotenie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., IČO 35946024


Priemerné hodnotenie: 5
Hodnotené: 1 krát

Zdroj údajov o subjekte Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., IČO 35946024

Údaje sme získali z týchto zdrojov:

Ak ste v našich údajoch našli nejakú chybu alebo nezrovnalosť, obrátte sa na nás s prípadnou žiadosťou o opravu na tomto emaile: feedback@finance.sk

Ak sa chyba či nezrovnalosť nachádza aj v zdrojovom registri, na ktorý vyššie odkazujeme, je nutné kontaktovať príslušný register so žiadosťou o opravu údajov. Potom sa príslušné údaje automaticky (s miernym oneskorením) opravia aj v našom registri.

Zoznam podobných subjektov

tracking image